Annelies van der Pauw, voorzitter
Partner bij advocatenkantoor Allen & Overy in Amsterdam. Zij leidt de praktijkgroep Ondernemingsrecht in Amsterdam en heeft veel ervaring met corporate finance transacties, in het bijzonder overnames, joint ventures en openbare biedingen.
nevenfuncties:

 • lid Raad van Toezicht Stichting Tergooiziekenhuizen
 • bestuurslid Stichting Bijstand Tergooiziekenhuizen
 • chair of board of trustees van Allen & Overy Global Foundation
 • global co-head Corporate Social Responsibility Allen & Overy


Annerie Vreugdenhil, penningmeester

Annerie Vreugdenhil is sinds februari 2016 Global Head of Real Estate Finance binnen ING Wholesale Banking en daarmee verantwoordelijk voor de Nederlandse en internationale vastgoedfinancieringsactiviteiten van ING. In 2010 werd Annerie bestuurslid van ING Domestic Bank Nederland.
nevenfuncties:

 • lid van de Raad van Advies van de Rotterdam School of Management


Kai van Hasselt, lid
Van Hasselt is oprichter van Noha. Dit bureau onderzoekt en analyseert vraagstukken op het gebied van stad, kunst en samenleving. Verder is Van Hasselt associate-lector Design Thinking aan de Fontys Hogeschool Tilburg.
nevenfuncties:

 • bestuurslid Young Stedelijk, jongerencirkel Stedelijk Museum Amsterdam


Gijs Frieling, lid

Beeldend kunstenaar en maakt schilderijen en (tijdelijke) muurschilderingen. Daarnaast is Frieling adviseur beeldende kunst van het atelier Rijksbouwmeester. In die hoedanigheid geeft hij advies over de beeldende kunst in en rondom rijksgebouwen. Hij was van 2006 tot 2010 directeur van de presentatie-instelling W139 in Amsterdam. In 1999 won hij de Prix de Rome Schilderen.
nevenfuncties:

 • verschillende gastdocentschappen, o.a. Sandberg instituut, de Ateliers, Artez
 • jurylid Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2015
 • adviseur beeldende kunst Atelier Rijksbouwmeester


Rudi Ekkart, lid

Van 1990 tot eind 2012 was Ekkart directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Ekkart is emeritus hoogleraar ‘Methodologische aspecten van de kunsthistorische documentatie’ bij de Faculteit der Letteren aan de Universiteit Utrecht. Hij is oud-voorzitter van de ‘Commissie-Ekkart’. In 2001 werd Ekkart benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau “voor zijn verdiensten op cultuurhistorisch terrein”.
nevenfuncties:

 • lid Raad van Advies Vereniging Rembrandt
 • voorzitter Begeleidingscommissie Museale Verwervingen Museumvereniging
 • voorzitter Stichting P. en N. de Boer
 • lid van de Raad van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof
 • bestuurslid Stichting Bosch Research and Conservation project
 • bestuurslid Brantsen van de Zyp Stichting
 • voorzitter van de Uytenbogaert Stichting

Klik hier voor Reglement Raad van Toezicht Mondriaan Fonds.