Regiomakelaars

Er werken 3 regiomakelaars voor het Mondriaan Fonds.

De regiomakelaars werken aan het bereik van nieuwe potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs in de regio en zijn aanspreekpunt voor vragen over subsidies van het Mondriaan Fonds. Ook signaleren zij nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed in hun regio. De regiomakelaars werken 1 dag per week voor het Mondriaan Fonds en combineren deze functie met hun andere werkzaamheden.

De regio's

Ontdek welke regiomakelaar jouw regio vertegenwoordigd en leg contact.

Regionale spreiding

Onze medewerkers gaan regelmatig het land in voor informatiebijeenkomsten waarin het beleid uiteen wordt gezet voor verschillende doelgroepen op het gebied van beeldende kunst en erfgoed. Ook bij het werven van commissieleden wordt rekening gehouden met regionale spreiding. De individuele kunstenaars, instellingen en opdrachtgevers aan wie het Mondriaan Fonds de bijdragen toekent, zijn dan ook verspreid over het hele land. Om de positie in de regio verder te versterken en te onderzoeken of alle potentiële aanvragers, opdrachtgevers en commissieleden ons weten te vinden en of er regionale ontwikkelingen zijn die landelijk geagendeerd moeten worden, heeft het fonds de regiomakelaars aangesteld.

Mis geen enkele update van het Mondriaan Fonds. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief