Opdrachten

Ontwerp voor de Hapynionbrug in het Singelpark, Leiden, 2018. Foto: Ney & Partners Ontwerp voor de Hapynionbrug in het Singelpark, Leiden, 2018. Foto: Ney & Partners

2018
Kunst in Singelpark (KiS)
Opdrachtgever: Stichting de Vrienden van het Singelpark, Leiden
Kunstenaar(s): ntb

De Stichting Vrienden van het Singelpark in Leiden ontvangt een ontwikkelbijdrage voor het verkennen, formuleren en uitzetten van drie opdrachten voor nieuwe kunstwerken. De kunstwerken zullen worden getoond bij de openingstentoonstelling in 2020 in het Singelpark. Het park wil daarna om de drie jaar een tentoonstelling met hedendaagse beeldende kunst in het park organiseren. Elke tentoonstelling bestaat uit zes kunstwerken waarvan drie bestaand en drie opdrachten voor nieuw werk. De kunstwerken staan gedurende drie jaar in het park.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 8.400

website