Opdrachten

2018
Vervolgfase kunstproject ‘De Palmenkolonie’
Opdrachtgever: Stichting LACDA, Dalen
Kunstenaar(s): Laurence Aëgerter

Stichting LACDA (Land Art Contemporary) heeft kunstenaar Laurence Aëgerter gevraagd onderzoek te doen naar het realiseren van een levend landschapskunstwerk. Het werk, getiteld De Palmenkolonie, zal op het grondgebied van de Koloniën van Weldadigheid te Frederiksoord in Drenthe verrijzen. Dit kunstwerk in de vorm van een dadelpalmtuin is bedoeld als monument ter nagedachtenis aan de bestedelingen die opgroeiden in de Koloniën van Weldadigheid. Tegelijkertijd bevat het kunstwerk een sociaal-maatschappelijk plan om kansen te creëren voor bijvoorbeeld groepen kwetsbare jongeren of kinderen.

Stichting LACDA ontving een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor deze vervolgfase van het onderzoek door Aëgerter.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 6.000

website