Raad van Toezicht

Geneviève Lieuw

Voorzitter raad van toezicht (herbenoemd per 16-03-2024 tot 16-03-2028) en lid van de remuneratiecommissie

Lieuw is lid van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht en werkt als zelfstandig consultant voor internationale organisaties zoals de VN. Bij het College voor de Rechten van de Mens houdt ze zich onder meer bezig met het toezicht op de naleving van de rechten van vrouwen en LHBTiqa+.

Hester Alberdingk Thijm

Vice-voorzitter raad van toezicht (herbenoemd per 01-11-2022 tot 01-11-2026) en voorzitter van de remuneratiecommissie

Alberdingk Thijm is directeur van de AkzoNobel Art Foundation. Voormalig lid van de Raad van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof en voormalig bestuurslid van De Ateliers.

Willem Bijleveld

Lid raad van toezicht en lid auditcommissie (benoeming 01-04-2021 tot 01-04-2025 met mogelijkheid tot herbenoeming)

Bijleveld was van 2014 tot 2018 directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daarvoor was hij directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam waar hij aan de wieg stond van het renovatieproject van het gebouw en de vernieuwing van de tentoonstellingsinrichting. Van 1992 tot 1997 was hij directeur van Madame Tussauds in Amsterdam.

Noraly Beyer

Lid raad van toezicht (herbenoemd per 01-02-2022 tot 01-02-2026)

Beyer is journalist en programmamaker. Van 1982 tot 2009 werkte ze bij de Wereldomroep en het NOS Journaal. Zij was lid van de Stuurgroep Code Culturele Diversiteit en is tot nu toe Promotor van de code. Beyer schrijft columns, doet research voor theatermakers en speelt af en toe mee in toneelvoorstellingen.

Karin Kersten

Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie (benoeming 01-08-2020 tot 01-08-2024 met mogelijkheid tot herbenoeming)

Kersten is Chief Executive Officer en Executive Director van het bestuur van ASA International Plc. Ze is voormalig Managing Director Trade & Commodity Finance bij ABN AMRO, onderdeel van Corporate & Institutional Banking.

Rune Peitersen

Lid raad van toezicht (herbenoemd per 01-04-2024 tot 01-04-2028)

Peitersen heeft een internationale beeldende kunstpraktijk en geeft les aan AKV|St. Joost Academie in Breda.

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie?

Contact