Toekenningen 2017

Hieronder vind je een overzicht van de toekenningen van 2017:

Talentontwikkeling
Werkbijdrage Jong Talent
Werkbijdrage Bewezen Talent
Projectinvesteringen beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Bijdrage Gastateliers

Vitale collectie Nederland
Bijdrage Incidentele Aankopen
Bijdrage Collectieprogramma’s
Bijdrage Collectiemobiliteit
Bijdrage Beschermd Cultuurgoed

Stimuleren markt
Bijdrage Kunstbeurzen
KunstKoopregeling

Samenwerken
Bijdrage Samenwerking Musea
Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Opdrachten
Bijdrage Opdrachtgeverschap

Presenteren en programmeren
Projectinvestering Instellingen
Bijdrage Mobiel Erfgoed
Bijdrage Publicaties
Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Bijdrage Herdenking Slavernijverleden
Werkbijdrage Kunstinitiatieven
Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria

Internationale presentaties
Bijdrage Presentatie Buitenland

Werkbijdrage Jong Talent
Bijdrage voor het opzetten van de beroepspraktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. Startende kunstenaars kunnen de bijdrage van 19.000 euro (voorheen 18.000 euro) voor één jaar aanvragen. Het komende jaar zullen de gehonoreerde aanvragers onder andere werken aan de volgende plannen.

Anika Ahmed, Groningen
Anika Ahmed ontvangt de werkbijdrage voor de voortzetting van haar dagelijkse praktijk. Daarnaast neemt ze deel aan de residency Kaus Australis in Rotterdam en bereidt ze haar eerste solotentoonstelling voor.

Danni van Amstel, Rotterdam
Danni van Amstel zal haar praktijk verder professionaliseren en het werk zichtbaarder maken. Daarnaast zal Van Amstel een reeks nieuwe werken vervaardigen, deels met nieuwe technieken waarvoor zij onderzoek zal verrichten.

Yvon Ariese, Arnhem
Yvon Ariese ontvangt een bijdrage voor het verder professionaliseren van haar werkpraktijk en onderzoek naar het gedrag van materie in transformatieprocessen. Daarnaast wil Ariese een beeldbank opbouwen bestaande uit alle onderzoeksresultaten en eerdere werken, die zal resulteren in een overzichtstentoonstelling.

Josefin Arnell, Amsterdam
Josefin Arnell zal werken aan een nieuw soloproject ‘A Wild Western Movie’, waarin ze parallellen trekt tussen het genre van de western en adolescente meisjes en hun paarden. Verder wil ze het project ‘I’M IN THE MOOD FOR LOVE – Eternal night’, in samenwerking met Hell Fun, voortzetten.

Nicola Arthen, Amsterdam
Nicola Arthen zal onderzoek doen naar de weerslag van machines en producten op mensen. Hij zal verder nieuw werk ontwikkelen in Mexico en de mogelijkheden onderzoeken om in zijn werk video en geluid te gebruiken. Daarnaast wil hij zijn praktijk verder professionaliseren.

Oliver Barstow, Amsterdam
Oliver Barstow wil de bijdrage inzetten om zijn project vanuit/over Radio Kootwijk te kunnen vervolgen. Daarnaast wil hij meer onderzoek doen naar diverse technieken en materialen, waaronder de relatie tussen kunst en digitale technologie. De reeks geplande onderdelen krijgen elk een presentatie moment, waarvoor al een aantal concrete afspraken zijn gemaakt.

Dóra Benyó, Den Haag
Dóra Benyó zal haar werkmethode onderzoeken door deel te nemen aan residencies en diverse stages te volgen. Daarnaast zal zij de bijdrage inzetten voor materiaalkosten en professionalisering van haar praktijk.

Verena Blok, Den Haag
Verena Blok zal werken aan de productie van een project en bijhorend fotoboek ‘Boys don’t cry’ over de coming of age van een Pools meisje. Ook wil ze een residency volgen in de Verenigde Staten.

Frank Blommestijn, Arnhem
Frank Blommestijn ontvangt een bijdrage voor verdere verdieping van zijn praktijk. Hij werkt samen met Michiel van der Werf. Zij zullen onder meer werken aan de ontwikkeling van hun website, waarin ze de bezoekers meenemen in het maakproces van hun werk. Ook zullen ze een onderzoek uitvoeren naar de verbinding van kunst met de mediacultuur en aan ‘The Cameo Series’, een werk in ontwikkeling dat zal leiden naar een film.

Rixt de Boer, Den Haag
Rixt de Boer zal zich in de komende tijd richten op het inhoudelijk ontwikkelen van haar werk en onderzoek naar hoe ze zich tot verschillende media verhoudt. Concentratie, productie en verdieping staan hierin centraal. De Boer zal bijvoorbeeld kijken naar haar relatie tot de media fotografie en video en de rol die het landschap en het object spelen in haar werk.

Florian Braakman, Rotterdam
Florian Braakman zal de bijdrage inzetten voor verdere professionalisering van zijn praktijk. Hij wil tenminste drie presentatiemomenten bewerkstelligen, een publicatie maken en een onderzoeksreis ondernemen.

Katrein Breukers, Tilburg
Katrein Breukers zal een reeks nieuwe werken produceren. Daarnaast wil ze haar praktijk verder gaan professionaliseren en haar netwerk uitbreiden.

Roos Cornelius, Berlijn
Roos Cornelius zal een filmseminar van negen maanden volgen bij ‘Art On The Run’ in Berlijn. Tijdens deze periode zal ze een nieuwe film en performance ontwikkelen. Daarnaast zal Cornelius deelnemen aan een residency en wil ze haar praktijk verder professionaliseren.

Sarah Demoen, Amsterdam
Sarah Demoen ontvangt de bijdrage om onderzoek te doen naar de concepten ‘claimen’ en ‘re-claimen’. Daarnaast zal ze nieuw werk maken, diverse (internationale) samenwerkingen aangaan en is ze geselecteerd voor een residency in de Verenigde Staten.

Mischa Doorenweerd, Tilburg
Mischa Doorenweerd zal experimenteren met een nieuwe manier van werken; hij wil intuitiever werken en meer op zijn gevoel. Daarnaast wil hij zijn werk meer toespitsen, onder andere door bewuster over zijn werk te schrijven. Verder wil hij, naar aanleiding van het werk van Dimitris Pikionis, het concept van tijdservaring in presentaties verder ontwikkelen.

Joost Elschot, Antwerpen
Joost Elschot wil met de bijdrage verschillende residenties doen en werken in situ maken. Ook wil hij terugkeren naar West-Afrika. Elschot doet verder mee aan een open call van het Van Abbemuseum gericht op artistieke strategieën in de psychiatrie.

Santiago Fernández de Mosteyrín, Amsterdam
Santiago Fernández de Mosteyrín ontvangt de werkbijdrage om diverse onderzoeken te doen, waaronder onderzoek in materiaal. Daarnaast zal hij zijn werkpraktijk verder professionaliseren en een aantal presentaties initiëren.

Janina Frye, Amsterdam
Janina Frye zal haar werkpraktijk verder verdiepen, onder meer door onderzoek te doen naar de concepten ‘mens’ en ‘object’ binnen de context van de consumptiemaatschappij en religie. Ook wil ze een residentie volgen bij Springhouse Amsterdam.

Martin Gabriel, Den Haag
Martin Gabriel ontvangt de bijdrage voor de realisatie van een installatie, waarin hij een grootschalig model van een fictionele videogame-omgeving bouwt. Dit is een voortzetting van zijn eerdere werk ‘CGW’. Daarnaast wil hij een residency in Seoul bezoeken.

Laurent-David Garnier, Amsterdam
Laurent-David Garnier is scheikundige, parfumier, cocktailmaker en beeldend kunstenaar. Hij zet de bijdrage in om, in samenwerking met de afdeling scheikunde van de Universiteit van Cambridge, onderzoek te doen naar de toepassing van fluoriserende materialen. Deze techniek zal hij toepassen in verschillende glazen sculpturen (in samenwerking met Centre d’art contemporain International de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques), keramische sculpturen (te maken tijdens een periode bij EKWC) en in zijn cocktailperformances.

Nancy de Graaf, Apeldoorn
Nancy de Graaf wil met de bijdrage deelnemen aan een aantal residencies, niet alleen om nieuw werk te maken maar ook om gericht materiaalonderzoek te kunnen doen. Daarnaast hoopt ze een publicatie uit te geven en zal ze investeren in materiaal en apparatuur.

Mihai-Radu Gui, Breda
Mihai-Radu Gui ontvangt de werkbijdrage om een publicatie te ontwikkelen in samenwerking met een grafisch ontwerper. Verder zal hij een reeks artistiek inhoudelijke onderzoeken uitvoeren en nieuw werk vervaardigen.

Elise ’t Hart, Dordrecht
Elise ’t Hart ontvangt de bijdrage voor de uitvoering van verschillende geluidskunstprojecten, waaronder ‘Het Adoptiebureau voor Huisgeluiden’. In dit project stelt ze mensen in staat hun eigen ‘huisgeluidenpakket’ samen te stellen.

Hannah Dawn Henderson, Den Haag
Hannah Dawn Henderson ontvangt de bijdrage voor de productie en presentatie van het project en de publicatie ‘Being, in a state of Erasure’.

Jip Hilhorst, Hoogland
Jip Hilhorst wil zich met de bijdrage verder toeleggen op zijn performances en installaties, zonder de noodzaak om toegepaste opdrachten te hoeven doen. Hij zal verder een tentoonstelling houden in Billytown.

Phelim Hoey, Amsterdam
Phelim Hoey lijdt aan MS en hij wil onderzoeken hoe deze ziekte zijn identiteit beïnvloedt. Hij zal de bijdrage gebruiken om een visueel dagboek te realiseren en hij wil bewegingstudies starten met verschillende MS-patiënten.

Esther Hovers, Den Haag
Esther Hovers ontvangt de werkbijdrage om langdurig onderzoek te kunnen doen dat uiteindelijk zal resulteren in nieuw werk. Zo zal ze onder meer werken aan een fictief toekomstscenario voor de Europese Unie, aan de hand van interviews met analisten. Daarnaast ontwikkelt Hovers een publicatie en staan er enkele internationale exposities gepland.

Brendan Jaks, Amsterdam
Brendan Jaks ontvangt een werkbijdrage voor het professionaliseren van zijn werkpraktijk. Daarnaast zal hij een reeks nieuwe werken realiseren die onder meer te zien zullen zijn bij Gabriel Rolt en Chateau Shatto te Los Angeles.

Klaas Jonkman, Groningen
Klaas Jonkman ontvangt een werkbijdrage voor diverse onderzoeken, waaronder de invloed van licht in zijn werk en materiaalonderzoek dat daarmee gepaard gaat. Daarnaast wil Jonkman zijn praktijk verder professionaliseren en een reeks nieuwe werken maken.

Kitty Kamp, Antwerpen
Kitty Kamp ontvangt de werkbijdrage voor de deelname aan diverse residencies, waaronder AIR Antwerpen, en voor het ontwikkelen van diverse nieuwe werken. Daarnaast wil Kamp haar praktijk verder professionaliseren. Hierbij richt ze zich met name op de technische aspecten van de media die ze in haar werk gebruikt.

Koen Kloosterhuis, Utrecht
Koen Kloosterhuis wil de bijdrage gebruiken voor de realisatie van verschillende nieuwe werken. Ook wil hij zich verder verdiepen in 3D-technieken, zoals 3D-printen en 3D-frezen.

Goof Kloosterman, Utrecht
Goof Kloosterman ontvangt de bijdrage voor praktijkverdieping en onderzoek. Het onderzoek zal zich met name richten op innovatieve manieren om beeld-, geluid- en lichtapparatuur in te zetten in zijn werk.

Maaike Knibbe, Groningen
Maaike Knibbe zal onderzoek doen naar een nieuwe, meer intuïtieve manier van werken, waarin nadruk licht op vorm en materiaal. Ze wil meer performatieve elementen toevoegen aan haar werk. Ook wil ze haar positie in het veld onderzoeken, evenals een verdere professionalisering van haar praktijk doorvoeren.

Bart Kok, Antwerpen
Bart Kok ontvangt de werkbijdrage om een film te maken die de relatie onderzoekt tussen de kunstenaar, het kunstwerk en het openbaar maken van dat kunstwerk. Daarnaast is Kok bezig met een uitgebreide publicatie en zal hij ander nieuw werk vervaardigen.

Katerina Konarovska, Den Haag
Katerina Konarovska ontvangt de werkbijdrage voor onderzoek, met name naar het gebruik van andere materialen en disciplines in haar werk. Ze wil bijvoorbeeld kijken naar de verschillen tussen mode en een artistieke benadering van mode, al dan niet in combinatie met performance en theater. Vanuit dat onderzoek wil ze nieuw werk maken, zoals installaties, schilderijen en een fictief modemagazine. De bijdrage gebruikt ze verder voor de aankoop van diverse apparatuur en materiaal.

Rabi Koria, Utrecht
Rabia Koria ontvangt de bijdrage voor verdere verdieping van zijn materiaalonderzoek naar keramieken tegels. Hij zal de bijdrage gebruiken voor aanschaf van nieuwe apparatuur die de kwaliteit van zijn werk kunnen verbeteren. Verder zal hij een werkperiode doen bij Beirut Art Residency.

Jochem van Laarhoven, Vught
Jochem van Laarhoven ontvangt de werkbijdrage voor verdere uitwerking van zijn onderzoeksproject rond Kamp Vught. Ook wil hij een film realiseren over de verschillende media die zijn gebruikt om het paard te fotograferen.

Didi Lehnhausen, Amsterdam
Didi Lehnhausen wil haar bijdrage inzetten om onderzoek te doen naar de relatie tussen Indonesië, Nederland en Japan. Ze zal dit doen vanuit een aantal residencies. Daarnaast wil ze materiaalonderzoek doen en zich verder ontwikkelen in het performatieve aspect van haar werk.

Benjamin Li, Rotterdam
Benjamin Li ontvangt de werkbijdrage voor een nieuwe soloproject, getiteld ‘Fortune Cookie’. Hij zal daarnaast een website ontwikkelen en onderzoek doen naar nieuwe technieken, waaronder keramiek. Verder wil hij het project ‘In Search of Perfect Orange’ voortzetten, in samenwerking met Showroom MAMA.

Alexandra Martens Serrano, Den Haag
Alexandra Martens Serrano ontvangt de bijdrage voor verdere verdieping van haar werkpraktijk. Ze wil zich volledig richten op haar werk en zo verschillende projecten realiseren, waaronder een tentoonstelling met Jussi Koitela (deelnemer De Appel Curatorial Programme).

Vibeke Mascini, Amsterdam
Vibeke Mascini ontvangt de bijdrage voor verder professionalisering van haar praktijk en de realisatie van de projecten ‘Atmos Anima’ en ‘Last breath of the referee’. Voor het eerste project verdiept Mascini zich in de transformatie van energie. Het tweede is een serie werken waarin ze onderzoek doet naar het begrip van de laatste adem.

Mike Moonen, Maastricht
Mike Moonen wil de bijdrage gebruiken voor experiment en ontwikkeling van zijn praktijk. Hij wil hierbij zijn werkmethode omkeren: niet langer wil hij zich laten leiden door bestaande objecten, maar nu juist een idee uitwerken tot een nieuw object.

Golrokh Nafisi, Amsterdam
Golrokh Nafisi ontvangt een werkbijdrage voor een reeks projecten. Een van die projecten, getiteld ‘Itinerary’, zal mede tot stand komen door diverse samenwerkingen die Nafisi zal initiëren in Caïro en Teheran. Verder zal hij nieuw werk maken voor presentaties in Egypte, Iran, Italië en Nederland.

Samuel Otte, Amsterdam
Samuel Otte ontvangt de bijdrage voor verdere verdieping in het gebruik van verf en tekst in zijn werk. Ook zal hij de bijdrage gebruiken voor het uitwerken van verschillende projecten, waaronder een project met zijn broer Henk Otte over gereformeerde emigranten in Noord Amerika.

Marie Reintjes, Arnhem
Marie Reintjes ontvangt haar bijdrage om een uitgebreid materiaalonderzoek te doen. Daarnaast wil zij diverse reizen ondernemen om andere inzichten te verkrijgen voor haar werk en om haar netwerk te vergroten.

Aura Rendón Benger, Den Haag
Aura Rendón Benger ontvangt de bijdrage voor verdere ontwikkeling van haar technische vaardigheden met betrekking tot luchttextiel. Ook wil ze verschillende presentaties bewerkstelligen in Nederland, België en Duitsland, georganiseerd door Galerie Dietmar Stegemann uit München.

Machteld Rullens, Den Haag
Machteld Rullens ontvangt de bijdrage voor de verdere professionalisering van haar werkpraktijk. Ze wil nieuwe apparatuur aanschaffen en zichzelf vaardigheden voor het werken in verschillende software-programma’s aanleren. Ook wil ze werkbezoeken afleggen: ze wil bijvoorbeeld assistent worden van Camille Henrot in New York.

Esin Belit Sağ, Amsterdam
Esin Belit Sağ ontvangt de werkbijdrage om een reeks nieuwe werken te realiseren, waarbij de recente ontwikkelingen binnen haar oeuvre verder doorgevoerd zullen worden. Ze zal daarbij onder meer onderzoek doen naar gebruik van haar eigen stem in haar werk en daar ook zangles voor gaan nemen. Verder staan er een aantal (inter)nationale tentoonstellingen gepland.

Ananda Serné, Zwijndrecht
Ananda Serné zal de bijdrage inzetten om haar project ‘The Stream with Many Names’ te realiseren. Dit project vertrekt vanuit het gegeven dat haar familie generaties lang op een binnenvaartschip woonde en werkte. In haar onderzoek zal ze zich richten op blauwe films die haar oma in de jaren ’70 maakte en op verhalen die in haar familie circuleren.

Annemarie Slobbe, Rotterdam
Annemarie Slobbe ontvangt de bijdrage voor verdere verdieping van haar werkpraktijk en voor inhoudelijk onderzoek. Slobbe wil met hulp van dit onderzoek de concepten ‘causaliteit’ en ‘veranderlijkheid’ op een meer ingrijpende wijze verbeelden in haar werk. Ook wil ze twee residencies bezoeken: één in een stedelijke omgeving en één in een natuurlijke omgeving.

Roland Spitzer, Rotterdam
Roland Spitzer ontvangt een werkbijdrage voor diverse onderzoeken, waaronder naar materialen die een transformatieproces doorlopen en de wijze waarop deze ingezet kunnen worden in zijn werk. Daarnaast wil hij zijn eigen werkproces tegen het licht houden en zijn praktijk verder professionaliseren.

Hristina Stolk-Tasheva, Bodegraven
Hristina Stolk-Tasheva ontvangt de bijdrage voor verdere verdieping van haar werkpraktijk. Ze wil zich toeleggen op inhoudelijk-filosofisch onderzoek ter ondersteuning van haar werk. Haar onderzoeksvragen zijn veelal gestoeld op haar positie als kunstenaar met een migratie-achtergrond, en het gevoel van ‘in-betweenness’.

Daniel van Straalen, Den Haag
Daniel van Straalen ontvangt de bijdrage om zijn praktijk verder te professionaliseren. Hij wil zijn werkmethode ‘Going Dumb’, gebaseerd op een strategie van herhaling en totale overgave uitdiepen. Ook wil hij zijn interesse voor taal verder ontwikkelen. Hij zal verder een reeks nieuwe werken ontwikkelen voor diverse presentaties.

Brenda Tempelaar, Schoonhoven
Brenda Tempelaar wil de bijdrage inzetten om inhoudelijk onderzoek te doen naar de relatie tussen scenografie en sculptuur en naar haar auteurschap in relatie tot andere makers. Daarnaast wil Tempelaar twee nieuwe verzamelwerken ontwikkelen die beide bestaan uit meerdere losse elementen.

Julius Thissen, Arnhem
Julius Thissen ontvangt de bijdrage voor verdere verdieping van zijn onderzoek naar mannelijkheid, stereotypering in sport en de prestatiecultuur. Hij wil nieuwe performances realiseren en zijn rol als curator verder ontwikkelen.

Jessica Tucker, Amsterdam
Jessica Tucker ontvangt de bijdrage voor het verder professionaliseren van haar werkpraktijk en het ontwikkelen van een reeks nieuwe projecten. Daarnaast zal zij een werkperiode in een residency volgen en artistiek onderzoek doen.

Evita Vasiljeva, Amsterdam
Evita Vasiljeva ontvangt de bijdrage voor verdere verdieping van haar werkpraktijk. Ze wil in 2017 verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland realiseren. Ook wil ze residenties bezoeken, waaronder Sundaymorning@ekwc.

Liselot Veenendaal, Zeist
Liselot Veenedaal is voornemens de bijdrage te investeren in nieuwe materialen. Ze wil materiaalonderzoek doen en het experiment aangaan.

Elejan van der Velde,
Elejan van der Velde wil de bijdrage inzetten voor een onderzoeksreis naar voormalig Joegoslavië om aldaar monumenten, die refereren naar de Tweede Wereldoorlog, te bezoeken en de monumenten en sporen van de burgeroorlogen te onderzoeken. Ook wil hij verschillende plannen voor de openbare ruimte ontwikkelen.

Guus van der Velden, Eindhoven
Guus van der Velden ontvangt de bijdrage voor het uitbreiden van zijn sculpturale oeuvre. Daarnaast zal hij een aantal publicaties ontwikkelen en diverse presentaties initiëren.

Katja Verheul, London
Katja Verheul ontvangt de werkbijdrage om haar praktijk verder te professionaliseren. Daarnaast werkt ze aan nieuw werk en wil ze uitgebreid onderzoek gaan doen in Kosovo.

Prins de Vos, Amsterdam
Prins de Vos wil de bijdrage inzetten voor verschillende projecten. Zo wil hij onder andere een documentairefilm en een fotoboek realiseren. Verder wil hij investeren in nieuwe apparatuur.

Charlott Weise, Amsterdam
Charlott Weise ontvangt de bijdrage voor voortzetting van haar dagelijke praktijk. Ze wil verschillende series voortzetten. Ook wil ze een samenwerking aangaan met TextielLab Tilburg, haar website professionaliseren in samenwerking met Carla Peer, en wil ze een publicatie met haar inkttekeningen realiseren.

Michiel van der Werf, Arnhem
Michiel van der Werf ontvangt een bijdrage voor verdere verdieping van zijn praktijk. Hij werkt samen met Frank Blommestijn. Zij zullen onder meer werken aan de ontwikkeling van hun website, waarin ze de bezoekers meenemen in het maakproces van hun werk. Ook zullen ze een onderzoek uitvoeren naar de verbinding van kunst met de mediacultuur en aan ‘The Cameo Series’, een werk in ontwikkeling dat zal leiden naar een film.

Clarinde Wesselink, Amsterdam
Clarinde Wesselink ontvangt de werkbijdrage om een aantal reizen te maken die zullen resulteren in nieuwe ideeën en uiteindelijk nieuw werk. Daarnaast wil Wesselink onderzoek doen naar het bewegingsvermogen van mensen met een prothese en van daar uit experimenteren met draagbare sculpturen.

Judith Westerveld, Amsterdam
Judith Westerveld gebruikt de bijdrage voor verdere verdieping van haar onderzoek naar wie gehoord, gezien en onthouden worden binnen de context van de gedeelde koloniale geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika. Ook wil ze nieuw werk produceren voor een solotentoonstelling bij Lumen Travo.

Liza Wolters, Rotterdam
Liza Wolters ontvangt een werkbijdrage voor de deelname aan diverse residencies, waaronder AIR Antwerpen. Naast het maken van een reeks nieuwe werken, zal Wolters ook materiaalonderzoek gaan doen en een publicatie ontwikkelen.

Werkbijdrage Bewezen Talent
Bijdrage aan het voortzetten van de beroepspraktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. Beeldend kunstenaars ontvangen hiervoor een bijdrage van 38.000 euro voor een periode van minimaal 24 maanden. De komende jaren zullen de gehonoreerde aanvragers onder andere werken aan de volgende plannen.
Volgt spoedig.

Projectinvesteringen beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Voor kunstenaars en bemiddelaars die plannen willen realiseren die in tijd begrensd zijn en/of leiden tot een artistiek/inhoudelijk resultaat.

Emmeline de Mooij, Amsterdam
#satisfyingslime
€4.223
Emmeline de Mooij ontvangt een bijdrage voor het project ‘#satisfyingslime’. Hiervoor wil ze een serie nieuwe werken ontwikkelen, bestaande uit een video-installatie, een sculptuuur, een wandsculptuur en een serie werken aan de wand. Binnen dit project is het belangrijkste onderdeel de video-installatie ‘Poging tot een Dutje’, geprojecteerd op de wand en een kostuum. De video wordt een animatie van een caleidoscopische afwisseling van foto’s, gevonden internet-beelden, stockfoto’s, 3D modellen, bewegend beeld en visuele effecten, begeleid door een voice-over en een soundtrack.

Liesbeth Raeven, Alkmaar
3331 Arts Chiyoda
€5.431
Terugkerend thema in het werk van L.A. Raeven is de maakbaarheid van de mens, en de gevolgen hiervan. Een maatschappij gekenmerkt door een almaar toenemende individualisering en voortdurend streven naar perfectie. Hun werk verzet zich daartegen. Als identieke tweeling kennen zij als geen ander de frustratie niet uniek te zijn. Tegenstrijdig genoeg zijn ze, in een samenleving vol eenlingen, als tweeling een relatief uniek verschijnsel. De bijdrage gebruiken zij voor een werkperiode en onderzoek bij 3331 Arts Chiyoda in Tokio. L.A. Raeven wil het idee om van zichzelf een robot te maken, gaan onderzoeken.

Angelique Raeven, Amsterdam
3331 Arts Chiyoda
€5.431
Terugkerend thema in het werk van L.A. Raeven is de maakbaarheid van de mens, en de gevolgen hiervan. Een maatschappij gekenmerkt door een almaar toenemende individualisering en voortdurend streven naar perfectie. Hun werk verzet zich daartegen. Als identieke tweeling kennen zij als geen ander de frustratie niet uniek te zijn. Tegenstrijdig genoeg zijn ze, in een samenleving vol eenlingen, als tweeling een relatief uniek verschijnsel. De bijdrage gebruiken zij voor een werkperiode en onderzoek bij 3331 Arts Chiyoda in Tokio. L.A. Raeven wil het idee om van zichzelf een robot te maken, gaan onderzoeken.

Nathanja van Dijk, Amsterdam
A User Guide Towards 2024
€7.875
Nathanja van Dijk ontvangt een bijdrage voor ‘A User Guide Towards 2024′, een onderzoeksproject naar aanleiding van de EuroMaidan-opstand in de Oekraïne, in samenwerking met Kateryna Filyuk.

Margo Onnes, Rotterdam
All Along the Watchtower
€22.560
Onnes wil met ‘All Along the Watchtower’ een beeldend werk maken waarin het apocalyptische droombeeld uit de song van Bob Dylan zich naar de hedendaagse tijd en ruimte heeft verplaatst. Via een spel met narratieve structuren, symbolen en klanken wil Onnes een filmbeeldenmachine laten ontstaan die appelleert aan een collectief onderbewuste van maatschappelijke spanningen en een alom aanwezig onderliggend gevoel van een dreigende apocalyps. De première van ‘All Along the Watchtower’ staat gepland voor een groepstentoonstelling bij TENT tijdens het Internationaal Film Festival in Rotterdam.

Ringel Goslinga, Amsterdam
Aluk To Dolo (het geloof van de voorouders)
€10.200
Goslinga ontvangt de bijdrage voor ‘Aluk To Dolo’ (het geloof van de voorouders). Hij wil zijn familieverhaal, de zendingsgeschiedenis en de koloniale geschiedenis zowel in tekst als beeld laten versmelten. Tevens zal hij via een werkbezoek aan Sulawesi een registratie maken van het heden waarbij vooral de raakvlakken met de geschiedenis worden uitgelicht. Voor het bezoek aan Sulawesi zal hij op zoek gaan naar referenties richting oorsprong van het animistische Toraja-volk (de koppensnellers) en de sporen van de zendelingen en het Nederlands gouvernement. Later zullen deze beelden worden gecombineerd met de voor hem kenmerkende portretten van familieleden en de foto’s uit de diverse archieven waardoor het geheel een nieuwe betekenis krijgt.

Liesbeth Raeven, Alkmaar
Annelies, looking for completion
€52.585
L.A. Raeven ontvangt een bijdrage voor ‘Annelies, looking for completion’, een project waarbij ze een robot van henzelf willen maken: een mix van de twee zussen, een kopie van henzelf, een derde kloon. De robot wordt gepresenteerd tijdens ROBOT LOVE in Eindhoven eind 2018.

Angelique Raeven, Amsterdam
Annelies, looking for completion
€36.435
L.A. Raeven ontvangt een bijdrage voor ‘Annelies, looking for completion’, een project waarbij ze een robot van henzelf willen maken: een mix van de twee zussen, een kopie van henzelf, een derde kloon. De robot wordt gepresenteerd tijdens ROBOT LOVE, in Eindhoven eind 2018.

Marijke van Warmerdam, Amsterdam
Artist-in-residence, Rome
€44.042
Van Warmerdam is uitgenodigd in Rome om voor drie maanden artist-in-residence te zijn. Zij gaat artistiek onderzoek doen dat uiteindelijk zal resulteren in diverse korte filmfragmenten/filmloops.

Camiel van Winkel, Amsterdam
ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices
€6.120
Camiel van Winkel en Joke Robaard ontvangen een bijdrage voor de laatste fase van hun gezamenlijk project ‘ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices’. Het omvangrijke beeldarchief van Robaard vormt de basis voor een beschouwend onderzoek naar de representatie van het geklede lichaam in de gedrukte media van 1980 tot heden. Deze laatste fase zal dit archief nu moeten gaan ontsluiten in de vorm van een publicatie. Het project begon met een beschouwend onderzoek dat zich niet richt op mode of modefotografie als zodanig maar op principes van montage en appropriatie (toe-eigening) die zich daarbij voordoen als gevolg van maatschappelijke, economische en politieke tendensen, ook als makers zich daar bewust aan proberen te ontworstelen.

Joke Robaard, Amsterdam
ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices
€8.820
Joke Robaard en Camiel van Winkel ontvangen een bijdrage voor de laatste fase van hun gezamenlijk project ‘ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices’. Het omvangrijke beeldarchief van Robaard vormt de basis voor een beschouwend onderzoek naar de representatie van het geklede lichaam in de gedrukte media van 1980 tot heden. Deze laatste fase zal dit archief nu moeten gaan ontsluiten in de vorm van een publicatie. Het project begon met een beschouwend onderzoek dat zich niet richt op mode of modefotografie als zodanig maar op principes van montage en appropriatie (toe-eigening) die zich daarbij voordoen als gevolg van maatschappelijke, economische en politieke tendensen, ook als makers zich daar bewust aan proberen te ontworstelen.

Hans Broek, Veenendaal
Atlantische Kusten
€11.830
Hans Broek ontvangt de bijdrage voor verdere uitwerking van een serie schilderijen die de Atlantische kusten tot onderwerp hebben. Hiervoor reist hij naar Atlantische kusten die te maken hebben met global warming en het slavernijverleden. Hij wil voor dit onderzoek naar Groenland, Senegal, Ghana en Curaçao reizen. De bedoeling is om de kusten, slavenforten/depots en de plaatselijke mensen (die met deze onderwerpen te maken hebben) te schilderen.

Jos Volkers, Paterswolde
Bioremediating Missile
€19.200
Jos Volkers ontvangt een bijdrage voor ‘Bioremediating Missile’ een project waarvoor nieuw werk wordt gemaakt; een object in de vorm van een V2 raket, gemaakt van hout, textiel, klei en andere grondstoffen. De raket wordt gevuld met zaden, sporen en voedingstoffen zoals water en mineralen. Het project wordt ontwikkeld voor de door Volkers’ opgerichte fictieve onderneming Ecological Space Engineering. Deze onderneming houdt zich bezig met ‘speculatief design voor het verbeteren van de leef kwaliteit op aarde’. De raket moet een symbool worden voor de staat van de wereld en verwijst naar de ecologische crisis, technologie, oorlog en de rol van de mens.

Irene Kopelman, Amsterdam
Cardinal Points Part II
€22.305
Irene Kopelman ontvangt een bijdrage voor ‘Cardinal Points Part II’, een project waarvoor ze o.a. afreist naar Argentinië en Mexico. Ze zal een nieuwe reeks tekeningen maken en een sculptuur.
Ze onderzoekt diverse landschappen en werkt aan een groot netwerk van onderzoekers en onderzoeksinstituten waarmee ze haar kennis vergroot van specifieke ecosystemen. Kopelman ontving eerder een bijdrage voor een eerdere fase van dit project. De tentoonstelling in Museum of Latin American Art of Buenos Aires (MALBA) vindt plaats in voorjaar 2018.

Kevin van Braak, Laren
cheFare
€31.140
Kevin van Braak ontvangt een bijdrage voor een project op uitnodiging van cheFare in Milaan. ‘Civic Media Art’ is een residence-based, artistiek productieproject, waarin een internationale kunstenaar gevraagd wordt zich te engageren met de wijk Quartiere Adriano in Milaan.

Inez Piso, Spaubeek
De grenzen van de stilte
€10.200
Inez Piso ontvangt een bijdrage voor ‘De grenzen van de stilte’, een onderzoek waarin ze kunstenaars in Turkije, binnen de context van het huidige politieke klimaat, een ruimte wil geven waarin ze provocatief kunnen zijn. Het uiteindelijke project zal de vorm van een tentoonstelling, festival of een reeks publieke activiteiten aannemen die mensen actief betrekken en verschillende Turkse en niet-Turkse instanties aan elkaar koppelen. Na de onderzoeksfase zal ze voor de uitvoering een nieuwe aanvraag indienen.

Ahmet Polat, Hilversum
De Man Is Lam (The Myth of Men)
€41.927
Ahmet Polat ontvangt een bijdrage het project ‘De Man Is Lam’ i.s.m. Lucas de Man en Rashif El Kaoui. Eerder filmde Polat in Nederland verschillende documentaire en geënsceneerde scenes rondom man-zijn. De beelden zijn ontstaan vanuit persoonlijke ervaringen en inspiratie uit de opgenomen interviews. Deze manier van werken wil Polat in Istanbul voortzetten. Het moet resulteren in een (video)installatie die gepresenteerd wordt in Leica Gallery tijdens de Biënnale van Istanbul.

Anaïs López, Amsterdam
De Migrant
€13.100
‘De Migrant’ van Anaïs López is een multimediaproject over Mynah, een vogel die in Singapore voorkomt. Deze vogel, een spreeuwsoort, is een van de weinige vogelsoorten die de stedelijke ontwikkelingen heeft overleefd. Lopez wil aan de hand van de geschiedenis van deze vogel tot denken aanzetten over grotere thema’s als de maakbaarheid van de stad, de omgang met de ander en de maakbaarheid van het leven. Er zal een app worden gemaakt, een radiodocumentaire en een boek. Deze bijdrage is bestemd voor de totstandkoming van het kunstenaarsboek en de performance. De oplage van het boek is drie stuks, bevat zeefdrukken, canson luster-prints en zal met de hand worden gebonden. Het boek zal López gebruiken om het verhaal live te vertellen.

Hans van der Meer, Amsterdam
De veranderende wereld van de Nederlandse koe
€24.685
Hans van der Meer is fotograaf. Zijn beelden zijn altijd een soort tableaux vivants waarop het menselijk bestaan van enige afstand, vaak met lichte ironie wordt gadegeslagen zonder dat een oordeel wordt geveld of een moraal verdedigd. Tevens maakt hij videowerk met als kenmerk dat er steeds vanuit één standpunt opnamen worden gemaakt. Van der Meer ontvangt een bijdrage voor het project ‘De veranderde wereld van de Nederlandse koe’. Hij maakte eerder al diverse agrarische fotoseries. Met zijn foto’s wil hij de nieuwe werkelijkheid van de melkveehouderij laten zien. De hedendaagse boer staat namelijk voor belangrijke vraagstukken. De maatschappelijke discussie over dierenwelzijn zwelt aan en de regelgeving wordt steeds strenger. Hoe gaan moderne veehouders hiermee om? De bijdrage is bedoeld voor research en nieuw werk.

Sybren Renema, Glasgow
Discovery/Great God! This is an awful place
€6.486
Sybren Renema ontvangt een bijdrage aan ‘Discovery/Great God! This is an awful place’, een project dat in het Antarctic Pavillion tijdens de Biënnale van Venetië wordt getoond. Sybren Renema maakt voor deze tentoonstelling een installatie in twee delen rondom de mythologie van vooruitgang door verkenning en avontuur. In een deel van de installatie staat het werk van de beroemde onderzoeker Robert Falcon Scott centraal en in het paviljoen wordt een video getoond waarin een stuk van het dek van de RRS Discovery (Scott’s eerste expeditie schip) in de stratosfeer vliegt.

Andrea Kroon, Den Haag
Drie generaties. Kunsthandel G.J., Nieuwenhuizen Segaar, 1928-1995
€9.984
Andrea Kroon ontvangt een bijdrage voor haar onderzoek en voorbereidinden voor een publicatie over de activiteiten van kusthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar. Kroon wil met een laagdrempelige en toegankelijke tekst en omlijstende presentaties een breed publiek interesseren. Zo zal het echtpaar Nieuwenhuizen Segaar worden geïnterviewden en het bedrijfsarchief meer toegankelijk worden gemaakt.

Dorine van Meel, Berlijn
Farewell to Progress (wertitel)
€18.144
Dorine van Meel vraagt een bijdrage voor een praktijkverdieping. Onderdeel daarvan is het onderzoeksproject ‘Farwell to Progress’ (werktitel), waarin zij zich zal richten op het schrijven van nieuwe teksten en scripts, waarin ze zich ook wil richten op interviews en veldonderzoek binnen verschillende sociale en politieke contexten. Verder wil ze beeldonderzoek doen naar het utopisch potentieel van computerspellen. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een serie van drie nieuwe video-installaties. Dit alles wil zij gaan presenteren in Berlijn, Brussel, Athene en uiteindelijk Nederland.

Rachel de Joode, Duiven
Flat Nature / Surface Bodies
€14.856
Rachel de Joode ontvangt een bijdrage voor het maken van een nieuwe serie van fotografisch-sculpturaal werk, voor een grote solotentoonstelling op Kunstfort bij Vijfhuizen.

Susanna Inglada Heredero, Amsterdam
HISK 2018
€23.043
Susanna Inglada Heredero creëert in haar werk donkere scenes, karakters en symbolen waarmee werken ontstaan waarin associaties, gefragmenteerd in de ruimte, een grote rol spelen. Ze ontvangt een bijdrage voor het 2e jaar van haar werkperiode bij het HISK. Zij krijgt een grotere studio en wil haar onderzoek en praktijk op allerlei manieren verdiepen. Zo wil zij beter leren schrijven over en reflecteren op haar werk. Ook wil zij onder meer onderzoek doen naar de mogelijkheid van het gebruik van ander materiaal dan papier voor haar installaties zoals aluminium, beton en hout.

Irina Leifer, Amsterdam
Impossible Journeys in Russia and Persia Now and Then
€8.160
Irina Leifer ontvangt een bijdrage voor het project ‘The Impossible Journeys in Russia and Persia Now and Then’ (werktitel). Het betreft een onderzoek naar de verschillende perspectieven van het gedeeld erfgoed van Nederland, Rusland en Perzië (Iran). De uitkomst is een tentoonstelling die in alle drie de landen te zien zal zijn. De deelnemende kunstenaars gaan de route die de Nederlandse zeilmaker Jan Struys in de 17e eeuw aflegde naar Rusland en Perzië, opnieuw volgen. O.a. de Nederlandse kunstenaars Paulien van Oltheten en Cecilia Hendrikx hebben toegezegd.

Luuk Wilmering, Haarlem
In the mountains
€14.022
Luuk Wilmering ontvangt een bijdrage voor het project ‘In the mountains’, een denkbeeldige reis door een onbekend berglandschap. Een spel met werkelijkheid en fictie, een reis door je hoofd. Wilmering gaat onderzoek doen in depots van Nederlandse musea naar ‘illuminatieglazen’, papieren speelgoedtheaters en topografische panoramafoto’s. Het onderzoek zal resulteren in nieuw werk.

Tineke Reijnders, Landsmeer
In-Out Center Archives
€7.140
Tineke Reijnders ontvangt samen met Corinne Groot een bijdrage voor het vervolg op het onderzoek dat zij samen doen naar het In-Out Center in Amsterdam in de jaren 1972-1974. Inmiddels is er een overzichtstentoonstelling te zien geweest in De Appel in Amsterdam. Naar aanleiding hiervan is gebleken dat er grote behoefte is, zowel nationaal als internationaal, aan een Engelstalige website waar al het archiefmateriaal en informatie te vinden is over het In-Out Center.

Corinne Groot, Amsterdam
In-Out Center Archives
€7.140
Tineke Reijnders ontvangt samen met Corinne Groot een bijdrage voor het vervolg op het onderzoek dat zij samen doen naar het In-Out Center in Amsterdam in de jaren 1972-1974. Inmiddels is er een overzichtstentoonstelling te zien geweest in De Appel in Amsterdam. Naar aanleiding hiervan is gebleken dat er grote behoefte is, zowel nationaal als internationaal, aan een Engelstalige website waar al het archiefmateriaal en informatie te vinden is over het In-Out Center.

Melvin Moti, Rotterdam
Interwoven
€35.000
Melvin Moti ontvangt een bijdrage voor ‘Interwoven’, een textielproject in samenwerking met vrouwelijke sjamanistische wevers van de afgelegen Yaeyama eilanden in het zuiden van Japan. Hij zal een serie textielwerken produceren waarbij hij als onderzoeker en vormgever zal optreden. Het project zal het spanningsveld tussen ambacht en vernieuwing, handwerk en technologie, opzoeken door traditionele technieken te onderwerpen aan digitale en non-traditionele interventies. De verspreiding van dubbele ikat in deze regio nauw is verbonden met de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Danielle Lemaire, Breda
Jada residency CAAK Kapo Kanazawa Japan
€5.264
Danielle Lemaire is een interdisciplinair kunstenaar. Ze maakt tekeningen, schilderijen, geluidsperformances, installaties, boeken, LPs, CDs en films en heeft een eigen platenlabel: Inner Landscapes. Een veel voorkomend onderwerp in het werk van Danielle Lemaire is een leeg interieur of omgeving waarin menselijke sporen tastbaar zijn; schaduwen van menselijk leven of een droom. Zij is gefascineerd door het idee dat de mens in de wereld tijdelijk fysiek aanwezig is en na zijn vertrek sporen nalaat in de ruimte die hij of zij innam.

Jan Van Den Dobbelsteen, Eindhoven
JaDa residency Caak Kapo Kanazawa Japan
€5.614
Jan Van Den Dobbelsteen werkt sinds 1990 incidenteel samen met Danielle Lemaire onder de naam JaDa. Samen vragen ze een bijdrage aan voor een werkperiode bij CAAK (Center for Art & Architecture, Kanazawa) en Kapo (Kanazawa Art Port), verbonden aan het 21st Museum of Contemporary Art in Kanazawa, Japan.Van Den Dobbelsteen en Lemaire zullen in deze residency ieder individueel nieuw werk maken dat samenkomt in een gezamenlijke multi-disciplinaire tentoonstelling / installatie.

Jennifer Tee, Amsterdam
Let it come down
€18.109
Jennifer Tee vraagt een bijdrage voor haar project bij Camden Arts Centre in Londen. Ze is door directeur Jenni Lomax gevraagd om nieuw werk te ontwikkelen voor een solo presentatie in gallerie 3. Deze tentoonstelling zal ook getoond en verder ontwikkeld worden met Michelle Cotton van Bonner Kunstverein. Het nieuwe werk heeft twee uitgangspunten ‘Let it come down’ en ‘Resist’.

Margriet Luyten, Den Bosch
Levenswerk II – De Kunstbemiddelaars
€11.847
Margriet Luyten ontvangt een bijdrage voor de postproductie van ‘Levenswerk 2 – De Kunstbemiddelaars’ (montage, beeldbewerking). Voor dit filmproject heeft ze kunstbemiddelaars Henk van Os, Liesbeth Brandt Corstius, Flor Bex, Wim van Krimpen, Anny De Decker, Deborah Campert-Wolf, Lily van Ginneken en Rudi Fuchs geportretteerd.

Hadassah Emmerich, Brussel
Libidinal Economies
€7.716
Het project waarvoor Hadassah Emmerich een bijdrage ontvangt betreft het realiseren van nieuw werk op doek en papier voor een duo tentoonstelling met Nadia Naveau (sculptuur) in PARK, Platform for Visual Arts in Tilburg. Het project bestaat uit meerdere onderdelen. Er zal een monumentaal drieluik worden gemaakt voor de achterwand, een panorama doek voor een lange zijwand en een serie werken op papier die eventueel als prentenkabinet worden gepresenteerd. De aanvraag voor een projectinvestering betreft een onderzoeks-, schets-, maak- en installatieperiode.

Alex de Vries, Amsterdam
Marten Hendriks’ Onvoltooide Beeldindex
€11.016
Alex de Vries ontvangt een bijdrage voor het schrijven van een monografie ‘Marten Hendriks – Onvoltooide Beeldindex’. De Vries heeft het oeuvre en de daarmee samenhangende documentatie ontsloten in samenwerking met Hendriks zelf.

Sarah Verbeek, Amsterdam
Mokuhanga
€4.619
Sarah Verbeek is schilder en ontvangt een bijdrage om zich de techniek van Mokuhanga eigen te maken en om de mogelijkheden op het gebied van blokdruktechniek binnen haar werk te verrijken. Mokuhanga is een oude Japanse druktechniek, waarbij de basis hout is. Je drukt met de hand, met transparante inkt op waterbasis op speciaal met de hand gemaakt papier. Deze traditionele Japanse techniek is uniek en wordt bijna nergens anders in de wereld onderwezen. Het betreft een residentie van een maand. Verder wil ze, eenmaal in Japan, tentoonstellingen gaan bezoeken en zich verdiepen in de Japanse cultuur.

Fahrettin Örenli, Amsterdam
MONEY WITHOUT NATIONALITY
€23.290
Örenli ontvangt een bijdrage voor ‘Money without Nationality’, nieuw werk dat inhakend op een langlopend project gepresenteerd zal worden in Art Sonje in Seoul en Pi Artwork in Londen. In de tentoonstelling zal Örenli specifieke problematische kwesties van de stad Seoul onderzoeken. Het project reflecteert op de sporen van verborgen krachten achter de oppervlakte van onze hedendaagse samenleving zonder grenzen. Het werk bestaat uit een site-specific installatie waarbij de verlichting in de tentoonstelling elk half uur plotseling uitvalt, waardoor de bezoekers zich gedesoriënteerd voelen in de donkere ruimte. Daarna wordt steeds een specifiek werk belicht.

Ellen de Vries, Amsterdam
Nalatenschap Nola Hatterman en leerlingen
€26.644
Ellen de Vries ontvangt een bijdrage voor de inventarisatie, analyse en beschrijving van Nola Hattemans werken. Dit onderzoek ligt aan de basis van een documentaire en een monografie die De Vries zal samenstellen. Deze publicatie en documentaire maken onderdeel uit van het multimediale project waarin Hattermans oeuvre en haar verdiensten als kunstpedagoog centraal staan.

Bas van Beek, Rotterdam
Neo-Haipai (werktitel)
€10.200
Bas van Beek ontvangt een bijdrage voor een vervolg op de tentoonstelling ‘Pracht und Prinzip’ in het Van Abbemuseum. Hij wil hiervoor nieuw werk laat maken in China. Het nieuwe werk komt enerzijds voort uit de Aziatisch geïnspireerde vroege Wiener Werkstatte werken en anderszijds de import van de Art Deco in Shanghai.

Jan Hoek, Amsterdam
New Masai Perspectives
€22.537
Jan Hoek ontvangt een bijdrage voor ‘New Masai Perspectives’, een reizende solotentoonstelling in het Goethe Instituut in Nairobi (Kenia), LagosPhoto (Nigeria) en Breda Photo. Het project wil reflecteren op de huidige Masai samenleving en hun levensstijl en habitat. Het gehele werk zal uiteindelijk gebundeld worden in een publicatie. Hoek wil zorgen dat deze publicatie ook te verkrijgen is in Kenia en Tanzania zelf, naast de traditionele boeken over Masai.

Magali Reus, Den Haag
New works for touring exhibition 2017-18
€90.235
Magali Reus ontvangt een bijdrage voor de productie van nieuw te maken werken voor een reizende expositie die in Bergen Kunsthall (2017), South Londen Gallery (2018) en mogelijk nog een derde podium te zien zal zijn.

Floris Kaayk, Den Haag
Next Space Rebels
€15.000
Floris Kaayk ontvangt een bijdrage voor de voorbereidende fase van zijn project ‘Next Space Rebels’, een fotorealistische bouwgame en een uitgebreide online community over amateurruimtevaart en de totstandkoming van een onafhankelijk internet. Het project bestaat uit twee fasen; de eerste fase omvat onderzoek naar soft- en hardware technologieën, onderzoek naar het distributie- en verdienmodel en onderzoek naar partnerships voor de daaropvolgende tweede fase waarin het werk daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.

Jorge Manes Rubio, Amsterdam
On Distant Objects And Hungry Gods
€9.553
Jorge Manes Rubio ontvangt een bijdrage voor een verblijf bij MMCA Residency Changdo. Hij is geïnteresseerd in het veranderen van de werkelijkheid en het mengen van historische feiten en gegevens met verzonnen bewijs en artefacten. Zijn werk verkent het onzichtbare. Vergeten plaatsen en verhalen inspireren hem werk te maken die dit verbeelden en doen herleven.

Andre Kruysen, Den Haag
Persona
€3.686
André Kruysen ontvangt een bijdrage voor het realiseren van een nieuw site-specific werk, ‘Persona’, voor de galerieruimte van het OMI international arts center, in Gent in de staat New York in de VS. Het werk bestaat uit drie delen die een geheel vormen maar ook elk afzonderlijk als een los autonoom werk fungeren. De titel ‘Persona’ refereert aan het Latijnse woord voor theatermasker en personage dat in een theaterstuk wordt gespeeld. Met dit werk wil Kruysen een overeenkomst tonen met de complexiteit en gelaagdheid van de personages van de bezoekers.

Alexandra Roozen, Rotterdam
PLAIN DUST
€9.600
Alexandra Roozen ontvangt een bijdrage voor een onderzoek- en ontwikkelingsperiode voor het maken van een nieuwe serie potloodtekeningen op groot formaat en een korte film van ± 10 minuten. Met het project ‘Plain Dust’ wil Roozen haar beeldtaal vernieuwen. Zij wil een periode full-time zich hier aan wijden tijdens een residency in het Youngeun Museum. Voor de film wil Roozen samenwerken met een professionele filmteam, met name voor de technische kant aangezien ze met dit medium geen ervaring heeft. Het geheel moet resulteren in een solotentoonstelling in Younguen Museum of Contemporary Art Seoul, Zuid-Korea, waar Roozen deelneemt aan Youngeun Artist-in-Residence Program.

Antoinette de Jong, Amsterdam
Poppy – Interactive (werktitel)
€5.000
Robert Knoth ontvangt samen met Antoinette de Jong een bijdrage voor de realiseringsfase van het project met de werktitel ‘POPPY – Interactive’, een interactieve documentaire. Het verhaal gaat niet alleen meer over heroïne, maar ook over de handel in cocaïne en synthetische drugs, olie – en mensensmokkel en tal van andere vormen van georganiseerde misdaad die zich sinds 2012 overduidelijk hebben gemanifesteerd in oorlogen zoals in Syrië, Libië, Mali en Oekraïne. Daarnaast volgen ze het geldspoor en duiken ze in de wereld van het witwassen van de criminele winsten in de VS en Europa. Ook besteden ze aandacht aan de rol van moderne communicatietechnologieën aan de hand van de oorlog in het Midden-Oosten.

Yael Davids, Amsterdam
Praktijkverdieping – Feldenkrais Method
€12.190
Davids ontvangt een bijdrage voor deelname aan een cursus van de methode Feldenkrais. Deze methode Feldenkrais is er op gericht balans, flexibiliteit en coördinatie van het lichaam te hervinden en Davids wil hiermee haar praktijk als performance kunstenaar verdiepen en denkt ook haar schrijfvaardigheid en observatievermogen positief te beïnvloeden. Bovendien is zij ervan overtuigd dat het voor haar tot een vernieuwde kijk zal leiden op de centrale thema’s in haar werk; gravity, weight, breakage en grace.

Laurie Cluitmans, Amsterdam
Radicants, Radicals, Epiphytes and Parasites
€21.680
Laurie Cluitmans ontvangt een bijdrage voor ‘Radicants, Radicals, Epiphytes and Parasites’, haar onderzoek naar (kunstenaars)tuinen waarin ze deze beschouwt als een bredere culturele constructie die functioneert binnen een sociaal en politiek perspectief. Eerst wil ze hiervoor literatuuronderzoek doen, vervolgens wil ze de kunstenaarstuinen van Derk Jarman en Ian Hamilton Finlay opnieuw bezoeken en ten slotte wil ze het onderzoek vatten in verschillende essays. Bovendien houdt ze in Amsterdam publieke bijeenkomsten met o.a. Jonny Bruce & Amelia Groom, Mason Leaver-­Yap en Alhena Katsof.

Michaela Frühwirth, Amsterdam
Re-sourcing Graphite
€10.200
Michaela Frühwirth ontvangt een bijdrage voor haar (onderzoek en) project ‘Re-sourcing Graphite’. Grafiet is de belangrijkste ‘medewerker’ en ‘ingrediënt’ van het werk van Frühwirth, maar naar eigen zeggen kent ze het materiaal en haar mogelijkheden nauwelijks. Daar wil ze met dit project verandering in brengen; het project richt zich op alle verscheidene vormen van grafiet, de oorsprong, de diverse contexten (geologisch, chemisch, historisch, sociaal etc). Hiervoor zal ze onderzoek doen, tekeningen gaan maken, diverse fabrieken en mijnen bezoeken, enz. Het geheel zal leiden tot een publicatie met de voorlopige titel ‘Graphite Sourcebook’, uitgegeven door Roma Publications i.s.m. Kunstforum Wien, waar de tentoonstelling ook zal plaatsvinden.

Maria Rudnaya, Amsterdam
REJUVENATION
€10.278
Rudnaya ontvangt een bijdrage voor het vervolg van haar project ‘Rejuvenation’ waarin ze onderzoek doet naar de Mayacultuur in Guatemala en Mexico. Uiteindelijk zal het onderzoek resulteren in een mixed-media installatie dat te zien zal zijn in Guatamala, Mexico en Nederland.

Mirthe Kluck, Den Haag
Residentie HISK 2018
€23.380
Mirthe Kluck is schilder. Haar werk ontstaat associatief, aanleiding is vaak een zin die in haar hoofd blijft hangen en geleidelijk transformeert tot een fysiek werk. Ze ontvangt een bijdrage voor een werkperiode bij het HISK (1e jaar). Zij wil graag 2 jaar intensief en geconcentreerd gaan werken en haar netwerk vergroten.

Anne Wenzel, Rotterdam
Revolutie of lifestyle
€34.578
Wenzel maakt een nieuwe installatie voor een groepstentoonstelling bij het Jorn Museum in Denemarken. Wenzel heeft een fascinatie voor macht, destructie en verval en haar werk verwijst naar heroïek en de (kunst)geschiedenis. De afgelopen jaren verschoof haar werk inhoudelijk en werd het steeds politieker, maatschappelijker en actueler. Constante bleef echter het besef dat geen enkel onderwerp eenduidig is en er altijd een tegenpool bestaat.

Rein Jelle Terpstra, Amsterdam
Robert F. Kenndey funeral train – The People’s View
€48.920
Rein Jelle Terpstra ontvangt een bijdrage voor zijn project ‘Robert F. Kenndey funeral train – The People’s View’, een fotografische en filmische constructie van de Robert F. Kennedy funeral train, die op 8 juni 1968 van New York City naar Washington DC reed, met hierin het lichaam van de vermoorde Senator Robert F. Kennedy. Het project bestaat uit een filminstallatie, een boek en een webapplicatie. De bijdrage is voor het maken van de filminstallatie en de app. In 2018 zal dit project o.a. worden getoond in het SF MoMA (San Francisco), het International Center of Photography (New York City) en Europa.

Alexandra Engelfriet, Amsterdam
Skinned
€5.576
Alexandra Engelfriet ontvangt een bijdrage om een in-situ klei-installatie te realiseren in 4 opeenvolgende binnenruimtes voor het Asger Jorn museum in Silkeborg. Eveneens zal zij, als onderdeel van de realisatie van die installatie, een serie (publieke) performances uitvoeren. De installatie zal onderdeel zijn van de tentoonstelling Play-Clay, waaraan een aantal andere internationale kunstenaars die met klei werken, zullen deelnemen.

Maurice Bogaert, Amsterdam
Smoke and Mirrors
€5.210
Bogaert ontwikkelt een site specific werk voor Cargo in Context: ‘Smoke and Mirrors’. Hij wil met de tentoonstelling de ontwikkelingen in de stad bevragen en op zoek gaan naar nieuw idealisme. De installatie zal uit een ruimtevullende zogeheten pepper’s ghost bestaan en wordt niet alleen een totaalervaring van zijn idee van het wonen in de stad, maar dient ook als kijkmachine op de huidige realiteit en diverse toekomstvisies. De ligging van Cargo aan de Houthaven (wat een stedelijk ontwikkelingsgebied bij uitstek is) sluit aan op het onderwerp van de installatie.

Charlotte Dumas, Amsterdam
Stay
€15.432
Dumas ontvangt een bijdrage voor een onderzoek naar en de ontwikkeling van een film die zal afspelen op de eilanden Okinawa en Yonaguni in Japan. Samen met schrijver Jolein Laarman zal ze deze eilanden bezoeken en tegelijkertijd met het onderzoek zal de film ook daadwerkelijk gedraaid worden.

Jonas Staal, Rotterdam
Stephen K. Bannon: A Retrospective
€55.300
Jonas Staal ontvangt een bijdrage voor ‘Stephen K. Bannon: A Retrospective’, een nieuw project dat vorm krijgt in een tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut. Staal onderzoekt de kunstuitingen van de Amerikaanse rechts-populistische mediamagnaat Steve Bannon.

Su Tomesen, Amsterdam
Straat: Jalan – Rruga – Calle – Street
€31.549
Tomesen ontvangt een bijdrage voor de realisatie van deel 3 en 4 van het vierluik ‘Straat’. Het betreft een serie videowerken over urbane micro-economie, wonderlijke vindingrijkheid en hoe private ondernemingen zich elke dag weer het publieke domein toe-eigenen. Deel 1 en 2 van het vierluik zijn de gerealiseerde films ‘Jalan’ in Jogjakarta en ‘Rruga’ in Tirana. Voor de twee opvolgende delen wil zij in Medellín en Johannesburg filmen en het ruwe materiaal in Nederland monteren tot twee films: resp. ‘Calle’ en ‘Street’.

Helen Anna Flanagan, Rotterdam
Swamps and Ponds
€6.950
Flanagan ontvangt een bijdrage voor een verblijf in AIR Styria in Graz. Hier zal ze gedurende vijf maanden een nieuw videowerk ontwikkelen, ‘Swamps and Ponds.’ In dit experimentele video-essay zal zij historische documenten van de regio gebruiken. Ze wil onderzoek doen naar de ‘Styrian arsenic eaters’ en dit als symbolisch uitgangspunt gebruiken om zich verder te verdiepen in de kracht van onzichtbare substanties en structuren en het onder invloed zijn.

Geer van der Klugt, Amsterdam
Tekenen met zeefdrukken
€5.884
Geer van der Klugt ontvangt een bijdrage voor het werken en experimenteren in de zeefdrukkerij en werkplaats van Plaatsmaken te Arnhem. Het zal resulteren in vijf nieuwe zeefdrukken waarbij druklagen worden gecombineerd met handmatige lagen van houtskool, gouache en of tempera. Het werk zal te zien zijn bij Galerie Plaatsmaken.

Silvia Martes, Amsterdam
Terra Incognita
€14.086
Silvia Martes ontvangt een bijdrage voor ‘Terra Incognita’, een korte experimentele autobiografische film over het leven van een 32-jarige kunstenaar. Het is een combinatie van fictie en non-fictie, kunst en wetenschap, geïnspireerd door het Charles Bonnet-syndroom; een ziekte waarbij gezonde mensen hallucinaties ervaren. Door voor een heterogene casting te kiezen, wordt Terra Incognita een analoog filmisch kunstwerk waarin een grote groep mensen zichzelf kunnen verplaatsen. Terra Incognita wordt op 16mm gedraaid.

Jort van der Laan, Amsterdam
The Body Weather (werktitel)
€3.400
Jort van der Laan werkt zowel met video als tekst en fotografie. In zijn werk worden persoonlijke verhalen verweven met sociaal-maatschappelijke thema’s. Hij maakt reeksen van video’s waarbinnen elke video ook zelfstandig functioneert maar er wel overlappende thema’s zijn.
Hij ontvangt een vaste bijdrage aan voor zijn project ‘The Body Weather’. ‘The Body Weather’, is een film-, en onderzoeksproject dat voor een groot deel zal plaatsvinden in Japan en waarin aardewerk, aarde (en aardbevingen), inpakken, glazuur, craquelé, geluid en taal samenkomen. De resultaten zullen getoond worden in Plan B.

Renzo Martens, Amsterdam
The Capacity Building Program
€86.733
Martens ontvangt een bijdrage aan om in het komende jaar met CATPC zes nieuwe artistieke onderzoeken op te starten, die essentieel zijn voor de laatste fase van zijn veelomvattende project wat al eerder resulteerde in ‘The Reverse Gentrification Programme’ en ‘The Repatriation of the White Cube’. Hij vraagt nu een bijdrage aan voor een onderzoek naar ‘The Post Plantation’. Met dit project/onderzoek wil Martens de capaciteit uitbouwen, op belangwekkende podia getoond worden en de plantage voorbereiden op de toekomstige grote producties.

Elspeth Diederix, Amsterdam
The Miracle Garden
€24.000
Elspeth Diederix ontvangt een bijdrage ‘The Miracle Garden’ in het Erasmuspark in Amsterdam-West. ‘The Miracle Garden’ is een openbare tuin waar Diederix snijbloemen wil cultiveren. Deze bloemen zullen door Diederix worden gefotografeerd en op posters door heel Amsterdam worden verspreid. Deze bloemen worden in samenwerking met jongerenorganisaties in Amsterdam West verwerkt tot boeketten en uitgedeeld aan de mensen in de buurt die een bloemetje kunnen gebruiken. Diederix wil mensen meennemen in haar fascinatie voor bloemen en planten en laat zien dat het maken van een foto ook een groeiproces is.

Jaya Pelupessy, Utrecht
The Studio Sculptures, an authorized documentation
€14.750
Jaya Pelupessy ontvangt een bijdrage voor ‘The Studio Sculptures, an authorized documentation’, een project over, en vervolgonderzoek naar, reproductieprocessen. De tentoonstellingen van dit project zullen plaatsvinden bij Galerie Caroline O’Breen (voormalig Seelevel Gallery) in 2017 en Unfair Amsterdam in 2018.

Kris Dittelova, Maastricht
The Trouble with Value
€4.617
Kris Dittelova ontvangt een bijdrage voor ‘The Trouble with Value’, een onderzoek naar het potentieel van kunst om een verschillende waardes te hebben in het hedendaagse. Daarvoor richt ze zich op artistieke en institutionele praktijken die voorbij het conformisme gaan. Naast een literatuuronderzoek, neemt Dittelova voor ‘The Trouble of Value’ ook interviews af met o.a. Platform Beeldende Kunst, W.A.G.E. en de Poolse vakbond voor kunstenaars. Ze schrijft een essay voor een publicatie die hoort bij het project, i.s.m. Krzysztof Siatka en legt ze bezoeken af aan Bunkier Sztuki in Krakow om zich te verdiepen in de Poolse avantgarde. Dit moet leiden tot presentaties bij Bunkier Sztuki en Onomatopee.

Oscar Peters, Amsterdam
The Wild
€10000
Oscar Peters ontvangt bijdrage voor het project “The Wild”. Het werk van Peters bestaat voornamelijk uit kinetische sculpturen. De machines die hij bouwt zijn soms kamervullend en dan passen ze weer in een koffer. Hij werkt met kettingzagen en draaibanken, lasapparaten en naaimachines. Vaak parodieert hij (met name de Amerikaanse) popcultuur en speelt hij met macho symbolen uit de film en sport; kettingzagen, honkbalknuppels, bowlingballen. Het werk dat hij maakt heeft een directe relatie tot het lichaam door zijn fysieke schaal; de grootte van het werk is nauw verbonden aan het formaat van zijn lichaam, waar hij bij kan, hoeveel hij kan tillen. Het resultaat daarvan is dat het werk ook heel lichamelijk wordt. De fysieke kwaliteiten van de constructies en materialen geven de toeschouwer automatisch iets om mee te identificeren.

Daan Paans, Utrecht
Tlazolteotl
€26.289
Daan Paans ontvangt een bijdrage voor een onderzoek naar de factoren die bij vervormingen en betekenisverschuivingen optreden in reproductieprocessen aan de hand van het voorbeeld van ‘Tlazolteotl’ een archetypisch figuur uit de Azteekse mythologie en haar representatie en reproductie nadat een beeltenis van de godin is gebruikt in ‘Indiana Jones’. Om bovengenoemd proces van vervorming en herinterpretatie beeldend te maken wil Paans een nieuw, kunstmatig reproductieproces opstarten, beginnend met de replica van het Indiana Jones-beeldje dat Paans in China heeft gekocht. Hij zal verschillende makers uit verschillende landen vragen om het beeld te repliceren aan de hand van foto’s die hij maakt. Dit resulteert in een serie foto’s en sculpturen uit verschillende materialen (bijv. keramiek uit Mexico, marmer uit Italië en plastic uit China), een publicatie en een film.

Radboud Mens, Rotterdam
Tollen Project
€12.174
Sinds 2011 werkt Radboud Mens samen met Geert-Jan Hobijn als Staalplaat Sound System; een kunstcollectief dat zich bezig houdt met het maken van grote installaties voor tentoonstellingen en festivals. Sinds 2015 beperkt zijn bijdrage aan Staalplaat Soundsystem zich niet langer tot enkel het verzorgen van de composities maar maakt hij ook mijn eigen instrumenten en installaties. Mens is uitgenodigd door DordtYart om een nieuw geluidskunstwerk te ontwikkelen en hiermee bij te dragen aan de tentoonstelling ‘Sense of Sound’ die van 19 augustus tot en met 15 oktober 2017 loopt.

Taco Bakker, Amsterdam
Track Changes
€6.800
Taco Bakker ontvangt een bijdrage voor de voorbereidingen voor het boek ‘Track Changes’. Zelf omschrijft hij ‘Track Changes’ een ‘pro-actief retrospectief.’: Door zijn eigen archief te ontsluiten en een vrije vorm van selecteren te hanteren ontstaat er ‘een lappendeken aan teksten en beelden’. Bakker zal dit in samenwerking doen met zijn vaste proeflezers, de betrokken kunstenaars en vormgever Hans Gremmen. Het boek zal verschijnen bij FW:Books.

Jacob Dwyer, Amsterdam
Two conspirators with a frog, following the line of a whiffletree.
€6.800
Jacob Dwyer ontvangt een bijdrage voor ‘Two conspirators with a frog, following the line of a whiffletree.’ Gedurende een periode van vier maanden zal hij een serie audiowerken maken. In januari en februari zal hij zich als artist-in-residence in Rupert (Litouwen) drie verhalen conceptualiseren en een opzet maken voor het project. Daarna, in Amsterdam, zal hij gedurende maart en april samen met sound designer Jacob Oostra de werken realiseren. De werken moeten uiteindelijk in galeries en bioscopen gepresenteerd worden.

Steven Aalders, Amsterdam
Verblijf gastatelier Van Doesburghuis in Meudon, Parijs
€6.800
Steven Aalders is schilder. Hij maakt abstracte schilderijen met lijnen en kleurvlakken in een geometrische verdeling. Hij werkt in series van vier, vijf, zeven of twaalf tegelijkertijd. Binnen de serie hebben alle schilderijen dezelfde afmeting en verdeling, maar telkens een ander kleurschema. Daarnaast schrijft hij over kunst. Aalders ontvangt een bijdrage voor een werkperiode in het van Doesburghuis. Het bestuur van de Stichting Van Doesburghuis heeft Aalders uitgenodigd deze zomer vier maanden te verblijven in de voormalige atelierwoning in Meudon. Aalders zal tijdens dit verblijf (in deze volgens de filosofie van de Stijl ontworpen woon- en werkruimte) zijn gedachten over die beweging en over Van Doesburg in het bijzonder verder uit te werken. Hij zal dit vervolgens gaan uitwerken in een nieuwe serie schilderijen en tekeningen die verder dan voorheen ingaan op het kleurgebruik.

Christian Friedrich, Amsterdam
Water Dripping through a Hole in the Corner/One Leg-Brain Figures/ Foot Odor
€27.364
Christiaan Friedrich heeft de Cobra Kunstprijs 2017 gewonnen en krijgt een solotentoonstelling in het Cobra Museum in Amstelveen. In dit kader ontvangt hij een bijdrage voor het maken van een nieuw werk ‘Water Dripping through a Hole in the Corner/One Leg-Brain Figures/ Foot Odor’. Hij gaat drie groepen van werken maken die ieder de nadruk leggen op een zintuiglijke waarneming; horen zien en voelen.

Anne-Marie Durand, Amersfoort
Weatherness
€8.500
Anne-Marie Durand, werkend onder de naam Balta, ontvangt een bijdrage voor het maken van een nieuw werk ‘Weatherness’. De installatie is te zien in de Affiche Galerij/ Metro station Spui in Den Haag. Durand wil met het werk de aandacht vestigen op het belang van culturele identiteit/diversiteit en de maatschappelijke discussie voeden over het gebruik van de openbare ruimte.

Bijdrage Gastateliers
Voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor een werkperiode in een van de binnen- of buitenlandateliers die het Mondriaan Fonds aanbiedt.

Tamar Vasili Chabashvili, Amsterdam
AIR Berlin Alexanderplatz, Duitsland
€9.000
Tamar Vsaili Chabashvili doet onderzoek naar de sociale betekenis van textiel en hoe dit ons dagelijks leven beïnvloed. Ze wil in Berlijn verschillende instellingen bezoeken, zoals het Vilem Flusser Archief, om inspiratie op te doen en haar visuele en theoretische onderzoek verder te ontwikkelen.

Graham Kelly, Rotterdam
AIR Berlin Alexanderplatz, Duitsland
€9.000
Graham Kelly wil in Berlijn aan drie verschillende projecten werken. Eén daarvan betreft de studio’s voor digitale effecten in Berlijn. Een ander project gaat over de film King Kong uit 1976. Daarnaast wil hij werken aan een serie videowerken die betrekking hebben op de deeleconomie in Berlijn.

Babette Kleijn, Rotterdam
AIR Berlin Alexanderplatz, Duitsland
€9.000
In Berlijn wil Babette Kleijn zich toespitsen op het ontwikkelen van muurconstructies in de vorm van ornamenten en wil zij zich meer verdiepen op binnenhuisarchitectuur en ornamenten. Hierbij laat zij zich inspireren door sovjet- en nationalistische architectuur in en rondom Berlijn.

Rogier Delfos, Amsterdam
AIR Laboratory Warschau, Polen
€4.190
Rogier Delfos en Marc Roig Blesa, ‘Werkers’, krijgen gezamenlijk een bijdrage voor de deelname aan een residency bij Tembe Art Studio. Zij willen amateurfotografie en -film buiten het mainstream-kader tonen. Zij onderzoeken dit door contact te zoeken met mensen uit deze scene en met film- en mediahistorici, door te kijken naar lokale archieven en materiaal van individuen. De resultaten worden na afloop vertaald in een screening.

Marc Roig Blesa, Amsterdam
AIR Laboratory Warschau, Polen
€4.190
Marc Roig Blesa en Rogier Delfos, ‘Werkers’, krijgen gezamenlijk een bijdrage voor de deelname aan een residency bij Tembe Art Studio. Zij willen amateurfotografie en -film buiten het mainstream-kader. Zij onderzoeken dit door contact te zoeken met mensen uit deze scene en met film- en mediahistorici, door te kijken naar lokale archieven en materiaal van individuen. De resultaten worden na afloop vertaald in een screening.

Marina Visic, Tilburg
Arts Initiative Tokyo, Japan
€7.740
Het werk van Tanizaki en Kurosawa is voor Marina Visic een bron van inspiratie. Zij ziet in het werk van deze kunstenaars raakvlakken met haar eigen ‘sferische en tactiele’ manier van kijken. Met name de wijze waarop deze kunstenaars ruimtes beleven zal onderwerp zijn van haar onderzoek. In Tokyo wil Visic op zoek gaan naar ruimtes, tradities en abstracte elementen die een fundamentele invloed kunnen hebben op haar werk.

Jeroen Kuster, Rotterdam
Atelier Holsboer – Parijs, Frankrijk
€11.250
Tijdens zijn verblijf bij Atelier Holsboer wil Jeroen Kuster zijn eigen laboratorium en stijlkamer bouwen waarin hij nieuwe ziektes, parasieten, torren en planten gaat ‘verzamelen’ (lees: maken). Hij ordent dit zorgvuldig: in series en gerubriceerd volgens zijn eigen ecologisch systeem. Kuster doet dit in een setting die doet denken aan de grote natuurhistorische musea en zo komen zijn (gedroomde) dieren volledig tot hun recht.

Naro Snackey, Amsterdam
Atelier Holsboer – Parijs, Frankrijk
€11.250
Door de ontwikkeling in de technologie en het vooruitgangsdenken van de huidige tijd voelt Naro Snackey steeds meer de behoefte om bezielder werk te maken. Een van de mogelijkheden die haar daarbij zou kunnen helpen is het werk van ‘voorgangers’ van het Symbolisme en Art Brut. Snackey wil tijdens haar verblijf bij Atelier Holsboer de historisch maatschappelijke context waaruit deze kunststromingen uit voort zijn gekomen onderzoeken.

Tim Breukers, Amsterdam
Calcutta Art Research Foundation, India
€6.750
Tim Breukers wil tijdens zijn residency in Calcutta Art Research Foundation in India zich focussen op zijn collageboeken, die als een doorlopend dagboek en reisverslag functioneren. Daarnaast wil hij ook met klei gaan werken.

Arthur Stokvis, Amsterdam
Calcutta Art Research Foundation, India
€6.750
Arthur Stokvis gaat naar Calcutta Art Research Foundation in India tijdens de verkiezingen om daar inspiratie op te doen voor zijn politieke schilderingen in de openbare ruimte en om zijn visuele en theoretische onderzoek verder te ontwikkelen.

Sol Archer, Rotterdam
Capacete, Rio de Janeiro, Brazilië
€9.900
Sol Archer doet onderzoek naar een vorm van politiek theater: het Legislative Theatre van Augusto Boal. Hij wil contact leggen met direct betrokkenen en andere mogelijke partners. Archer zal tijdens zijn verblijf in Capacete werken aan een nieuwe film.

Valentina Desideri, Amsterdam
Capacete, Rio de Janeiro, Brazilië
€9.900
Valentina Desideri doet onderzoek naar feminisme, healing en collectieve vormen van zorg. Tijdens haar werkperiode in Capacete zal zij dit onderzoek voortzetten en diverse lezingen, openbare studiesessies en andere experimenten organiseren. Dit proces resulteert in nieuw werk.

Coco Duivenvoorde, Amsterdam
Cemeti Art House, Indonesië
€3.800
Tijdens haar verblijf in het Cemeti Institute for Art and Society, zal Coco Duivenvoorde zich bezighouden met de complexe sociopolitieke context van Indonesië en Yogyakarta in het bijzonder. Haar werkwijze past goed bij het gastatelier, waarbij veel interactie zal zijn met lokale kunstenaars, curatoren, onderzoekers en academici, producenten en kunstcollectieven maar ook met kunstwerken, gemeenschappen en activitisten.

Maja Bekan, Den Haag
Delfina Foundation, Londen
€6.930
Maja Bekan zal haar tijd bij Delfina Foundation gebruiken om de notie van ‘assemblage’ te onderzoeken. Ze wil zowel ‘assemblage’ als techniek als ook de theoretische praktijk onderzoeken.

Urok Shirhan, Nieuwegein
Delfina Foundation, Londen
€6.930
Urok Shirhan wil haar recente onderzoek uitwerken tot een of meerdere performances. Dit onderzoek komt voort uit haar project ‘Empty Orchestra’, waarin ze zich richtte op ‘stem’ (de manier waarop het gebruikt wordt, wordt opgenomen en hoorbaar wordt gemaakt) en ’tong’ (taal, fonetiek, accent en dialectiek).

Saskia Janssen, Amsterdam
Deltaworkers, New Orleans
€6.165
Saskia Janssen en George Korsmit willen met de voor hen typische en organische wijze onderzoek doen en nieuw werk maken tijdens de werkperiode bij Deltaworkers in New Orleans. De stad is hierbij hun atelier en zij zien haar bewoners als samenwerkingspartners. Net als met het voorgaande project ‘RainbowSoulclub’ komen de postkoloniale erfenis en de hedendaagse gevolgen van de trans-Atlantische slavenhandel aan bod.

George Korsmit, Amsterdam
Deltaworkers, New Orleans
€6.165
George Korsmit en Saskia Janssen willen met de voor hen typische en organische wijze onderzoek doen en nieuw werk maken tijdens de werkperiode bij Deltaworkers in New Orleans. De stad is hierbij hun atelier en zij zien haar bewoners als samenwerkingspartners. Net als met het voorgaande project ‘RainbowSoulclub’ komen de postkoloniale erfenis en de hedendaagse gevolgen van de trans-Atlantische slavenhandel aan bod

Ana Fernanda Navas Dolinsek, Amsterdam
FLORA ars + natura
€18.000
Ana Navas wil de residency in FLORA ars+natura gebruiken om bruggen te slaan tussen haar praktijk in Nederland en de Latijns-Amerikaanse/Colombiaanse kunstwereld. Ze neemt de commercialisering en de uitbuiting van het beeld rond het concept ‘natuurijk’ als uitgangspunt voor een serie sculpturen.

Paul Devens, Maastricht
IBB, Curaçao
€8.200
De twee werkperiodes van Paul Devens vertrekken vanuit radio als kunst waarin muziek, spoken word, soundscape, verhalen en reportages, fieldrecordings en andere geluidskunst samen komen. Devens wil onderzoeken hoe radio-uitzendingen een artistieke en emanciperende rol kunnen spelen in het sociaal-publieke domein op Curaçao en presenteert dit in de vorm van radioprogramma’s via de ether en online streaming. Het project belicht op een unieke manier de bijzondere rol voor radio in het dagelijks leven op het eiland.

Mette Sterre, Rotterdam
IBB, Curaçao
€8.200
Mette Sterre gaat tijdens haar werkperiode op Curaçao onderzoek doen naar lokale mythes en verhalen. Ze onderzoekt de invloed van de lokale olieraffinaderij op het dagelijks leven. Door folklore en documentaire te mengen in korte films, waarin speciaal gefabriceerde kostuums een hoofdrol spelen, probeert ze een bijzondere blik op heden en verleden van het eiland te bieden.

Elke Uitentuis, Maastricht
IBB, Curaçao
€8.200
Elke Uitentuis start tijdens haar werkperiode op Curaçao samen met een aantal ongedocumenteerde Haïtiaanse inwoners van het eiland een project over de wijze waarop zij bijdragen aan de opbouw van Haïti. Samen zullen zij visualiseren hoe deze opbouw er uit zou moeten zien en daarbij hun kwaliteiten als bouwvakkers inzetten, bijvoorbeeld door modellen op schaal of een installatie te bouwen. Met het project wordt een bijzonder en onderbelicht aspect van de Curaçaose samenleving zichtbaar gemaakt.

Remy Jungerman, Amsterdam
ISCP New York, USA
€31.500
Remy Jungerman zal tijdens zijn werkperiode in New York zijn netwerk bestendigen en uitbreiden. New York als smeltkroes van culturen en de stabiele opkomst van diversiteit in de New Yorkse kunstwereld zou een onstuitbare ontwikkeling voor zijn werk kunnen betekenen. Daarnaast wil hij samenwerken met plekken zoals Sugar Hill Children’s Museum en Story Telling in Harlem, waar hij workshops wil organiseren om met de plaatselijke gemeenschappen werk te ontwikkelen dat relaties toont met traditie en modernisme.

Koen Taselaar, Rotterdam
MMCA Residency, Changdong
€7.200
Koen Taselaar zal tijdens zijn werkperiode in het gastatelier MMCA in Seoul zich toeleggen op onderzoek naar de visuele informatie die de stad geeft: hij wil werken met enkele van de vele lokale neon sign makers. Taselaar is geïntereseerd in letters die meer abstracte beelden worden, en hoopt een boek te kunnen maken met lokale druktechnieken.

Maartje Fliervoet, Amsterdam
Pompgemaal, Den Helder
€6.000
Maartje Fliervoet wil de werkperiode in het Pompgemaal gebruiken voor haar onderzoek naar de zee. Ze ziet de zee als een verbindend, dynamisch en continue transformerend motief. Het zeewater wil ze gebruiken om verbindingen tot stand te laten komen met andere materialen.

Femke Gerestein, Rotterdam
Pompgemaal Den Helder
€4.000
Femke Gerestein wil de rol van haar lichaam in haar werk bevragen. Niet enkel in onderwerpskeuze, ook in hoe het werk tot stand komt staat haar lichaam centraal. Ze wil tijdens haar werkperiode in het Pompgemaal het performatieve gedeelte verder uitwerken met behulp van de invloeden uit het kennisonderzoek dat ze eerder in Kaus Australis is gestart.

Jort van der Laan, Amsterdam
Pompgemaal, Den Helder
€4.000
Jort van der Laan wil zijn werkperiode in het Pompgemaal gebruiken voor verdere ontwikkeling en presentatie van zijn video-essay en publicatie over het dodenmasker van L’Inconnue de la Seine en Vipassana-meditatie.

Sanja Medic, Amsterdam
Pompgemaal, Den Helder
€4.000
Sanja Medic wil zich tijdens haar werkperiode richten op de dynamiek van het licht. Gedurende de dag zal ze onderzoeken hoe het zonlicht zich binnen de ruimte manifesteert. Foto’s van het zonlicht zullen het basismateriaal vormen voor collages, die ze tijdens haar verblijf gaat ontwikkelen tot meer ruimtelijke werken.

Naro Snackey, Amsterdam
Pompgemaal, Den Helder
€5.000
Naro Snackey wil de werkperiode in het Pompgemaal gebruiken om de omgeving van Den Helder te leren kennen zodat ze inspiratie op kan doen voor haar tentoonstelling in ‘Windkracht 13’ in oktober 2018.

Raviv Ganchrow, Amsterdam
Projectstudio Berlijn, Duitsland
€9.000
Raviv Ganchrow wil werken aan het Spark-gap project, een geluidswerk van 50 minuten bij Deutschlandfunk Kultur. Hij zal hierbij samenwerken met technici van Deutschlandfunk Kultur en Grossfunkstelle Nauen in Brandenburg. Ook zijn er in Berlijn vele academische instituten waarmee hij wil samenwerken voor de ontwikkeling van zijn werk.

Marco Robert Pando Quevedo, Amsterdam
Projectstudio Berlijn, Duitsland
€9.000
Tijdens de residency wil Marco Robert Pando Quevedo werken aan een specifiek hoofdstuk van ‘Cosmic Folklore: Reverse Colonization’. Dit doet hij vanuit het ‘gekoloniseerde’ perspectief van het museum als instiuut met Berlijn als historische locatie. Hij wil een utopisch futuristisch museum met postkoloniaal charisme creëren. In dit project werkt hij samen met het Pergamon Museum en het Staatliche Musee Berlin.

Pablo Pijnappel Ismael de Oliveira, Rotterdam
Projectstudio Berlijn, Duitsland
€9.000
Het doel is om tijdens de residency een interactieve audiovisuele installatie te ontwikkelen, geïnspireerd op de laatste roman van Alain Robbe-Grillet ‘Un roman sentimental’ uit 2007. Het verhaal speelt zich af in Berlijn in 1949. Het werk moet nabootsen hoe het boek door een constante spiegeling van gebouwen, straten en gezichten, herinneringen opwekt bij de hoofdpersonage, waardoor de stad weergegeven zal worden als een labyrint.

Dennis de Bel, Rotterdam
Projectstudio China, Beijing
€8.730
Dennis de Bel zal tijdens zijn werkperiode in de Projectstudio China in Beijing een informeel netwerk van mensen opzetten rondom thema’s van productie en ontwikkeling van huisvesting, educatie, netwerken/communicatie, elektronica, uitwisseling en kunst. In eerste instantie zal dit de vorm aannemen van een ‘Homebrewserver Club’.

Yoeri Alexander Guépin, Rotterdam
Projectstudio China, Beijing
€8.730
Yoeri Guépin wil tijdens zijn werkperiode in Projectstudio China in Beijing het (Gongfu) thee-ritueel onderzoeken: de symbolische betekenis, de sociale interactie, het keramiek, de medicinale oorsprong van thee alsmede het performatieve van het thee-ritueel en de bijbehorende architectuur. Hij zal een serie voorwerpen van keramiek maken, die bedoeld zijn om thee uit te drinken en dienen als performatieve/conversatie objecten voor performances en gesprekken die hij gaat organiseren rondom deze onderwerpen.

Youri Appelo, Arnhem
Schloss Ringenberg – Hamminkeln, Duitsland
€7.500
Youri Appelo neemt deel aan ‘plug|in’, een programma van Schloss Ringenberg in Hamminkeln in Duitsland. Appelo zal samen met een Duitse curator een tentoonstelling organiseren voor KIT Kunst im Tunnel in Düsseldorf.

Adelheid Smit, Rotterdam
Schloss Ringenberg – Hamminkeln, Duitsland
€7.500
Adelheid Smit ontvangt een bijdrage voor deelname aan ‘plug|in’, een programma van Schloss Ringenberg. Smit zal samen met een Duitse curator een tentoonstelling organiseren voor Museum Valkhof in Nijmegen.

Pieter Joost Bruyniks, Amsterdam
Tembe Art Studio, Moengo, Suriname
€8.780
Pieter Joost Bruyniks zal vanuit zijn fascinatie voor ruiterstandbeelden, het maken hiervan en de toegekende betekenissen daaraan nieuw werk ontwikkelen. Mogelijk wordt dit een ruiterstandbeeld waarbij paard en ruiter worden vervangen door een lokaal dier en bekendheid. Een andere optie is een beeld met de verschijningsvorm van een ruiterstandbeeld dat lokale thematiek aan de orde stelt.

Erik van Lieshout, Rotterdam
Tembe Art Studio, Moengo, Suriname
€8.780
Erik van Lieshout ontvangt een bijdrage voor een residency by Tembe. Hij richt zich op de plaatselijke kracht, ambacht en potentie van Moengo en hoe dat vertaald kan worden naar een kunstwerk. Vanuit het idee dat alle dromen, gedachten of herinneringen over Moengo echt realiseerbaar zijn resulteert dit in ‘Het Reisbureau’: een sculptuur dat tevens een archief vormt met bevindingen en onderzoek.

Jan Adriaans, Rotterdam
Het Vijfde Seizoen, Den Dolder
€4.000
Jan Adriaans, Gerwin Luijendijk en Marianna Maruyama hebben voor de residency in Het Vijfde Seizoen een tijdelijk samenwerkingsverband gevormd. Samen met het psychiatrisch-instituut Den Dolder, Casco Office for Art Design and Theory en FOTODOK in Utrecht zoeken ze de parallellen in taal en terminologie die door deze instituten worden gebruikt, met het doel om een meer inclusieve taal te introduceren en deze in te zetten door middel van performance. Tijdens het werkproces willen ze proberen patiënten bij de performance te betrekken omdat zij geloven dat een dergelijke ervaring positief uit kan werken op de patiënten en de woongemeenschap.

Harm van den Berg, Amsterdam
Kunstvereniging Diepenheim
€4.000
Harm van den Berg wil tijdens zijn werkperiode bij Kunstvereniging Diepenheim een serie tekeningen maken. Daarnaast wil hij een geluidsinstallatie maken waarbij het geluid uit een wand klinkt, zonder dat de bron zichtbaar is. Hij wil experimenteren met verschillende geluidscollages en proberen een link te leggen tussen de geluidswerken en tekeningen.

Marieke Coppens, Amsterdam
SCHUNCK*, Heerlen
€12.000
Marieke Coppens zal haar werkperiode in de residency van SCHUNCK* in het Savelsbergklooster gebruiken om contacten te leggen in de Euregio en om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de textielondernemers Schunck/Het Glaspaleis. Ze wil een pop-up Healing Shop openen in het centrum van Heerlen en een perfomance maken waarin zij een verband legt tussen de grote kolen terminal in Amsterdam en de geschiedenis van de mijnen rondom Heerlen.

Riley Carlton Harmon, Amsterdam
AVL Mundo, Rotterdam
€12.000
Het afgelopen jaar heeft Riley Harmon materiaalonderzoek en tests gedaan voor de productie van sculpturale werken. Tijdens de werkperiode bij AVL Mundo wil hij samenwerken met een industriële fabrikant of werkplaats die een CNC-router heeft om zijn werkproces voort te zetten en verder onderzoek te doen naar het slaan van een brug tussen virtuele en fysieke kunstwerken. Aan het einde van de werkperiode wil hij samen met AVL Mundo een weekend of meerdere dagen een open studio-presentatie maken.

Marianna Maruyama, Den Haag
Het Vijfde Seizoen, Den Dolder
€4.000
Marianna Maruyama, Jan Adriaan en Gerwin Luijendijk hebben voor de residency in Het Vijfde Seizoen een tijdelijk samenwerkingsverband gevormd. Samen met het psychiatrisch-instituut Den Dolder, Casco Office for Art Design and Theory en FOTODOK in Utrecht zoeken ze parallellen in de taal en terminologie die door deze instituten wordt gebruikt, met het doel om een meer inclusieve taal te introduceren en deze in te zetten door middel van performance. Tijdens het werkproces willen ze proberen patiënten bij de performance te betrekken omdat zij geloven dat een dergelijke ervaring positief uit kan werken op de patiënten en de woongemeenschap.

Gerwin Luijendijk, Rotterdam
Het Vijfde Seizoen, Den Dolder
€4.000
Gerwin Luijendijk, Jan Adriaans en Marianna Maruyama hebben voor de residency in Het Vijfde Seizoen een tijdelijk samenwerkingsverband gevormd. Samen met het psychiatrisch-instituut Den Dolder, Casco Office for Art Design and Theory en FOTODOK in Utrecht zoeken ze parallellen in de taal en terminologie die door deze instituten wordt gebruikt, met het doel om een meer inclusieve taal te introduceren en deze in te zetten door middel van performance. Tijdens het werkproces willen ze proberen patiënten bij de performance te betrekken omdat zij geloven dat een dergelijke ervaring positief uit kan werken op de patiënten en de woongemeenschap.

Akmar Nijhof, Zandvoort
Stichting IK, Vlissingen/Oost-Souburg
€4.000
Akmar Nijhof wil de werkperiode bij IK gebruiken om haar werk verder te verdiepen door naar een eerste solotentoonstelling toe te werken. Met een solotentoonstelling wil ze, ondanks het gebruik van verschillende mediums, overeenkomsten in haar werk laten zien, de onderliggende taal zichtbaar maken en het presenteren van werken te onderzoeken.

Sebastiaan Schlicher, Amsterdam
Luceberthuis, Bergen
€12.000
Sebastiaan Schlicher zal tijdens de werkperiode in het Luceberthuis werken aan het videoproject ‘Audition’ waarin hij fysieke activiteit als boksen wil onderzoeken in relatie tot taal en handeling. Parallel aan dit proces wil hij ook werken aan een serie tekeningen en delen of personages uit die tekeningen filmen en in het videoproject introduceren. De eindpresentatie zal bestaan uit een nader te bepalen installatie vorm.

Sjoerd Westbroek, Rotterdam
Kunstvereniging Diepenheim
€4.000
Sjoerd Westbroek neemt voor de werkperiode bij Kunstvereniging Diepenheim zijn recente serie tekeningen ‘The drawing, an exhibition’ als uitgangspunt om verder te werken aan de vraag hoe een tekening een tentoonstelling kan zijn en vice versa. Daarnaast wil hij gaan experimenteren met geluid en met name met het geluid van het tekenen.

Isabel Julio Ferrand De Almeida, Huis ter Heide
Arita, Japan
€8.000
Voor Isabel Ferrand is materialiteit een belangrijk uitdrukkingsmiddel. In Arita wil zij werken aan een installatie die bestaat uit een serie van grote porseleinen panelen die lijken op Japanse rolschilderingen. Ook wil Ferrand een nieuw videowerk maken waarvoor ze twee families met verschillende generaties pottenbakkers wil gaan volgen. De pottenbakkers worden gefilmd tijdens het pottenbakken als een choreografie van de handen. Ze vraagt beide generaties exact dezelfde instructies uit te voeren om zo een persoonlijk handschrift te kunnen ontdekken.

Tilmann Meyer-Faje, Amsterdam
Arita, Japan
€8.000
Met de werkperiode in Arita ziet Tilmann Meyer-Faje een kans zijn praktijk als beeldhouwer te beschouwen in een globale context. Hij wil nieuwe werken maken die geen van te voren bedachte vormen zijn. Het worden resultaten uit ter plekke bedachte processen. Met de uitkomst van deze processen wil hij uitspraken doen over de materie waarin en waarmee in Arita gewerkt wordt. Het onderzoek kan ook resulteren in een video of performance.

Marcel Moonen, Zurich
Van Doesburghuis, Parijs
€4.000
Marcel Moonen gebruikt zijn werkperiode in het Van Doesburghuis om zijn manifest ‘Abstract: Reality’ te voltooien door een vierde en laatste hoofdstuk te wijden aan Theo van Doesburg. Zijn werkperiode beschouwt Moonen als een onderzoek naar het werk van Van Doesburg in relatie tot zijn eigen werk in de vorm van een verhaal. Zijn ervaringen deelt hij dagelijks op Instagram. Aan het eind van zijn verblijf in Parijs presenteert hij zijn bevindingen in de vorm van een lezingenavond, een tentoonstelling en de eerste schetsen van het manifest.

Antonis Pittas, Amsterdam
Van Doesburghuis, Parijs
€4.000
In zijn werk stelt Antonis Pittas steeds de vraag centraal hoe het verleden in relatie staat tot het heden, en andersom. Momenten van vernietiging, verval en verzet uit de geschiedenis spelen hierin een belangrijke rol. Met deze werkperiode borduurt Pittas voort op dit principe en wil hij zijn artistieke praktijk verdiepen en uitbreiden door te experimenteren met nieuwe soorten media. Het Van Doesburghuis fungeert hierin als een performanceplek die ruimte biedt voor dit experiment.

Jasper de Beijer, Amsterdam
WIELS Brussel, België
€11.250
In zijn werk houdt Jasper de Beijer zich bezig met de voetafdruk die de werkelijkheid achterlaat en het feit dat legendevorming bepalend is voor onze huidige samenleving. Hij zal zich tijdens zijn werkperiode in Wiels verdiepen in de drie wereldtentoonstellingen die in Brussel in 1897, 1935 en 1958 hebben plaatsgevonden. De Beijer is met name geïnteresseerd in de wijze waarop de bezetting in Congo werd gepresenteerd en de rol van België daarin.

Marlie Mul, Kloetinge
WIELS Brussel, België
€11.250
In haar werk richt Marlie Mul zich op postkoloniale theorieën over diversiteit en intersectionality vanuit haar interesse in feminisme en sociaal-historische thema’s rondom nationale identiteit en onderwijs. Ze wil in Wiels werken aan een serie van kleine sculpturen en grotere schilderijen in samenhang met de wekelijkse discussies en dit verder uitkristalliseren in onderlinge gesprekken met andere kunstenaars en de begeleiding.

Bijdrage Incidentele Aankopen
Voor musea en overige erfgoedinstellingen voor het verwerven van bijzondere objecten of deelcollecties op alle collectiegebieden.

Zie hier een overzicht met aankopen die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben plaatsgevonden.

Bijdrage Collectieprogramma’s
Voor kunstmusea met een aankoopprogramma.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
Collectieprogramma 2018 – 2019
€180.000

Centraal Museum, Utrecht
Collectieprogramma 2018 – 2019
€125.000

CODA Museum Apeldoorn, Apeldoorn
Collectieprogramma 2018 – 2019
€25.000

Design Museum Den Bosch, ‘s-Hertogenbosch
Collectieprogramma 2018 – 2019
€37.500

Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, Haarlem
Collectieprogramma 2018 – 2019
€37.500

Fries Museum, Leeuwarden
Collectieprogramma 2018 – 2019
€124.000

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
Collectieprogramma 2018 – 2019
€250.000

Groninger Museum, Groningen
Collectieprogramma 2018 – 2019
€150.000

Keramiekmuseum Het Princessehof, Leeuwarden
Collectieprogramma 2018 – 2019
€80.000

Museum Arnhem, Arnhem
Collectieprogramma 2018-2019
€120.000

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Collectieprogramma 2018 – 2019
€250.000

Museum De Domijnen, Sittard
Collectieprogramma 2018-2019
€37.500

Rijksmuseum Twenthe, Enschede
Collectieprogramma 2018-2019
€120.000

Schunck*, Heerlen
Collectieprogramma 2018 – 2019
€75.000

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Collectieprogramma 2018 – 2019
€250.000

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Collectieprogramma 2018 – 2019
€37.500

TextielMuseum, Tilburg
Collectieprogramma 2018-2019
€138.000

Van Abbemuseum, Eindhoven
Collectieprogramma 2018 – 2019
€250.000

Bijdrage Collectiemobiliteit
Voor musea en overige erfgoedinstellingen voor het selecteren, afstoten en herplaatsen van collectieonderdelen.

Nationaal Militair Museum, Soest
Kritischer verzamelen, helderder ontzamelen
€6.800
Het Nationaal Militair Museum (NMM) organiseerde in samenwerking met Naturalis, Landelijk Contact Museumconsulenten en Museumpeil een symposium over nieuwe manieren van collectiebeheer, verzamelen en ontzamelen. Met dit symposium werden ervaringen op het gebied van collectiemobiliteit gedeeld en werden musea aangespoord na te te denken over hun missie en wat voor collectie daarbij hoort, zodat museale collecties uit de depots weer zichtbaar worden voor museumbezoekers.

Museum Stoomtrein Goes-Borsele, Goes
Herbestemming en verplaatsing Allan treinenfabriek
€110.000
Museum Stoomtrein Goes-Borsele ontving een bijdrage voor het verwerven, demonteren en herplaatsen van de belangrijkste productiehal van de voormalige Allan & Co fabriek voor spoorwegmaterieel op het museumterrein in Goes. Het betreft een markant en architectonisch interessant gebouw van een belangrijke architect. In de hal kan de complete spoorwegmaterieel collectie worden tentoongesteld. Hierdoor ontstaat een ensemble dat uniek is voor  Nederland.

TextielMuseum, Tilburg
Textieltechniek in de Collectie Nederland
€20.000
Het Textielmuseum start in samnwerking met relevante partijen het project Textieltechniek in de Collectie Nederland dat zich richt zich op een herwaardering van de deelcollectie textieltechniek en de opbouw van een digitale referentiecollectie. Voor het toegankelijk maken van de collecties en digitale referentiecollectie wordt samengewerkt met Digitale Collectie Nederland van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Bijdrage Beschermd Cultuurgoed
Voor eigenaren en beheerders met objecten en (deel)collecties die onder bescherming van de Erfgoedwet (voorheen Wet tot behoud van cultuurbezit) vallen.

R.K. Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht
Restauratie Droom van Jacob
€12.240
De R.K. Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht ontving een bijdrage voor de restauratie van het schilderij ‘Droom van Jacob’. De restauratie had een grote urgentie wegens de slechte staat van het schilderij en heeft een positief effect op het behoud en op de zichtbaarheid. Het werk zal na de restauratie te zien zijn in de entreeruimte van de schatkamer waar het prominent komt te hangen.

Stichting Altaar- en Kunstverwerving St’ Petrus Banden Kerk, Venray
12 apostelbeelden
€10.000
De Sint Petrus’ Banden Kerk in Venray herbergt een grote rijkdom aan kerkschatten, waaronder twaalf apostelbeelden die als beschermd geregistreerd zijn in het Register (voorheen de Wet tot Behoud van Cultuurbezit). De beelden zijn gerestaureerd door de Stichting Restauratie Atelier Limburg, de baldakijnen en consoles (karakteristieke inrichtingselementen die de beelden beschermden tegen neerdalend stof en afstoffen) zijn tijdens bombardementen in de tweede wereldoorlog verloren gegaan. Deze stapsgewijze restauratie wordt daarom voltooid met een stevige verankering en ‘authentieke’ consoles en naam- en informatieborden.

Bijdrage Kunstbeurzen
Voor galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen. In uitzonderlijke gevallen kan een bijdrage gevraagd worden voor de productie van nieuw werk voor een bijzondere presentatie op de beurs.

Zie hier een overzicht met kunstbeurzen waaraan het Mondriaan Fonds in 2017 heeft bijgedragen.

KunstKoopregeling
Voor particulieren die kunst op afbetaling willen kopen bij meer dan 120 galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen en voor galeries die de KunstKoop willen aanbieden.

Zie hier een overzicht van galeries die zijn aangesloten bij de KunstKoop.

Bijdrage Samenwerking Musea
Voor musea om bijzondere vormen van (haalbaarheidsonderzoeken voor) samenwerking te financieren met musea of andere maatschappelijke partijen.

Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Voor musea en erfgoedinstellingen in Nederland die internationaal willen samenwerken.

Centraal Museum, Utrecht
Utrecht, Caravaggio en Europa
€70.000
Het Centraal Museum Utrecht organiseert met de Alte Pinakothek in München een tentoonstelling over de Utrechtse Caravaggisten in internationale context. De tentoonstelling heeft een persoonlijke insteek en behandelt de kernperiode van het Europees Caravaggisme (1600-1630). De nadruk ligt op drie Utrechtse Caravaggisten: Gerard Honthorst, Hendrick ter Bruggen en Dick van Baburen en de effecten van de reis naar Rome op hun werk.

Dolhuys – museum van de geest, Haarlem
Overzichtstentoonstelling Willem van Genk, Thrills of Power
€13.000
Het Dolhuys doet een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om aan Willem van Genk, een van de bekendste outsider art kunstenaars, aandacht te besteden in de overzichtstentoonstelling ‘Willem van Genk, Thrills of Power’. De tentoonstelling zal te zien zijn in het Outsider Art Museum, Hermitage Amsterdam. Het is de bedoeling dat de expositie door zal reizen naar het Collection de l’Art Brut in Lausanne en Museum Dr. Ghuislain in Gent. Optioneel is de Hermitage in Sint-Petersburg. De periode juni-juli-augustus 2017 wordt gebruikt voor bezoeken aan de museale locaties en het bestuderen van de werken ter plaatse.

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
González, Picasso en vrienden
€41.000
Het Gemeentemuseum realiseert een hoogwaardige overzichtstentoonstelling van het werk van kunstenaar Julio González, een invloedrijke Spaanse beeldhouwer (1876-1942). Samen met Brancusi en Picasso wordt hij tot de belangrijkste beeldhouwers van de twintigste eeuw gerekend. Tegelijkertijd is deze tentoonstelling een verhaal over vriendschap en inspiratie. Het museum heeft interessante internationale samenwerkingspartners, waarbij de samenwerking met museum Reina Sofia in Madrid een vervolg is op een eerdere succesvolle samenwerking voor de tentoonstelling ‘Constant. New Babylon’.

Museum Catharijneconvent, Utrecht
Splendid Isolation
€11.000
Museum Catharijneconvent doet een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een tentoonstelling met twee belangrijke middeleeuwse collecties van Bergen en Vic. De centrale gedachte is dat de randen van Europa ons laten zien en beleven wat in het centrum door allerlei oorzaken, zoals de Beeldenstorm, godsdienstoorlogen, de Franse Revolutie, aan cultuurhistorisch materiaal verloren is gegaan. Het vooronderzoek maakt duidelijk welke vragen het museum wil laten beantwoorden om over de voortgang van het project te kunnen besluiten.

Naturalis Biodiversity Center, Leiden
3D Triceratops. Internationale reconstructie van een publiekstrekker
€70.000
Naturalis werkt samen met het Statens Natuurhistorisch Museum in Kopenhagen aan innovatieve 3D-printtechnieken zodat de vijf Triceratops-skeletten zo natuurgetrouw worden gereconstrueerd. Omdat de skeletten niet helemaal compleet zijn, kunnen ontbrekende onderdelen worden aangevuld met 3D-prints van materiaal van andere Triceratopsen, gescand bij collega-instituten. Beide musea doen ervaring op met de toepassing van 3D-scanning en 3D-printen en kunnen hun presentatie zo naar een hoger plan trekken: Naturalis krijgt een natuurgetrouw Triceratops-skelet voor de nieuwe presentatie en een 3D-kopie daarvan komt in Kopenhagen. De opgedane kennis wordt gedeeld met het veld.

Bijdrage Opdrachtgeverschap
Voor publiek-private opdrachtgevers die openbare beeldende kunstprojecten willen realiseren.

Zie hier een overzicht met opdrachten waaraan het Mondriaan Fonds in 2017 heeft bijgedragen.

Projectinvestering Instellingen
Voor instellingen met een uitzonderlijk project. De bijdrage kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of gezichtspunten, het produceren van nieuw werk of het presenteren van nieuw en bestaand werk.

60 layers of cake foundation, Amsterdam
Tijdelijk Museum – voormalige Bijlmerbajes
€60.000
60 layers of cake foundation krijgt een bijdrage om in de voormalige Bijlmerbajes een ‘Tijdelijk Museum’ te beginnen. In de voormalige gevangenis komen looproutes en rondleidingen langs de kunstwerken en andere plekken. De groepstentoonstelling neemt de historie van de Bijlmerbajes als startpunt, en onderzoekt de verbinding met de nieuwe bewoners in het – eveneens tijdelijke – asielzoekerscentrum in de Bijlmerbajestorens.

A Tale of a Tub, Rotterdam
Delirium & Destiny
€12.000
A Tale of a Tub krijgt een bijdrage voor ‘Delirium & Destiny’, een groepstentoonstelling waarin het denken van de Spaanse filosoof Maria Zambrano centraal staat. Het project verbindt het denken van Zambrano aan het werk van hedendaagse kunstenaars, schrijvers en dichters.

Beelden op de Berg Wageningen, Wageningen
11e editie Zomersneeuw
€65.000
Beelden op de Berg ontvangt een bijdrage voor de 11e editie ‘Zomersneeuw’. Voor deze editie maken 14 (inter)nationale kunstenaars nieuw werk. Centraal staan cyclische processen in de natuur: ontkieming, groei, bloei en uiteindelijk afsterven en verval als basis voor een nieuw begin. Voorafgaand aan de tentoonstelling wordt samen met Wageningen University een programma op de universiteitscampus georganiseerd. Drie kunstenaars werken hier als artist in residence en koppelen hun artistieke onderzoek aan wetenschappelijk onderzoek, uitmondend in een reeks lezingen en performances. Er is tevens een educatietraject voor basis- en middelbare scholen en een divers participatieproject voor bezoekers.

Bijbels Museum, Amsterdam
Zondvloed 2018
€45.000
Bijbels Museum krijgt een bijdrage voor ‘Zondvloed 2018′, een reizende groepstentoonstelling op drie locaties met nieuw werk van nege jonge fotografen. Het museum werkt samen met Stedelijk Museum Zwolle en de Kloosterkerk Den Haag. In het project onderzoeken hedendaagse kunstenaars het aloude thema zondvloed en geven via hun persoonlijke visie en invulling mogelijke antwoorden op die vragen.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
Raymond Pettibon – A Pen of All Work
€20.000
Het Bonnefantenmuseum krijgt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Raymond Pettibon: A Pen of All Work’: een solo- en overzichtstentoonstelling van Pettibon.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
Kahlil Joseph – New Suns
€60.000
Het Bonnefantenmuseum maakt een solotentoonstelling van Kahlil Joseph: ‘New Suns’. Joseph is een Amerikaanse filmmaker die woont en werkt in Los Angeles. Er zullen vijf films getoond worden. Ook zal bij de tentoonstelling een publicatie worden gemaakt. Het werk van Kahlil Joseph is nog niet eerder in een overzichtsexpositie in Nederland te zien geweest.

Dolhuys – Museum van de Geest, Haarlem
Getekende Geesten
€10.000
Dolhuys krijgt een bijdrage voor ‘Getekende Geesten’, een tentoonstelling over kijken, beeld en beeldvorming aan de hand van getekende portretten van bewoners van een psychiatrische kliniek door vier kunstenaars.

Drents Museum, Assen
The American Dream – Amerikaans Realisme 1945-2017
€60.000
Deze tentoonstelling over Amerikaanse realistische kunst is een gezamenlijk project van het Drents Museum en de Kunsthalle Emden (Duitsland) en zal gelijktijdig in beide musea plaatsvinden. Het betreft een overzicht van zo’n 170 realistische kunstwerken van bekende als minder bekende kunstenaars. In een internationaal symposium worden de nieuwste wetenschappelijke bevindingen rond het Amerikaans Realisme gepresenteerd. Het uitgebreide randprogramma plaats bevat onder meer een programma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Drents Museum, Assen
The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125)
€50.000
Het Drents Museum krijgt een bijdrage voor ‘The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125). De Liao is bijzonder vanwege het feit dat het de eerste niet-Chinese dynastie is die over grote delen van China zou regeren. Die cultuur – zowel het dagelijks leven als het hofleven – wordt in de tentoonstelling getoond via vondsten uit 30 verschillende graven, aan de hand van 145 objecten.

Erfgoed Gelderland, Arnhem
Erfgoedfestival Gelderland Grensland 2017
€50.000
Het erfgoedfestival Gelderland Grensland is een breed samenwerkingsproject van musea en erfgoedorganisaties in Gelderland en daarbuiten. Met diverse publieksactiviteiten wordt aandacht besteed aan het thema ‘grenzen’ en hun betekenis in heden en verleden. Het festival streeft naar een divers aanbod en zoekt daarbij bijzondere en grensoverschrijdende samenwerkingen op. Het doel van het festival is vertellen, verbinden en vernieuwen.

Erfgoedhuis Zuid-Holland, Delft
Atlantikwall: nieuwe doelgroepen gezocht
€10.000
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland krijgt een bijdrage voor een project waarmee het nieuwe doelgroepen wil betrekken bij de beleving van de Atlantikwall. Het gaat om 4 modules van activiteiten: ouderen en dementie; natuur en bunkers; bunkerdag klassendag en leerlingen duurzaam bereiken met een moderne schoolplaat. De projectonderwerpen komen voort uit behoeftes van 11 locale erfgoedpartners van de erfgoedtafel Altlantikwall.

Foam Fotografiemuseum Amsterdam, Amsterdam
Collaborate!
€55.000
Foam krijgt een bijdrage voor ‘Collaborate!’. In het kader van haar vijftienjarige bestaan organiseert de instelling diverse activiteiten waarin samenwerken in de breedste zin van het woord centraal staat.

Fries Museum, Leeuwarden
Escher
€80.000
Het Fries Museum organiseert een tentoonstelling over Esscher. Aan de hand van meer dan vijftig vroege en late originele prenten volgen bezoekers zijn individuele ontwikkeling. Hierbij wordt de invloed van zijn reizen en verblijven in onder meer Spanje en Italië op zijn kunstenaarschap getoond, aandacht besteed aan de de omgeving waarin hij verkeerde en het werk dat hij in de verschillende fasen van zijn leven maakte. Het randprogramma bevat instaprondleidingen, lezingen, workshops grafiek en tekenen.

Fundashon Pro Monumento, Willemstad
Monumento Habrí 2017
€27.500
De stichting Fundashon Pro Monumento ontvangt een bijdrage voor de open monumentendag 2017 in Willemstad, Curaçao. Het is een van de manieren waarop de stichting de belangstelling voor de monumenten bij een zo breed mogelijk publiek stimuleert. Daarnaast draagt zij bij aan onderzoek naar de architectuur, geschiedenis en bewoners van Willemstad en is zij actief betrokken bij het beheer en behoud van monumenten. In 2017 staat Willemstad 20 jaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De organisatie doet tijdens de eerstkomende monumentendag daarom bijzondere inspanningen om het publiek bij het erfgoed in het stadsdeel Punda te betrekken. Locaties die normaal gesloten zijn voor publiek zijn opengesteld. Er zijn presentaties met muziek, beeldende kunst, lezingen en educatieve activiteiten voor kinderen.

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
Ontdek Mondriaan
€30.000
Gemeentemuseum Den Haag krijgt een bijdrage voor ‘Ontdek Mondriaan’, een samenwerking van het Gemeentemuseum en het RKD rond de tentoonstelling ‘De ontdekking van Mondriaan’ in de vorm van vier extra publieksprojecten.

Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
Game Changers 700 jaar maritiem innoveren
€55.000
Game Changers gaat over uitvindingen, innovaties en mislukkingen in de maritieme sector en hun invloed op onze maatschappij. Stuwende krachten achter maritieme innovatie worden belicht: zowel de intrinsieke factoren die van belang zijn bij de totstandkoming van een idee, product of toepassing – genialiteit, gekte, volharding – als de extrinsieke factoren – kapitaal, markt, politiek, tijdsgeest.

Impakt, Utrecht
Impakt Festival 2017: Haunted Machines and Wicked Problems
€60.000
Impakt vraagt een bijdrage voor Impakt Festival 2017. Voor deze editie is het thema ‘Haunted Machines and Wicked Problems’, waarbij mythes, monsters en magie als metafoor dienen om de invloed van technologische ontwikkelen te onderzoeken.

Instituto Buena Bista, Willemstad
AYCA II (All You Can Art II)
€25.000
Instituto Buena Bista (IBB) krijgt een bijdrage voor AYCA II (All You Can Art II), een tentoonstelling bij de Kunsthal in Rotterdam. Partners zijn Stichting Laurens, de grootste zorgorganisatie in Rotterdam en omstreken, een middelbare school in Rotterdam-Zuid en een psychiatrische instelling uit de regio (Antes). Op verschillende locaties in de stad worden tijdelijke ateliers opgericht waar collectief gewerkt wordt aan een kunstproject onder leiding van de gastkunstenaars, IBB alumni en hun collega-studenten.

International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), Amsterdam
Uncharted Rituals
€40.000
‘Uncharted Rituals’ is een tentoonstelling en een reeks interactieve performances (live cinema events) in de Brakke Grond in Amsterdam. De tentoonstelling bestaat uit een retrospectief van de Amerikaanse kunstenaar Jonathan Harris en een door Harris geselecteerde top 10, bestaande uit een reeks filmvertoningen en een selectie van non-fictie kunstwerken die Harris als interdisciplinair maker het meest hebben geïnspireerd.

Joods Historisch Museum, Amsterdam
Charlotte Salomon: ‘Etwas ganz verrückt besonderes‘
€25000
Het Joods Historisch Museum toont ‘Leven? Of Theater? Een zangspel (1941-1943)’ van Charlotte Salomon waarin muziek, beeld en theater samenkomen in een kunstboek in de vorm van een ‘Singspiel’. Diverse details uit het boek worden uitgelicht in samenwerking met studenten van de UvA. Naast de gouaches van Salomon worden met multimedia en audiofragmenten verwijzingen uit het boek inzichtelijk gemaakt. Er is een uitgebreid evenementenprogramma met een symposium, filmvertoningen en een ronde tafel. Met het Outsider Art Museum wordt samengewerkt voor rondleidingen.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
At the end of the rainbow
€55.000
Kunsthal KAdE vraagt een bijdrage voor ‘At the end of the rainbow’, een groepstentoonstelling met werk van 15 hedendaagse Zuid-Afrikaanse kunstenaars. De curatoren zijn Manon Braat en Nkule Mabaso. De tentoonstelling stelt de vraag naar (mede-)menselijkheid centraal. Van iedere kunstenaar wordt tenminste één bestaand werk en een nieuw werk gepresenteerd.

Kunstkring Gaasterland, Balk
Lûd
€65.000
Lûd is een tentoonstelling van (inter)nationale geluidskunst met van 20 kunstenaars werk gebaseerd op de verhalen en context van het Rijsterbos. Lûd wil een beeld geven van de diversiteit binnen de geluidskunst. Er komt een randprogramma en educatieprogramma. De tentoonstelling is onderdeel van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018.

Leeuwarden-Fryslân 2018, Leeuwarden
11Fountains & De Tocht
€125.000
Vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wordt met ‘11Fountains & De Tocht’ door internationale kunstenaars fonteinen gerealiseerd in Workum, IJlst, Hindeloopen en Stavoren, samen met lokale bedrijven. Het onderdeel ‘De Tocht’ is een rondvarende expositie over de fonteinen met maquettes van de ontwerpen en beeldmateriaal van het maakproces. Door de samenwerking met speciale fonteincommissies, regionale promotiebureaus en ondernemers bij de ontwikkeling van activiteiten in elk stadje die in het teken staan van cultuur, natuur en water wordt het bereik verbreed en vergroot.

Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
The Materiality of the Invisible
€46.000
Marres ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘The Materiality of the Invisible’. Deze expositie is het resultaat van een internationale samenwerking tussen archeologen en hedendaagse kunstenaars, gewijd aan het onderzoek naar en demonstratie van de archeologische praktijk van de hedendaagse kunst. De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van Marres, Bureau Europa en Van Eyck met een reeks internationale archeologische instituten, faculteiten en erfgoedinstellingen in Europa. Een aantal kunstenaars maakt, bijgestaan door een groep archeologen, nieuwe werken. Er wordt een intensief educatieprogramma voor het middelbaar onderwijs gemaakt.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Tentoonstelling ‘Academy of Tal R’
€30.000
Museum Boijmans Van Beuningen maakt met het Louisiana Museum of Modern Art de eerste grote overzichtstentoonstelling van de toonaangevende Deense kunstenaar Tal R buiten Denemarken waarvoor 400 bruiklenen naar Nederland komen. Daarnaast wordt een publieksbegeleidingsprogramma en educatietraject ontwikkeld dat inzicht geeft in het werk van Tal R, zijn blik op het dagelijks leven, thematiek en werkwijze.

Museum Catharijneconvent, Utrecht
Luther
€40.000
Deze tentoonstelling met werk uit eigen collectie en belangrijke bruiklenen belicht leven en werk van de kerkhervormer Luther. Onderwerpen zijn onder meer de aflaathandel, de rol van de boekdrukkunst in de verspreiding van de reformatie en de functie van spotprenten in dit proces. De expositie besteedt aandacht aan Luthers populistische methodes en diens handige gebruik van ‘nieuwe’ media. Met het Festival Oude Muziek en de KRO/NCRV werkt het museum samen in respectievelijk een muzikaal programma en een achtdelige televisieserie.

Museum de Fundatie, Heino/Wijhe
Neo Rauch, Dromos – 1993-2017
€40.000
‘Dromos’ is de eerste solo- en overzichtstentoonstelling in Nederland van Neo Rauch en wordt in nauwe samenwerking met hem gemaakt. Rauchs werk gaat over identiteit, hoop, worteling, angst en verlies. Rondom deze thema’s wordt een randprogramma georganiseerd waarmee het publiek nader kennis kan maken met het werk van deze kunstenaar.

Museum Gouda, Gouda
Pieter Pourbus. Meester-schilder uit Gouda
€30.000
Museum Gouda ontvangt een bijdrage voor een tentoonstelling over Pieter Pourbus, een zestiende-eeuwse schilder die vooral in Brugge beroemd was. Het museum wil Pourbus, de periode waarin hij leefde en de collectie altaarstukken van het museum met deze expositie op de kaart zetten. Pieter Pourbus leefde tijdens een keerpunt in de geschiedenis, met ongekende religieuze twisten. Zijn schilderijen belichamen de middeleeuwen én de renaissance. In de collectie van Museum Gouda komen deze veranderingen ook tot leven, met een verzameling altaarstukken die de Reformatie overleefde.

Museum Hilversum, Hilversum
Classic Video Art
€28.000
Museum Hilversum toont de geschiedenis van Nederlandse videokunst vanaf de jaren zestig waarbij het zich beperkt tot de zogeheten single screen video. De videokunstenaars die geselecteerd zijn becommentariëren de televisiegenres, zij onderzoeken de technologie van de televisie, doen aan mediakritiek en gebruiken de televisie als kunstenaarspenseel. In samenwerking met Jaap Kooijman, UHD Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam wordt een lespakket gemaakt over videokunst in relatie tot televisiekritiek voor middelbare scholen. Myriam Simons, voormalig media-educator bij Eye, Cinekid Studio en SKVR, zal workshops geven over de geschiedenis van de Nederlandse videokunst.

Museum Prinsenhof Delft, Delft
Art Nouveau l Nieuwe zakelijkheid l Delft, Kunst, kennis en industrie
€30.000
‘Art Nouveau l Nieuwe zakelijkheid l Delft, Kunst, kennis en industrie’ geeft een overzicht van kunst(nijverheid) uit een belangrijke periode in de stadsgeschiedenis met een grote verscheidenheid aan objecten. Meer dan in andere steden onderscheidt de kunstproductie in Delft tussen 1880 en 1940 zich door synergie tussen kunst, kennis en industrie. Daardoor biedt de tentoonstelling een nieuw perspectief op de cultuurgeschiedenis van Delft en verruimt het de blik op deze periode in nationaal perspectief.

Museum Speelklok, Utrecht
Robots love Music. Een tentoonstelling in Museum Speelklok met brede programmering in Utrecht
€40.000
Museum Speelklok vraagt aan voor het project ‘Robots love Music’ dat parallellen legt tussen robots en de historische museumcollectie en de impact van robots op de samenleving en bijbehorende dilemma’s. Speciaal voor het project wordt een grote hoeveelheid bijzondere stukken vanuit de hele wereld naar het museum gehaald. Kostbare historische objecten en gloednieuwe muziekmakende robots worden samengebracht met de collectie van het museum.

Nationaal Glasmuseum, Leerdam
GLASS, European roots
€35.000
Samen met De Oude Horn en Royal Leerdam Crystal organiseert het Nationaal Glasmuseum het evenement ‘GLASS, European roots’. Aanleiding is de afnemende kennis van het glasblazen. Het museum wil met workshops en tentoonstellingen het glasblazen op een hoger niveau brengen en lokale Leerdamse, Venetiaanse en Boheemse technieken onder de aandacht brengen. Gedurende twee weken zullen meesterglasblazers, kunstenaars en ontwerpers nieuw werk maken, resulterend in een tentoonstelling in Fort Asperen. Er wordt nieuw werk gemaakt door: Tony Cragg, Anne Wenzel, Zoro Feigl, Einar de la Torre, Jamex de la Torre en Bernard Heesen.

Naturalis Biodiversity Center, Leiden
GIF!
€50.000
In ‘GIF!’ kunnen bezoekers ontdekken wanneer iets giftig is, hoe dat werkt en hoe de mens het gif bijvoorbeeld in medicijnen gebruikt. De tentoonstelling verbindt de natuurhistorische collectie van Naturalis met wetenschappelijk onderzoek naar gif en de maatschappelijke betekenis daarvan. Naturalis ontwikkelt zaalprogramma’s, workshops, online lesprogramma’s voor basisscholen, voortgezet onderwijs en de MuseumJeugdUniversiteit.

Nieuw Dakota, Amsterdam
Farmer in the City
€25.000
‘Farmer in the City’ is een onderzoeksproject over het begrip translokaliteit en beoogt artistieke concepten van kunstenaars te verzamelen die een koppeling maken tussen hun werk, de omgeving en de wereld en wiens concepten elkaar beïnvloeden en versterken. Deelnemende kunstenaars zijn Judith Westerveld, Sarah van Lamsweerde, Aimée Zito Lema, Christine Maas, Asuncion Molinas Gordo, Marisca Voskamp en Marjet Zwaans. De kunstenaars worden gekoppeld aan een verzamelaar of een bedrijf. ‘Farmer in the City’ wil een onverwacht en subjectief licht werpen op maatschappelijke problemen terwijl de autonome positie van de kunstenaar voorop blijft staan.

NiNsee, Amsterdam
Black Achievement Month (BAM)
€48.000
NiNsee ontvangt een bijdrage voor de Black Achievement Month in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De doelstelling is om de Nederlandse samenleving kennis te laten maken met de (Nederlandse) ‘zwarte’ geschiedenis: niet alleen de geschiedenis over de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en nalatenschap, maar ook gebeurtenissen hiervoor en hierna. In totaal gaat het om 35 activiteiten en evenementen gedurende de maand oktober.

NP3, Groningen
MARKER
€22.500
NP3 krijgt samen met het CBK Groningen een bijdrage voor ‘MARKER’, een tiendaagse manifestatie die kunst zichtbaar wil maken in de publieke ruimte op en rond de Grote Markt in Groningen.

PLANETART, Enschede
TEC ART Rotterdam 2018
€20.000
TEC ART is een vijfdaags festival tijdens Art Rotterdam Week op het snijvlak van kunst, creatieve technologie en maatschappelijke actualiteit. Het biedt tentoonstellingen, symposia, events, clubnights en pop-ups, met internationale kunstenaars en jong en Nederlands talent. De vijfde editie heeft als titel FUTURE FLASH 200: The Stack-Soft City + The Antropocene en is een nauwe samenwerking met Denker des Vaderlands Rene ten Bos.

PLANETART, Enschede
GOGBOT 2017 INTERGALACTIC
€40.000
Planetart krijgt een bijdrage voor GOGBOT festival 2017, de 14e editie van het festival op het snijvlak van actuele kunst, creatieve technologie, elektronische muziek en populaire cultuur. Het festival richt zich op een breed publiek, met 4 dagen en nachten tentoonstellingen, optredens en een symposium in de openbare ruimte en diverse locaties in het centrum van Enschede.

Public Art Amsterdam, Amsterdam
Pay Attention Please!
€30.000
‘Pay Attention Please!’ is een tentoonstelling van oude (permanente) en nieuwe (tijdelijke) kunstwerken in de Amsterdamse publieke ruimte die met een publieksprogramma aandacht krijgt. Centraal instrument is de PAA-app met onder meer wandelroutes langs de opgenomen kunstwerken en een toegankelijke ontsluiting van verschillende betekenislagen: artistiek, sociaal-maatschappelijk en politiek-historisch. Deelnemende instellingen organiseren wekelijks rondleidingen en geven opdrachten aan kunstenaars voor nieuw werk.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Goden van Egypte
€50.000
‘Goden van Egypte’ bevat meer dan vijfhonderd bijzondere objecten uit toonaangevende Europese collecties die samen een toegankelijk verhaal vertellen over de Egyptische godenwereld en de bijbehorende mythen en verhalen. Bezoekers kunnen hun eigen vragen rondom religie en samenleving vergelijken met de manier waarop mensen in de Oudheid met die vragen omgingen. De verschillende thema’s worden vooraf gegaan door een korte inleidende animatie van ArtEz-studenten.

Sonic Acts, Amsterdam
Sonic Acts Academy 2018
€30.000
Sonic Acts krijgt een bijdrage voor Sonic Acts Academy 2018, een internationaal symposium met activiteiten bestaande uit voorstellingen, installaties, vertoningen, composities (waaronder werken in opdracht) en een presentatie van de resultaten van het artistiek onderzoek. Gedurende vier dagen worden de ervaringen en het artistiek onderzoek gedeeld op locatie bij onder meer Stedelijk Museum Amsterdam, Paradiso en Tolhuistuin.

Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar
Meester van het Licht – Emanuel de Witte (1617-1692)
€35.000
Om te vieren dat Emanuel de Witte 400 jaar geleden in Alkmaar werd geboren, wijdt het Stedelijk Museum Alkmaar een monografische tentoonstelling aan deze 17e eeuwse kunstenaar. De tentoonstelling wordt gecombineerd met een presentatie van het fotowerk van de Duitse kunstenaar Thomas Struth die de beeldtraditie waarin De Witte werkte, verbindt met de huidige tijd. Door middel van een multi-mediatour wordt interactie tussen (groot)ouders en kinderen gestimuleerd. In samenwerking met de bibliotheek Kennemerwaard wordt een speciaal programma ontwikkeld voor inburgeraars en Ouder Nederlands Tweede Taal. Daarnaast richt het museum zich op de voor hen relatief onontgonnen doelgroep jongeren: samen met het VO en de Pabo wordt een CuratorLab ontwikkeld die jongeren een eigen stem geeft in de museale presentatie.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Seth Price – Social Synthetic
€20.000
Het Stedelijk Museum Amsterdam krijgt een bijdrage voor een solo-expositie van de Amerikaanse kunstenaar Seth Price. De tentoonstelling zal bestaan uit meer dan 150 werken uit de periode 2000-2017 en geeft een uitgebreid beeld van zijn artistieke carrière.

Stichting Beautiful Distress, Amsterdam
Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin
€20.000
Stichting Beautiful Distress en Stichting Het Vijfde Seizoen hebben beide een artist in residence-programma: in Brooklyn NY en in Den Dolder. Kunstenaars nemen voor drie maanden hun intrek in het ziekenhuis, observeren de wereld van de psychiatrie en laten zich hierdoor inspireren. Inmiddels is een collectie van honderden kunstwerken ontstaan. Samen presenteren de stichtingen een manifestatie met de titel: ‘Beautiful Distress Kunstmanifestatie’ over waanzin die bestaat uit diverse onderdelen met onder andere een expositie in Nieuw Dakota/Francis Boeske galerie en De School in Amsterdam, 45 kunstenaars doen hieraan mee.

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis, Middelharnis
Buitendijks
€40.000
Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis krijgt een bijdrage om de toegankelijkheid van de Scheepstimmerwerf Middelharnis aantrekkelijk en beleefbaar te maken voor verschillende doelgroepen. Ellen van der Bok krijgt opdracht voor het maken van Buitendijks: een autonoom en praktisch toegepast kunstwerk voor bezoekers van de cultuurhistorische attractie de ‘Menheerse Werf’.

Stichting De Terugkeer, Amsterdam
Samen weer aan tafel
€22.500
‘Samen weer aan tafel’ is een installatie over het gezinsleven rond de Tweede Wereldoorlog. Centaal staan uitgebreide interviews met mensen uit ‘overlevende joodse gezinnen’. In een museale installatie worden deze interviews getoond en wordt de oorlog bezien vanuit een andere invalshoek dan gebruikelijk: de gezinnen die overleefden en een nieuw bestaan probeerden op te bouwen. De museale installatie zal in het Amsterdams Stadsarchief te zien zijn en vervolgens in het Regionaal Historisch Centrum (RHC) in Eindhoven. Het geheel bestaat uit drie delen: levensverhalen van gezinnen vóór de oorlog; individuele belevenissen tijdens de onderduik, in de kampen, vluchtend voor de achtervolging; de situatie na de oorlog.

Stichting Haags Historisch Museum, Den Haag
Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof
€25.000
Het Haags Historisch Museum krijgt een bijdrage voor ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’. De tentoonstelling reconstrueert het leven van de van origine Afrikaanse Cupido en Sideron en lotgenoten aan de hand van schilderijen, documenten uit het Koninklijk Huisarchief, objecten, documentaires en een hedendaags kunstwerk van Tirzo Martha.

Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum, Vorchten
Een kijkje in de poppenkast. Horen, voelen, doen en ontdekken.
€27.000
Het Poppenspe(e)lmuseum realiseert een ervaringsruimte en een reizend Nederlands- en Engelstalig poppentheater annex beeldende kunstproject voor jonge en oudere visueel beperkten en hun ziende begeleiders. Bij het project is een aantal beeldend kunstenaars betrokken dat werk maakt als onderdeel van de ervaringsruimte.

Stichting IJsselbiënnale, Deventer
IJsselbiënnale 2017
€45.000
De IJsselbiënnale ontvangt een bijdrage voor een nieuwe internationale tentoonstelling van beeldende kunst in de openbare ruimte van de IJsselvallei tussen Kampen en Doesburg. Site-specific kunstwerken worden speciaal voor het project ontwikkeld. De kunstenaars zoomen in op de (cultuurhistorische) identiteit van de locatie, ze brengen een ode aan het landschap en maken de grootschalige actuele landschappelijke ontwikkelingen in de regio zichtbaar en inzichtelijk. Naast de buitententoonstelling bestaat het project uit een cultureel verbindingsprogramma met tentoonstellingen in musea en beeldentuinen in het gebied. Er zal ook een educatietraject zijn om jongeren bij het project te betrekken.

Stichting Kunstvlaai, Amsterdam
Playtime
€7.500
De Kunstvlaai krijgt een bijdrage voor de elfde editie van het Kunstvlaaifestival, een tweejaarlijkse festival waar presentatie-instellingen en kunst(enaars)initiatieven zich presenteren. Met als titel ´Playtime´ staat deze editie in het teken van vernieuwende manieren om kunst zichtbaar te maken.

Stichting Museum Het Zwanenbroedershuis, ‘s-Hertogenbosch
Koorboekenproject Museum Het Zwanenbroedershuis te ‘s-Hertogenbosch
€29.537
Museum Het Zwanenbroedershuis ontvangt een bijdrage voor de vernieuwde presentatie van de collectie van 13 koorboeken uit de 15e en 16e eeuw. Het is de enige collectie in Nederland waarin zowel gregoriaans als meerstemmige muziek uit de renaissance bewaard gebleven zijn. In het museum zal een multimedia-installatie komen en worden iPads gemonteerd waarin de boeken digitaal getoond kunnen worden en van waaruit muziek zal klinken. De installatie zal geïnspireerd zijn op de vorm van houten koorboekstandaarden zoals deze in de 15e en 16e eeuw in heel Europa functioneel waren.

Stichting Niet Normaal, Utrecht
ROBOT LOVE
€60.000
Stichting Niet Normaal ontvangt een bijdrage voor ROBOT LOVE, een manifestatie waarbij kunstenaars een artistieke vertaling maken van een breed gevoerd maatschappelijk debat over de opmars van robots in ons dagelijkse leven. De kick-off vindt plaats als ROBOT LOVE Living Lab bij World Design Event Eindhoven in oktober 2017. Vanaf oktober 2018 ontvouwt de manifestatie zich op drie platforms: Evoluon, Baltan Laboratories, STRP Biënnale. 50 (inter)nationale kunstenaars uit verschillende disciplines nemen deel aan de manifestatie. Er wordt een uitgebreid educatietraject ontwikkeld voor het onderwijs op diverse niveaus en een randprogramma per locatie.

Stichting Productiehuis Plaatsmaken, Arnhem
Een Zacht Geruis
€45.000
Productiehuis Plaatsmaken krijgt een bijdrage voor ‘Een Zacht Geruis’, een tentoonstellingsproject dat tegelijkertijd plaatsvindt in zeven voor publiek opengestelde Gelderse kastelen die verspreid over de provincie liggen. In elk kasteel maakt een kunstenaar nieuw werk geïnspireerd op de plek. De betrokken kunstenaars zijn: Robbie Cornelissen, Heidi Linck, Rosemin Hendriks, Aline Eras, Erik Odijk, Jan Broekstra, Hans Wijninga.

Stichting SPLIKA, Zoetermeer
Ontdek Tambu!
€5.000
Stichting SPLIKA krijgt een bijdrage voor het festival ‘Ontdek Tambu!’. Het festival bestaat uit lezingen, een masterclass, workshops, cursussen en een tentoonstelling rond Tambú, een van oorsprong Afrikaanse muziekvorm, dans, gezang, feestelijk ritueel en ook de naam van een slaginstrument. De activiteiten vinden plaats in Den Haag, Groningen, Arnhem en Amsterdam.

Stichting Storm, Utrecht
Festival Tweetakt 2018
€50.000
Festival Tweetakt is een interdisciplinair kunstenfestival voor alle leeftijden op Fort Ruigenhoek met nieuw en bestaand werk van ervaren en jonge kunstenaars. Tweetakt wil met een uitgebreid randprogramma een avontuurlijke expositie bieden die kinderen uitdaagt een directe wisselwerking met kunst aan te gaan en anderzijds educatieve begeleiding verzorgen die kinderen volwaardig laat participeren in de aard en inhoud van de tentoonstelling.

Stichting Tong Tong, Den Haag
Marie van Zeggelen in perspectief (werktitel)
€15.000
Stichting Tong Tong ontvangt een bijdrage voor een tentoonstelling over Marie van Zeggelen (1870-1957). Zij was een Haagse dame die door haar huwelijk met kapitein H.A. Kooij begin 20e eeuw op Zuid-Celebes, Nederlands-Indië, belandde. In een randprogramma plaatsen wetenschappers de levens van Van Zeggelen en Kooij in context en worden de verschuivende visies op de koloniale geschiedenis nader belicht. De tentoonstelling illustreert ‘fysiek’ dat verschillende visies op het verleden mogelijk zijn.

Stichting Waste – No Waste Factory, Spannum
Waste No Waste
€40.000
‘Waste No Waste’ is een cultureel sociaal-maatschappelijk multidisciplinair festival in de voormalige SuikerUnie fabriek in Groningen. Lokale en (inter)nationale cultuurmakers experimenteren met lokale materialen om te komen tot nieuwe producten. Het is een initiatief van kunstenaar Claudy Jongstra en het enige onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 buiten de provincie Friesland. De focus ligt op het proces en het experiment, mede door beeldende kunst in dialoog te laten gaan met andere disciplines: food, design, architectuur en mode.

Theater Rotterdam, Rotterdam
De Grote Kunstshow
€25.000
Museum Catherijneconvent ontvangt een bijdrage voor ‘De Grote Kunstshow’, in samenwerking met Atelier Van Lieshout, De Grote Kunstshow stichting en Festival Oude Muziek. Met theatrale middelen – licht en geluid, drama en verstilling, gesprek en monoloog – worden de werken gepresenteerd, gedramatiseerd en/of voorzien van context en uitleg. Nieuw in deze editie is de betrokkenheid van een erfgoedinstelling als Museum Catharijneconvent en een hedendaagse kunstenaar.

TodaysArt, Den Haag
TodaysArt Festival 2017
€29.000
Het programma ‘Who’s connecting the dots?’ gaat over relaties en consequenties tussen algoritmes, systemen, platforms en democratische ideeën. Verschillende kunstenaars zullen werk tonen die ingaan op het idee van een duistere onkenbare samenleving en shifting realities. Uitgenodigde kunstenaars zijn onder meer Maria Roszkowska, Nicolas Maigret en Jonas Lund.

Unfair Amsterdam, Amsterdam
Unfair 18
€40.000
Unfair is een non-profit beurs op het Westergasfabrieksterrein. Elke kunstenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen presentatie. In verschillende stands worden kunstenaars uitgenodigd nieuwe of niet eerder getoonde werken tentoon te stellen en deze zelf te representeren op de beurs, zonder tussenkomst van derden. Het uitgebreide randprogramma bestaat uit lezingen, discussieprogramma’s, online programma’s, film, muziek, performance en educatie.

Zaans Museum, Zaandam
TimeTravel Zaandam
€7.500
Zaans Museum ontvangt een bijdrage voor ‘TimeTravel: streetview of the past’, een app met een digitale 3D-visualisatie waarmee de gebruiker naar het verleden kan kijken alsof hij er zelf middenin staat. Vanuit vier vaste standpunten (viewpoints) beweegt de bezoeker zijn tablet of smartphone rond en kijkt in een 360° panorama van het historische Zaandam tussen 1700 en 1725. Om de beleving te versterken zijn de panorama’s ook te bekijken met een VR-bril.

37PK, Platform voor Kunsten, Haarlem
Haarlemse Lente 2017
€15.000
37PK ontvangt een bijdrage voor de zesde editie van de Haarlemse Lente bij verschillende locaties. Thematiek van deze editie is ‘De blik van de buitenstaander’. Het programma bestaat uit een zeer divers aantal tentoonstellingen: van een presentatie met werk van Iraanse ‘outsider artsists’ Davood Koochaki (1939, Teheran, Iran) en Samaneh Atef (1989, Teheran, Iran) in Het Dolhuys tot solotentoonstellingen van Kasper Bosmans, Richard Tuttle, Evelyn Taocheng Wang in De Hallen.

Castrum Peregrini, Amsterdam
Public Programme: Het vrouwelijk perspectief
€30.000
Castrum Peregrini ontvangt een bijdrage voor ‘Public Programme: Het vrouwelijk perspectief’, met gastcurator Nina Folkersma. Het project over vrouwelijke identiteit bestaat uit twee tentoonstellingen, artists weekends, public talks en een publicatie. Het zwaartepunt zijn de solotentoonstelling van Mieke Bal met de première van haar video-installatie ‘Reasonable Doubt’ en de groepstentoonstelling ‘Some Things Hidden’, samengesteld door kunstenaar Charlott Markus en curator Nina Folkersma met Framer Framed.

Fundashon di Artista, Willemstad
Project Programmering Kathedraal van Doornen
€25.000
Fundashon di Artista ontvangt een bijdrage voor een kunstpodium bij Kathedraal van Doornen met een programmering voor uiteenlopende kunstdisciplines; met name voorstellingen, optredens of lezingen voor een klein tot middelgroot publiek. Het streven is om lokale en internationale kunstenaars, artiesten en sprekers een podium te bieden in combinatie met exposities.

Kröller Müller Museum, Otterlo
Arp: The Poetry of Forms
€70.000
Het Kröller Müller Museum (KMM) ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Arp: The Poetry of Forms’, Het is de eerste omvangrijke overzichtstentoonstelling van het oeuvre van Arp in Nederland sinds de jaren zestig. Ruim tachtig beeldende werken worden getoond. Met daarnaast voorbeelden van Arps gedichten, geschriften en publicaties die laten zien hoe zijn oeuvre zich ontwikkelde uit de interactie van woord en beeld. Er vindt een uitgebreid rand- en educatieprogramma plaats.

Kunsthal Rotterdam, Rotterdam
Human/Digital: A Symbiotic Love Affair
€35.000
Kunsthal Rotterdam ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Human/Digital: A Symbiotic Love Affair’, waarin een overzicht wordt gepresenteerd van digitale kunst uit de Brown Family Collection. Aan de hand van vier thema’s wordt de ontwikkeling van digitale kunst in het post internet tijdperk duidelijk in beeld gebracht. Met werk van o.a.Jon Rafman, Constant Dullaart, Josh Kline, Shezad Dawood, Tabor Robak en Rafael Rozendaal.

Museum Arnhem, Arnhem
Pierre Janssen: meesterverteller
€40.000
Museum Arnhem ontvangt een bijdrage voor ‘Pierre Janssen: meesterverteller’, een dubbeltentoonstelling samen met het Stedelijk Museum Schiedam. De tentoonstellingen zullen elkaar aanvullen. Pierre Janssen was zowel directeur van Museum Arnhem als Stedelijk Museum Schiedam. Zijn vernieuwende aanpak om nieuwe doelgroepen naar het museum te halen door te inspireren en te verbinden is nog altijd actueel. De randprogrammering en het educatietraject richt zich op het bereik van een divers publiek.

Museumplein Limburg, Kerkrade
Everything You Always Wanted To Know About Toilets, But Were Afraid To
€30.000
‘Everything You Always Wanted To Know About Toilets, But Were Afraid To Ask’ is een designmanifestatie over vormen van design die de meest elementaire behoeften van de mens, poepen en plassen, ondersteunen. De expositie bestaat uit twee onderdelen: rond de thema’s Hygiëne en Milieu als op de toekomst gericht en gekoppeld aan co-creatie design labs. Het randprogramma bevat workshops, lezingen, een symposium rond World Toilet Day en het organiseren van een Urgent Run.

Stichting STRP, Eindhoven
STRP Biënnale 2017
€50.000
STRP ontvangt een bijdrage voor STRP Biënnale 2017: ‘Senses & Sensors’. Deze editie gaat over waarneming: van onszelf en de wereld om ons heen en de manieren waarop technologie die waarneming beïnvloedt en steeds verder oprekt. Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Memo Akten, Ersin Han, Daan Brinkman, Christopher Gabriel. De kunstenaars maken (op een uitzondering na) nieuw werk. Tevens worden workshops en een symposium georganiseerd.

Centraal Museum, Utrecht
Uit de mode – out of fashion
€25.000
Centraal Museum organiseert ‘Uit de mode – Out of Fashion’, een tentoonstelling over de eigen modecollectie van het museum aan de hand van 150 geselecteerde modestukken. Hiervoor werkt de instelling samen met het opkomende Nederlandse modeduo Maison the Faux, dat de tentoonstelling vormgeeft.

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam
Kijk Amsterdam; 1700-1800
€30.000
Het Stadsarchief Amsterdam organiseert een tentoonstelling over Amsterdamse stadsgezichten uit de 18de eeuw. Er wordt middels een audiotour en een animatie een link gelegd tussen de tekeningen en het huidige aanzien van de stad. In de catalogus wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het stadsgezicht als genre in de 18de eeuw. Het randprogramma bestaat uit activiteiten als een stadswandeling, Amsterdam in gesprek, muziek in het Zevenbruggen Kwartier, tekenworkshops, en Kunstschouw & Muziek. Het Stadsarchief zal aansluiten bij de Museumnacht en Maand van de geschiedenis.

Stichting Lotty Veffer Foundation, Amsterdam
‘Waarom schrijf je me niet’ – Post uit de Vergetelheid
€35.000
Stichting Lotty Veffer Foundation organiseert een reizende tentoonstelling met brieven en briefkaarten uit getto’s en nazi-kampen, dagboekfragmenten, foto’s en films waarin het verhaal wordt verteld over de vervolging van Joden, Roma en Sinti en tegenstanders van de nazi’s voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Centraal staat de vraag welke betekenis dat verhaal heeft voor nu. Locaties zijn onder meer Bibliotheken Sittard, Amersfoort, Nijmegen; NOVA College Amstelveen, Baarnsch Lyceum, Mollerlyceum Bergen op Zoom; kerk Hervormde Gemeente Loenen a/d Vecht; Nationaal Monument Kamp Vught, Memory Museum Nijverdal en CODA Apeldoorn.

Tassenmuseum Hendrikje, Amsterdam
It’s a Men’s World
€10.000
Het Tassenmuseum ontvangt een bijdrage voor een tentoonstelling over de mannentas. Centraal staat de vraag waar functie overgaat in fashion. Het museum wil aan de hand van verschillende thema’s laten zien dat beide aspecten een rol spelen in de ontwikkeling van de mannentas. Daarnaast belicht het Tassenmuseum de recente trend van stylish mannen met een hippe tas. Daarbij komen verschillende doelgroepen en hun lifestyle aan bod.

Ter Borch Stichting, Deventer
Roofkunst
€40.000
De Ter Borch Stichting organiseert in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in de Bergkerk in Deventer een expositie over roofkunst. De expositie geeft een overzicht van het deel van de Rijkscollectie die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan door teruggave van door de Nazi’s verzamelde werken uit Nederland. Het gaat om werken van museale kwaliteit die soms jarenlang de depots niet hebben verlaten. In samenwerking met het Etty Hillesum Centrum is een randprogramma gemaakt met lezingen, rondleidingen, een filmprogramma en een educatie programma.

Bijdrage Mobiel Erfgoed
Voor organisaties op het gebied van de zorg voor het mobiel erfgoed. De bijdrage kan gebruikt worden voor bijzondere projecten die gericht zijn op fysieke en virtuele zichtbaarheid, draagvlakvergroting of educatie en die bijdragen aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel.

Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum, Zoetermeer
Bijlmer = de metro – Zilvermeeuw naar huis
€15.000
Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum vraagt aan voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke plaatsing van het laatst overgebleven exemplaar van de eerste generatie metrotreinstellen in Amsterdam, de M23 ‘Zilvermeeuw’, bij het buurtarchief Bijlmermeer op het Bijlmerplein.

Museumstoomtram Hoorn – Medemblik, Hoorn
Het Bello Atelier
€60.000
Het Bello-atelier maakt deel uit van de bestaande restauratiewerkplaats van Museumstoomtram te Hoorn, waarin het publiek actief wordt betrokken bij de restauratie van twee historische personenrijtuigen.

Stichting De Boadskipper, Leeuwarden
Hout Vaert
€65.000
‘Hout Vaert’ is een evenement waarbij belangwekkend varend erfgoed te zien zal zijn. Ook wordt de oorspronkelijke functie van schepen bij het vervoer, de handel en het verwerken van hout belicht.

Vereniging Museumkwartier Hembrug, Zaandam
Presentatie Bevrijdingsvliegtuig Museumplein
€10.000
De jaarlijkse herdenking van de Bevrijding werd luister bijgezet door het tonen van een speciaal vliegtuigje dat een kleine maar bijzondere rol speelde in de meidagen van 1945. Het betekende een extra en aansprekende laag in de herdenking en viering van de Bevrijding; het Nationaal Militair Museum gaat het vliegtuigje tonen waardoor het langer zichtbaar zal zijn. Het vliegtuigje is recent in goede staat teruggevonden in een boerenschuur in Aalsmeer.

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Volgende Halte: Openluchtmuseum
€27.044
Het Openluchtmuseum ontving een bijdrage voor het project ‘Volgende Halte: Openluchtmuseum’ waarbij het een samenwerking met Mobiele Collectie Nederland realiseert. Hierbij worden historische vervoersmiddelen gepresenteerd die tezamen een beeld geven van de mobiliteitsgeschiedenis in het dagelijks leven op lokaal en regionaal niveau.

Bijdrage Publicaties
Voor beeldend kunstenaars en uitgevers die bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland willen realiseren.

Lecturis, Eindhoven
Kuno Grommers
€4.300
Lecturis ontvangt een bijdrage voor een publicatie over het werk van Kuno Grommers. Lecturis werkt bij deze publicaties samen met Galerie Bart. In het werk van Grommers draait het om de waarneming: wat 2D is lijkt 3D en vice versa.

Roma Publications, Amsterdam
Navid Nuur Be-Part
€6.312
Roma Publications ontvangt een bijdrage voor de monografie ‘Navid Nuur Be-Part’. Met deze monografie en een presentatie in Be-Part (Waregem, BE) in 2017, wil Navid Nuur een periode van negen jaar afsluiten. In de publicatie zal Nuur zijn werk ‘her-categoriseren’. Leidraad is een interview met Nuurs schoenen: het interview verbindt verleden en heden en biedt Nuur de mogelijkheid zijn persoonlijke ervaringen met betrekking tot de ruimte, de kunst en de kunstenaar te delen. Tekst: Navid Nuur. Vormgeving: Roger Williams. 192 pagina’s. Formaat: 22 bij 30 centimeters. Publicatie verschijnt in oplage van 1100 exemplaren. Verkoopprijs: €32,-

Uitgeverij Jap Sam Books, Heijningen
René Tosari | Waka Tjopu
€7.488
Uitgeverij Jap Sam Books ontvangt een bijdrage voor ‘René Tosari | Waka Tjopu’. Tosari is een Surinaams-Nederlandse kunstenaar die afwisselend in beide landen werkzaam is geweest. Hierdoor bestaat in beide landen geen volledig zicht op het oeuvre van deze kunstenaar. Dit boek beoogt daar verandering in te brengen en meer erkenning voor zijn kunstenaarschap te genereren. De publicatie staat onder redactie van Rob Perrée en Priscilla Tosari. De vormgeving van de monografie is in handen van Edwin van Gelder van Mainstudio. Formaat 30 x 23 cm of 20 x 26 cm. Oplage van 1000 exemplaren met 128 pagina’s. Prijs € 28,50.

Valiz, boek- en culturele projecten, Amsterdam
ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices (Joke Robaard, Camiel van Winkel)
€14.381
Uitgeverij Valiz ontvangt een bijdrage voor ‘ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices’ van Joke Robaard en Camiel van Winkel. Het omvangrijke beeldarchief van Robaard vormt de basis voor een beschouwend onderzoek naar de representatie van het geklede lichaam in de gedrukte media van 1980 tot heden. Dit archief wordt nu ontsloten in de vorm van een publicatie. Het project begon met een beschouwend onderzoek dat zich niet richt op mode of modefotografie als zodanig, maar op principes van montage en toe-eigening die zich daarbij voordoen als gevolg van maatschappelijke, economische en politieke tendensen, ook als makers zich daar bewust aan proberen te ontworstelen.

Valiz, boek- en culturele projecten, Amsterdam
Conceptual Art in a Curatorial Perspective: Between Democratization and Documentation (Nathalie Zonnenberg)
€4.766
Valiz ontvangt een bijdrage voor ‘Conceptual Art in a Curatorial Perspective: Between Democratization and Documentation’ van Nathalie Zonnenberg. De publicatie analyseert de niet altijd evidente relatie tussen het discours en de praktijk van conceptuele kunst, die ertoe bijdroeg dat conceptuele kunst door sommige kunsthistorici wordt gezien als ‘een gefaalde zelfbedachte opdracht’. Door middel van case studies wordt onder meer de tentoonstellingsgeschiedenis van de conceptuele kunst geschetst, waaruit duidelijk wordt dat curatoren een niet te onderschatten rol hebben gespeeld binnen de canonisering van conceptuele kunst en dat de benadering van deze werken in een tentoonstellingsperspectief door de jaren heen regelmatig is veranderd.

Valiz, boek- en culturele projecten, Amsterdam
‘’t Gaat om heel eenvoudige dingen’: Jean Leering en de kunst
€7.954
Auteur Paul Kempers ontving een bijdrage voor de publicatie ‘Gaat om heel eenvoudige dingen’: Jean Leering en de kunst’. Het boek gaat uitgebreid in op het gedachtegoed van Leering en zijn opvattingen over de rol van musea en kunst in de samenleving. Het boek verhaalt verder over Leerings invloed op hedendaagse curatoren en museumdirecteuren.

Valiz, boek- en culturele projecten, Amsterdam
Plan and Play, Play and Plan: Positioning by Artists (Janwillem Schrofer)
€10.520
Valiz ontvangt een bijdrage voor ‘Plan and Play, Play and Plan: Positioning by Artists’ van Janwillem Schrofer. De publicatie heeft ten doel kunstenaars te helpen bij het richting geven aan de eigen praktijk, met als belangrijkste uitgangspunt het bepalen van ‘waar sta ik en waar sta ik voor’. De tekst gaat uit van de dagelijkse werkpraktijk – die de (schijn)tegenstelling vrije versus toegepaste kunst overbrugt – en is gericht op de regie door de maker zelf. Laura Pappa is de vormgever.

Frank Ammerlaan, Amsterdam
Monografie
€4.700
Frank Ammerlaan ontvangt een bijdrage voor een eerste substantiële publicatie over zijn kunstenaarspraktijk. In de monografie toont hij het werk dat hij, na zijn afstuderen aan de RCoA in Londen vijf jaar geleden tot nu heeft gemaakt. Daarbij hanteert hij een intuïtieve ordening waarbij zijn werken als ‘losse hoofdstukken’ fungeren. Hans den Hartog Jager verzorgt een essay. Vormgeving: Roosje Klap. Formaat 22 cm en 28,5 centimeter. 192 pagina’s. Verschijnt in oplage van 1000. Verkoopprijs: €25,- De publicatie wordt in eigen beheer uitgebracht.

Sema Bekirovic, Amsterdam
Hot Doodles
€10.170
Sema Bekirovic ontvangt een bijdrage voor de monografie ‘Hot Doodles’, een overzicht van haar werk van de laatste 10 jaar waarin ze dwarsverbanden tussen onderlinge werken trekt die in een tentoonstellingscontext niet goed uitgelicht kunnen worden. Met het boek beoogt Bekirovic haar werk aan de hand van thema’s op een andere manier te rangschikken. Het boek moet een combinatie worden van afbeeldingen van haar werk, haar research en teksten van schrijvers en wetenschappers. Remco van Bladel verzorgt de vormgeving. Oplage van 1000 exemplaren. Formaat 21 bij 28,5 centimeter. Verkoopprijs: €30,-

Nico Bick, Amsterdam
PARLIAMENTS of the European Union
€24.300
Nico Bick ontvangt een bijdrage voor de realisatie van een fotoboek van zijn project ‘Parliaments of the European Union’. Hij heeft hiervoor de 28 nationale parlementen van de Europese lidstaten en de twee parlementen van de Europese Unie in Brussel en Straatsburg gefotografeerd. In 2015 ontving hij hiervoor een Projectinvestering Kunstenaar.

Yael Davids, Amsterdam
To The Barbarian
€4.612
Yael David vraagt aan voor haar publicatie ‘To The Barbarian’. Hierin komen haar interesses, thematiek en het werk dat ze voor Documenta 14 maakte samen. In ‘To The Barbarian’ wil ze verschillende onderzoekstrajecten die ze heeft doorlopen en de productie van haar werk van de afgelopen jaren presenteren. Daarnaast slaat het boek een een brug tussen haar presenaties in Kassel en Athene, ten tijde van Documenta.

Ad van Denderen, Amsterdam
Stone
€6.773
Ad van Denderen ontvangt een bijdrage voor ‘Stone’, een fotopublicatie naar aanleiding van het gelijknamige project waarin Van Denderen het Palestina-conflict onder de loep neemt. ‘Stone’ slaat terug op Van Denderens keuze voor een object dat zowel voor de Israëli’s als voor de Palestijnen van groot belang is en dus voor meer kan staan. Steen is volgens hem een metafoor voor alles dat zich daar afspeelt. Steen kan als een wapen dienen, als obstakel, maar steen biedt vanzelfsprekend ook beschutting. Formaat: 13,5 bij 22,5 centimeters. 256 pagina’s. Verschijnt in oplage van 1.500 exemplaren. Vormgeving: Hans Gremmen. Verkoopprijs €25,-.

Marjolijn Dijkman, Drogenbos
Radiant Matter
€4.500
Marjolijn Dijkman maakt bij haar publicatie ‘Radiant Matter’ gebruik van thermo en ultraviolet inkt met twee verschillende Pantone-kleuren, een nog niet eerder uitgevoerde druktechniek. Het boek wordt uitgegeven bij Onomatopee in Eindhoven. Tekstuele bijdragen zijn van de hand van Kris Dittel en Ken Hollings.

Anne Geene, Den Haag
The Universal Photographer
€2.500
Anne Geene en Arjan de Nooy vragen (onder de noemer AAfotowerken) aan voor ‘The Universal Photographer’, een monografie over het leven en werk van de fictieve fotograaf ‘F’. Formaat: A4. Oplage: 600. Vormgever: Jeremy Jansen. Tekst door De Nooy en Geene zelf. Verkoopprijs: €35,-.

gerlach en koop
‘:’
€6.325
gerlach en koop ontvangen een bijdrage voor ‘:’, een publicatie die volgt op gerlach en koops tentoonstelling bij het Bonnefantenmuseum in 2016. Voor deze publicatie is een keuze gemaakt uit de collectie van het museum (aangevuld met eigen werk, enkele bruiklenen en een aantal toegevoegde elementen van onbesliste statuur) en dat opnieuw gegoten in de vorm van een klassiek collectieboek waarin de verschillende kunstwerken worden voorzien van een commentaar in tekst. Uitgever is Roma Publications. Het boek is tweetalig: Nederlands en Engels. Formaat: 17,5 bij 17,5 centimeter. Oplage van 600 exemplaren. Ontwerpers zijn Charles Mazé en Coline Sunier van cataloged. Verkoopprijs is €25,-

Rumiko Hagiwara, Amsterdam
222 (50%) copies of A4 paper & other titles by Rumiko Hagiwara
€2.338
Rumiko Hagiwara ontvangt een bijdrage voor ‘222 (50%) copies of A4 paper & other titles by Rumiko Hagiwara’, een monografie. Hagiwara maakt de publicatie in samenwerking met Jeanine Hofland. De publicatie wordt in eigen beheer uitgebracht. Lucas Küng, Im Burrow verzorgt de vormgeving. Formaat: 14,8 bij 20 cm. 272 pagina’s. Oplage van 400.

Rob Hornstra, Utrecht
Man Next Door
€6.275
Stigmatisering is een van de belangrijkste thema’s in het werk van Hornstra. Hij bevraagt hiermee zijn eigen vooroordelen en die van anderen. Met het project ‘Man Next Door’ probeert hij een signaal af te geven tegen stigmatisering in onze samenleving. Voor dit boek heeft hij zijn buurman in een achterstandswijk de afgelopen tien jaar met regelmaat gefotografeerd.

Stephan Keppel, Amsterdam
Pearl Paint (New York)
€5.143
Stephan Keppel ontvangt een bijdrage voor ‘Pearl Paint (New York)’, een publicatie waarin Keppel met omtrekkende bewegingen (archieven, instituten, winkels, filmstudio en atelier-werkzaamheden in Amsterdam) een gereproduceerd beeld van de stad New York wil creëren. Het is de derde stadssymfonie die Keppel maakt in samenwerking met vormgever Hans Gremmen en FW:Books. Eerdere publicaties gingen over Den Helder (‘Reprinting the City’) en Parijs (‘Entre Entree’).

Hans Klein Hofmeijer, Oostelbeers
Artefact 359 – Uit het ongevraagde
€13.683
Hans Klein Hofmeijer vraagt een bijdrage voor ‘Artefact 953 – Uit het ongevraagde’, een oeuvreboek dat in eigen beheer is uitgegeven. Met tekst van onder andere Frans Budé, Gerrit Damhuis, Frank Demarest, Fik van Gestel, Loek Grootjans, Henk Dorlandt & Mieke Klein Hofmeijer, Peter van Hekke, George Meertens, Rob Smolders en Rick Vercauteren. Oplage van 500 exemplaren.

Arjan de Nooy, Den Haag
The Universal Photographer
€2.500
Anne Geene en Arjan de Nooy vragen (onder de noemer AAfotowerken) aan voor ‘The Universal Photographer’, een monografie over het leven en werk van de fictieve fotograaf ‘F’. Formaat: A4. Oplage: 600. Vormgever: Jeremy Jansen. Tekst door De Nooy en Geene zelf. Verkoopprijs: €35,-.

Carla van de Puttelaar, Amsterdam
Adornments
€9.154
Carla van de Puttelaar ontvangt een bijdrage voor een monografie over een brede selectie van haar werk dat tot stand is gekomen in de jaren 2009-2017. De bedoeling is dat het boek een mengeling wordt van een monografie en een fotoboek en zich daardoor onderscheidt van eerder boeken over haar werk. Het boek wordt uitgegeven door FW:.

Maaike Schoorel, Amsterdam
Samenkomst van Steden (werk titel)
€11.801
Maaike Schoorel ontvangt een bijdrage voor een oeuvre-publicatie waarin zij reflecteert op het werk dat zij de afgelopen achttien jaar heeft gemaakt. Op deze manier wil zij alle schilderijen uit verschillende landen waar zij heeft gewerkt en projecten bij elkaar laten komen en de internationale bekendheid van haar werk vergroten. De publicatie wordt uitgegeven door Hannibal Publishers.

Carolein Smit, Zussen
Et morte naturae
€10.571
Carolein Smit ontvangt een bijdrage voor ‘Et morte naturae’, een oeuvre-publicatie dat tegelijk met de presentaties in Victoria & Albert Museum en Grassi Museum zal verschijnen. Deze publicatie moet een beeld geven van de complexiteit en diversiteit van Smits werk. Schrijvers zijn Reino Liefkens (senior curator Ceramics van het Victoria and Albert Museum), Olaf Thormann (directeur van het Grassi Museum) en Harry Tupan (directeur van het Drents Museum). Vormgeving Bureau Barends en Pijnappel. Formaat en aantal pagina’s vooralsnog onbekend. Oplage 1500 exemplaren. Verkoopprijs: ongeveer €45,-.

Anoek Steketee, Amsterdam
State of Being (werktitel)
€13.272
In het kader van ‘Document Nederland’ heeft het Rijksmuseum Anoek Steketee de opdracht gegeven het onderwerp ‘Staatsloosheid’ in beeld te brengen. Naast de tentoonstelling maakt Steketee een publicatie met de titel ‘State of Being’. Haar intentie is om een universele en vervreemdende westerse wereld in beeld te brengen waarbij mensen in de molens van bureaucratie verstrikt raken. Teksten worden verzorgd door Eefje Blankevoort en Arnold van Bruggen.

Diego Tonus, Maastricht
The Presidents’ Hammers
€4.531
Diego Tonus ontvangt een bijdrage voor ‘The Presidents’ Hammers’, een catalogue raissoné van het project ‘Processing Authorities’ dat vier jaar heeft geduurd en met deze publicatie wordt afgesloten. Met tekst van o.a. Lorenzo Benedetti, James Parker, Isobel Williams, Marijen van der Heiden (IISH, Amsterdam). Formaat: 27 x 21cm. 280 pagina;s. Oplage van 1000 exemplaren. Vormgever: Roger Willems (Roma Publications).

Donald Weber, Amsterdam
War Sand
€12.850
Met het boek ‘War Sand’ wil Donald Weber verhalen over de strijd die op 6 juni 1944 heeft plaatsgevonden op de stranden van Normandië. Met het boek wil hij ingaan op het gegeven dat feiten vervagen en het collectieve geheugen continue onderhevig is aan veranderingen.

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
Voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst.

Club Solo, Breda
Programma 2018-2019
€120.000
Club Solo is een presentatie-instelling in Breda gericht op solotentoonstellingen met nieuw en bestaand werk. Voor de presentaties werkt de instelling samen met het M HKA (Antwerpen) en het Van Abbemuseum, die beurtelings reageren op een solo met een interventie uit hun eigen collectie. Het programma 2018-2019 bestaat uit vijf solo’s per jaar die elk een maand lopen.

Extrapool, Nijmegen
Programma 2018-2019
€220.000
Extrapool is een presentatie-instelling en (grafisch) productiehuis, werkplaats en experimenteel concertpodium in Nijmegen. Het programma focust op drie pijlers ‘sound, art & print’ (geluidskunst, beeldende en performancekunst en grafisch risodrukwerk). Het programma bestaat uit een combinatie van reeds bestaande en nieuwe concepten met performances, concerten en in serie terugkerende projecten en thematische evenementen.

Hotel Maria Kapel (HMK), Hoorn
Programma 2018-2019
€140.000
Hotel Maria Kapel is een residencyplek en een tentoonstellingsruimte in de Mariakapel in Hoorn. Jaarlijks organiseert de instelling 4 á 5 tentoonstellingen, als resultaat van de residencies. ‘Undercurrents’ is het overkoepelende onderzoeksthema van het programma voor 2018 en 2019, hiermee onderzoekt HMK de relatie tussen historische en hedendaagse vormen van beweging zoals kolonialisme, handel en migratie, de infrastructuur en de betekenis van mobiliteit in het culturele veld.

Instituto Buena Bista, Willemstad
Programma 2018
€150.000
Het Instituto Buena Bista is het centrum voor hedendaagse kunst in Willemstad op Curaçao. Het kent drie pijlers: educatie, gastateliers en uitwisseling. Gedurende het gehele jaar loopt op het IBB een oriëntatiecursus voor getalenteerde jongeren. Vaste onderdelen in het programma zijn de uitwisseling met residenties in het Caribisch gebied voor de residenten en leerlingen van het IBB, en de ontwikkeling van expositieruimte Esmeralda waar permanent werk van gastkunstenaars te zien zal zijn. De overige activiteiten zijn losse projecten waarbij bijzondere doelgroepen op het eiland, variërend van psychiatrische patiënten tot bewoners van achterstandswijken, community art-achtige projecten uitvoeren. In 2018 wil het IBB in de zomer in Rotterdam voor de derde keer een groot project uitvoeren, naar aanleiding van ‘All You Can Art’ in de Kunsthal.

Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Programma 2018-2019
€285.000
Kunstvereniging Diepenheim (KD) is een presentatie-instelling gericht op solo- en groepstentoonstellingen met nadruk op drie pijlers: ‘ruimtelijke’ kunst, buiten/landschapskunst en tekenkunst. Met het nieuwe programmaplan ‘het geheel is meer dan de som der delen’ wil KD verandering omarmen. KD kiest voor onderwerpen die aansluiten bij een ecologische manier van denken over de relatie van mens en natuur of omgeving en de mechanismen, structuren en eigenschappen die hieruit voortkomen.

Paradox, Edam
Programma 2018-2019
€300.000
Paradox produceert fototentoonstellingen en -publicaties in diverse media-uitwerkingen. Paradox werkt voor tentoonstellingen samen met instellingen in binnen- en buitenland en met diverse partners op verschillende podia.

Project Space 1646, Den Haag
Programma 2018-2019
€165.000
Project Space 1646 is een projectruimte voor beeldende kunst in Den Haag die zich in de programmering richt op de individuele kunstenaarspraktijk via solopresentaties. Daarnaast beschikt het over een gastenverblijf voor een artist in residence. Per jaar bestaat het programma uit zes soloprojecten, waarvoor nieuw werk wordt ontwikkeld.

Sign, Groningen
Programma 2018
€60.000
SIGN een presentatie-instelling in Groningen kreeg een bijdrage voor haar pogramma in 2018. Het programma richt zich op interdisciplinaire jonge makers en bemiddelaars. De activiteiten vinden plaats in de eigen expositieruimte en ook in de openbare ruimte. Bij een aantal projecten kunnen ook een publicatie, een zine, booklets, pamfletten, of stickers verschijnen. Deze kunnen beschouwend, documentair of beschrijvend zijn maar kunnen ook kunstwerken op zich zijn.

Stichting Ateliers ’89, Oranjestad
Programma 2018
€75.000
Ateliers’89 is een residency en presentatieplek in Oranjestad (Aruba) gericht op beeldende kunst in combinatie met andere disciplines, zoals vormgeving, mode en poëzie. Residenten maken nieuw werk en verzorgen workshops voor schoolkinderen, amateurs en professionele Arubaanse kunstenaars.

Stichting Fundament, Tilburg
Programma 2018-2020
€225000
Fundament is een presentatie- en productie-instelling gericht op kunst in de openbare ruimte in park De Oude Warande in Tilburg. In 2019 vindt Lustwarande plaats met als titel ‘Desire & Debauchery’. In de tussenliggende jaren vinden er kleinere exposities plaats onder de noemer ‘Brief Encounters’. Fundament ontwikkelt een aanvullend publieksprogramma met rondleidingen, lezingen bij Museum de Pont en PARK en educatie voor het voortgezet en primair onderwijs.

Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen, Vijfhuizen
Programma 2018-2019
€104.000
Het eiland Kunstfort bij Vijfhuizen is een presentatieplek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De kernwaarden zijn: kunst, erfgoed en natuur – met als overkoepelend thema ‘science fiction’. Het programma is onderverdeeld in drie seizoensblokken: lente, zomer, herfst. Als kernprogrammering organiseert het Kunstfort zes solotentoonstellingen per jaar, in duo’s van twee, en daarnaast een aantal Interventies. De Interventies zijn site- specific projecten met zowel kunstenaars als bemiddelaars.

Stichting PrintRoom, Rotterdam
Programma 2018
€30.000
PrintRoom [PR] is een platform voor kunstenaarspublicaties, self-publishing projecten en tijdschriften. De instelling is gespecialiseerd in onafhankelijke uitgaven van ontwerpers, fotografen, kunstenaars en theoretici.

Stichting W139, Amsterdam
Programma 2018-2019
€260.000
W139 is een kunstenaarsinitiatief in het centrum van Amsterdam. De deelnemende kunstenaars staan in voor het programma en cureren zelf de tentoonstellingen. Het programma bestaat uit een tiental tentoonstellingen per jaar.

Tetem, Enschede
Programma 2018-2019
€140.000
Tetem, een onderzoek- en presentatieplatform in Enschede kreeg een bijdrage voor 2018-2019. Het programma vertrekt vanuit drie programmalijnen: ‘living together with strangers’, over de stad als plek van de vreemdeling en het leven in steden; ‘Driving Technology’, over hoe digitale media en big data de manier waarop de stad functioneert beïnvloeden; en Walk-in Worlds, over de mogelijkheden die de versmelting van verschillende culturen en werelden biedt.

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Voor musea en erfgoedinstellingen met experimentele en voorbeeldstellende programma’s over relevante ontwikkelingen in beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Amsterdam Museum, Amsterdam
Wereldstad
€165.000
Het Amsterdam Museum ontving een bijdrage voor de inrichting ‘Wereldstad’, waarin Amsterdam in het perspectief van de wereld wordt geplaatst. Deze opstelling op de begane grond van het museum zal minimaal vijf jaar blijven staan tot de eventuele verbouwing of verhuizing van het museum. Er komt een Stadslab, een educatieve werkruimte waar leerlingen onderzoek kunnen doen naar hun stad en buurt, waarbij ze het historische verhaal van hun stad horen en terugzien in de museale opstelling. In Stadslab worden zes thema’s uitgelicht: Verbonden Stad, Groene Stad, Vrije Stad, Mensenstad, Slimme Stad en Gezonde Stad. Het programma wordt in eerste instantie ontwikkeld voor groep 3-8 van het basisonderwijs en zal aansluiten bij Groeistad, de digitale tool voor Amsterdams erfgoed. De ruimte zal ingericht zijn met actieve werktafels, waarin kinderen hun eigen leefomgeving in kaart kunnen brengen en ontwerpen. In speciale ‘zithoeken’ wordt gefilosofeerd en gediscussieerd naar aanleiding van uitspraken van bekende Amsterdammers en uitspraken van leerlingen van andere scholen.

Anne Frank Stichting, Amsterdam
Behoud en Presentatie Geschriften van Anne Frank
€50.000
Het Anne Frank Huis kreeg een bijdrage voor de inrichting van een dagboekzaal die het mogelijk maakt de geschriften van Anne Frank permanent tentoon te stellen onder de juiste condities (veilig en klimatologisch gericht op lange termijn behoud). Dit betekent dat een evenwicht gevonden moet worden tussen het optimaliseren van de behoudscondities enerzijds en de bezoekerservaring anderzijds. Het resultaat van dit project zijn drie vitrines waarin de geschriften van Anne Frank permanent en veilig getoond kunnen worden in een nieuwe beveiligde en geklimatiseerde dagboekzaal, waar 1,3 miljoen museumbezoekers per jaar het kunnen zien. De inrichting vloeit voort uit een eerder ondersteund haalbaarheidsonderzoek. Het project maakt tevens onderdeel uit van een bredere vernieuwing van het Anne Frank Huis.

Arcam (Architectuur Centrum Amsterdam), Amsterdam
Naar een volwaardige erfgoed presentatie-instelling: De Stad als Collectie, Podium en Laboratorium
€75.000
Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) formuleert in ‘De Stad als Collectie’ een nieuwe visie op erfgoed die moet uitmonden in de inrichting van een permanente expositie – Watermaquette van Amsterdam en interactieve stadsmaquette – en inhoudelijk samenhangende activiteiten gedurende meerdere jaren. De nieuw in te richten (semi)permanente expositie en de nieuwe publieksprogrammering moet leiden tot inspirerende interactie met de bezoeker, met als doel de betrokkenheid met de stad en haar architectonische en monumentaal erfgoed te vergroten.

De Oude Kerk, Amsterdam
Herinrichting Oude Kerk
€60.000
De Oude Kerk herbergt talrijke aspecten uit de vaderlandse geschiedenis die niet eenvoudig via de architectuur of collectie zijn af te lezen. Dit plan biedt de bezoeker handvatten om het monument en de collectie beter te begrijpen en zo de geschiedenis te koppelen aan de dag van vandaag. Dat wordt op een aansprekende manier gedaan door met vele (interculturele) doelgroepen te spreken, maar ook door samen te werken met een aantal kunstenaars en verschillende erfgoedinstellingen om nu onzichtbare collecties in een relevante context zichtbaar te maken.

GeoFort, Herwijnen
Small People / Big Data
€50.000
GeoFort gaat een herinrichting uitvoeren van een vaste expositie rondom het fenomeen Big Data, die onderdeel zal uitmaken van de GeoExperience. Het museum wil bezoekers inspireren na te denken welke rol ze willen innemen ten aanzien van Big Data. Ook de keerzijde – de constante verzameling van bezoekers’ (geanonimiseerde) data – wordt in deze tentoonstelling voelbaar gemaakt. In vier samenhangende tentoonstellingsonderdelen wordt de bezoeker meegenomen in de wereld van Big Data.

LIMA, Amsterdam
Cultural Matter
€10.000
LIMA neemt met het programma Cultural Matter een volgende stap in de ontwikkeling en professionalisering van de digitale kunst. Met dit programma biedt LIMA een platform voor de internationale discussie rond de betekenis van digitale kunst waarop zichtbaar wordt wat digitale kunst tot belangrijk onderdeel van de beeldende kunst maakt.

Maritiem Museum Rotterdam, Rotterdam
Maritieme Ambachten op een Voetstuk
€125.000
Het Maritiem Museum wil met ‘Maritieme ambachten op een voetstuk’ oude ambachten herwaarderen en doet dit met een relevante en dringende reden, namelijk het zoeken van nieuwe jonge talenten die in de toekomst kunnen helpen met het dagelijks onderhoud van de operationele collectie. De opzet om de werkplaatsen open te stellen voor ambachtslieden voor eigen gebruik mits ze de bezoekers betrekken bij hun werk, getuigt van goed inzicht en oog op de toekomst en is interessant voor het publiek.

Museum van Loon, Amsterdam
Open Huis
€50.000
Museum van Loon verbeeldt in ‘Open Huis’ de werking van een 19e eeuws grachtenhuis. Zij besteedt hierbij zowel aandacht aan de hoofdbewoners (upstairs) als de staf (downstairs), waarbij op een goede manier speciale aandacht is voor gezinnen, blinden en slechtzienden. Verder heeft het museum vergaande ambities met educatie en sluit het aan bij de huidige tendens van herwaardering van het ambacht en het levend houden van vakmanschap, door bij te dragen aan de ontwikkeling ervan en dit naar het heden te trekken.

Science Center NEMO, Amsterdam
Elementa, herinrichting van de derde verdieping van NEMO Science Museum
€80.000
NEMO gaat met Elementa, de herinrichting van de derde verdieping van het museum, een volgende fase van ontwikkeling in. In deze plannen positioneert NEMO zich enerzijds als een samenwerkingspartner van verschillende hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en gaat het anderzijds duurzame samenwerkingsrelaties voor de presentatie van de erfgoedcollectie aan. In Nederland is geen andere instelling die een vaste presentatie heeft die hetzelfde thema op zo’n brede en publieksgerichte wijze maakt. Elementa is primair gerichtop families met kinderen in de leeftijd van ongeveer 12 jaar.

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam
Crowd leert computer lezen
€98.180
In het eerdere programma ‘Alle Amsterdamse Akten’ worden notariële akten getypeerd en geïndexeerd op persoonsnaam, onderwerp, plaatsnaam en datum. Dit maakt de akten toegankelijk volgens het ‘wie-wat-waar-wanneer-beginsel’. Dankzij ‘Alle Amsterdamse Akten’ worden verhalen vindbaar maar het leidt direct tot de volgende vraag: kunnen de volledige teksten ook doorzoekbaar en leesbaar worden gemaakt? Doel van het nieuwe programma is computertranscripties van handgeschreven teksten uit de 17e tot 19e eeuw te leren maken van een kwaliteit die volstaat om geautomatiseerde zoekacties op woordniveau te faciliteren en om computervertalingen te maken om (buitenlandse) onderzoekers te helpen bij het interpreteren van oude Nederlandse teksten. Ook wil het project de kennis over HTR techniek beschikbaar te stellen aan de Nederlandse erfgoedwereld.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Programma van heroriëntatie
€ 80.000
Het Stedelijk Museum Schiedam is in transitie en om het opnieuw vorm te geven in 2017 is een Programma van heroriëntatie opgesteld. Dit is een vertaling op een aantal gebieden van de museale praktijk waarop een omslag in het denken en doen moet worden gerealiseerd. Het museum ontvangt een bijdrage voor het project Vaandels en verhalen, een pilot met als doel te komen tot een wezenlijk publieksgericht museum.

Steunfonds Allard Pierson Museum, Amsterdam
Allard Pierson Live & Van Nijl tot Amstel
€91.820
Het Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties gaan vanaf 2018 verder onder de naam Allard Pierson. De aanvraag betreft de herinrichting: Allard Pierson Live & Van Nijl tot Amstel. Met name Allard Pierson Live is daarbij interessant, een gratis toegankelijk gebied waar werken met museumobjecten zichtbaar wordt en de bezoeker wordt uitgenodigd mee te doen. Verder heeft de herinrichting interessante uitgangspunten, zoals de duurzame digitale content, het dynamisch erfgoedconcept (een van de grootste uitdagingen voor erfgoedmusea is dat ze de dynamische, gelaagde en meerstemmige blik op het verleden zichtbaar moeten maken aan de hand van de collecties) en de flexibiliteit: naar aanleiding van de actualiteit zodat snel kan worden gewisseld van voorwerpen en nieuwe media.

Stichting Het genootschap voor het Nationaal Archief, Den Haag
semipermanente tentoonstelling voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs
€75.000
Het Nationaal Archief organiseert een nieuwe onderwijspresentatie: een inclusieve, vaste presentatie voor het onderwijs met democratie en burgerschap als rode draad. De vaste onderwijstentoonstelling bestaat uit een bronnenbox (speciaal voor het onderwijs geselecteerde archiefstukken, kaarten en foto’s) op de website. De bronnen zijn bedoeld voor docenten en leerlingen (ook bovenbouw voortgezet onderwijs) en zijn allemaal downloadbaar. De bronnenbox is doorzoekbaar op tijdsperiode, onderwerp en onderwijstype/niveau. Met interactieve videoconferences wil het Nationaal Archief scholen bedienen die niet in staat zijn om naar Den Haag te komen. Topstukken worden gepresenteerd in hun natuurlijke omgeving in het depot.

Stichting Synagoge Coevorden, Coevorden
Het verhaal van het Joodse leven in Drenthe
€25.000
De Stichting Synagoge Coevorden ontving een bijdrage voor de herinrichting van een synagoge en rabbiwoning als plek waar een bezoeker het Joodse leven in Drenthe en aangrenzend Duitsland kan ervaren en beleven. Het betreft: de inrichting van het complex met meubels en voorwerpen die laten zien hoe dit leven eruit zag; een expositie die op verschillende manieren en met verschillende media en technieken het verhaal vertelt van het Joodse leven; een regulier activiteitenprogramma, variërend van lezingen en rondleidingen tot discussies en ontmoetingen, te beginnen met de grote herdenking van de grootschalige deportatie op 2 oktober 1942.

Van Abbemuseum, Eindhoven
Decolonise / Demodernise
€130.000
Het Van Abbemuseum kreeg een bijdrage voor het 3-jarige programma Decolonise / Demodernise. Dit programma belicht ‘decolonial’ and ‘demodern’ vanuit een artistieke lens; met een conferentie over invalshoeken vanuit de kunstgeschiedenis en hoe deze discipline gedekolonialiseerde invalshoeken bevat; door beurzen aan te bieden en samenwerkingen op te zoeken met discussiegroepen waarin ook het denken over archieven en het categoriseren van collecties wordt geadresseerd; door alle resultaten van bovenstaande te verzamelen en verwerken in een publicatie. Er wordt onder meer samengewerkt met de kunstenaars Rasheed Rasheed (Londen/ Pakistan), Patricia Kaersenhout (Amsterdam), Alessandro Petti (Palestina/ Londen), Sandi Hilal (Palestina).

Hunebedcentrum, Borger
Erfgoed als avontuur. Herziening permanente binnen-expo Hunebedcentrum
€85.000
De huidige binnen-expositie van het Hunebedcentrum is 10 jaar oud en toe aan een revisie. De herinrichting is nodig om nieuwe kennis te integreren in de presentie en die tegelijkertijd te voorzien van nieuwe verhalen over hunebedden, hunebedbouwers en hunebedonderzoek. Het streven is de verblijfstijd van de bezoekers te verlengen, de bestedingen te verhogen en en het bezoekersaantal te laten groeien naar meer dan 100.000 per jaar. Het ontwerp is van architectenbureau Van Eijck en zal zo worden vormgegeven dat het een logisch geheel vormt met de andere onderdelen van het Hunebedcentrum. Technische nieuwe aspecten zullen worden geïmplementeerd zoals sensortechnologie voor routebegeleiding en bezoekersinformatie, gaming en andere middelen om verhalen te vertellen. Tevens zullen er drie nieuwe educatieve programma’s worden ontwikkeld. Het vernieuwde centrum wordt in april 2018 opgeleverd en heropend.

Herdenking Slavernijverleden

Een bijdrage voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam op 1 juli.

Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, Amsterdam
Nationale Herdenking Slavernijverleden
€50.000
NiNsee organiseerde de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden. Rondom het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam werd herdacht dat op 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Toespraken hielden onder meer Stef Blok (toenmalig minister Veiligheid & Justitie), wijlen burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan en Antoin Deul (toenmalig directeur NiNsee). Tevens werden kransen gelegd ter herdenking van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij. Aansluitend vond in het Oosterpark het Keti Koti festival plaats waar de vrijheid wordt gevierd.

Werkbijdrage Kunstinitiatieven

Een werkbudget voor kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland te besteden aan activiteiten gedurende een jaar.

DE KIJKDOOS, Amsterdam
Corridor Project Space
€10.000
Corridor Project Space beschikt over een projectruimte in het Wilhelmina Pakhuis en twaalf kleine vitrines aan de Weesperstraat in Amsterdam. Corridor PS programmeert duo- en groepstentoonstellingen en omlijst dit met lezingen, talks en screenings. Het doel is om inclusief en internationaal te programmeren en een dito (vak)publiek te bereiken. Het initiatief heeft een speciale band met Turkije.

DNK-Amsterdam, Amsterdam
DNK-Amsterdam
€10.000
DNK produceert en programmeert concerten en performances van nationale en internationale geluidskunstenaars en maakt tentoonstellingen op uiteenlopende plekken met media-, geluids- en performancekunst. DNK biedt een podium aan nieuw en bestaand werk en draagt op die manier bij aan de ontwikkeling en receptie van deze specifieke discipline. De bijdrage zet DNK primair in voor de realisatie van drie nieuwe producties.

Extra Extra, Rotterdam
Extra Extra
€10.000
Extra Extra is een multidisciplinair platform voor erotiek en cultuur dat wil reflecteren op de sensualiteit van de stad als levend, ademend en sensitief organisme in de actualiteit. De komende jaren wil Extra Extra een meerjarig verband aangaan met drie verschillende kunstinstellingen. De bijdrage wordt ingezet als een impuls om het programma te versterken en om buitenlandse samenwerkingen te bestendigen.

Rib, Rotterdam
Rib
€10.000
Rib realiseert gecureerde tentoonstellingen, activiteiten en langlopende procesmatige projecten die op basis van uitwisseling en nauwe samenwerking met kunstenaars worden ontwikkeld. De bijdrage wil Rib besteden aan projecten, honoraria voor kunstenaars en organisatoren en een verbetering van communicatie en publieksbenadering.

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose, Amsterdam
Rozenstraat – a rose is a rose is a rose
€10.000
ROZENSTRAAT wordt gedragen door lokale kunstenaars en galeriehouders met een programma van tentoonstellingen die ingaan op sociaal-maatschappelijke thema’s als racisme, discriminatie, identiteit en tradities. ROZENSTRAAT programmeert internationale kunstenaars, stimuleert maken van nieuw werk en zet in op inclusiviteit en uitwisseling, met als belangrijk aspect de lokale inbedding. De bijdrage wordt ingezet voor ondersteuning van nieuwe producties van kunstenaars, kunstenaarshonoraria en intensivering van de communicatie.

Satellietgroep, Den Haag
Satellietgroep
€10.000
Sattelietgroep is een kunstenaarscollectief dat vanuit artistiek perspectief de relatie tussen mens en natuur onderzoekt. Het collectief werkt vanuit de Zandmotor, een tijdelijk kunstlandschap bij Den Haag. Er is onder meer aandacht voor de veranderende relatie tussen mens en natuur. Satellietgroep zet de bijdrage in om de zichtbaarheid van de groep op de Zandmotor, maar ook bijvoorbeeld op de Waddeneilanden te vergroten.

Stichting Cargo, Amsterdam
Cargo in Context
€10.000
Cargo in Context is de opvolger van Cargo, een projectruimte die vanaf 2001 in Almere zat en inmiddels plaats heeft in de Houthavens in Amsterdam. Cargo in Context toont plaatsgebonden projecten met nationale en internationale kunstenaars en wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en de rol van kunstenaars daarin. De bijdrage wordt ingezet voor professionalisering en een groter publieksbereik.

Stichting Expoplu, Nijmegen
Stichting Expoplu
€10.000
Stichting Expoplu is een kunstpodium en alternatieve presentatieruimte voor hedendaagse beeldende kunst. Het is gevestigd in een voormalige paraplufabriek en biedt ruimte aan kunstenaars om te experimenteren, onderzoek te doen of nieuw werk te tonen. Jaarlijks wil Expoplu pas afgestuurde kunstenaars en theoretici de gelegenheid geven van het podium gebruik te maken. Ook wil de stichting met een nieuw format van start gaan: ingedeeld in ‘exploplu engage’ (thematische groepstentoonstellingen), ‘expoplu experiment’ (nieuw werk en onderzoek, talentontwikkeling) en ‘expoplu invites’ (samenwerking waarbij andere organisaties, iniatieven of collectieven worden uitgenodigd).

Suze May Sho, Arnhem
Probe
€10.000
Probe bestaat uit een fysieke ruimte van 6m2 en een online ruimte. In de fysieke ruimte worden kunstenaars en vormgevers uitgenodigd om nieuwe ideeën uit te proberen: elk onderzoek levert een serie foto’s op, gemaakt vanuit negen camerastandpunten. De foto’s worden aangevuld met een korte omschrijving, een interview, referentiemateriaal en een visueel essay. Met behulp van de bijdrage wil de organisatie professionaliseren, het eigen onderzoek verdiepen en een dialoog aangaan met mogelijke partners.

VHDG, Leeuwarden
Stichting VHDG
€10.000
Stichting VHDG heeft een eigen projectruimte in een centraal gelegen pand en voert een programma uit met Friese, nationale en internationale kunstenaars die deelnemen aan een aantal vaste onderdelen zoals de mobiele residency en projecten die een directe relatie met het landschap en leefomgeving aangaan. De bijdrage wil VHDG inzetten voor de ontwikkeling van de organisatie en de doorontwikkeling van de projectruimte en de AiR.

Weronika Zielinska, Rotterdam
Upominki
€10.000
Upominki legt de nadruk op jong opkomende kunstenaars (nationaal en internationaal) en op verbinding met meer gevestigde praktijken. Begrippen als gastvrijheid, wederkerigheid en ‘gift-giving’ zijn het vertrekpunt. In de komende periode wil Upominki aandacht schenken aan de toenemende gentrificatie in Rotterdam. De bijdrage wordt gebruikt voor kunstenaarshonoraria en werkbudgetten.

Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria
Musea en andere beeldende kunstinstellingen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen als zij de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepassen.

A Tale of a Tub, Rotterdam
New Eelam
€1.750
Bijdrage voor het honorarium voor Christopher Kulendran Thomas voor de expositie ‘New Eelam’ van 18 november 2017 t/m 22 januari 2018, in A Tale of a Tub in Rotterdam.

A Tale of a Tub, Rotterdam
Running out of History
€1.750
Bijdrage voor het honorarium voor Michal Helfman, voor de solotentoonstelling ‘Running out of History’ in A Tale of a Tub in Rotterdam, in de periode april t/m juli 2017.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
Making Money For My Friends
€2.952
Bijdrage voor de honoraria van Juliaan Andeweg, Bob Eikelboomen en Daniel van Straalen die deelnemen aan de expositie ‘Making Money For My Friends, van januari t/m juni 2018 in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Bradwolff Projects, Amsterdam
To remind you
€4.128
Bijdrage voor de honoraria van Thierry Oussou, Aliansyah Caniago en Sefer Memişoğlu voor een opeenvolgende serie solotentoonstellingen met nieuw werk. Van september tot december 2017 te zien in Bradwolff Projects in Amsterdam.

CBK Zuidoost, Amsterdam
Het haperende lichaam
€1.800
Bijdrage voor de honoraria van de kunstenaars voor de groepstentoonstelling ‘Het haperende Lichaam’. Het gaat om nieuw en bestaand werk van Liz Atkin (UK), Ji-Min-Huang (NL), Immy Mali (Uganda), Aram Tanis (NL), Helen Zeru (Ethiopië), Rosalinde C. Zeitman (pseudoniem van Brenda de Vries) (NL), Jan Kleingeld (NL), Siobhan Wall (UK/NL), Hannah Laycock (UK), Sonja Hillen (NL), Gita Hacham (NL/Zweden). De tentoonstelling is te zien van januari t/m maart 2018 in CBK Zuidoost in Amsterdam.

Concordia Film | Theater | Expositie, Enschede
Lola Bezemer expositieruimte2
€3.000
Bijdrage voor het honorarium van Lola Besemer. Besemer heeft de opdracht gekregen voor het maken van een nieuw en site-specifiek werk dat twee maanden te zien zal zijn. Met het werk wil Besemer film, theater en beeldende kunst verbinden en de interactie aangaan met het publiek.

De Appel arts centre, Amsterdam
To remember, sometimes you need different archeological tools (Hiwa K)
€4.000
Bijdrage voor het honorarium voor Hiwa K. voor de tentoonstelling ‘To remember, sometimes you need different archeological tools’ in De Appel in Amsterdam, die loopt van 7 oktober tot 17 december 2017.

De Appel arts centre, Amsterdam
Seeing Voice (Christine Sun Kim)
€1.250
Bijdrage voor bestaand werk en een performance van Christine Sun Kim voor de tentoonstelling ‘Seeing Voice’ in De Appel in Amsterdam, die loopt van 6 mei t/m 20 augustus 2017.

Derde Wal, Nijmegen
Social Aspects ’17
€2.400
Bijdrage voor de honoraria van Frank ter Beek, Arash Fakhim en Willem de Haan voor de expositie ‘Social Aspects’ bij presentatie-instelling Derde Wal in Nijmegen, februari 2018.

Expositieruimte 38CC, Delft
Latitudes
€1.750
Bijdrage voor het honorarium van Hans Vijgen voor een aanpassing van bestaand werk voor de tentoonstelling ‘Latitudes 2017’ in 38CC in Delft.

Expositieruimte 38CC, Delft
The Land of Make-Believe
€1.750
Bijdrage voor het honorarium van de Australische kunstenaar Tanya Schultz, artiestennaam Pip & Pop, die door 38CC is uitgenodigd voor een solotentoonstelling ‘The Land of Make-Believe’.

Fries Museum, Leeuwarden
Phantom Limb
€6.600
Bijdrage voor de honoraria voor de groepstentoonstelling in Phantom Limb in Leeuwarden, met nieuw en bestaand werk van Michiel Kluiters, Saskia Olde Wolbers, Patrick Corillon, Matthijs Munnik, Lieven Hendriks, Marc Philip van Kempen, Thomas Huber, Dominique Teufen en Funda Gul Ozcan. De tentoonstelling loopt van januari 2018 tot januari 2019.

Garage Rotterdam, Rotterdam
You want it darker
€810
Bijdrage voor het honorarium van Aimee Zito Lema, Berend Strik, Duran Lantink, George Korsmit, Hanne van der Woude, Hristina Tasheva, Julie van der Vaart, Klaas Kloosterboer, Olag Balema, Valentina Gal voor het maken van nieuw werk en het tonen van bestaand werk in de groepstentoonstelling ‘You want it darker’. De tentoonstelling is te zien van 17 november 2017 t/m 14 januari 2018.

Garage Rotterdam, Rotterdam
Humble
€1.035
Bijdrage voor de honoraria van kunstenaars Eva Spierenburg, Evelyn Taocheng Wang, Harry Haarsma, Kim van Erven, Sayaka Abe, Vika Mitrichenko, Sara van der Heide, Ana Navas, Hans Aarsman, Bjorn Dahlem, Jay Tan voor zowel nieuw werk als bestaand werk voor de tentoonstelling ‘Humble’ bij presentatie-instelling Garage Rotterdam.

Garage Rotterdam, Rotterdam
Nora
€1.040
Bijdrage voor de honoraria van Jacob van der Zwan, Bert Frings, Luiz Roque, Pallavi Paul, Pauline Boudry, Renate Lorenz voor het tonen van zowel nieuw als bestaand werk voor de tentoonstelling ‘Nora’ van Garage Rotterdam.

Hotel Maria Kapel (HMK), Hoorn
Indikón [In the Hold]
€1.050
Bijdrage voor het honorarium van Vincent Vulsma, die twee nieuwe werken maakt voor de solotentoonstelling ‘Indikón’ in Hotel Maria Kapel in Hoorn, begin 2018.

Hotel Maria Kapel (HMK), Hoorn
Tribute to Julian B. Coco
€1.165
Bijdrage voor de honoraria van Tim Breukers en Katrein Breukers voor het maken van nieuw werk voor de expositie ‘Tribute to Julian B. Coco’ bij Hotel Maria Kapel in Hoorn. De expositie loopt van april tot mei 2017.

Impakt, Utrecht
Impakt Festival 2017: Haunted Machines and Wicked Problems (Addie Wagenknacht, Angela Washko, Charlotte Jarvis, Coralie Vogelaar, Diederik Peeters, Erik Bunger, Ingrid Burrington, James Auger, Jenna Sutela, Liam Young, Mimi Onohua, Mounira al Qadiri, Royc
€4.810
Bijdrage voor de honoraria van Addie Wagenknacht, Angela Washko, Charlotte Jarvis, Coralie Vogelaar, Diederik Peeters, Erik Bunger, Ingrid Burrington, James Auger, Jenna Sutela, Liam Young, Mimi Onohua, Mounira al Qadiri, Royce Ng, Simone Niquille, Sophia Al Maria, Suzanne Treister, Tabita Rezaire, Thought Collider, Wesley Goatley en Zach Blas voor zowel nieuw werk, aanpassing van bestaand werk en bestaand werk.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
VUUR – Maria Roosen
€4.000
Bijdrage voor het honorarium van Maria Roosen voor de solotentoonstelling ‘Vuur’ in Kunsthal KAdE in Amersfoort.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
De Kleuren van De Stijl
€2.900
Bijdrage voor de honoraria van Jan van der Ploeg, Katja Mater, Fransje Killars, Roy Villevoye, Steven Aalders, Willem de Rooij aan de tentoonstelling ‘De Kleuren van De Stijl’ in Kunsthal KAdE in Amersfoort.

Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Killing two birds with one stone
€1.125
Een bijdrage voor het honorarium van Jonathan van Doornum voor nieuw en bestaand werk in de solotentoonstelling ‘Killing two birds with one stone’. De tentoonstelling is te zien van 18 maart t/m 4 juni 2017 in Kunstvereniging Diepenheim.

Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Penumbra
€1.125
Bijdrage voor het honorarium van Lisa Reitmeier voor haar solotentoonstelling ‘Penumbra’ voor nieuw en bestaand werk in het gebouw van Kunstvereniging.

LIMA, Amsterdam
Cultural Matter
€625
Bijdrage voor het honorarium van Olia Lialina voor de tentoonstelling ‘Cultural Matter Part 1’, die loopt van 24 november 2017 t/m 3 januari 2018 in LIMA in Amsterdam.

LIMA, Amsterdam
Cultural Matter
€625
Bijdrage voor de honoraria voor bestaand werk van Hans Bernhard en Liz Haas voor het project ‘Cultural Matter’ van LIMA in Amsterdam.

M.A.M.A., Rotterdam
CROSXXXSING THE SONG (Geo Wyeth)
€1.250
Bijdrage voor het honorarium van Geo Wyeth voor de performance ‘CROSXXXSING THE SONG’ in Showroom MAMA in Rotterdam.

M.A.M.A., Rotterdam
Gentle Dust
€689
Bijdrage voor het honorarium van Dorien van Meel voor de solopresentatie ‘Gentle Dust’ in Showroom MAMA in Rotterdam.

M.A.M.A., Rotterdam
Host
€1.331
Bijdrage voor de honoraria van de kunstenaars Ivana Vuksic en Anni Puolakka die nieuw werk maken voor de tentoonstelling ‘Host’ in Showroom MAMA in Rotterdam.

Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
The Materiality of the Invisible
€5.500
Bijdrage voor de honoraria van deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘The Materiality of the Invisible’, opgezet door Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, in samenwerking met Bureau Europa en Jan van Eyck Academie Maastricht. Deelnemende kunstenaars met nieuw werk: Ruben Castro, Raewyn Martyn, RAAAF en met bestaand werk: Semâ Bekirovic, Marinus Boezem, Lonnie van Brummelen, Fernando Sánchez Castillo, Imran, Channa,Jan Dietvorst, Mikail Karikis, Jeroen Kooijmans, Irene Kopelman, Daniel Knorr, Alice Miceli, Stéphanie Saadé, Oscar Santillan, Daniel Silver, Allesandro Covini, Marjan Teeuwen, Leonid Tsvetkov en Roy Villevoye.

Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
Marres Currents #5: I spy, I spy, little lie
€2.450
Bijdrage voor de honoraria voor 14 kunstenaars met bestaand werk en 1 kunstenaar met een aanpassing van bestaand werk, voor de tentoonstelling ‘Marres Currents #5: I spy, I spy, little lie’, eind 2017 in Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht. Deelnemende kunstenaars zijn Henry Andersen, Felix Breidenbach, Alejandro Cerón, Garret Farrely, Nicholas Hoffman, Aurélie d’Incau, Jesuus, Tim Loḧde, Jose Montealegre, Ektor Ntourakos, Johanna Odersky, Nadia Perlov, Maria Gil Ulldemolins, Remko Van der Auwera en Chris Dreier.

MU, Eindhoven
Materialising the Internet
€5.618
Bijdrage voor MU Eindhoven voor het project ‘Materialising the Internet’ in oktober tot november 2017. De deelnemende kunstenaars zijn Antonio Esparza, Brad Troemel, Brenna Murphy, Clement Valla, Daniel Rourke, Dennis de Bel, Dries Depoorter, Jan Robert Leegte, Jeroen van Loon, Jip de Beer, Joey Holder, Julien Deswaef, Kuang-Yi Ku, Kyle McDonald, Lauren McCarthy, Matthew Hollings, Matthew Plummer, Michelle Kasprzak, Mieke Gerritzen, Morehshin Allahyari, Richard Vijgen, Roel Roscam Abbing, Tom Galle en Valerie van Zuijlen.

Museum Arnhem, Arnhem
Syrian Elsewhere
€750
Bijdrage voor het honorarium van Mohan Dehne voor het tonen van bestaand werk in de tentoonstelling ‘Syrian Elsewhere’ in Museum Arnhem.

Museum De Domijnen, Sittard
De Hollandse Savanne
€3.150
Bijdrage voor de tentoonstelling ‘De Hollandse Savanna’ in Museum de Domijnen in Sittard voor negen kunstenaars die nieuw werk maken, drie die werk aanpassen en één kunstenaar die nieuw werk maakt. De kunstenaars zijn: Nicolas Floc’h, Femke Herregraven, Geraldine Juárez, Boaz Levin, Ryan S Jeffery, Simen Musæus, Ingrid Burrington, Yuri Pattison, Sara Sejin Chang, Charles Lim Yi Yong, Jura Shust, Johan Rosenmunthe en Sam Lewitt.

Museum De Domijnen, Sittard
Ecovention europe, art to transform ecologies 1957-2017
€12.050
Bijdrage voor de honoraria van de tentoonstelling ‘Ecovention europe, art to transform ecologies 1957-2017’ met nieuw en bestaand werk van 431art, Lara Almarcegui, Emanuela Ascari, Brett Bloom, Federica di Carlo, Paul Chaney, Rebecca Chesney, Czelalska+ Golec, Soren Dahlgaard, Georg Dietzler, Ecole Mondiale, Gruppo 9999, Harrison Studio, Kinga Kielcznska, Les Fujak, Annemarie Maes, Cecylia Malik, Daniela di Maro, Theresa Murak, Nils Norman, Ooze/Potrc, Jean-Francois Paquay, Moirika Reker, George Steinmann, Vera Thaens, Touchstone Collaborati, Urbaniahoeve Debra, Koen Vanmechelen en Lois Weinberger in Museum De Domijnen in Sittard. De expositie loopt van 3 september 2017 tot 8 januari 2018.

Museum De Domijnen, Sittard
Ben ik een dier?
€4.000
Bijdrage voor de honoraria van vijftien kunstenaars voor de zomertentoonstelling ‘Ben ik een Dier?’ van Museum de Domijnen in Sittard. Deelnemers zijn: Pinar Demirdag, Viola Renate, Charlotte Dumas, Emily Kocken, Melanie Bonajo, Gwen Stok, Elin Magnusson, Niki Lindroth von Bahr, Christiaan Zwanikken, Tom Loois, Mitsy Groenendijk, Greta Alfaro, Maarten Wetsema, Vanna Bowles en Thomas Thwaites.

Museum De Lakenhal, Leiden
Openlucht Museum De Lakenhal: 100 jaar ná De Stijl
€16.000
Bijdrage voor de honoraria van twintig kunstenaars die nieuw werk maken voor de expositie van het Openlucht Museum De Lakenhal in Leiden, ‘100 jaar ná De Stijl’. De deelnemende kunstenaars zijn: Justin Andrews, Linda Arts, Alain Bittereyst, Sanne Bruggink, Sigrid Calon, Brent Hallard, Terry Haggerty, Henriëtte van ’t Hoog, Gilbert Hsiao, Gracia Khouw, Zora Kreuzer, Guido Nieuwendijk, Jan van der Ploeg, Marije Vermeulen, Zedz (Ronald v.d. Voet), Matthew Deleget, Jasper van der Graaf, Bob Bonies, Thomas Raat en Rob de Oude.

Museum Het Valkhof, Nijmegen
Nicolaas en de prinses uit het Oosten.
€4.000
Bijdrage voor het honorarium van kunstenaar en illustrator Marga van de Heuvel voor een beeldende kunsttoepassing in de tentoonstelling ‘Nicolaas en de prinses uit het Oosten’, een historisch sprookje over hoe Sint Nicolaas voor het eerst naar Nederland kwam in Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Nest, Den Haag
On Speaking Terms
€924
Bijdrage voor de honoraria van Marga Weimans, Barbara Visser, Charl Landvreugd, Robert Glas van de groepstentoonstelling ‘On Speaking Terms’. De expositie loopt van 9 september tot 5 november 2017.

Nest, Den Haag
Zoro Feigl in de Electriciteitsfabriek
€3.750
Bijdrage voor het honorarium van Zoro Feigl voor een solotentoonstelling in de Electriciteitsfabriek in Den Haag, georganiseerd door Nest.

Nest, Den Haag
About Robert Rino
€1.125
Bijdrage voor het honorarium van de Vlaamse kunstenaar Rinus van de Velde voor een solotentoonstelling in Nest in Den Haag. Het betreft zowel nieuw werk, bestaand werk en aangepast bestaand werk.

PLANETART, Enschede
GOGBOT festival 2017
€16.100
Bijdrage voor kunstenaarshonoraria voor zowel nieuw werk, bestaand werk en aangepast bestaand werk voor het GOGBOT festival 2017 in Enschede. De deelnemende kunstenaars zijn Angelo Vermeulen, Arnout Hulskamp, Bibichini, Craftsmen, Daan Johan, Daniela de Paulis, Edwin van Aalderen, Empress Stah, Frederik de Wilde, Freerk Wieringa, Gaby Tjon A Tham, Heidi Hörsturz, Jelle de Graaf, Joris Strijbos, Jort van Welbergen, Joseph Klibansky, Julian van Aalderen, Julius Horsthuis, Luke Jerram, Maartje Dijkstra, Marco Broeders, Matthijs Munnik, Michel Suk, Pandelis Diamantides, Polo Vredenburg, Saygin Soher, Zoetrope 3, Stefan Schäfer, Teun Vonk, Valery Vermeulen, Via Oral en Youngbloods.

Rijksmuseum Twenthe, Enschede
De Aard der Dingen. Negen hedendaagse tekenaars
€2.700
Bijdrage voor het honorarium voor de groepstentoonstelling ‘De Aard der Dingen’ voor het maken van nieuw werk voor Roos Holleman, Kinke Kooi, Hans de Wit, Arno Kramer, Anouk Griffioen, Emmy Bergsma, Aline Eras, Sigrid van Woudenberg, Hanneke Francken. De tentoonstelling is van 5 november 2017 t/m 25 maart 2018.

Stichting Beautiful Distress, Amsterdam
Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin
€12.000
Bijdrage voor de honoraria van verschillende kunstenaars voor het project ‘Beautiful Distress Kunstmanifestatie over waanzin’, dat eind 2017 wordt opgezet door stichting Beautiful Distress in samenwerking met de residency programma’s van Het Vijfde Seizoen in Den Dolder en Kings County Hospital in Brooklyn New York. Deelnemende kunstenaars zijn Laurence Aëgerter, Aram Tanis, Marieke Zwart, Aldo van den Broek, Yasmijn Karhof, Dirk van Lieshout, Voebe de Gruyter, Marijn Ottenhof, Coco Young, Domenico Mangano & Marieke van Rooy, Kostana Banovic, Alexander Sand, Doris Denekamp & Geert van Mil, Jantine Wijnja, Rebecca Chamberlain, Guy Richards Smit, Frank Koolen, Anno Dijkstra, Aimée Zito Lema, Alet Pilon, Anouk Kruithof, Lotte van Lieshout, Roos Rebergen & Tim van Oosten (RoosBeef), Jikke van Loon, Marisca Voskamp, Annemiek Vera, Jean Bernard Koeman, Annaleen Louwes, Christiaan Bastiaans, Berend Strik, Erik van Lieshout, Roy Villevoye, Fransje Killaars, Ingmar Heytze, Lisette Verkerk, Emmeline de Mooij & Adriaan Mellegers, Mario Rizzi, Mella Jaarsma & Yudi Tajudin, Nina Glockner en Willem de Rooy.

Stichting Centrum Beeldende Kunst/TENT, Rotterdam
MK Award Show 2017
€1.238
Bijdrage voor het honorarium van de MK Award Show 2017 voor nieuw werk van Ad de Jong, Peter Fengler en Saskia Janssen. De tentoonstelling is te zien van 17 november t/m 17 december 2017.

Stichting Kranenburgh, Bergen
Het Zalig Nietsdoen
€4.600
Bijdrage voor de honoraria van de kunstenaars die met zowel nieuw als bestaand werk deelnemen aan de tentoonstelling ‘Het Zalig Nietsdoen’ bij culturele buitenplaats Kranenburgh in Bergen. De deelnemende kunstenaars zijn Inge Meijer, Tanja Ritterbex, Diederik Gerlach, Matthijs Munnik, Navid Nuur, Jonas Lund, Feiko Beckers, Claire Harvey en David Rickard.

Stichting Polderlicht, Amsterdam
Parklicht
€6.000
Stichting Polderlicht in Amsterdam organiseert sinds 2001 met enige regelmaat kunstprojecten in Amsterdam Oost, bij voorkeur in de openbare ruimte. De bijdrage is voor de honoraria van Femke Schaap, Peter Vink, Su Tomesen, André Pielage, Matthijs Munnik, Joris Strijbos, Gosse de Kort, MMC Schobbe, Elly Sloep, Berndnaut Smilde, Arnout Hulskamp, Christopher Gabriel, Marloes van Son en Mike Rijnierse voor het project ‘Parklicht’.

Stichting Productiehuis Plaatsmaken, Arnhem
Een zacht geruis
€33.250
Bijdrage voor de honoraria van zeven kunstenaars die met solo-presentaties deelnemen aan het project ‘Een Zacht Geruis’. Het project wordt georganiseerd door stichting Plaatsmaken uit Arnhem in samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen en Museum Arnhem en vindt plaats op verschillende locaties in Gelderland, van april t/m oktober 2018. Deelnemende kunstenaars zijn Rosemin Hendriks, Aline Eras, Erik Odijk, Hans Wijninga, Heidi Linck, Jan Broekstra en Robbie Cornelissen.

Stichting West, Den Haag
FEEDBACK
€4.900
Bijdrage voor de honoraria van veertien internationale kunstenaars voor de tentoonstelling ‘Feedback – Marshal McLuhan and the arts’ in de maanden september t/m november 2017 bij West in Den Haag. De deelnemende kunstenaars: Peter Blegvad, Nicolas Maigret, Darscha Hewitt, Mogens Jacobsen, Willy Lemaitre, Mediengruppe Bitnik, MRZB, Christof Migone, Reynolds Reynolds, Thomas Begin, Wolfgang Spahn, Hito Steyerl, Stephanie Syjuco en Angela Washko.

Stichting West, Den Haag
Jesper Just op het Lange Voorhout
€3.500
Bijdrage voor het honorarium van Jesper Just voor een expositie in West in Den Haag, georganiseerd door West Den Haag.

Stichting West, Den Haag
Somebody, Nobody, Anyone
€2.080
Bijdrage voor de honoraria van de eerste solo-expostie getiteld ‘Somebody, Nobody, Anyone’ in Nederland met een combinatie van gezamenlijke en individuele werken van Christoph Girardet & Matthias Müller. De expositie is in West in Den Haag en loopt van 11 maart 2017 tot 12 mei 2018.

Stroom Den Haag, Den Haag
Proposals for a Qualitative Society (Spinning)
€3.750
De tentoonstelling ‘Proposals for a Qualitative Society (Spinning)’ met nieuw werk van Céline Condorelli en is onderdeel van een programma van Stroom Den Haag met als titel ‘Attempts to Read the World (Differently)’.

Stroom Den Haag, Den Haag
A Matter of Time – Thom Puckey en het Thorbecke-monument
€750
Bijdrage voor het honorarium voor het leveren van nieuw werk van Thom Puckey voor een expositie bij Stroom Den Haag: ‘A Matter of Time – Thom Puckey en het Thorbecke monument’.

Suns and Stars, Amsterdam
ConvertStation
€9.200
Een bijdrage voor de honoraria voor de groepstentoonstelling ‘ConvertStation’ met nieuw en aangepast werk van Ruchama Noorda, Daniëlle van Ark, Lotte Geeven, Diana Scherer, Francesca Lai, Andy Holden, Ni Haifeng, Stijn Lernhout, Irena Eden, Jaume Pitarch, Seecum Cheung, Floris Schönfeld, Arne Hendriks, Doina Kraal en Temra Pavlović. Het project was zichtbaar van 2 september tot 8 oktober 2017 in Suns and Stars in Amsterdam.

Tetem, Enschede
Silent Majority tentoonstelling
€2.758
Bijdrage voor het honorarium voor het onderzoekstraject en de tentoonstelling ‘Silent Majority’ met werk van Anne-Marie Meertens, Doménique Himmelsbac, Gunter Gruben en Victoria Gutnadottir. De tentoonstelling is van 30 november 2017 t/m 4 maart 2018 te zien in Tetem in Enschede.

Tetem, Enschede
Spectra
€600
Bijdrage voor het honorarium van Matthijs Munnik. De tentoonstelling ‘Sepctra’ was te zien van 7 sepember t/m 12 november 2017 in Tetem in Enschede.

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Amsterdam
White Horse/ Twin Horse (rehearsing an exhibition)
€2.080
Bijdrage voor het honorarium aan het kunstenaarsduo Revital Cohen en Tuur Van Balen voor het maken van werk voor de tentoonstelling ‘White Horse/ Twin Horse (rehearsing an exhibition)’. De tentoonstelling is te zien van 10 december 2017 t/m 28 januari 2018.

Watersnoodmuseum, Ouwerkerk
Jakarta, de mensen achter de zeemuur
€4.250
Bijdrage voor het honorarium van fotograaf Cynthia Boll voor een serie foto’s voor de tentoonstelling ‘Jakarta, de mensen achter de muur’ in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De foto’s van Boll tonen persoonlijke verhalen en laten zien hoe het leven is met de dreiging van het water. Het betreft de aanpassing van bestaand werk. De werken worden 12 maanden getoond.

Willem Twee muziek en beeldende kunst, ‘s-Hertogenbosch
Distortion
€1.800
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars J.J. Overvliet, Marjan Teeuwen, Carlotte Besuyen, Florette Dijkstra, Thomas Swinkels, Sanne Vaassen en Teun Welten, voor de expositie ‘Distortion’ in Willem Twee in ‘s-Hertogenbosch.

Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Kunsthalle for Music
€1.200
Bijdrage voor het honorarium voor het project ‘Kunsthalle for Music’ voor nieuw werk van Ari Benjamin Meyers. Witte de With for Contemporary Art in Rotterdam ontpopt zich van 25 januari t/m 4 maart 2018 tot kunsthal van muziek.

Bijdrage Presentatie Buitenland
Voor buitenlandse instellingen en/of kunstenaars uit Nederland om werk van kunstenaars uit Nederland te tonen en/of voor een bijdrage in de productie van nieuw werk.