Opdrachten

Edwin van der Heide, Fog Sound Environment, 2013 Edwin van der Heide, Fog Sound Environment, 2013

2013
DordtYart 2013
Opdrachtgever: DordtYart, Dordrecht

DordtYart, een centrum voor hedendaagse kunst gevestigd op een voormalige scheepswerf in Dordrecht, gaf kunstenaars Edwin van der Heide, Roland Schimmel, Peter Vink, Marije Vogelzang en het duo Elodie Hiryczuk en Sjoerd van Oevelen opdracht monumentaal nieuw werk te maken waarbij het maakproces publiek toegankelijk was. De organisatie wil ontmoetingen tussen kunstenaars, bezoekers en jongeren van het plaatselijke leer- en werkbedrijf mogelijk maken.

De tentoonstelling vond plaats in 2013.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 50.600

website