Vanaf 2019 zijn vier regiomakelaars aan de slag voor het Mondriaan Fonds. Zij werken gedurende een dag per week als regiomakelaar voor het Mondriaan Fonds en combineren deze functie met hun andere werkzaamheden.

De regiomakelaars hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Regiomakelaar Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)
Andrea Möller / a.moller at mondriaanfonds.nl

Regiomakelaar Oost/Midden (Overijssel, Gelderland en Flevoland)
Erna aan de Stegge / e.aandestegge at mondriaanfonds.nl

Regiomakelaar Zuid
Rebecca Nelemans / r.nelemans at mondriaanfonds.nl (Zeeland en Noord-Brabant)
Guus van Engelshoven / g.vanengelshoven at mondriaanfonds.nl (Limburg)

Lees meer over de Regiomakelaars.