Opdrachten

Marjan Teeuwen, Archief Stadhuis Heerlen, 2018. Marjan Teeuwen, Archief Stadhuis Heerlen, 2018.

2018
CityLiv 2018: Archief Stadhuis Heerlen
Opdrachtgever: Stichting CityLiv, Heerlen
Kunstenaar(s): Marjan Teeuwen

CityLiv is een jaarlijks terugkerende kunstexpositie die bewustwording wil creëren van het recyclen van bouwmaterialen. Stichting CityLiv heeft voor de editie van 2018 opdracht gegeven aan Marjan Teeuwen om in het raadhuis van Heerlen een installatie te maken. Haar kunstwerk Archief Stadhuis Heerlen gaat een nauwe relatie aan met de architectuur van het gebouw van Peutz, waarbij ze gebruik maakt van sloopmateriaal uit het oude stadskantoor.

De achterliggende gedachte is de drang en de noodzaak om materialen anders te gebruiken, en hiermee bewustwording te creëren bij de bezoeker. Het werk van Teeuwen heeft een semipermanent karakter. De opzet is om na twee jaar de sculptuur in het stadhuis te ontmantelen en te transformeren naar een permanent kunstwerk in het nieuwe stadskantoor door architecte Francine Houben.

Stichting CityLiv ontving een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor de installatie van Marjan Teeuwen.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 40.200

website