Geneviève Lieuw, voorzitter
Lieuw is lid van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht en werkt als zelfstandig consultant voor internationale organisaties zoals de VN. Bij het College voor de Rechten van de Mens houdt ze zich onder meer bezig met het toezicht op de naleving van de rechten van vrouwen en LHBTiqa+.
Nevenfuncties:

 • lid Raad van Toezicht Stichting Rosa Manus
 • lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

Karin Kersten, penningmeester
Kersten is Managing Director Trade & Commodity Finance bij ABN AMRO, onderdeel van Corporate & Institutional Banking. Zij werkte voorheen bij McKinsey & Company en in Investment Banking en heeft diverse commissariaten bekleed.
Nevenfuncties:

 • lid Raad van Advies Ormit
 • lid van de Selectie Commissie van Hotelschool Den Haag

Rudi Ekkart, plaatsvervangend voorzitter
Ekkart was van 1990 tot eind 2012 directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag. Ekkart is emeritus hoogleraar ‘Methodologische aspecten van de kunsthistorische documentatie’ bij de Faculteit der Letteren aan de Universiteit Utrecht. Hij is oud-voorzitter van de ‘Commissie-Ekkart’. In 2001 werd Ekkart benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau “voor zijn verdiensten op cultuurhistorisch terrein”.
Nevenfuncties:

 • partner onderzoeksbureau DOEK Art
 • lid Raad van Advies Vereniging Rembrandt
 • lid Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, Ministerie van Financiën
 • voorzitter Stichting P. en N. de Boer
 • lid van de Raad van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof
 • bestuurslid Brantsen van de Zyp Stichting
 • voorzitter van de Uytenbogaert Stichting
 • juryvoorzitter Nederlandse Portretprijs
 • voorzitter beoordelingscommissie museale onderzoeksbeurzen Vereniging Rembrandt
 • lid beoordelingscommissie restauratiesubsidies Vereniging Rembrandt
 • lid adviesraad tijdschrift Oud Holland
 • lid wetenschappelijke adviesraad Rubenianum Antwerpen

Hester Alberdingk Thijm, lid
Alberdingk Thijm is directeur van de AkzoNobel Art Foundation. Voormalig lid van de Raad van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Voormalig bestuurslid van De Ateliers.
Nevenfuncties:

 • lid International Association of Corporate Collections of Contemporary Art (IACCCA)
 • bestuurslid Van Doesburghuis, Meudon – Parijs
 • lid Raad van advies Ketelfactory
 • vice-voorzitter Stichting Spinoza Monument
 • lid van bestuur en jurylid Sikkens Prize
 • jurylid Gijs Bakker Prijs

Noraly Beyer, lid
Beyer is journalist. Van 1982 tot 2009 werkte ze bij de Wereldomroep en het NOS Journaal. Zij was lid van de Stuurgroep Code Culturele Diversiteit en is tot nu toe Promotor van de code. Beyer schrijft columns, doet research voor theatermakers en speelt af en toe mee in toneelvoorstellingen.
Nevenfuncties:

 • lid van de werkgroep Caraibische Letteren, een zelfstandige Werkgroep binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Rune Peitersen, lid
Peitersen heeft een internationale beeldende kunstpraktijk en geeft les aan AKV|St. Joost Academie in Breda.
Nevenfuncties:

 • bestuurslid Platform BK

Marga Weimans, lid
Weimans is een internationaal ontwerper met een eigen modelabel in Rotterdam.

Klik hier voor Reglement raad van toezicht Mondriaan Fonds.