Beleidsplan 2025-2028

Onder de titel Voorbij het centrum, voorbij de norm zal het Mondriaan Fonds zich ook in 2025-2028 inzetten voor een rijke, veelzijdige en veerkrachtige kunst- en erfgoedsector. 

De relevantie en het belang van cultureel erfgoed en beeldende kunst brengen we nog meer voor het voetlicht door de dialoog tussen publiek, instituut en maker te faciliteren en te versterken. De aandacht voor de specifieke context in relatie tot het nationaal belang staat daarin centraal. Het kan dan gaan om de lokale context van de regio’s binnen het Koninkrijk, maar ook om genres binnen de beeldende kunst of om de verschillende culturele perspectieven binnen het erfgoedveld.  

Blader door het Beleidsplan 2025-2028: