Toekenningen 2018

Hieronder vind je een overzicht van de toekenningen van 2018:

Talentontwikkeling
Werkbijdrage Jong Talent
Werkbijdrage Bewezen Talent
Projectinvesteringen beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Bijdrage Gastateliers

Vitale collectie Nederland
Bijdrage Incidentele Aankopen
Bijdrage Collectieprogramma’s
Bijdrage Collectiemobiliteit
Bijdrage Beschermd Cultuurgoed

Opdrachten
Bijdrage Opdrachtgeverschap

Presenteren en programmeren
Projectinvestering Instellingen
Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
Werkbijdrage Kunstinitiatieven
Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria
Bijdrage Publicaties
Bijdrage Mobiel Erfgoed
Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed
Bijdrage Herdenking Slavernijverleden

Internationale presentaties
Bijdrage Presentatie Buitenland

Stimuleren markt
Bijdrage Kunstbeurzen
Bijdrage Kunstboekenbeurzen
KunstKoopregeling

Samenwerken
Bijdrage Samenwerking Musea
Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Werkbijdrage Jong Talent
Bijdrage voor het opzetten van de beroepspraktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. Startende kunstenaars kunnen de bijdrage van 19.000 euro voor één jaar aanvragen. Het komende jaar zullen de gehonoreerde aanvragers onder andere werken aan de volgende plannen.

Claudine Arendt, Amsterdam
Claudine Arendt creëert via sculptuur, installaties en digitale middelen ‘scenes’ die een beroep doen op de perceptie van de toeschouwer. Op associatieve wijze maakt ze gebruik van de context waarin het werk tot stand komt en de middelen die daarbinnen voorhanden zijn. In aankomende projecten wil ze haar werkmethode uitkristalliseren.

Bernardus Baldus, Zeist
Bernardus Baldus zet de bijdrage in voor verdere ontwikkeling van zijn praktijk. Hij gaat zich meer richten op de performatieve kant van zijn praktijk in combinatie met installaties. Ook wil hij experimenteren met geluid en verder werken aan het idee om met kunst efficiëntie, controle en discipline uit te drukken.

Christine Bax, Drachten
Christine Bax verkent het fenomeen taal binnen een beeldende kunstcontext. Zij schrijft teksten en onderzoekt bijvoorbeeld online fictie via Twitter-bots, waarbij ze samenwerkt met programmeurs en taalwetenschappers. Bax zal deelnemen aan de residency Scuola Holden in Turijn, die zich richt op storytelling, en daar wil ze de performatieve aspecten van haar werk uitdiepen.

Maud van den Beuken, Rotterdam
Maud van den Beuken brengt de wereld als een veldwerker in kaart via installaties, objecten en audio. Zij wil internationaal onderzoek doen naar watermanagement in onder andere New Orleans en India.

Anne de Boer, Athis-Mons
Anne de Boer reflecteert in video’s en installaties op hedendaagse technologie. Hij maakt zijn werk deels met artificiële intelligentie en daarin wil hij nu nieuwe stappen zetten.

Inez de Brauw, Amsterdam
Inez de Brauw schildert nauwgezette interieurs en onderzoekt via het experiment stofpatronen en oppervlaktestructuren. Zij verkent de waarde van het decoratieve element, in een tijd die zich kenmerkt door het functionalisme. Dit gegeven zal ze inzetten bij nader onderzoek naar nieuwe manieren om haar werk te presenteren.

Lorena van Bunningen, Rotterdam
Lorena van Bunningen wil haar bijdrage inzetten om nieuw werk te maken waarbij de nadruk zal liggen op samenwerken. Daarnaast wil ze (materiaal)onderzoek gaan doen in het Amazonegebied en tevens haar praktijk verder professionaliseren.

Johannes Büttner, Amsterdam
Johannes Büttner creëert installaties en sociale situaties waarin hij refereert aan mythologie, verbeelding en politieke, sociale en economische contexten. Hij gaat dominante ideologische systemen te lijf via alternatieve strategie als queering en hacking. Via performatieve workshops wil Büttner de relatie tussen hedendaagse, digitale surveillance en paranoia onderzoeken.

Madison Bycroft, Rotterdam
Madison Bycroft maakt performances, films, sculpturen en installaties. Daarin onderzoekt zij sociale codes en de performance van identiteiten. Ze zoekt de spanning op door zich juist te verzetten tegen systemen van betekenisgeving. Bycroft wil onder meer een langdurige performance en een nieuwe film maken.

Cihad Caner, Rotterdam
Cihad Caner ontvangt de bijdrage om zijn vaardigheden met betrekking tot sculptuur en 3D-animatie verder te ontwikkelen. Daarnaast zal hij zijn praktijk verdiepen en zal hij zijn werk op diverse tentoonstellingen tonen.

Giulia Cenci, Amsterdam
Giulia Cenci gaat de bijdrage gebruiken om een eerste sculptuur installatie in de buitenlucht te verwezenlijken. Daarnaast wil ze haar praktijk verder professionaliseren en haar werk zichtbaarder maken door actief presentatieplekken aan zich te proberen te binden.

Margriet Craens, Eindhoven
Margriet Craens verwezenlijkt performances, projecten en platfora waarin zij zich laat leiden door maatschappelijke thema’s zoals de voedselindustrie, globalisering, AI en kapitalisme. Daarbij werkt ze veelvuldig samen, bijvoorbeeld met designers. Craens wil bestaande projecten over de productie van financiële waarde voortzetten en uitdiepen.

Ciro Duclos, Almere
Ciro Duclos wil van de bijdrage gebruik maken om zijn werk vaker te kunnen presenteren en zo meer ervaring op te kunnen doen. Voor zijn tentoonstellingen wil hij een serie grotere sculpturale werken maken van verschillende materialen.

Deniz Eroglu, Amsterdam
Deniz Eroglu gaat de bijdrage gebruiken voor een omvangrijk project bestaande uit vier films op vier verschillende locaties in Duitsland. Het werk gaat over de zogeheten ‘Döner-moorden’, een serie moorden door de neonazistische terreurgroep Nationaalsocialistische Ondergrondse. De films worden getoond in een solotentoonstelling in augustus 2018.

Arash Fakhim, Arnhem
Arash Fakhim vervaardigt schilderijen, sculpturen en installaties. Door alledaagse, afgedankte objecten te isoleren en te vervormen zoekt hij in zijn werk naar een zekere schilderachtige en sculpturale kwaliteit, los van hun functie. Fakhim zal nieuw werk maken in zijn geboortestad Teheran.

Angelica Falkeling, Rotterdam
Angelica Falkeling ontwikkelt objecten, installaties, video’s en performances. Daarbij maakt ze gebruik van traditionele textielbewerking en speelt ze verschillende rollen in een context van politiek activisme, feminisme en queering. Met de bijdrage wil Falkeling aankomende solotentoonstellingen voorbereiden en nieuw werk maken bij het TextielLab in Tilburg.

Carlijn Fransen, Amsterdam
Carlijn Fransen zal de bijdrage inzetten voor het starten van een aantal lange termijn projecten zoals een piratenzender als vrij platform voor kunstenaars, en het ontwikkelen van een film. Daarnaast doet ze onderzoek naar video- en filmtechnieken.

Paraskevi Frasiola, Groningen
Paraskevi Frasiola zet de bijdrage in voor de voortgang van verschillende projecten. Dat varieërt van het afronden van een serie landschapstekeningen tot het verder ontwikkelen van haar camouflage performances. Ook zal de kunstenaar een boek met teksten en tekeningen maken, met de titel ‘the Anti-motivational manual’.

Hadrien Gerenton, Rotterdam
Hadrien Gerenton ontvangt de bijdrage voor verdere ontwikkeling van zijn praktijk. Hij zal een nieuwe bronzen sculpturen maken in Hanoi, Vietnam. Ook zal hij de bijdrage gebruiken voor verschillende presentaties, onder andere bij galerie Martin van Zomeren in Amsterdam.

Jessie Yingying Gong, Amsterdam
Jessie Yingjing Gong onderzoekt via fotografie, textiele werken, sculptuur en video collectieve herinnering, identiteit en taal. Zo wil ze nader onderzoek doen naar het hedendaagse gebruik van Nüshu, het oude Chinese schrift dat alleen door vrouwen werd gebruikt. Gong wil deze taal in verband brengen met andere vormen van feministisch activisme wereldwijd.

Philipp Gufler
Philipp Gufler wil de bijdrage inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe sculpturen, silkscreen prints en video-installaties. Hij zal daarvoor onderzoek doen naar de performancekunstenaar Ben d’Armagnac en de Nederlandse performance scène uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Konstantin Guz, Amsterdam
Konstantin Guz verkent in zijn werk zijn Russische wortels en het constructivisme. Dat mondt uit in conceptuele, maar ook persoonlijke objecten, foto’s, video- en geluidswerken. Guz wil zich richten op digitale cultuur, een publicatie en nieuwe soundscapes.

Mylan Hoezen, Rotterdam
Mylan Hoezen maakt groepsperformances waarin hij tegenwicht wil bieden aan deze wereld die volgens hem vol ruis is. Hij was recent in residence bij Het Resort (Groningen), SAFEhouse for the Performing Arts (San Francisco) en Kunsthuis SYB (Friesland). Hoezen wil de mogelijkheden van publieksparticipatie en de online disseminatie van zijn werk verder onderzoeken.

Tim Hollander, Amsterdam
Tim Hollander wil met behulp van de bijdrage zijn praktijk verder ontwikkelen. Dat houdt onder andere in dat hij zich meer gaat richten op de scenografische aspecten van zijn werk. Een ander voorbeeld is dat hij de publicatie als tentoonstelling, en andersom, wil onderzoeken.

Kimball Holth, Groningen
Kimball Holth maakt schilderachtige, ruimtelijke installaties die zij omschrijft als ‘non-art’. Daarin focust ze op het performatieve aspect van het schilderkunstige gebaar en het ordenen van objecten. Holth wil haar driedimensionale praktijk uitbreiden door nieuwe materialen en media zoals geluid en video in haar werk te introduceren.

Maaike Jaspers, Nijmegen
Maaike Jaspers vervaardigt tekeningen, animaties en installaties als plekken voor samenkomst. Zij wil het medium film verkennen als drager voor verschillende andere media, zoals tweedimensionaal werk, geluid en tekst. Ze stelt daarin haar onderzoek naar de mens voorop, en hoe de mens zich verbindt met bestaande, tijdelijke situaties en omgevingen.

Rosa Johanna, Amsterdam
Rosa Johanna zet de bijdrage in voor het doen van onderzoek, het vergroten van de zichtbaarheid van haar werk en het uitbreiden en uitwerken van diverse series werken.

Clara Johansson Borg, Rotterdam
Clara Johansson Borg gaat met de bijdrgae drie projecten realiseren: ‘A practice of a flexible horizon’, ‘Trans-hygiene within the post human’ en ‘Kibbutz’. Hiervoor zal ze onder andere een residency beleggen bij ‘Spatiality’ at Aktuelle Architektur Der Kultur Spain in Blanca, Murcia.

Frederique Jonker, Amsterdam
Frederique Jonker creëert op basis van getekende schetsen schilderijen waarin zij experimenteert met verschillende materialen en technieken, zoals graffiti. De kunstenaar gaat op een intuïtieve wijze te werk en neemt van tijd tot tijd afstand van het werk door te schrijven. Met de bijdrage wil ze haar werkwijze verder uitkristalliseren.

Annabel Kanaar, Amsterdam
Annabel Kanaar wil de bijdrage inzetten om tijd te kunnen investeren in het vervaardigen van nieuw werk. Daarnaast wil ze haar praktijk verder professionaliseren door het kunnen vergoeden van sprekers en kunstenaars die ze uitnodigt voor diverse tentoonstellingen. Ze zal tevens een publicatie uitbrengen.

Nazanin Karimi, Amsterdam
Nazanin Karimi zet de bijdrage in om de demo fase van een interactieve installatie, Dripping Legends, te continueren en uiteindelijk af te ronden. Ze zal hiervoor onder andere onderzoek doen naar VR technieken. Het geheel zal resulteren in een presentatie.

Vincent Knopper, Amsterdam
Vincent Knopper zet de bijdrage in om nieuw werk te realiseren, onderzoek te doen en passende presentatievormen te vinden. Daarnaast zal hij zijn praktijk verder professionaliseren en nieuwe materialen aanschaffen.

Charlotte Koenen, Maastricht
Charlotte Koenen onderzoekt via objecten en installaties vergankelijke chemische processen. Ze wil onder andere nieuw site-specific werk in de open lucht maken. Daarbij zal ze met name de fysieke interactie met de toeschouwer verder verkennen.

Ralf Kokke, Dordrecht
Ralf Kokke schildert comic-achtige taferelen waarin hij zich laat inspireren door de kunsthistorie en hedendaagse beeldcultuur. Hij contextualiseert zijn werk door tentoonstellingen met andere kunstenaars samen te stellen. Daarnaast wil hij historische schildertechnieken gaan onderzoeken en manieren vinden om de actualiteit te betrekken in zijn werk.

Leonard Kuipers, Arnhem
Leonard Kuipers legt via film en fotografie stedelijke omgevingen en de banaliteit van het alledaagse leven vast. Als bewoner van een bloemkoolwijk (gekenmerkt door kronkelende paden en hofjes) wil hij de sociale implicaties van deze typisch Nederlandse, ontworpen omgeving verder verkennen. Daartoe zal hij onder meer samenwerken met een planoloog en socioloog.

Wouter van der Laan, Almere
Wouter van der Laan focust in zijn schilderkunstige collages en installaties op sculpturale kwaliteit en speelt daarin met de herhaling en het hergebruik van elementen. Zo probeert hij door zijn werk heen een hecht netwerk van verbindingen te leggen. Na verschillende kleine proeven met textiel en digitale 3D-technieken wil hij deze elementen nader onderzoeken en inzetten als onderdeel van zijn werk.

Marlies Lageweg, Rotterdam
Marlies Lageweg legt via fotografie alternatieve geschiedenissen en verhalen bloot. Ze wil via onderzoek in de historische collectie van Naturalis bijdragen aan alternatieve beeldvorming van het Nederlandse koloniale verleden. Wat zijn de categorieën die de verzamelaars van destijds zichzelf oplegden en hoe ontkomen we daaraan in het heden? Daarnaast zal zij theoretisch onderzoek verrichten en wil zij haar beeldtaal verbreden.

Sem Langendijk, Amsterdam
Sem Langendijk zet de bijdrage in om zijn praktijk verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Daarnaast wil hij onderzoek doen voor nieuw werk en uiteindelijk de realisatie daarvan. Bovendien zal hij werken aan de vergroting van de zichtbaarheid van zijn werk.

Tobias Lengkeek, Den Haag
Tobias Lengkeek schildert menselijke omgevingen en objecten die hun originele functie hebben verloren. Kenmerkend voor zijn werk zijn levendige kleuren en een fysieke behandeling van het werk. Zo skate hij bijvoorbeeld over zijn schilderijen, waarmee hij zijn werk van een nieuwe, fysieke laag voorziet. Lengkeek wil nieuw werk maken voor aankomende galerieshows en zijn werk in skatehals integreren.

The Office of Alina Lupu, Amsterdam
The Office of Alina Lupu reflecteert via de creatie van sociale situaties, performances en grafisch drukwerk op de effecten van het neoliberalisme op migranten, huisvesting, arbeid en artistieke productie. Met de bijdrage wil ze haar werk inhoudelijk verder uitdiepen. Ook gaat ze zich specifiek focussen op de precariteit van freelance arbeid die nieuwe verdienmodellen zoals Uber met zich meebrengen. Daartoe zal ze tevens nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

Sheng-Wen Lo, Den Haag
Sheng-Wen Lo zal de bijdrage gebruiken om zijn projecten ‘MELK’, ‘Down’ en ‘White Bear’ verder te ontwikkelen. De uitkomsten van het ‘White Bear’ wil hij inzetten voor een interactief fotoboek. Ook gaat hij starten met een nieuw onderzoek naar laboratoriumdieren.

Fiona Lutjenhuis, Arnhem
Fiona Lutjenhuis zal de bijdrage inzetten om tijd en ruimte te creëren voor het maken van nieuw werk. Daarnaast wil ze een residency gaan doen en apparatuur aanschaffen die het mogelijk maakt om deels digitaal te kunnen werken.

Vera Mennens, Rotterdam
Vera Mennens zet de bijdrage in om nieuw werk te realiseren en nieuwe methodes te ontwikkelen. Mennens wil de periode tevens gebruiken voor reflectie, verdieping, onderzoek en samenwerking en ze gaat diverse presentaties initiëren. Centraal staat het lopende project ‘the three stages’, een samenkomst van drie verhalen, gebaseerd op interpretatie, het imaginaire en de weg daar naartoe.

Dennis Muñoz Espadiña, Amsterdam
Dennis Muñoz Espadiña wil zijn bijdrage gebruiken voor zijn eigen uitgeverij Hocus Bogus Publications. Via dat platform wil hij samenwerkingen zoeken met andere kunstenaars en op die manier collectieve werken maken.

Milena Naef, Amsterdam
Milena Naef is gefascineerd door lichamen en het fysiek in beslag nemen van ruimte. Ze ontvangt de bijdrage voor een nieuwe reeks kunstwerken van marmer die ze zal tonen in een solotentoonstelling in Lumen Travo Gallery en in Studio Olver Gustav (Kopenhagen/New York).

Leandros Ntolas, Den Haag
Leandros Ntolas is geboeid door natuurlijke fenomenen en de menselijke perceptie. Zo creëert hij via een lichtinstallatie zijn eigen Melkwegen en experimenteert hij met licht en ruimte in architecturale schaalmodellen. Ntolas wil onder meer zijn ontwerp voor een publiek toegankelijke camera obscura  verder ontwikkelen.

Alina Ozerova, Amstelveen
Alina Ozerova zal de bijdrage gebruiken voor het afronden van verschillende lopende projecten. ‘Back and Forth’ en ‘The name of a bird’ zijn videowerken die in de postproductiefase zitten. ‘Take me, Bring me’ is een participatieve installatie rondom een live geluidsperformance.

Niek Peters, Amsterdam
Niek Peters vat alledaagse attributen in keramiek en zet bewust de onhandigheid van het medium in. Hij wil nieuw werk maken op basis van zijn persoonlijke leefomgeving en een verblijf in Japan. Daarnaast wil hij zich wijden aan grotere keramische sculpturen die een diepere concentratie vergen.

Hugo Rocci, Amsterdam
Hugo Rocci zet de bijdrage in om zijn werk technisch verder te ontwikkelen en tevens de grenzen van de schilderkunst te onderzoeken. Hij zal residencies in New York, Brussel en Marseille gaan doen en diverse presentaties initiëren.

Puck Schot, Rotterdam
Puck Schot maakt installaties, video’s en performances. Daarin gaat het om eenzaamheid in de hedendaagse, gedigitaliseerde wereld, (online) zelfrepresentatie, verlangen en escapisme. Schot wil onder meer een onderzoekreis maken in de VS en daaruit een film destilleren.

Mayra Sérgio, Amsterdam
Marya Sérgio ontvangt de bijdrage voor verdere uitwerking van twee projecten die ze eerder is gestart. Hiervoor zal ze zich met name toeleggen op experimenten met verschillende materialen.

Lidewij Sloot, Amsterdam
Lidewij Sloot onderzoekt in haar werk onderwerpen als synchroniciteit, uniciteit, auteurschap en taal. Ze werkt niet volgens een vaste methode, maar zoekt in haar werk de interne logica in wat zij aantreft. In haar project ‘Natural Art History’ gaat zij in de wetenschappelijke collectie van Artis op zoek naar dierennamen die naar de wereld van kunst verwijzen. In het verlengde daarvan zal ze onderzoek doen naar de relatie tussen kunstwerken en hun begeleidende museale teksten.

Michelle Son, Amsterdam
Michelle Son ontvangt de bijdrage voor verdere ontwikkeling van haar praktijk en voor onderzoek naar gecodeerde communicatie. Ze gaat een nieuw videowerk maken over online kookvideo’s. Ook werkt ze samen met het Zwitserse uitgeverscollectief Clinamen Editions voor de publicatie ‘Spring Fever’.

Natalia Sorzano, Rotterdam
Natalia Sorzano maakt ruimtelijke collages, muziek, performances en videowerken. Daarin onderzoekt zij storytelling, magie, gender en inheemse mythologie in een hedendaagse, politieke context. De kunstenaar gaat in haar geboorteland Colombia de ontwikkeling en onderdrukking van inheemse identiteiten onderzoeken en zal daartoe samenwerken met een lokale spirituele leider. Ook wil ze nieuwe, artistieke narratieven rondom queer-activisme in Latijns-Amerika ontwikkelen.

Koes Staassen, Rotterdam
Koes Staassen onderzoekt met nauwgezet tekenwerk zijn (erotische) band met het mannelijk lichaam. Hij wil dit verder verkennen via fotografie, collage en verdieping in queer-theorie.

Suzie van Staaveren, Aalsmeer
Suzie van Staaveren maakt objecten die een zeker gebruik suggereren en zich kenmerken door een hoge mate van afwerking. De serie ‘Shapeshifters’ betreft bijvoorbeeld een reeks wandobjecten met verschuifbare onderdelen. In nieuw werk wil ze haar materiaalgebruik kritisch onderzoeken.

Lisa Sudhibhasilp, Amsterdam
Lisa Sudhibhasilp onderzoekt in haar objecten en installaties verschillende soorten display- en DIY-materialen en de wijze waarop deze betekenisgeving oproepen en sturen. Zo creëerde zij in PAKT een reeks sculpturen van materialen uit de bouwmarkt. In nieuw werk wil zij haar focus verleggen naar architectuurmodellen.

Lisandro Suriel, Amsterdam
Lisandro Suriel stelt dat op Sint Maarten, zijn thuis eiland, de sporen van de slavernij langzaam worden verdoezeld omwille van toerisme. De bijdrage wil hij inzetten om de prevalentie van dit  fenomeen op zowel Sint Maarten als andere eilanden te onderzoeken. In de praktijk is hij van plan om de kusten en wateren van Sint Maarten, Suriname, Puerto Rico en Jamaica en andere plekken aan de Atlantische Oceaan fotografisch en filmisch te documenteren.

Sjoerd Tegelaers, Nijmegen
Sjoerd Tegelaers vervaardigt tweedimensionaal, figuratief werk waarbij ambacht een grote rol speelt. Hij zal de bijdrage aanwenden voor een nieuwe serie werken gericht op moraal en ethiek. Ook op technisch vlak wil hij nieuwe stappen zetten.

Marnix van Uum, Den Haag
Marnix van Uum zal de bijdrage gebruiken om sculpturaal te werken en te onderzoeken wat de narratieve mogelijkheden zijn van driedimensionaal werk. Hij is hierbij geïnteresseerd in de rol van de ruimte.

Nina van de Ven, Tilburg
Nina van de Ven reflecteert via tekeningen en objecten op onze beeldcultuur. Ze wil nieuwe technieken gaan verkennen, zoals keramiek, textiel en risoprint. Daarmee wil ze een arsenaal van symbolische objecten creëren dat onze tijd verbeeldt.

Timothy Voges, Amsterdam
Timothy Voges schildert nostalgische tijdsbeelden met bijvoorbeeld zwart-witfoto’s als basis. Daarmee roept hij een nieuwe, fictieve werkelijkheid op. Hij wil zijn werk technisch verdiepen en zich focussen op oude tijdsbeelden van zijn geboorteland Curaçao en onderwerpen als racisme en segregatie.

Nadja Voorham, Amsterdam
Nadja Voorham zet de bijdrage in om verder te werken op het gebied van performances, video, sculptuur en print en vooral op het terrein waar deze disciplines elkaar overlappen. Ze zal daarbij haar praktijk verder professionaliseren en een langdurig gebruik van een studio zal daaraan bijdragen.

Patricia Werneck Ribas, Amsterdam
Patricia Werneck Ribas onderzoekt via film hoe sekse, gender, nationaliteit en sociale structuren onze identiteit bepalen. Ze zal onder meer een expositie opzetten en een nieuw videowerk maken dat in het teken staat van ‘cultural appropriation’.

Baha Görkem Yalim, Amsterdam
Baha Görkem Yalim verwezenlijkt films, performances, installaties en objecten waarin hij het menselijk lichaam centraal stelt. Daarbij brengt hij invloeden uit verschillende culturen samen. Yalim zal onder meer nieuwe internationale presentaties realiseren.

Mickey Yang, Den Haag
Mickey Yang zoekt in haar werk naar verwondering. In objecten, installaties en video speelt zij met alledaagse materialen. Zo gebruikte ze ijs als mal voor sculpturen. Yang wil haar studiopraktijk voortzetten en naar New York reizen voor een ontmoeting met kunstenaar Ugo Rondinone.

Bruno Zhu, Amsterdam
Bruno Zhu verkent het gegeven van picturale vlakheid. In installaties verwerkt hij grafische beelden uit de mode-industrie en eigen textiele werken. Zhu wil zijn bijdrage aanwenden voor onderzoek naar verpakkingsdesign, een modeparade en een serie interviews.

Margot Zweers, Voorschoten
Margot Zweers heeft zich ten doel gesteld de bijdrage te gebruiken om haar praktijk te professionaliseren en op een breed vlak te vergroten. De focus ligt daarbij op het experiment en het ontwikkelen van nieuw beeldend werk.

Werkbijdrage Bewezen Talent
Bijdrage aan het voortzetten van de beroepspraktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. Beeldend kunstenaars ontvangen hiervoor een bijdrage van 38.000 euro voor een periode van minimaal 24 maanden. De komende jaren zullen de gehonoreerde aanvragers onder andere werken aan de volgende plannen.

Jan Adriaans, Rotterdam
Jan Adriaans verbindt in zijn video- en geluidskunst en performances alledaagse culturele uitingen met hedendaagse neuro-filosofische ideeën over het zelf, het individu en de groep. Zijn werkwijze komt voort uit het idee dat we als mens relationeel en narratief zijn, en niet handelen uit vrije wil. De kunst zelf bevraagt dezelfde vraagstukken. De komende tijd wil Adriaans aan een aantal projecten werken en zal hij nieuw werk maken voor exposities die hij in het vooruitzicht heeft. Een aantal projecten zullen in samenwerking met andere kunstenaars zijn.

Johann Arens, Amsterdam
Met zijn installaties en video’s onderzoekt Johann Arens de documentaire eigenschappen van openbare interieurs en hun inherente sociale structuren. Zijn plaatselijke interventies roepen vragen op over de verschillende manieren waarop nieuwe technologieën het gemeenschapsleven beïnvloeden. In de komende jaren wil Arens zijn onderzoek naar het gebruik van haptische technologieën in het openbaar en in onze samenleving verdiepen. De nadruk ligt hierbij op het tastbaar ervaren van een digitale en fysieke wereld en de sculpturale kwaliteiten van ‘touchscreen interfaces’.

Alphons ter Avest, Arnhem
De beelden en installaties van Alphons ter Avest komen voort uit zijn interesse in de betekenislagen van objecten, situaties en plekken. Hij werkt met en vanuit verschillende materialen. Hij benadert zijn onderwerpen, die voortkomen uit alledaagse observaties, met een fascinatie voor techniek. De kunstenaar werkt vaak in opdracht. De komende tijd wil hij echter meer tijd hebben om in zijn atelier door te brengen om werk te maken dat niet gerelateerd is aan een opdracht. Tevens wil hij een werkperiode bij Sundaymorning@ekwc gaan volgen in 2019.

Mercedes Azpilicueta, Amsterdam
Mercedes Azpilicueta ontwikkelt performances, films, objecten, textiel en tekeningen, waarvoor ze vaak samenwerkt met choreografen, acteurs, dansers en wetenschappelijke onderzoekers. Centraal staan het menselijk lichaam en de menselijke stem, de repressieve en emanciperende kracht van taal en de positie van de vrouw in een globale context. Azpilicueta wil de onderzoeksmatige kant van haar werk voortzetten, in samenwerking met vooraanstaande academici. Ze focust hierin op de organisatie en waarde van de kunstpraktijk. Ze wil tevens haar onderzoek naar de stem en andere generaties vrouwelijke kunstenaars continueren. Daarnaast streeft ze ernaar om een grootschalige performance voorzien van props en kostuums te realiseren.

Jan Banning, Utrecht
Kenmerkend voor de onderwerpskeuze en artistieke aanpak van fotograaf Jan Banning is zijn academische vorming: een universitaire studie geschiedenis. Die is duidelijk zichtbaar in zijn werk, zowel in de keuze van de thema’s als in de aanpak. Het meest concrete plan voor de komende periode van pakweg twee jaar is om allerlei kunstvormen te gaan verkennen, aan de hand van het verhaal van Christina Boyer. Boyer is een Amerikaanse vrouw van inmiddels 47 jaar, die al 25 jaar achter de tralies zit in verband met de moord op haar dochter.

Hannah van Bart, Amsterdam
Hannah van Bart maakt expressieve schilderijen en werken op papier, veelal portretten. Ze wil de komende periode werken aan een serie nieuwe schilderijen en tekeningen, voor haar aankomende solotentoonstelling in het najaar van 2019 bij Marianne Boesky Gallery in New York, en voor een Art Fair eerder dat jaar, ook in New York.

Bas van Beek, Rotterdam
Het draait in het werk van Bas van Beek met name om de vraag of betere, digitale technieken van reproductie, die het nieuwe ontwerp ‘beter’ namaken dan het origineel, leiden tot ‘interessante’ en ‘betere’ objecten. Binnen zijn praktijk bestudeert en digitaliseert hij daarnaast archieven. Het begon met het archief van het Nationaal Glasmuseum, maar daar zijn ondertussen het Bauhaus Archiv in Berlijn en het Wiener Werkstatte archief in Wenen bijgekomen alsmede de collectie van het Van Abbe Museum. Hij wil de komende jaren nieuw werk maken als onderdeel van een Klimt tentoonstelling in het Van Gogh Museum in 2020 en voor een tentoonstelling in het Van Abbemuseum in 2021.

Tjebbe Beekman, Amsterdam
Tjebbe Beekman maakt voornamelijk zogenaamde ‘conceptuele schilderijen’. Hij ontvangt een bijdrage om de komende jaren aan een aantal verschillende projecten te werken, waaronder een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag en een catalogus in samenwerking met Irma Boom en uitgeverij Nai010. Daarnaast is hij van plan zijn website verder te ontwikkelen.

Rosé de Beer, ‘s-Hertogenbosch
Sjaak Langenberg en Rosé de Beer werken met name in opdracht. Hun praktijk vond zijn oorsprong in de jaren negentig toen Langenberg uit onvrede met het traditionele expositiemodel de openbare ruimte opzocht als zijn werkterrein. In opdrachten probeerden ze de functie en betekenis van kunst in de publieke ruimte te verruimen en hebben ze altijd gestreefd naar een autonome positie binnen het opdrachtenveld. Hun praktijk heeft zich de laatste jaren met name ontwikkeld rondom maatschappelijke vraagstukken. Met de bijdrage willen Langenberg en De Beer verder onderzoek kunnen doen. Ook zouden ze een of meerdere residency periodes willen volgen en samenwerkingen met zorgorganisaties willen voortzetten. Bovendien zoeken ze een samenwerking met filosoof Mieke Moor, om een product te ontwikkelen omtrent het gedrag van mensen binnen organisaties, door middel van artistieke interventies, workshops of performatieve heisessies.

Maja Bekan, Den Haag
Maja Bekan onderzoekt in events, performances en workshops het sociale en politieke potentieel van collectieve intimiteit. Daarbij gaat haar aandacht voornamelijk uit naar de emancipatie van (vrouwelijke) kunstenaars, activisten en economisch achtergestelde groepen. De problematiek die zij aansnijdt verdiept zij via leesgroepen, presentaties en publieke discussies. Bekan wil via de samenkomst als vorm reflecteren op historische gebeurtenissen, zoals de vrouwelijke bevrijdingsbeweging in het voormalige Joegoslavië en feminisme in voormalige communistische landen. Daarnaast wil ze haar initiatieven ADA (Area for Debate and Art) en Bodies at Work voortzetten en uitbouwen.

Maarten Bel, Rotterdam
Alledaagse observaties staan symbool voor universele thema’s zoals tolerantie, diversiteit, seksualiteit, individualiteit, angst, liefde en sterfelijkheid. Maarten Bel vertaalt deze thema’s en onderwerpen in zijn performances en beeldend werk. In de komende vier jaar wil hij de hashtag #hoedan op zijn eigen werk toepassen, zich daarbij verdiepend in zijn eigen werk en werkwijzen. Tegelijkertijd wil Bel met zijn werk een zeker effect bewerkstelligen: publiek laten lachen en reflecteren, of aanzetten tot actie en discussie.

Simon Benson, Eindhoven
Simon Benson maakt tekeningen in series. Thema’s in zijn werk zijn de menselijke figuur, architectuur, landschap, kunstgeschiedenis en literatuur. De komende jaren wil hij zijn werk verder ontwikkelen en nieuwe series maken, bijvoorbeeld rondom een roadtrip die hij in Engeland heeft gemaakt in 2017. Daarnaast wil hij een publicatie maken en nieuw werk creëren voor tentoonstellingen die hij in het vooruitzicht heeft. Ook zal hij verder werken aan het werk GroundPlan, een grote mixed media installatie.

Marcel van den Berg, Amsterdam
Marcel van den Berg wil de komende jaren meer ervaring opdoen in het organiseren van tentoonstellingen samen met andere kunstenaars. Daarnaast wil hij zijn zichtbaarheid vergroten door deelname aan internationale residencies en open calls voor tentoonstellingen. Ook wil hij zijn technische vaardigheden vergroten. Zo gaat hij zich bezighouden met houtbewerken, solderen en lassen, zeefdrukken, en investeren in een industriële naaimachine. Eind 2018 wil hij een werkperiode starten bij Sundaymorning@ekwc om te kunnen experimenteren met glazuur, verf en klei. Tot slot wil hij zijn studio optimaliseren en een publicatie uitbrengen.

Maura Biava, Amsterdam
Maura Biava verkent met haar werk het belang van taal, communicatie en informatie via diverse media. Haar eigen relatie en fysieke connectie tot de natuur is een cruciaal element in haar kunst. Ze maakt voornamelijk keramisch werk en is daarbij geïnspireerd door de wiskunde. Biava wil de werkbijdrage inzetten om nieuw werk te maken voor tentoonstellingen bij Galerie Caroline O’breen, Amsterdam en Museum Beelden aan Zee, Den Haag en Het Princessehof Leeuwarden. Tevens wil zij een residency doen bij CERN in Zwitserland.

Nico Bick, Amsterdam
In de komende periode werkt fotograaf Nico Bick aan een vervolgtraject van zijn eerdere tentoonstelling en publicatie Parliaments of the European Union. Hij gaat hiervoor de plekken van opstand en revolutie nader onderzoeken. Daarnaast wil hij een ander project afmaken en plannen voor nieuwe projecten verder uitwerken. Het te voltooien project is E=MC²: een onderzoek naar de drie plekken in Nederland waar atoomkernen worden gesplitst voor energieopwekking, medische doeleinden en research. Zijn nieuw te ontwikkelen project heet ZOO (Artis). De keuze voor het fotograferen van de interieurs van de diervertrekken is een volgende stap in zijn zoektocht naar (on)zichtbare grenzen tussen publiek en privaat.

Maze de Boer, Amstelveen
Maze de Boer werkt met diverse disciplines: site-specific installaties, sculptuur, schilderkunst, film/video, fotografie en muziek/geluid. In de komende periode gaat hij op uitnodiging nieuw werk maken op locatie, daarbij reagerend op de kunst-historische en inhoudelijke context en de contextuele uitgangspunten van de curator. Daarnaast wil De Boer meer projecten en werk zelf gaan initiëren. Dit gaat hij doen door zijn werkplaats en studio uit te breiden, zodat hij beter kan experimenteren en onderzoeken, en nieuw werk kan realiseren.

Iris Bouwmeester, Breda
Iris Bouwmeester maakt sculpturen die worden gekenmerkt door een spel tussen binnen en buiten, met als resultaat figuren die licht en organisch lijken. Bouwmeester brengt via videomapping haar sculpturen tot leven en wil deze techniek nader uitwerken. Ook zal ze nieuwe monumentale werken maken en daartoe nieuw materiaalonderzoek verrichten.

Tudor Bratu, Amsterdam
Tudor Bratu heeft zich ten doel gesteld vijf tentoonstellingen en een residency voor te bereiden in de periode 2018-2019, evenals een publicatie en een tentoonstellingsprogramma voor de periode 2020-2021. De bijdrage zal hem in staat stellen genoeg tijd, rust en zekerheid te hebben om zich volledig op zijn werk te kunnen richten. Bovendien zal hij middels de bijdrage zijn werken op een juiste manier uit kunnen voeren en presenteren.

Sander Breure, Waddinxveen
Kunstenaarsduo Sander Breure en Witte van Hulzen willen nieuwe stappen maken om hun werk verder te kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Zo zijn ze van plan hun sculpturen op plekken buiten tentoonstellingsruimtes te plaatsen om een nieuwe setting te creëren. Ook willen ze hun performances naar het theater brengen en blijven experimenteren met het documenteren van de performances.

Hans Broek, Veenendaal
Hans Broek heeft in 2017 een reis gemaakt rond de Noord Atlantische oceaan en plekken bezocht die te maken hebben met het Nederlandse slavernijverleden en global warming. Met de bijdrage wil hij het materiaal dat hij op deze reis verzameld heeft de komende jaren uitwerken in ongeveer 50 grote en 50 kleine schilderijen. Hij zal tevens een reis maken naar Curaçao, waar hij in het internationale programma bij het Instituto Buena Bista als resident gaat werken. Ook wil hij naar Suriname om voormalige Nederlandse plantages te bezoeken en is hij uitgenodigd voor een residency in PROGR in Bern.

Imran Channa, Amsterdam
Imran Channa onderzoekt in zijn werk hoe de geschiedenis wordt weergegeven via fotografie, archeologie en literatuur. In zijn werk verbindt hij verschillende fragmenten van verhalen uit de geschiedenis. De komende jaren wil hij archiefmateriaal verzamelen uit het begin van de 16e eeuw, waarbij de focus zal liggen op handgemaakte Europese plattegronden en tekeningen.

Dominic Christensen, Amsterdam
Dominic Christensen maakt monumentale inkttekeningen op papier. De natuur, en hoe de mens zich daartoe verhoudt, zijn terugkerende onderwerpen binnen zijn werk. De afgelopen jaren heeft hij steeds meer geëxperimenteerd met abstracte elementen. Dit onderzoek wil hij de komende jaren voortzetten. Het vertrekpunt voor het nieuwe onderzoek begint bij de Shōji, de traditionele kamerschermen/schuifwanden die veel voorkomen in traditionele Japanse woningen.

Kate Cooper, Amsterdam
Kate Cooper wil de komende periode verder werken aan thema’s zoals ziekte, virussen en misselijkheid, en ze wil zich in haar onderzoek voornamelijk focussen op vrouwen. Ze wil zich toeleggen op het maken van nieuw werk, wat zal resulteren in een filmproject, een serie van installaties en performances. Ook wil ze toewerken naar een solotentoonstelling bij galerie Fons Welters.

Ronald Cornelissen, Rotterdam
Ronald Cornelissen maakt installaties en tekeningen. Het maken van zijn beelden en tekeningen is voor hem een organisch proces. De komende tijd wil hij zich meer richten op zijn installaties, waarvoor hij aan de hand van een aantal thema’s wil werken. Dit moet leiden tot een installatie, of meerdere installaties, waarin zijn tekeningen en ruimtelijke werk voor het eerst nadrukkelijk samen komen. Hij wil hiervoor voor hem nieuwe disciplines onderzoeken zoals 3D printen, fotografie of film.

Alexandra Crouwers, Asten
Alexandra Crouwers assembleert werelden met digitale middelen. Er zijn twee ateliers: een virtueel atelier (de computer) en een fysiek atelier (de studio). In de wisselwerking daartussen ontwikkelt Crouwers verschillende manieren om digitaal werk om te zetten naar de materiële wereld. Dit doet ze door middel van videoprojecties, ruimtevullende installaties met meerdere animaties en media, en werken op papier. Ze wil verder onderzoek doen naar een artistieke ‘theorie van alles’. Daarnaast wil ze schrijven, publiceren en tekst in beeld integreren.

Lado Darakhvelidze, Arnhem
Lado Darakhvelidze ontwikkelt participatieve platforms waarin hij alternatieve narratieven verzamelt over Sovjet-multiculturalisme, migratie en verschuivende landsgrenzen in Oost-Europa. In het reizende project ‘Museum Television Station’ (MTV) ontwikkelt hij met lokale bewoners tekeningen, schilderijen en performances op basis van hun persoonlijke verhalen. Darakhvelidze wil het project MTV voortzetten en wil in zijn ‘Caucasian History Book’ op grotere schaal Oost-Europese alternatieve geschiedschrijving bijeen brengen.

Yael Davids, Amsterdam
Yael Davids beweegt zich in haar werk tussen sculptuur, installatie, performance en choreografie. Daarin reflecteert zij op onderwerpen als herinnering, verlies, trauma en emancipatie en onderzoekt zij het lichaam als bron van kennis. In zogeheten ‘Feldenkrais’-sessies brengt zij groepen mensen bijeen via lichamelijke dialogen en zelfanalyse. In nieuw werk wil zij de relatie tussen de toeschouwer en het kunstobject nader onderzoeken. Dat doet ze onder meer via educatieve groepssessies waarin zij de collectie van het Van Abbemuseum als uitgangspunt neemt.

Aukje Dekker, Amsterdam
Aukje Dekker schildert, fotografeert, schrijft teksten en maakt objecten en installaties. Ze ontvangt een bijdrage om zich meer te verdiepen in het conceptuele en ambachtelijke aspect van haar praktijk. Ze wil daarnaast investeren in documentatie en publieksbereik. Concrete projecten genoemd in de aanvraag zijn: ‘Voor mijn vrienden’, ‘Forever young I want to be’, ‘Onechtelijke samenwerkingen’.

Bart Domburg, Amsterdam
Bart Domburg heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het project ‘De Namen’, wat momenteel getoond wordt in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Op dit moment is hij bezig met de voorbereiding en uitwerking van verschillende ideeën. Hij wil zich verdiepen in en een beeld vormen van de controverse rond de gebeurtenissen in Srebrenica, waar de laatste genocide binnen Europa plaatsvond. Tevens wil hij een serie werken maken waarin hij alle medewerkers van een organisatie of instituut op grote vellen papier in zijn eigen handschrift met een fineliner opschrijft.

Iris van Dongen, Berlijn
Iris van Dongen werkt de komende tijd aan een aantal tentoonstellingen waaronder in Villa Mondriaan te Winterswijk en twee tentoonstellingen in Frankrijk. Hiervoor wil ze nieuw werk gaan maken. Daarnaast gaat ze naar Denemarken verhuizen en wil ze daar een ‘kunstenaarshuis’ opzetten. Ook wil ze haar techniek en thematiek verder ontwikkelen.

Jeroen Doorenweerd, Tilburg
De artistieke praktijk van Jeroen Doorenweerd kenmerkt zich door het ontbreken van vooropgestelde ideeën. Zijn werk is figuratief, conceptueel of juist schilderkunstig. Doorenweerd werkt ook veelvuldig samen met landschapsarchitecten in opdrachtsituaties. Hij zal nieuwe werken in de openbare ruimte verwezenlijken en in het kader van het samenwerkingsverband ‘Zinging Tangerine’ met Koen Delaere nieuwe intuïtieve schilderwerken produceren.

Jonathan van Doornum, Zwolle
Het werk van Jonathan van Doornum bestaat voornamelijk uit beeldhouwwerken en installaties. Deze komen voort uit een diversiteit aan invloeden, maar draaien altijd om de omgang met traditie, geschiedenis en religie. Vaak uit zich dit in objectmatige sculpturen en installaties. Na zijn periodes in WIELS (Brussel) en de Rijksakademie van beeldende kunsten, wil hij nu voor een langere tijd, in alle rust, kunnen werken en reflecteren. Hierdoor zal in de aankomende periode pas de invloed van deze residenties zichtbaar worden.

Moritz Ebinger, Egmond aan den Hoef
Centraal in het werk van Moritz Ebinger staan de thema’s geheimen, waarde en geven. Hij werkt aan een aantal lopende projecten in Nederland, Thailand en Colombia. Hij wil zichzelf verder ontwikkelen door nieuwe samenwerkingen aan te gaan en zich te richten op performancekunst. Ook zal hij nieuw werk produceren voor Museum Tot Zover en het Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen.

Bob Eikelboom, Londen
Bob Eikelboom wil de komende jaren werken aan een magazine, dat met ieder project wordt uitgebreid. Daarnaast wil hij een schrijfcursus volgen en werken aan zijn eigen website. Ook wil hij zich voorbereiden voor zijn toekomstige solotentoonstellingen bij onder andere Galerie Barbara Seiler en Galerie Hawaii-Lisbon. Hij wil de komende jaren de noodzakelijke rust hebben om gestaag verder te kunnen werken aan zijn praktijk en zich verder te kunnen verdiepen.

Pieter Engels, Amsterdam
Pieter Engels omschrijft zijn werkwijze als hybridisch, waarbij beeld en taal samensmelten. Hij ontvangt een bijdrage om de komende vier jaar zijn werk voort te kunnen zetten. Daarnaast wil hij verder gaan met schilderen.

Willum Geerts, Amsterdam
Willum Geerts wil zijn werk de komende tijd verder verdiepen en ontwikkelen. Hij wil de ingeslagen weg van de performatieve installaties, waarin het tijdelijke en de verstilling bij elkaar komen, verder voortzetten. Ook onderzoekt hij binnen deze installaties de mogelijkheden om interactieve software en de rol van zijn eigen stem als klankbron te integreren.

Noa Giniger, Amsterdam
Noa Giniger creëert conceptueel werk dat reflecteert op de specifieke context waarin het tot stand komt. Het representeert een zekere tijdelijkheid of fragiliteit. Daarnaast experimenteert zij met online media, zoals de website als drager van een kunstwerk. Zij wil onderwerpen als intimiteit, bezit en duur verder onderzoeken. Dat zal ze onder andere doen door een collectie van persoonlijke objecten te cureren. Daarnaast zal ze een werkperiode bij Villa Empain in Brussel aangaan.

Kees Goudzwaard, Antwerpen
De komende jaren wil schilder Kees Goudzwaard met zowel schilderijen als muurwerken bezig zijn. Hij wil de wisselwerking tussen de begrensde objectmatigheid van relatief kleine schilderijen afzetten tegen grote, weidse structuren.

Bettie van Haaster, Amsterdam
Uitgangspunt in het schilderwerk van Bettie van Haaster is een wereld waar alles bestaat uit verschuivende materie. Het beeld in het schilderij ontstaat door steeds veranderende structuren die op een bepaald moment zo in elkaar vallen dat er een beeld verschijnt. De komende jaren wil ze nieuw werk ontwikkelen en series in verschillende materialen onderzoeken en maken. Vanuit gemaakte werken ontstaan thema’s die van Haaster in elk volgend werk verder ontwikkelt. Tevens wil ze haar netwerk gaan uitbreiden.

Jasper Hagenaar, Utrecht
Jasper Hagenaar creëert archetypische schilderkunstige beelden die door toevoeging van hedendaagse beeldelementen een hint van een narratief oproepen. Hij wil na een mentoringtraject met de schilder Anton Henning de schilderkunstige traditie nader onderzoeken, waarbij hij het narratieve aspect meer wil loslaten. Hagenaar zal ook een werkperiode volgen bij beeldhouwer Anthony Gormley in Engeland.

Rumiko Hagiwara, Amsterdam
Rumiko Hagiwara gaat haar werk verder ontwikkelen door te focussen op de interculturele eigenschappen tussen Japan en Nederland. De komende jaren wil ze specifiek twee vraagstukken onderzoeken. Het eerste vraagstuk, ‘Ghost in silence’ als vertaling van het woord humor in Chinees/Japanse karakters, is haar uitgangspunt voor een onderzoek samen met Bea McMahon, naar interculturele verschillen in begrip van het woord ‘sorry’. Ook gaat ze haar eigen praktijk uitbreiden met performancekunst. Het tweede vraagstuk betreft de oorsprong van het logo van Shell. Marcus Samuel vond aan de Japanse kust schelpen die hij verkocht in Londen, en zijn bedrijf werd later samengevoegd met het Nederlandse Shell. Dit verhaal wil Hagiwara gaan vormgeven.

David Haines, Amsterdam
David Haines maakt voornamelijk tekeningen op groot formaat. De komende periode wil hij zijn werk verder uitbreiden en nieuwe werken maken voor tentoonstellingen die hij in het vooruitzicht heeft. De projecten zullen voornamelijk bestaan uit series, zowel muurschilderingen als tekeningen op papier. Ook wil hij onderzoek doen naar het maken van olieverf schilderijen en zijn vaardigheden voor bewegend beeld verder ontwikkelen.

Claudia Heinermann, Rijswijk
Claudia Heinermann ontvangt een bijdrage om de komende tijd verder te werken aan een aantal grote projecten. Deze langlopende foto projecten zijn momenteel een belangrijk onderdeel van haar praktijk. De projecten gaan over de Baltische naoorlogse geschiedenis, waarnaar zij onderzoek heeft gedaan in verschillende historische archieven. Ze wil verder werken aan een publicatie en een tentoonstelling voorbereiden voor het Fotomuseum in Rotterdam.

Lino Hellings, Amsterdam
Lino Hellings heeft PAPA (Participating Artists’ Press Agency) opgericht in 2009. PAPA doet fotografisch onderzoek naar hoe de nieuwkomer leeft in steden. PAPA is een online fotopersbureau van labs, projecten en tentoonstellingen, publicaties van fotoverhalen in reguliere media, maar ook eigen publicaties en een boek. Hellings positioneert zich met dit platform bewust in het domein van de kunst en gaat de bijdrage gebruiken om de komende jaren met PAPA ook het platteland van Nederland met camera’s verkennen.

Arjan van Helmond, Amsterdam
De komende periode wil Arjan van Helmond de inhoudelijke lijnen in zijn kunst verder ontwikkelen en vernieuwen. De ervaringen die hij in de afgelopen werkperiode in het Luceberthuis heeft opgedaan wil hij gaan inzetten. Hij heeft toen zijn eigen thematiek, materiaal en artistieke houding kritisch onder de loep genomen. De komende tijd wil hij de mogelijkheden van verf en het schilderen zelf en de beelden die hij in het proces gebruikt op een bewustere en experimentele manier gaan onderzoeken. Tevens wil hij investeren in nieuwe materialen en kortere periodes van intensieve research mogelijk maken.

Martijn Hendriks, Amsterdam
Martijn Hendriks maakt sculpturen en hij wil zich met de bijdrage op zijn project ‘Years of self-reliance’ gaan richten: een ambitieus project dat zich uitstrekt over de komende vier jaar. Het zal bestaan uit een groeiende groep sculpturen, geïnspireerd op mensen die volledig off the grid leven en zelfvoorzienend zijn. Hendriks stelt daarmee de vraag: ‘kunnen we ons nog een toekomst en een samenleving voorstellen die niet wordt gevormd door idealen van oneindige groei en steeds vernieuwde technologieën?’

Benoit Hermans, Maastricht
Benoit Hermans vraagt de bijdrage aan om zijn werk te kunnen ontwikkelen en om zich zowel praktisch als theoretisch te kunnen blijven verdiepen. Livingstone Gallery in Den Haag stelt hem komend jaar in staat een paar maanden een artist’s residence in Prenzlauerberg in Berlijn te volgen. Deze periode zal worden afgesloten met twee tentoonstellingen. Naast deze residency wil hij een studiereis maken naar Ravenna en Boston om de Byzantijnse cultuur en het werk van onder andere Henry Hobson Richardson te bestuderen.

Arnoud Holleman, Amsterdam
Arnoud Holleman focust in zijn werk op de randvoorwaarden van artistieke productie en begeeft zich daarbij op het snijvlak van werkelijkheid en fictie. Uit vele jaren artistieke dialoog met zijn voorbeeld Auguste Rodin zal hij een publicatie maken. Daarvoor zal hij nieuw tekenwerk produceren, waarbij hij academische waarden zoals vernieuwing en zelflegitimatie kritisch zal bevragen.

Scarlett Hooft Graafland, Amsterdam
Scarlett Hooft Graafland wil in de komende periode een aantal activiteiten ontplooien, zoals het organiseren van foto-expedities naar onder andere de hoogvlaktes van Bolivia (om te werken met de inheemse Aymara bevolking) en de Zweedse toendra’s (om nieuw werk te kunnen maken met de Sami’s en rendierherders). Op beide plekken leven de stammen dicht bij de natuur en houden ze zich staande in de moderne wereld. Daarnaast wil Hooft Graafland haar atelier optimaliseren, om onder andere met nieuwe technieken en groter formaat te kunnen werken. Ze wil werken met assistenten voor het realiseren van publiciteit, sponsoring, expedities, tentoonstellingen, verkoopkanalen, video’s, website en boekverkoop. Tot slot wil ze werken aan een nieuw boek, waarin zij het begrip ‘hyperrealiteit’ wil uitwerken door fragmenten uit haar werk en ervaringen tijdens de expedities te combineren.

Merel van ‘t Hullenaar, Amsterdam
Merel van ‘t Hullenaar en Niels Vis vormen sinds 2004 een kunstenaarsduo. In tweedimensionaal werk en (digitale) video’s bevragen zij thema’s als globalisering, culturele assimilatie, exotisme en maakbaarheid. Zij willen nieuwe vormen van interactie met de toeschouwer verkennen en onderzoek verrichten naar de biografieën van ‘vergeten’ historische Colombiaanse kunstenaars.

Witte van Hulzen, Amsterdam
Kunstenaarsduo Sander Breure en Witte van Hulzen willen nieuwe stappen maken om hun werk verder te kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Zo zijn ze van plan hun sculpturen op plekken buiten tentoonstellingsruimtes te plaatsen om een nieuwe setting te creëren. Ook willen ze hun performances naar het theater brengen en blijven experimenteren met het documenteren van de performances.

David Jablonowski, Amsterdam
David Jablonowski vraagt een bijdrage aan voor het voortzetten van zijn praktijk. Hij wil voornamelijk een aantal werken uit het recente verleden opnieuw oppakken en verder uitwerken. Daarnaast wil hij installaties gaan maken die zich in de buitenruimte begeven, om ze zodoende bloot te stellen aan ongecontroleerde omstandigheden.

Daniel Jacoby, Rotterdam
Daniel Jacoby maakt films, installaties en sculpturen. De komende jaren wil hij zijn beroepspraktijk op deze wijze verder ontwikkelen. Hij zal aan verschillende films werken, in zowel Peru als Nederland. Met betrekking tot zijn installaties wil hij onderzoek doen naar elektronicawinkels die gerund worden door immigranten en vaak alleen mobiele telefoons verkopen. Ook wil hij onderzoek doen naar performance als onderdeel van zijn installaties.

Cuny Janssen, Amsterdam
Cuny Janssen ontvangt een bijdrage voor het kunnen doen van investeringen en onderzoek, en ruimte te hebben voor extra uitgaven. Ook wil ze iets nieuws doen: zelf een tentoonstelling maken, met eigen werk en dat van andere kunstenaars. Daarnaast wil ze het onderwerp ‘kind’ in haar werk uitbreiden. Uitgangspunt hiervoor zijn foto’s van grootmoeders met kleindochters, moeders met zonen, en broers met zussen. Ze wil de bijdrage ook gebruiken om reizen te maken voor studie en het onderhouden van internationale contacten.

Rob Johannesma, Amsterdam
Rob Johannesma onderzoekt in tweedimensionale collages terugkerende kunsthistorische motieven. Johannesma zal onder meer een permanent werk voor het Radboudumc in Nijmegen maken. Daarnaast wil hij zijn artistieke onderzoek voortzetten, waarin hij zich onder andere nader zal toeleggen op de close-up.

Hewald Jongenelis, Amsterdam
De projecten van Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis komen voort uit een zoektocht naar manieren om de onontkoombaarheid van de werkelijkheid te vertalen naar iets dat nieuwe perspectieven opent. Ze werken multidisciplinair en combineren gewoonlijk verschillende media. De komende tijd willen ze de mogelijkheden van grote autonome tekeningen bekijken. Ook willen ze onderzoek gaan doen om een film te maken vanuit hun eigen verhaal, waarbij ze wellicht ook anderen zullen betrekken voor specifieke onderdelen.

Hans Jungerius, Arnhem
Hans Jungerius houdt zich bezig met onze omgeving en hoe deze tot stand is gekomen. Hij is naast kunstenaar ook bemiddelaar, organisator en initiatiefnemer en hij nodigt kunstenaars uit, biedt ze een podium en schakelt ze doelgericht in bij landschappelijke en ruimtelijke projecten. Voor de komende vier jaar heeft hij vier doelstellingen. Drie daarvan hebben te maken met de professionalisering van zijn rol als ‘culturele projectontwikkelaar’ bij de gebiedsontwikkeling van de noordrand van Arnhem.

Floris Kaayk, Den Haag
Floris Kaayk creëert speculatieve toekomstvisies op basis van hedendaagse technologie waarbij hij via computeranimatie de grens tussen fictie en non-fictie opzoekt. Door het werk via een bewuste mediastrategie te verspreiden, maakt hij zijn werk onderdeel van het (online) publieke debat. Bekende werken zijn ‘Metalosis Maligna’ (2006), ‘Human Birdwings’ (2011) en ‘Rayfish Footwear’ (2013). Kaayk zal nieuwe werken produceren en de mogelijkheden van gaming, VR en digitale verdienmodellen verkennen.

Niek Kemps, Amsterdam
In het werk van Niek Kemps staat de menselijke waarneming en de wijze waarop wij naar kunst kijken centraal. Hij bouwt onder meer virtuele labyrinten waarin hij fotografische werken op ongebruikelijke manieren presenteert. Daarbij wil hij de mogelijkheden van VR nader onderzoeken.

Natasja Kensmil, Amsterdam
Natasja Kensmil werkt aan een oeuvre dat zich richt op Christelijke geloofsrichtingen en historische godsdiensttwisten in West-Europa. Ze is op zoek naar plekken met machtsmisbruik, en waar geweld in naam van het geloof wordt gepleegd. Ze wil haar onderzoek verdiepen, uitbreiden en vervolgens vertalen in een serie geweven wandkleden. Ook gaat ze voor een nieuwe reeks schilderijen portretten maken van Melchior Hoffmann, Jan Mathijssen en Bern Knipperdolink. Dit waren leiders of profeten van de wederdopers in de 14e eeuw.

Fransje Killaars, Almere
Fransje Killaars wil de komende periode nieuw werk kunnen maken, onder andere voor een mogelijke tentoonstelling in een Duits Museum. Ook heeft ze een mogelijke nieuwe opdracht voor een permanente installatie in Museum Ostwall (Dortmund). Daarnaast overweegt ze om een aantal installaties als boek te laten uitvoeren in weeftechniek of applicatietechniek, met de stoffen die zij daarvoor in werkelijkheid gebruikte. Verder staat ze open voor nieuwe impulsen die haar helpen haar werk verder te ontwikkelen en hoopt ze weer naar India te kunnen gaan om zich verder te verdiepen in nieuwe technieken.

Carla Klein, Rotterdam
Carla Klein ontvangt een bijdrage om de komende jaren door te kunnen gaan met schilderen in haar atelier. Ook zou ze met een bijdrage meer ruimte en tijd hebben om een aantal reizen te kunnen maken ter inspiratie voor haar werk. Daarnaast wil ze een publicatie ontwikkelen waarin een beeld wordt geschetst van haar werk van de afgelopen jaren, gecombineerd met vormgeving en eigen fotografie.

Gerard Koek, Nijmegen
Gerard Koek wil de komende periode nieuwe werken ontwikkelen die voortkomen uit eerder gemaakt werk, zoals ‘Prop’ en ‘Dazzle Dialects’. Hij wil een aantal beelden uitwerken in verschillende installaties, werken op papier en publicaties. Daarnaast is hij momenteel al bezig met een installatie getiteld ‘Migrational Moves’. Ook zijn er plannen voor presentaties van werk in binnen- en buitenland.

Tom Kok, Utrecht
Tom Kok maakt voornamelijk sculpturale installaties, video’s en performances. Hij ontvangt een bijdrage om zijn werk voort te kunnen zetten en om zich verder te kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Er zijn concrete plannen om twee publicaties te maken en een buitententoonstelling te organiseren.

Susan Kooi, Amsterdam
In haar werk onderzoekt Susan Kooi de complexe manier waarop wij ons verhouden tot artefacten en welke rol verbeelding hierbij speelt. Haar werk betreft een mix van sculptuur, video, tekst en performance. Sinds 2011 vormt Kooi samen met de Finse videokunstenaar Henna Hyvärinen het duo echo + seashell, waarmee ze multidisciplinaire video- en muziekperformances maakt. Ook is ze medeoprichter van het kunstenaarscollectief Samet Yilmaz. Ze wil deze samenwerkingsverbanden voortzetten en haar individuele artistieke praktijk verder uitdiepen.

Jan Koster, Zaandam
Onderwerp van het werk van fotograaf Jan Koster is het Nederlandse landschap waarop de horizon altijd te zien is. De komende jaren wil Jan Koster werken aan verschillende series. Ook wil hij werken aan een nieuwe website met informatie en share buttons voor social media. Op de website zal het ook mogelijk worden om zijn werk te verkopen. Verder wil hij zijn nieuwe Dutchscape serie, eenmaal voltooid, als boek publiceren.

Arno Kramer, Broekland
Arno Kramer maakt tekeningen en is tevens werkzaam als curator. Zijn werk komt voort uit een fascinatie voor dieren, het landschap en schaduw-tekeningen van steden. Hij wil de komende tijd nieuwe onderwerpen die zich al hebben aangediend verder ontwikkelen. Tevens gaat hij als artist in residence in Ierland en Zuid-Frankrijk verblijven om op andere plekken en in andere omgevingen te kunnen werken.

Anouk Kruithof, Dordrecht
Anouk Kruithof wil zich weer voor langere tijd in Nederland vestigen, na jaren in verschillende landen te hebben gewoond en gewerkt. De bijdrage zal haar een periode van stabiliteit en meer isolatie geven om zich te kunnen verdiepen in bijvoorbeeld sculptuur en installaties. Ook wil ze zich theoretisch verdiepen door research te doen, en zich technisch meer onderleggen door met specialisten en werkplaatsen aan de slag te gaan.

Liesbeth Labeur, Middelburg
In de artistieke praktijk van Liesbeth Labeur staan Babylonische beeldverwarring en piëtistisch vormgebruik centraal. Ze zal de komende jaren aan een aantal verschillende projecten werken. Een daarvan is het maken van een getekende film. In de ontwikkeling van poster, naar glossy, naar strip, naar roman lijkt het haar boeiend om als volgende stap een film te maken met een eigen script en in het handschrift van de komende jaren.

Lennart Lahuis, Leeuwarden
Lennart Lahuis is op dit moment bezig om typografie en fotografisch beeld om te zetten in natte klei. Dit doet hij met behulp van zowel de oude manier van letterzetten als 3D software om afbeeldingen te vertalen in reliëfkaarten. Lahuis wil met zijn werk een onderzoekende en kritische omgang met de circulatie en reproductie van visuele informatie tentoonstellen. Om deze eigenschappen de komende jaren verder uit te breiden zal hij onder andere bij twee residencies verblijven.

Kiki Lamers, Rougeux
Kiki Lamers is na een periode van schilderen van landschappen weer overgestapt naar portretten. Vanaf november 2018 zal ze opnieuw in Sundaymorning@ekwc gaan verblijven en werken. In deze periode wil ze gericht werken aan een totaalbeeld: koppen en hele mensfiguren. Daarnaast is ze van plan eerder gemaakt werk te bundelen in publicaties.

Hans Landsaat, Egmond aan Zee
Hans Landsaat schildert landschappen. Hij wil de komende jaren werken aan schilderijen geïnspireerd op werk van de schrijver W.G. Sebald. Het resultaat hiervan zal bestaan uit schilderijen in verschillend formaat, tekeningen, doorgaans penseeltekeningen en aquarellen. Ook gaat hij grafiek produceren, met als eerste het produceren van een leporello (drukwerk dat in meerdere slagen zigzag is gevouwen) in een omslag op basis van Sebalds gedichten.

Sjaak Langenberg, ’s-Hertogenbosch
Sjaak Langenberg en Rosé de Beer werken met name in opdracht. Hun praktijk vond zijn oorsprong in de jaren negentig toen Langenberg uit onvrede met het traditionele expositiemodel de openbare ruimte opzocht als zijn werkterrein. In opdrachten probeerden ze de functie en betekenis van kunst in de publieke ruimte te verruimen en hebben ze altijd gestreefd naar een autonome positie binnen het opdrachtenveld. Hun praktijk heeft zich de laatste jaren met name ontwikkeld rondom maatschappelijke vraagstukken. Met de bijdrage willen Langenberg en De Beer verder onderzoek kunnen doen. Ook zouden ze een of meerdere residency periodes willen volgen en samenwerkingen met zorgorganisaties willen voortzetten. Bovendien zoeken ze een samenwerking met filosoof Mieke Moor, om een product te ontwikkelen omtrent het gedrag van mensen binnen organisaties, door middel van artistieke interventies, workshops of performatieve heisessies.

Ola Lanko, Amsterdam
Ola Lanko is beeldend kunstenaar en gaat de bijdrage gebruiken om haar werk verder te ontwikkelen. In haar werk onderzoekt zij de grenzen en mogelijkheden van het medium fotografie. Ze is geïnteresseerd in fotografie als een algemeen verschijnsel in onze beeldcultuur en de impact die het heeft op hoe wij onze omgeving begrijpen. Haar werk gaat in op vragen met betrekking tot interpretatie, perceptie en begrip van beelden en visuele geletterdheid. Lanko combineert een analytische manier van denken met een artistieke expressie, om pseudo-wetenschappelijke systemen te creëren.

Couzijn van Leeuwen, Amersfoort
Couzijn van Leeuwen wil de komende jaren meer tijd hebben om in zijn atelier te werken. Ook wil hij graag een werkperiode in Suriname doen en naar een artist in residency gaan in Denemarken. Tevens zal hij werk maken voor exposities die hij in het vooruitzicht heeft en een project verwezenlijken bij het Universiteitsmuseum Utrecht. Tot slot wil hij een publicatie maken in combinatie met een korte documentaire.

Lucas Lenglet, Amsterdam
Lucas Lenglet wil concreet in de komende jaren aan drie projecten verder werken. Er is een begin gemaakt met een onderzoek in opdracht van TAAK, een project dat is voortgekomen uit een eerdere opdracht voor het Justitieel Complex Zaanstad. Verder werkt hij aan het realiseren van een kunstwerk in de openbare ruimte voor de gemeente Hilversum ter ere van 100 jaar Dudok. Het derde project is een publicatie van zijn werk. Hij werkt hierbij samen met een grafisch ontwerper.

Oscar Lourens, Arnhem
Oscar Lourens ontvangt een bijdrage om de komende jaren verder te werken. Hij bereidt zich momenteel voor op een solotentoonstelling op Buitenplaats Kasteel Wijlre (2020). Verder wil hij zich meer verdiepen in natuurhistorische verzamelingen en hier nieuw werk voor creëren. Daarnaast wil hij een meetinstrument ontwikkelen met Martin Brandsma en met het project Balancing Act mobiles maken, geïnspireerd op Alexander Calder en Martin Boyce.

Basir Mahmood, Amsterdam
Basir Mahmood ontvangt een bijdrage zodat hij een permanente studiopraktijk op kan zetten. Een studio in Amsterdam zal hem niet alleen helpen zijn praktijk in het algemeen te ondersteunen, maar ook om zijn recente samenwerkingen in de stad voort te zetten en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Momenteel is hij begonnen met zijn eerste speelfilm en zijn meest ambitieuze en lange termijn project waar hij de komende jaren aan zal werken. Daarnaast is hij bezig met een boek over zijn kunstenaarspraktijk en zijn gevolgde residency programma’s.

Frank Mandersloot, Amsterdam
Frank Mandersloot ontvangt een bijdrage om op termijn een nieuwe tentoonstelling te maken. Hij wil daarnaast het onderzoek afronden waar hij de afgelopen jaren aan heeft gewerkt door het publiceren van een boek (in samenwerking met lectoraat Art & Public Space en een uitgever). De vormgeving wil hij zelf doen en combineren met het tentoonstellen van het laatste werk dat nog niet voltooid is. Ook is hij momenteel bezig met het maken van een korte film.

Katja Mater, Amsterdam
Katja Mater wil de komende jaren toewerken naar een publicatie (in samenwerking met Roma Publications) en diverse tentoonstellingen. Ze zou daarnaast meer films willen maken, als vervolg op haar eerdere film ‘As Much Time As Space’, die dit jaar tijdens het Rotterdams Film festival werd vertoond. Ook wil Mater haar samenwerking met kunstenaar Marianne Vierø voortzetten en toewerken naar een tweede tentoonstelling met haar.

Inge Meijer, Santpoort-Noord
Inge Meijer maakt voornamelijk films, maar ook foto’s en installaties, waarin ze focust op hoe de mens, vaak onbewust, handelt binnen cultureel gedefinieerde kaders in een vrijwel geheel gedomesticeerde wereld. Ze zal zich in komend werk onder meer richten op de relatie tussen modernisme en ecologie.

Rosa Menkman, Oosterbeek
Rosa Menkman ziet zichzelf als een ‘researching artist’ die haar inspiratie haalt uit theorieën. De afgelopen jaren heeft zij een PhD gedaan aan Goldsmiths Cultural Studies department. Ze wil haar werk de komende jaren verder ontwikkelen en meer in haar studio werken. Ze is van plan zich te gaan richten op performances, installaties en experimentele publicaties.

Cindy Moorman, Amsterdam
Het kunstenaarschap van Cindy Moorman is een doorlopend en multidisciplinair onderzoek naar menselijke posities. Posities ten opzichte van het Gegevene, het Men, het Ik, de Ander(en) en de Constructies (de Objecten, het Vlak, het Wij). De komende vier jaar wil ze met behulp van de bijdrage de focus in haar werk verder verleggen: van de individuele werken naar het geheel.

Emilio Moreno, Amsterdam
Emilio Moreno wil de komende jaren verder werken aan zijn artistieke praktijk. Hij wil daarnaast verder gaan met lesgeven en het adviseren van studenten. Een belangrijk onderdeel is zijn onderzoeksproject naar emoties vanuit multidisciplinaire perspectieven (onder andere neurowetenschappen, psychologie, sociologie en economie). Via onderzoek, workshops en diverse samenwerkingen zal hij de vraag stellen hoe het individu sociale verbindingen, overeenkomsten en uitwisselingen aangaat. De uitkomsten zullen mogelijk resulteren in een film, performance of VR ervaring.

Regula Maria Muller, Egmond aan de Hoef
Het werk van Regula Maria Muller is organisch en fragiel en gaat over vergankelijkheid, verlangens, geweld en vervreemding. Met haar werk reageert ze op hoe vervreemd we als mensen zijn van onze natuurlijke omgeving. Ze combineert in haar werk natuurlijke materialen en patronen, zoals zaden en bloemen, met geblazen glas. De volgende stap is om zelf kralen te gaan maken. Daarnaast is ze gefascineerd door de klederdracht tradities in Nederland en wil ze zich hier de komende jaren verder in verdiepen.

Leonard van Munster, Amsterdam
Leonard van Munster gebruikt de bijdrage om tijd vrij te kunnen maken voor zijn project Biotoop 2.0. Hij wil een atelier, een experimenteerplek en een expositieplek ineen bouwen. Een glazen stolp met veel binnenruimte waar hij voldoende plek heeft voor opslag, ontwerp en zelfs een residencyplek. Zijn kunstenaarspraktijk bestaat voor een groot deel uit het maken, soms op schaal, van plekken om te wonen: soms utopisch, dan weer dystopisch, en soms een combinatie van die twee.

Sands Murray-Wassink, Amsterdam
Sands Murray-Wassink ontvangt een bijdrage om zichzelf te kunnen heroriënteren binnen de kunstwereld, reizen te maken en nieuw werk te kunnen realiseren. Een van zijn projecten is een opnieuw uit te brengen catalogus die hij in 2001 met Carolee Schneemann heeft gemaakt. Hiervoor gaat hij samenwerken met kunstenaar Delphine Bedel. Een ander idee is om verder te gaan met een serie zelfportretten en het maken van objecten.

Jans Muskee, Ede
In grote, realistisch tekenwerken ensceneert Jans Muskee alledaagse, menselijke situaties, waarbij hij een plaatsvervangend gevoel van schaamte of verlegenheid wil oproepen. Naar aanleiding van bestaand beeldmateriaal, bijvoorbeeld uit de krant of de kunstgeschiedenis, maakt hij foto’s van modellen in zijn atelier die hij vervolgens weer bewerkt of aanpast om de juiste emotie te vatten. Dat vertaalt hij daarna naar nauwgezette, geconcentreerde werken in oliepastel. Muskee wil de veilige, blanke wereld die hij tekent verlaten en onderzoeken hoe hij, ondanks de gevoeligheden van deze tijd, andere bevolkingsgroepen kan portretteren zodat hij een beter beeld kan creëren van de samenleving anno nu.

Rinke Nijburg, Arnhem
Rinke Nijburg wil de komende jaren een optocht of catwalk van mensen over de hele wereld maken. In de komende periode wil hij proberen of het mogelijk is om analoge media, zoals schilderen en tekenen, te verbinden met hedendaagse digitale technieken zoals digitale fotografie, bewerkingsprogramma’s en printtechnieken. Ook wil hij een toneelstuk maken bij de presentatie van het beeldende werk en wil hij aan een publicatie werken.

Hiromi Nishimoto, Den Haag
Hiromi Nishimoto vraagt de bijdrage aan om onder andere haar volgende solotentoonstelling in Stroom Den Haag te kunnen realiseren. Hiervoor zal zij nieuw werk maken en naar Japan en Canada reizen. Tevens zal de bijdrage een investering zijn voor nieuwe projecten, onderzoek en het organiseren van diverse activiteiten.

Ruchama Noorda, Amsterdam
Ruchama Noorda combineert in haar werkpraktijk invloeden uit de historische Reformbeweging, hedendaagse ‘healing’-praktijken en digitale cultuur. Ze maakt installaties en performances waarin ze reflecteert op de nalatenschap van utopische gemeenschappen uit de vorige eeuw en waarin ze biologische, digitale en spirituele systemen verbindt. Noorda wil haar uitgangspunten verdiepen en een installatie in de Koepelgevangenis in Haarlem realiseren.

Ronald Noorman, Amsterdam
Ronald Noorman maakt voornamelijk kleine tekeningen met simpele vormen, die zich tussen abstractie en figuratie bewegen. Ook is hij graficus en realiseerde hij verschillende kunstenaarsboeken. Hij vraagt de bijdrage aan om de komende periode zijn werkproces voor te kunnen zetten, presentaties te kunnen voorbereiden en onderzoek te kunnen doen.

Eva Olthof, Rotterdam
Eva Olthof legt alternatieve verhalen bloot in de marge van instituten zoals parlementen, bibliotheken of centrale archieven. Zij zoekt daarbij naar de performatieve en transformatieve kracht van individuele gestes en destilleert hieruit performances, geluidsmontages en artistieke presentaties. Ze zal de komende tijd haar onderzoek voortzetten en nieuwe presentatievormen ontwikkelen.

Ronald Ophuis, Amsterdam
Ronald Ophuis probeert ieder jaar één groot schilderij te maken. Zijn thematiek gaat veelal over oorlogsconflicten, maatschappelijke taboes en het lijden van mensen onder extreme omstandigheden. Hij wil de komende jaren op dezelfde voet doorgaan: het maken van nieuw werk voortzetten, maar ook tijd hebben voor bronnenonderzoek.

Wouter Osterholt, Berlin
Wouter Osterholt heeft de bijdrage toegekend gekregen voor een viertal projecten die hij in samenwerking met verschillende kunstorganisaties en presentatieplekken wil realiseren. Het gaat hierbij om projecten die de verstoorde relatie tussen natuur en cultuur onderzoeken. Osterholt gaat zich onder andere richten op de vraag hoe kunst een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke, ecologische en sociale wederopbouw van industriële landschappen. De projecten zullen plaatsvinden in Italië, Curaçao, Nederland en Engeland.

Femmy Otten, Den Haag
In de praktijk van Femmy Otten hebben schilderkunst en sculptuur zich vermengd. Om zo te kunnen blijven werken wil ze graag twee ateliers vlak bij elkaar huren. Ze hecht sterk aan het belang van lege momenten in tijd, en aan het persoonlijke in dat ritme. Naast de installaties die Otten vervaardigt, wil ze zich op performances gaan richten. Ook wil zij haar internationale netwerk uitbreiden en de zichtbaarheid van haar werk internationaal doen toenemen.

Mark van Overeem, Den Haag
In zijn site-specific installaties koppelt Mark van Overeem twee werkelijkheden aan elkaar: de tastbare en de denkbeeldige. Bij ogenschijnlijke spiegelingen laat hij beelden van twee momenten in de tijd ten opzichte van elkaar verspringen in één beeld of oogopslag. Hij wil de komende tijd werken aan het site-specific werk The Gale. Dit is een ruimtelijke installatie met geluid, licht en objecten in een ruimte met randvoorwaarden, waarvan de bezoeker deel kan uitmaken.

Maria Pask, Amsterdam
Maria Pask onderzoekt in haar werk de collectieve creativiteit van het live moment. Haar werk bestaat uit onderzoek, performances en workshops. De komende tijd wil ze haar werk verder ontwikkelen en werken aan een aantal toekomstige projecten, bijvoorbeeld voor Manifesta 2018, TAAK en EYE. Voor haar projecten maakt ze vaak bijpassende websites, en ook hier zal ze zich in de toekomst mee bezig blijven houden.

Eva Pel, Amsterdam
Eva Pel ontvangt een bijdrage om de komende jaren nieuw werk te ontwikkelen, onderzoek te doen en een oriëntatiereis te maken naar Japan. Pel realiseert installaties, fotografische werken, films, performatieve acties en publicaties. Daarbij reflecteert ze op onzichtbare vormen van sociale, politieke en culturele categorisering in diverse contexten. Zo richtte ze zich bijvoorbeeld tegen de gentrificatie van de Kinkerstraat in het project ‘Kinkerboulevard’, maakte zij een filmportret van het voormalige hoofdkantoor van het CBS en realiseerde zij een publicatie omtrent de natuurtekeningen van amateurkunstenaar Jan Velten.

Natalia Pershina, Amsterdam
Natalia Pershina ontvangt de bijdrage om haar artistieke praktijk uit te kunnen breiden en daarnaast haar begrip en kennis over de Nederlandse cultuur en haar omgang met onderwerpen zoals migratie en menselijke relaties te kunnen verdiepen. Er zijn verder verschillende activiteiten gepland zoals een project bij Framer Framed in 2020, twee projecten die plaats gaan vinden in Brussel en een samenwerking met het Museum of Migration in Londen.

Vanessa Jane Phaff, Rotterdam
Het werk van Vanessa Jane Phaff bestaat uit tekeningen, performances en film. De komende jaren wil ze een aantal projecten uitwerken en met bestaande en pas ontdekte technieken wil ze reflecteren op het eigen werkproces, teruggrijpen op haar kleurrijke lino’s en een reeks onuitgevoerde werken alsnog realiseren.

Rory Pilgrim, Rotterdam
De praktijk van Rory Pilgrim is vooral gebaseerd op spraak, zang en de potentie van de menselijke stem, waarbij de rol van het lichaam steeds belangrijker is geworden. Hij wil de komende periode onderzoek doen en tijd hebben om zich meer op zijn werk te richten. Zo wil Pilgrim onder andere zijn werk ‘Software Garden’ afronden, waar hij sinds 2016 aan werkt. Ook heeft hij een residency gepland bij Spike Island in Bristol en gaat hij nieuw werk maken voor exposities die hij in het vooruitzicht heeft.

Niels Post, Rotterdam
Spam, computer gegenereerde tekst die niemand wil maar die overal opduikt, vormt de laatste jaren het basismateriaal van de beroepspraktijk van Niels Post. Hij gebruikt het voor interventies op leegstaande winkelramen, wandsculpturen en ruimtevullende installaties. Zowel buiten op straat als binnen in een tentoonstellingscontext. De komende jaren wil hij dieper ingaan op de abstractie in zijn werk. Startpunt bij elk werk is een enkele zin of een paar trefwoorden uit zijn spamfilter. Van daaruit gaat hij al zoekende aan het werk.

Just Quist, Tilburg
Just Quist is geïnteresseerd in de manier waarop de schilderkunst na het postinternet-tijdperk functioneert. Nadat hij lange tijd allerhande materialen en technieken voor zijn schilderijen gebruikte en experimenteerde met verschillende dragers, gaat zijn aandacht nu weer uit naar verf en doek. Quist wil zijn werk de komende tijd verder ontwikkelen, waarbij tekst en taal een belangrijke rol gaat spelen. Ook gaat hij nieuw werk maken voor exposities in het vooruitzicht.

Adriaan Rees, Amsterdam
Adriaan Rees vraagt de bijdrage aan voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen en uitbreiden van zijn website: www.adriaanrees.com. Ook gaat hij in de komende jaren verschillende projecten realiseren. Zo gaat de kunstenaar werken aan een catalogus die bij de expositie in Museum Beelden aan Zee zal verschijnen, en zal hij een installatie maken voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad, in samenwerking met galerie De Vis en Museum Belvedère. Daarnaast werkt Rees aan de voorbereiding van zijn expositie bij Livingstone Gallery.

Sybren Renema, Alphen aan den Rijn
Sybren Renema ontvangt een bijdrage om de komende jaren aan verschillende projecten te kunnen werken. Het doel is zijn zichtbaarheid als beeldend kunstenaar zowel nationaal als internationaal verder te vergroten. De omschreven projecten sluiten aan op eerder gemaakt werk, maar zullen tegelijkertijd zijn praktijk verdiepen. Tevens wil hij residencies volgen en blijven reageren op open calls.

Wouter van Riessen, Amsterdam
Wouter van Riessen wil verder werken aan zijn serie bloemstillevens Fifteen sunflowers in a vase. Ook wil hij zich wijden aan andere stillevens waarin voorwerpen samenkomen en een onderlinge communicatie wordt afgedwongen. Daarnaast wil Van Riessen zich verdiepen in het onderwerp ’tijd’ en zal hij zijn huidige website vernieuwen.

Mike Rijnierse, Den Haag
Mike Rijnierse maakt kinetische licht- en geluidssculpturen en installaties. Zijn werk richt zich op de zintuiglijke waarneming, waarbij hij de interactie met de bezoeker zoekt. In bijvoorbeeld het recente werk ‘Relief’ staat echolocatie centraal, waarin de kunstenaar via geluid de ruimte voelbaar wil maken. Met behulp van de bijdrage wil Rijnierse zijn artistieke praktijk verdiepen.

Tanja Ritterbex, Eygelshoven
Tanja Ritterbex wil graag een publicatie maken van haar ‘Selfie Serie’ uit 2015, die is aangekocht door het Bonnefantenmuseum. Ze wil meer gaan reizen, onder andere naar het Instituto Buena Bista op Curacao, en naar Los Angeles om samen te werken met een collega kunstenaar. Ze wil meer experimenteren en heeft daar ruimte en technische middelen voor nodig. Zo zoekt ze een groot atelier om grote schilderijen te kunnen produceren. In de toekomst wil ze gaan exposeren in de National Gallery in Harare, Zimbabwe en in de Kunsthalle in Düsseldorf.

Ronald Ruseler, Haarlem
Ronald Ruseler werkt niet stijlgebonden. Er is in de loop van de tijd een raamwerk ontstaan met centrale thema’s en feitelijke-, dichterlijke of narratieve deelgebieden, die zich veelal cyclisch en repetitief ontwikkelen. Momenteel is hij bezig met een reeks monumentale schilderijen en daar heeft hij een paar jaar werken in zijn atelier voor uitgetrokken. Die werken worden straks gepresenteerd op tentoonstellingen van de-Passages (eigen kunstinitiatief) en elders.

Keiko Sato, Nijmegen
Keiko Sato vraagt een bijdrage aan voor het realiseren van verschillende projecten, waaronder het vervolg op een eerdere installatie, die gebaseerd was op Fukushima, en een installatie over duurzaamheid. Verder wil ze werken aan collages en tekeningen in haar atelier. Een ander plan is om de samenwerking met Nico Huijbregts voort te zetten en samenwerking te zoeken met een jonge kunstenaar in kader van tentoonstelling bij Club Solo en bij DordtYart.

Diana Scherer, Amsterdam
Diana Scherer werkt met biologische processen. Haar interesse gaat uit naar botanisch materiaal, wat de basis vormt van haar onderzoek. Ze vraagt de bijdrage aan om haar onderzoek de komende jaren verder te kunnen verdiepen en met nieuwe onderzoeken te kunnen beginnen. Daarnaast wil Scherer experimenteren en nieuw werk ontwikkelen, onder andere over kristallisatie, ijsbloemen en de beïnvloeding van ijskristallen. Ook staat een publicatie op de planning en gaat ze investeren in nieuwe apparatuur.

Charlotte Schleiffert, Rotterdam
Charlotte Schleiffert wil de komende vier jaar doorgaan met het maken van tekeningen, schilderijen en af en toe ruimtelijk werk. Ze wil voornamelijk gaan werken met collages op satijn, zodat haar beeldtaal eenvoudiger wordt. Series kleine tekeningen waar ze nu aan werkt zijn ‘de mens en de natuur’ en ‘de ideale omgeving’. Natuur en stadsleven wisselen zich hierin af. Dit thema wil Schleiffert gaan uitwerken tot grote schilderijen.

Tanja Smeets, Utrecht
Tanja Smeets gaat de bijdrage gebruiken voor uitgebreid onderzoek, om daarna een aantal nieuwe projecten te kunnen realiseren en een publicatie uit te geven. Ze wil daarnaast experimenteren met kostuums, als onderdeel van een installatie, en verder werken aan twee installaties van keramiek. Ook wil ze de bezoeker meer betrekken in haar werk, door een installatie te maken waar de bezoeker doorheen kan dwalen of in kan zitten.

Rik Smits, Gouda
Rik Smits wil de komende vier jaar aan verschillende doelstellingen werken die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van zijn werk en beroepspraktijk. Zo gaat hij zijn serie tekeningen van fictieve steden voortzetten en thematisch verder uitwerken. Het plan is om elk jaar drie grote tekeningen te maken van minimaal 180 x 240 cm. De tweede doelstelling is het tentoonstellen van zijn tekeningen en zijn werkplan bestaat dan ook deels uit het organiseren van een tentoonstelling. Als laatste doelstelling wil hij gaan investeren in materiaal om zijn werk naar een hoger niveau te tillen.

Eva Spierenburg, Zeist
Eva Spierenburg ontvangt een bijdrage zodat zij de tijd en middelen heeft om voort te bouwen op de ervaringen die zij de afgelopen jaren heeft opgedaan. Ook gaat ze nieuw werk ontwikkelen, en haar werk beter positioneren in Nederland en daarbuiten. De kunstenaar zou graag de mogelijkheid hebben om technische hulp in te huren bij ambitieuze ideeën die ze niet alleen in haar atelier kan vormgeven. Ook gaat Spierenburg een residency doen in Xiamen en wil ze werken aan enkele publicaties.

Renie Spoelstra, Rotterdam
Renie Spoelstra ontvangt een bijdrage om te kunnen blijven reizen om voldoende archiefmateriaal te verzamelen dat aansluit bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Deze wil ze in alle rust uitwerken in haar atelier. Ze gaat bovendien onderzoek doen naar de beeldende mogelijkheden voor het Japanse landschap, in de voetsporen van ‘helden’ Katsushika Hokusai en Akira Kurosawa. Daarnaast zal ze de komende twee jaar gebruik maken van een werkplek bij het atelier van Marc Mulders, om een periode buiten de stad Rotterdam te zijn en geconcentreerd te kunnen werken.

Toon Teeken, Maastricht
Toon Teeken wil voor zijn presentatie in 2018 bij Nouvelles Images meer werken op papier maken en de flexibiliteit van de papieren ondergrond uitbuiten. Ook wil hij grote werken, waaronder werken op papier, goed gaan inlijsten. In 2019 heeft hij een presentatie in Essen bij Galerie Frank Schlag, waar hij werken op papier en schilderijen gaat exposeren. Daarnaast is hij van plan het presentatieconcept van zijn werk bij Art Chapel ook op andere plekken uit te voeren. Teeken wil doorwerken zoals hij nu bezig is, maar zich ook verder verdiepen en thematisch ontwikkelen. Ook wil hij fotoboeken blijven maken.

Derk Thijs, Amsterdam
Discontinuïteit speelt een grote rol in het werk van Derk Thijs. Het is een vorm van zelfkritiek, een poging om telkens alles opnieuw te zien. Hij wil de komende tijd nieuw werk maken voor tentoonstellingen in het vooruitzicht, zoals bij Galerie Onrust. Daarbij gaat hij uitzoeken hoe de sterk verschillende werken op een goede manier samen gepresenteerd kunnen worden. Ook wil hij onderzoek doen naar time-based werk in de vorm van film of performance.

Curdin Tones, Amsterdam
De praktijk van Curdin Tones heeft zich ontwikkeld van een ateliergerichte praktijk naar een praktijk waarbij de lokale context van waar het werk gerealiseerd wordt belangrijk is. Hij heeft regelmatig opdrachten in de openbare ruimte. De komende periode wil hij aan een aantal projecten werken in zowel museale context als de publieke ruimte. Daarnaast wil hij kennis doorgeven aan studenten van masteropleidingen rond het thema kunst en cultuur in rurale gebieden en is hij van plan het initiatief SOMALGORS74 voort te zetten.

Sander Troelstra, Amsterdam
Sander Troelstra heeft de bijdrage aangevraagd om verder te kunnen werken aan zijn portretten en verder onderzoek te kunnen doen naar het gebruik van gecombineerde media. Hij werkt momenteel aan twee langlopende projecten: La Vienne (een audio-visueel reisverslag dat zal verwijzen naar de volledige levenscyclus van de bewoners langs de oever) en Bewoners van de Bijlmer (een hybride mix van zijn traditionele, esthetische zwart-wit beelden en een meer innovatieve manier van storytelling).

Adam Ulbert, Amsterdam
Adam Ulbert werkt met drie verschillende media: schilderijen, sculptuur en video. Zijn beroepspraktijk bestaat uit zowel het doen van onderzoek als het daadwerkelijk creëren van werken. De komende jaren wil hij onderzoek doen naar het nalatenschap van Forrest Bess, een kunstenaar die in 1911 geboren is in Texas. Vanuit het onderzoek zal werk ontstaan in de verschillende media waarin hij werkt.

Veron Urdarianu, Amsterdam
Veron Urdarianu maakt architectonische modellen, sculpturen en schilderijen. Hij wil de komende periode vooral projectmatig gaan werken zodat hij zich meer kan verdiepen. Ook gaat hij onderzoek doen naar onderwerpen waar hij reeds mee begonnen is, zoals het onderzoeken van de relatie tussen sculptuur, schilderkunst en architectuur. Het onderzoeksproces zal hij documenteren en dit kan weer onderdeel zijn van het uiteindelijke werk.

Olga Vasiljeva, Amsterdam
Olga Vasiljeva maakt site-specific installaties waarin sculpturen, tekeningen, video en gevonden objecten samenkomen. Geschiedenis, architectuur, muziek, mythologie en literatuur zijn vaak onderwerp van haar werk. Ze heeft voor de komende maanden en jaren veel exposities in het vooruitzicht. Ook heeft ze ideeën voor nieuwe projecten waar ze aan wil werken, onder andere bij De Vleeshal en bij de Baltic Triennial.

Niels Vis, Amsterdam
Merel van ‘t Hullenaar en Niels Vis vormen sinds 2004 een kunstenaarsduo. In tweedimensionaal werk en (digitale) video’s bevragen zij thema’s als globalisering, culturele assimilatie, exotisme en maakbaarheid. Zij willen nieuwe vormen van interactie met de toeschouwer verkennen en onderzoek verrichten naar de biografieën van ‘vergeten’ historische Colombiaanse kunstenaars.

Barbara Visser, Amsterdam
De basis van het werk van Barbara Visser is een permanente verwondering over de manier waarop wij als mens de wereld en onszelf als mens vormgeven. In haar professionele praktijk streeft Visser naar een model waarin artistieke autonomie en maatschappelijke inzet geen tegenpolen zijn, maar in elkaars verlengde liggen. Ze voert daarom een hybride praktijk waarin ruimte is voor meerdere (on)verantwoordelijkheden. De komende tijd gaat ze verder werken aan haar eigen oeuvre, waarbij de ervaringen van de afgelopen jaren een rol zullen spelen.

Rob Voerman, Arnhem
Rob Voerman creëert tekeningen, fotografische werken, sculpturen en site-specific installaties die als ontmoetingsplek dienst doen. Daarbij verwijst hij naar architectuur en stedenbouw en put hij met name uit de nalatenschap van het modernisme. Hij wil met de bijdrage meer focus aanbrengen in zijn praktijk. Ook gaat hij werk tot stand brengen in betekenisvolle contexten, zoals in Noord-Sumatra en Gaza-Stad.

Tao G. Vrhovec Sambolec, Amsterdam
Het werk van Tao G. Vrhovec Sambolec bestaat uit geluidsinstallaties, waarbij tactiliteit, kinetische beweging en vibratie een belangrijke onderdelen zijn. De komende tijd wil hij verder werken aan het langlopende project ‘Reading Reading’, dat moet resulteren in een serie werken die bestaat uit installaties, performances en interventies.

Robin Waart, Amstelveen
Het werk en de projecten waarop Robin Waart zich de afgelopen jaren heeft toegelegd, laten zich het beste omschrijven als bewuste herhalingsoefeningen op basis van verzamelen en vergaren. Hij verzamelt specifieke maar tegelijkertijd alledaagse materialen: boeken, filmstills, polaroids, bedrukte en onbedrukte pagina’s. De komende periode wil Waart zich richten op een aantal projecten, onderzoek doen en nieuw werk maken voor tentoonstellingen.

Erik Wesselo, Amsterdam
Erik Wesselo werkt in de disciplines film, performance, fotografie en installaties. Hij wil de komende jaren doorgaan op twee lijnen: die van de film ‘East River’, waarin hij op een beschouwende, verinnerlijkte wijze uitdrukking geeft aan de relatie met de stad. De tweede lijn gaat door op het thema van de films ‘Tilt’ en ‘Lucky 7’. Tegelijkertijd leggen deze films een verandering van de stad vast. Naast de plannen voor nieuwe films blijft hij ook polaroids maken. Deze functioneren als een soort mentaal geheugen voor zichzelf.

Sylvie Zijlmans, Amsterdam
De projecten van Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis zijn een zoektocht naar manieren om de onontkoombaarheid van de werkelijkheid te vertalen naar iets dat nieuwe perspectieven opent. Ze werken multidisciplinair en combineren gewoonlijk verschillende media. De komende tijd willen ze onderzoek doen naar de mogelijkheden van grote autonome tekeningen. Ook willen ze research gaan doen om een film te maken vanuit hun eigen verhaal, waarbij ze wellicht ook mensen zullen betrekken voor specifieke onderdelen.

Timmy van Zoelen, IJsselstein
Tijdens zijn werkperiode bij WIELS werd Timmy van Zoelen gegrepen door de duisternis en het lichtspel in Furious Suns. Wanneer de film op groot formaat geprojecteerd wordt in een donkere ruimte, ontstaat er een illusie van diepte die bij de toeschouwer een fysieke ervaring teweeg kan brengen. Via presentaties die hij bij de residency deed en de daaropvolgende reacties en discussies, heeft hij nieuwe ingevingen gekregen voor het ontwerpen en toepassen van digitale lens flare animatie. Om de voortzetting hiervan kracht bij te zetten is hij digitale lens flare als zijn primaire medium gaan beschouwen. Op basis van dit principe wil hij de komende jaren zijn oeuvre uitbreiden.

Projectinvesteringen beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Voor kunstenaars en bemiddelaars die plannen willen realiseren die in tijd begrensd zijn en/of leiden tot een artistiek/inhoudelijk resultaat.

Abel Minnée, Amsterdam
Das Dokument
€10.094
Abel Minnée ontvangt een bijdrage voor de onderzoeksfase van zijn project ‘Das Dokument’. Daarin stelt hij de catalogisering van objecten via de fotografie aan de kaak. Dat levert volgens hem slechts een eendimensionaal beeld op. In het project wil hij spelen met de betekenis en verhalen achter ogenschijnlijk alledaags objecten die zijn ingezet bij spionage.

Adi Hollander, Amsterdam
The Body Imitates the Landscape
€29.332
Adi Hollander ontvangt een bijdrage voor het project ‘The Body Imitates the Landscape’, in samenwerking met componist Claudio F. Baroni en Maze Ensemble. In recent onderzoek focust ze op geluid als tactiele ervaring, naar aanleiding van haar eigen hardhorendheid. Hollander wil haar onderzoek voortzetten en nieuwe objecten realiseren. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar dove en autistische kinderen en organiseert zij het event ‘Other Abilities’ bij Broedplaats LELY, De Appel en STEIM, geïnspireerd op Michitaro Tada’s boek Karada.

Alfred Marseille, Amsterdam
Sonotrope 2.0
€9.180
Robin Noorda en Alfred Marseille ontvangen een bijdrage voor hun project Sonotrope 2.0. Sonotrope is een VR installatie, een ruimtelijke muziekcreatie en afspeelsysteem voor visueel ingestelde componisten. Het einddoel is een serie voorstellingen, en na evaluatie van de resultaten zal het leiden tot een nieuw traject: de ontwikkeling van Sonotrope 3.0. Hierbij gaat het om het vrijgeven van de methode via een open source app versie en een installatieversie in een openbare ruimte.

Alicia Framis, Amsterdam
Is My Body Public? & Life Dress
€18.450
Alicia Framis ontvangt een bijdrage voor twee projecten met nieuwe collecties jurken: ‘Is My Body Public?’ en ‘Life Dress’. Ze zijn een vervolg op de eerdere collectie ‘Anti Dog’ (2003, Nederlands Paviljoen, 50e Biënnale van Venetië). De twee nieuwe collecties die in de performances te zien zijn behelsen het nog steeds zeer actuele thema van intimidatie tegenover vrouwen. Framis wil hiermee bereiken dat mensen bewust blijven van deze problematiek.

Andrea Prins, Rotterdam
Gezellig Alleen
€6.120
Andrea Prins ontvangt een bijdrage voor haar project ‘Gezellig Alleen’, dat zich richt op het opsporen van alternatieven voor de huidige, naar de mening van Andrea Prins, te eenzijdige kijk op het (samen)wonen. Historische woningplattegronden als onderdeel van het architectonisch erfgoed worden zichtbaar en inzichtelijk. Uitgangspunt bij het project is haar eigen, gevarieerde woongeschiedenis. Door vanuit de begrippen flexibiliteit, functie en privacy naar historische plattegronden te kijken, verwacht Prins vernieuwende inzichten te verkrijgen voor hedendaagse problematieken.

Annaleen Louwes, Amsterdam
FERNWEH
€12.276
Annaleen Louwes ontvangt een bijdrage voor ‘Fernweh’, dat zij toont bij Cargo in Context tijdens Unseen 2018. Het betreft een combinatie van bestaand en nieuw fotografisch werk. Daarbij gaat zij nader in op existentiële vragen over leven en dood die het overlijden van haar vader opriepen.

Ans van Berkum, Almere
Willem van Genk; King of Railway Stations
€22.959
Ans van Berkum ontvangt een bijdrage voor haar onderzoek naar het werk van de Nederlandse Outsider kunstenaar Willem van Genk (1927-2005), en de receptie daarvan in de Nederlandse kunstwereld van circa 1960 tot nu. De feiten die over zijn leven bekend zijn, hebben in de loop van de tijd geleid tot verschillende interpretaties van zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden, zijn beweegredenen en zijn werk. Van Berkum zal onderzoek doen naar de receptiegeschiedenis van zijn werk en van Nederlandse Outsider Art.

Antonio Jose Guzman, Amsterdam
The Supreme Exodus
€26.820
Antonio Jose Guzman ontvangt een bijdrage voor ‘The Supreme Exodus’. Het project focust op de gedwongen verplaatsing van inheemse stammen door de bouw van de Barro Blanco-dam in Panama, medegefinancierd door de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkeling (FMO). Via installaties, textiele werken, zeefdrukken en performances legt hij verbanden met de Afrikaanse diaspora en eigen DNA-sequenties. Het werk wordt getoond in TENT Rotterdam en in de NG Art Gallery tijdens de Havana Biënnale in Panama.

Arja Hop, Amsterdam
Residuen Project Amsterdam
€7.500
Arja Hop en Peter Svenson ontvangen een bijdrage voor hun onderzoeksproject ‘Residuen Project Amsterdam’, dat handelt over de eigenschappen van plantaardige kleurstof van spontaan groeiende stadsplanten en bomen in Amsterdam. Hop en Svenson willen het belang van de plantenwereld en de gevolgen voor deze wereld door menselijk ingrijpen en klimaatverandering onderstrepen. Het uiteindelijke werk zal bestaan uit een installatie van fotografische analoge kleurenresiduen en fotogrammen.

Astrit Ismaili, Amsterdam
THE NEW BODY
€11.655
Astrit Ismaili ontvangt een bijdrage voor ‘The New Body’, een installatie en performance. ‘The New Body’ vloeit voort uit onderzoek dat Ismaeli in 2016 startte. Ismaeli maakt een lichaamsinstrument met geluidssensoren die activeren met zijn bewegingen. Voor de installatie maakt Ismaeli een registratie van zijn performance die in de installatie (‘holocube’) wordt vertoond. De performance bestaat ten dele uit liederen die Ismaeli uitvoert.

Bas Hendrikx, Amsterdam
Manuscript: Queer Exhibition Histories (1980-heden)
€12.744
Bas Hendrikx ontvangt een bijdrage voor onderzoek naar de geschiedenis van queer tentoonstellingen. De uitkomst krijgt vorm in een publicatie met interviews met degenen die destijds (grofweg 1980-heden) bij deze tentoonstellingen betrokken waren. Het manuscript zal bestaan uit een serie interviews met kunstenaars, curatoren en academici over de geschiedenis van queer tentoonstellingen en hun ervaringen daarmee. Hendrikx richt zich specifiek op de relatief kleine of underground tentoonstellingen omdat die over het algemeen niet tot nauwelijks gedocumenteerd zijn.

Bas Ketelaars, Breda
Residency GlogauAir
€12.582
Bas Ketelaars ontvangt een bijdrage voor zijn residency bij GlogauAIR in Berlijn. Daar wil hij zijn praktijk voortzetten en de relatie tussen zijn tekenwerk en fotografie nader onderzoeken. Daarnaast wil Ketelaars zijn netwerk verbreden ten behoeve van zijn project ‘Tireless Line’ waarin hij hedendaagse tekenaars bijeenbrengt en reflecteert op de actuele positie van de tekenkunst.

Ben Krewinkel, Haarlem
Africa in the Photobook: Colonial Africa 1880s-1990s
€8.160
Ben Krewinkel ontvangt een bijdrage voor het historisch onderzoek naar de geschiedenis van het fotoboek in Afrika, in de periode van 1880 – 1995. In deze fase wordt een manuscript geschreven. Uiteindelijke doel is een tweedelig boek te laten verschijnen. Deze aanvraag is voor onderzoek voor deel een: ‘Africa in the Photobook: Colonial Africa 1880s-1950s’.

Berend Strik, Amsterdam
‘Deciphering the Artist’s Mind’: Berlijn
€12.300
Berend Strik ontvangt een bijdrage voor een werkperiode in Berlijn als onderdeel van zijn langlopende project ‘Decipher The Artist’s Mind’. Hij is door Livingstone Gallery (Den Haag) uitgenodigd om 3 maanden in het atelier van de galerie in Berlijn te verblijven.

Bert Jacobs, Amsterdam
Stages for living, loving and working
€20.974
Bert Jacobs vraagt een bijdrage voor het project ‘Stages for living, loving and working’, wat hij wil ontwikkelen tijdens een residentieperiode in Künstlerhaus Schloss Balmoral te Bad Ems in Duitsland. Het werk zal bestaan uit een reeks van vijf onderling samenhangende podia met de ondertitels: The Ballroom, The Revue, The Lighthouse, The Garage Sale en The Encore. In de reeks keren sculpturale objecten en bouwwerken in steeds nieuwe gedaanten terug. Zo ontstaat een groeiend audiovisueel archief.

Carl Johan Högberg, Amsterdam
She Who Speaks
€859
Carl Johan Högberg ontvangt een bijdrage voor de productie van nieuw werk voor twee tentoonstellingen. Een solotentoonstelling bij Grazer Kunstverein (maart 2018) en een groepstentoonstelling bij Salzburger Kunstverein (augustus 2018). Högberg is door Kate Strain, directeur van de Grazer Kunstverein, uitgenodigd om zijn werk ‘She Who Speaks’ opnieuw te onderzoeken en opnieuw te installeren.

Charlotte Lagro, Maastricht
Residency NARS Foundation NYC met aansluitend tentoonstelling bij het Bonnefantenmuseum
€5.100
Charlotte Lagro heeft een bijdrage gekregen voor een residency bij NARS Foundation in New York. In Lagro’s multidisciplinaire praktijk staan het zoeken naar identiteit, geschiedenis en de menselijke waarneming centraal. Daarbij kruipt ze dicht op de huid van degene die zij filmt. In New York maakt ze nieuw videowerk op basis van ontmoetingen met de kunstenaarsgemeenschap. Het Bonnefantenmuseum zal het werk in het kader van een reeks van kleinschalige solopresentaties tentoonstellen.

Christiaan Bastiaans, Amsterdam
Valuable Cargo
€79.650
Christiaan Bastiaans ontvangt een bijdrage voor ‘Valuable Cargo’, een video-installatie bestaande uit vier gesynchroniseerde video-projecties op vier semi-transparante projectieschermen. Bastiaans is uitgenodigd voor de Setouchi Triënnale 2019. ‘Valuable Cargo’ wordt getoond op het eiland Oshima. Bij de opening van de expositie zullen er ter plekke een of meerdere live performances worden uitgevoerd. De acteurs in de live performance gaan een interactie aan met de acteurs in de video’s en voor deze live interactie wordt een aparte videomontage gemaakt.

Christian Friedrich, Amsterdam
Nonverbal Communication
€10.200
Christian Friedrich ontvangt een bijdrage voor zijn project ‘Nonverbal Communication’, een onderzoek van zes maanden dat zich richt op de associatieve betekenis van geluid en visuele expressie, en dat resulteert in nieuwe serie geluids- en videowerken.

Colin Huizing, Amsterdam
Stanley Brouwn Index
€13.566
Colin Huizing ontvangt de bijdrage samen met Julia Mullié voor ‘stanley brouwn index’, een onderzoek in private en publieke archieven, literatuur en kunstenaarsdocumenten. Het heeft als doel een compleet overzicht samen te stellen over alle kunstenaarsactiviteiten, manifestaties en objecten van stanley brouwn. Hiermee kan de basis worden gelegd voor een compleet monografisch overzicht van het oeuvre van stanley brouwn om dit inzichtelijk maken voor vakgenoten en een groot publiek.

Coralie Vogelaar, Amsterdam
Reclassified (werktitel)
€8.550
Coralie Vogelaar ontvangt een bijdrage voor het project ‘Reclassified’. Dit project is begonnen met een database van 4.000 foto’s en 1.000 3D-scans van klassieke sculpturen uit verschillende tijdsperiodes. Door body tracking herkenningssoftware en data-analyse van 3D-software, clustert zij sculpturen op houdingen, beweging en de mogelijkheid om perfect in elkaar te passen als een puzzel. De resultaten worden getoond in sculpturen uit goedkope materialen in een tentoonstelling in PuntWG (Amsterdam). Verder zal er in dezelfde periode een performance in V2 (Rotterdam) plaatsvinden.

Cornelis de Boer, Amsterdam
Wetenschapper en Kunstenaar. Een evaluatie van samenwerkingsprojecten in Nederland en Europa.
€16.884
Cornelis de Boer ontvangt een bijdrage voor zijn project ‘Wetenschapper en Kunstenaar. Een evaluatie van samenwerkingsprojecten in Nederland en Europa’. De Boer doet onderzoek naar de praktijk van uitwisseling tussen wetenschap en kunst om antwoord te krijgen op de vragen: ‘wat dragen dergelijke uitwisselingen bij aan de actuele vitaliteit van de kunst en aan het (culturele) functioneren van de wetenschap?’

Dan Walwin, Amsterdam
New solo exhibition Rennes Biennale 2018
€21.750
Dan Walwin ontvangt een bijdrage voor een nieuwe serie werken die getoond worden in een solopresentatie op de zesde Biënnale van Rennes (Les Ateliers de Rennes, september 2018). Walwin zal een site-specific werk maken in een zaal in het Musée de Beaux Arts de Rennes.

Danielle Lemaire, Breda
Now we rise and we are everywhere
€8.365
Danielle Lemaire ontvangt een bijdrage voor ‘Now we rise and we are everywhere’. Op uitnodiging van NN Contemporary Art in Northampton (Engeland) zal zij nieuwe tekeningen, performances en een vinyl-plaat produceren op basis van het muzikale oeuvre van Nick Drake. Ook zal zij musicerende collega-kunstenaars vragen werk van Drake te herinterpreteren.

David Bernstein, Amsterdam
Something to hold on to
€3.017
David Bernstein en Rosa Sijben ontvangen een bijdrage voor het project ‘Something to hold on to’. Het SculptureCenter in New York nodigt hen uit om deel te nemen aan de groepstentoonstelling ‘In Practice’. Hiervoor willen Sijben en Bernstein een serie nieuwe objecten maken die bezoekers bij zich dragen gedurende hun verblijf in de tentoonstelling.

Domenico Mangano, Amsterdam
Realisatie site-specific installatie Fresh Sonnets
€3.015
Domenico Mangano ontvangt een bijdrage voor een site-specific installatie ‘Fresh Sonnets’ voor de tentoonstelling ‘Paesaggi mentali/ Traiettori Naturali’, een Collateral Event van Manifesta 12 (Palermo, 2018). De installatie bestaat uit het componeren van een reeks sonnetten met bijbehorende tekeningen waarin de fauna, flora en het cement van de stad Palermo de hoofdrol hebben NB Manifesta 12

Domenico Mangano, Amsterdam
Oysters for naturalization
€4.986
Domenico Mangano en Marieke van Rooy ontvangen een bijdrage aan voor het werk ‘Oysters for naturalization’. Mangano en Van Rooy maken een nieuwe korte science fiction film waarin ze de Japanse oesters uit de Waddenzee met een surreële vragenlijst benaderen om te achterhalen hoe ze zich verhouden tot de flora en fauna in hun directe omgeving. De video zal getoond worden in de groepstentoonstelling ‘You got to burn to shine’ in de Galleria Nazionale d’Arte Moderna (GNAM) in Rome.

Edwin van Onna, Luyksgestel
Early Ed
€4.760
Edwin van Onna ontvangt een bijdrage voor onderzoek naar fotograaf Ed van der Elsken. Hij wil de periode voor zijn doorbraak in 1956 met de fotoroman ‘Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés’ uitlichten. Dat doet hij door te focussen op de verschillende leefmilieus waarin Van der Elsken verkeerde en zijn vroege, commerciële foto-opdrachten.

Eglė Budvytytė, Amsterdam
Orcas and Vulcanos
€14.411
Eglė Budvytytė ontvangt een bijdrage voor de performance ‘Orcas and Vulcanos’. De performance zal uitgevoerd worden tijdens de tweede Triënnale van Beetsterzwaag, een onderdeel van het hoofdprogramma Friesland Culturele Hoofdstad 2018, waarin het begrip ‘iepen mienskip’ (open gemeenschap) centraal staat. ‘Orcas en Volcanos’ zal een verdere verkenning zijn van het gebruik van rituelen in een performance. Tevens is het een vervolg op een choreografie die Budvytytė eerder is gestart met het project ‘Liquid power has no shame’. Het werk onderzoekt de interactie tussen de nederigheid van de mens in relatie tot het landschap.

Eleni Kamma, Maastricht
CASTING CALL: Episode I
€21.395
Eleni Kamma ontvangt een bijdrage voor haar project ‘Casting Call: Episode I’, een reeks proeven, gebeurtenissen en manifestaties die uitmonden in een film. Zij benadert het als een culturele allegorie van het hedendaagse Europa, waarbij ze het begrip ‘parrhesia’ gebruikt als de moed om een (subversieve) dialoog te openen. ‘Casting Call’ is opgebouwd rond drie steden die een centrale rol spelen in het Europese politieke theater: Brussel, Athene en Maastricht. ‘Episode I’ is het eerste deel van een drieluik en speelt zich af in Limburg.

Elodie Hiryczuk, Amsterdam
One Moon in a Thousand Seas
€3.999
Hiryczuk / Van Oevelen ontvangen samen een bijdrage voor nog te produceren fotografische kunstwerken voor de tentoonstelling ‘Seeing without a Seer’ in Looiersgracht 60, Amsterdam. Het project heet ‘One Moon in a Thousand Seas’ en bestaat uit 10 foto’s van reflecties van de maan. Zij willen daarmee tonen dat een werkelijkheid in meervoud (of miljoenvoud) aanwezig kan zijn op hetzelfde moment.

Eloise Sweetman, Rotterdam
Charlotte Poseneske in Nederland
€6.813
Eloise Sweetman ontvangt een bijdrage voor onderzoek naar het werk van Charlotte Posenenske, om een presentatie van haar werk in een museale context te realiseren, in combinatie met werk van hedendaagse kunstenaars. Dit zal het eerste grote curatoriële onderzoek zijn naar het werk van Charlotte Posenenske en haar invloed op de Nederlandse kunstwereld. Uitgangspunt voor het onderzoek is de vraag hoe Charlotte Posenenske’s maatschappelijke en artistieke visie tijdens haar leven een discussiepunt kan vormen voor onze huidige tijd.

Erwin Driessens, Amsterdam
Spotter
€15.038
Erwin Driessens en Maria Verstappen vragen een bijdrage voor het project ‘Spotter’. Na 1,5 jaar onderzoek naar kunstmatige neurale netwerken (AI), gaan ze robotica integreren in dit project. Het draait om de karakteristieke zang van de merel, op basis van geluidsopnames. Door een AI gegenereerde zanggeluiden worden buiten afgespeeld om andere merels te lokken, die op hun beurt worden vastgelegd door de camera van de robot. Driessens & Verstappen willen bovendien het publiek mee nemen in het leerproces van deze vogelspotter, om zo een reflectie op gang te brengen over machinale leer- en verbeeldingsprocessen.

Femke Dekkers, Breda
Turning the corner
€3.979
Femke Dekkers ontvangt een bijdrage om nieuw werk te kunnen ontwikkelen tijdens een residency van 3 maanden bij Artists Unlimited in Bielefeld, Duitsland. In deze periode zal ze haar werkproces onderzoeken door fotografische kaders en perspectieven op nieuwe manieren in te zetten om te kijken tot welke resultaten dit leidt. Daarnaast wil ze uitzoeken of dit ook tot resultaten kan leiden in andere media dan fotografie, zoals sculptuur of installaties. Aan het einde van de werkperiode kan ze in een expositie bij Artists Unlimited nieuwe presentatievormen uitproberen.

Fleur van Dodewaard, Amsterdam
Haas en Maan
€8.160
Fleur van Dodewaard vraagt een bijdrage aan voor een werkperiode waarin ze haar praktijk wil verdiepen. Ze wil de komende maanden gebruiken om zichzelf te leren weven. In deze periode zal ze een weefopleiding volgen en met het medium experimenteren in haar studio.

Florian Braakman, Rotterdam
El Campo (Het platteland) werktitel
€6.800
Florian Braakman ontvangt een bijdrage voor zijn project El Campo (het platteland), een residentieperiode bij AADK Spain, in Blanca, regio Murcia in Spanje. In deze residentie gaat hij een nieuw werk realiseren over het gebied rondom Blanca.

Frank van der Stok, Amsterdam
Seeing without a Seer
€4.250
Het project ‘Seeing Without a Seer’ is een expositie bij Looiersgracht 60, Amsterdam. Frank van der Stok ontvangt een bijdrage voor 2,5 maanden vanaf augustus 2018. De twee maanden zijn ter voorbereiding van de tentoonstelling. Ook wil Van der Stok zich als initiatiefnemer kunnen voorbereiden op de conferentie die tegelijkertijd plaatsvindt. De resterende twee weken gebruikt hij om het project te kunnen afronden.

Geert-Jan Hobijn, Amsterdam
kogelzaal (werk titel)
€6.519
Geert-Jan Hobijn ontvangt een flexibele bijdrage voor een residency van een maand bij het ‘instrument inventors initiative’ (iii) in Den Haag. Hij maakt daar een geluidsinstallatie voor de Sound Art Exhibition in de Kogelzaal van het Kruithuis for November Music in Den Bosch. In de installatie wordt door een motor een selectie gemaakt uit drie opties: 1) een snaar instrument met 10 meter lange bassnaren 2) een door een motor gestuurde speelgoed muziekbox of 3) een trilinstrument met een groot volume.

Germaine Kruip, Amsterdam
GERMAINE KRUIP: WORK PLAN
€53.683
Germaine Kruip heeft een bijdrage ontvangen voor een serie nieuwe werken die zij produceert en toont in een periode van zes maanden in België, Nederland, Spanje en Zuid-Korea. Zij krijgt de complete vrijheid om de het stuk ‘Einstein on the Beach’ van Philip Glass door het Ictus Ensemble en Collegium Vocale Gent te regisseren dat voorts gaat reizen, toont haar werk in een duo-presentatie met Stef Driesen in Cultuurcentrum Mechelen, creëert een werk in opdracht voor Fundació Antoni Tàpies in Barcelona en sluit de reeks af met een solo in Gallery Baton in Seoul. Rode lijn in het werk is het spel tussen licht en schaduw, geluid en het menselijke gebaar in de ruimte.

Goeun Bae, Amsterdam
Be ever hearing, but never understanding
€15.570
Goeun Bae ontvangt een bijdrage voor de productie van een performancekunstwerk tijdens haar Fellowship Program bij CCA Kitakyushu op het eiland Kyūshū in Japan. Ze wil het gebruik van geluid in samenwerking met een componist verder ontwikkelen binnen haar performances. Ze daarbij is voornamelijke geïnteresseerd in wat zij noemt het geluid van ‘excretion’ (afscheiding).

Hadassah Emmerich, Brussel
The Great Ephemeral Skin
€13.215
Hadassah Emmerich vraagt een bijdrage aan voor het realiseren van nieuw werk voor een grote solotentoonstelling in De Garage, Mechelen (B). Deze tentoonstelling, waarbij ook een monografie zal verschijnen, wordt gerealiseerd in samenwerking met Onomatopee (Eindhoven). Emmerich maakt werk op doek en papier en doet onderzoek naar toepassingen van vinylsjablonen als autonoom materiaal. Daarnaast gaat ze muurschilderingen ontwerpen en zich inhoudelijk verder verdiepen via essays rond het werk van vrouwelijke Pop Art kunstenaars, waaronder Kiki Kogelnik, en de notie ‘The Great Ephemeral Skin’ van Lyotard.

Hans Wilschut, Rotterdam
Un Nuovo Futuro per Scampia
€18.720
Hans Wilschut ontvangt een bijdrage voor het project ‘Un Nuovo Futuro per Scampia’, een film die de poëtische en sociale kant van architectuur onderzoekt. Het is een visueel en essayistisch verhaal over de wijk Scampia in Napels, met in het bijzonder het wooncomplex ‘Vele’. Door fragmenten van interviews met bewoners van de wijk, via een Engels/Italiaanse voice-over, ontstaat geleidelijk een verhalende context. Men hoort ook fragmenten over de geschiedenis van Scampia, de leefomstandigheden, de visies op de huidige situatie en de gedachten over de toekomst.

Hans van Houwelingen, Amsterdam
Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor (werktitel)
€30.648
Hans van Houwelingen ontvangt een flexibele bijdrage voor de ontwikkeling van ‘Tussen blauwe golven en groene corridor’. Het project handelt over de mogelijke verwijdering van het iconische omgevingskunstwerk ‘Blauwe Golven’ van Peter Struycken. Het is een artistiek onderzoeksproject, dat zal uitmonden in een (video)installatie, aangevuld met publieke momenten en debat. De centrale vraag is hoe Nederlands cultureel erfgoed zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Een cruciaal moment binnen het project is een performance waarbij ‘Blauwe Golven’ brandschoon gemaakt wordt.

Heidi Vogels, Amsterdam
Rehearsal
€19.700
Heidi Vogels ontvangt een bijdrage voor de productie van de filminstallatie ‘Rehearsal’, een film die niet documentair, maar conceptueel is vormgegeven. ‘Rehearsal’ is een onafhankelijk werk als filminstallatie, maar het is ook de conceptuele kern in het filmessay ‘Gardens of Fez’, en de schakel naar een vervolg van dit filmproject in Nederland.

Helen Anna Flanagan, Rotterdam
HISK
€22.900
Helen Anna Flanagan ontvangt een bijdrage voor het eerste jaar van een tweejarige werkperiode bij HISK. Daar zal ze zich toeleggen op het schrijven van experimentele scripts voor korte, absurdistische, fictieve videowerken. Ook wil ze haar vaardigheden op het gebied van scriptschrijven, filmen en editing verdiepen.

Ide André, Arnhem
The Performance Picture
€11.538
Ide André ontvangt een bijdrage voor ‘The Performance Picture’, een samenwerkingsproject met Koen Delaere. ‘The Performance Picture’ is een werkperiode van drie maanden waarin een mid-career kunstenaar, Koen Delaere, en een jonge kunstenaar, Ide André, gezamenlijk onderzoek doen met betrekking tot hun schilderpraktijk. De centrale vraag binnen dit onderzoek richt zich op de paradox tussen een procesmatige benadering van de schilderkunst en het resultaat als autonoom beeld in de wereld.

Ine Lamers, Rotterdam
Remote Sensing
€12.157
Ine Lamers ontvangt een bijdrage voor ‘Remote Sensing’ (werktitel), een fotografie project in IJsland. Het project vormt een verdieping van eerdere fotografische experimenten.

Janis Rafa, Amsterdam
Eaten by Non-Humans
€13.788
Janis Rafa ontvangt een bijdrage aan voor onderzoek en productie van een nieuwe reeks sculpturale werken: ‘Eaten by Non-Humans’. De serie zal bestaan uit verschillende (gebruiks)voorwerpen, zoals stoelen, metalen platen, houten omheiningen, stoffen (kleden, tapijten) en geopende vogelkooien. Rafa past deze objecten aan door ze te beschilderen en op verschillende manieren te presenteren. Met dit onderzoeksproject wil ze voor het eerst diepgaand experimenteren met het installeren van formaten, materialen en objecten. Het werk zal getoond worden tijdens een solotentoonstelling bij het Centraal Museum Utrecht en een solo show bij Martin van Zomeren.

Irene Kopelman, Amsterdam
On Yellows
€30.280
In het project ‘On Yellows’ onderzoekt Irene Kopelman gele landschappen. Daartoe zal ze naar Argentinië en de VS reizen en onderzoeken hoe de mens het landschap heeft veranderd.

Irene Kopelman, Amsterdam
A Matter of Scale
€10.369
Irene Kopelman gebruikt de bijdrage voor ‘A Matter of Scale’, een onderzoeksproject naar plankton, in samenwerking met het Museum of Modern and Contemporary Art (MAMAC) in Nice en Océanologique de Villefranches-sur-Mer (gelieerd aan de Université Paris). Kopelman zal vier weken op de campus van de universiteit verblijven, tijdens het bloeiseizoen van phytoplankton in oktober 2018. Ze zal kennismaken met het instituut, data verzamelen en onderzoekers interviewen. Vervolgens gaat ze een serie tekeningen maken en de resultaten presenteren in haar lopende publicatieserie ‘Notes on Representation’.

Irina Birger, Amsterdam
The Book of Happiness and Sadness
€5.130
Irina Birger ontvangt een bijdrage voor ‘The Book of Happiness and Sadness’, een video die gebaseerd is op een van de tekeningendagboeken van de kunstenaar, en haar deelname aan een Ayahuasca ceremonie in Israël. Terwijl ze door de abstracte tekeningen bladert, vertelt ze over de psychedelische groepservaring. Het verhaal en de patronen in de tekeningen beschrijven menselijke verbintenissen en de betekenis van in een groep passen versus het individualisme.

Jan Dietvorst, Amsterdam
Buku – Bibliotheca Surinamica
€5.100
Jan Dietvorst en Willem van Zoetendaal ontvangen een bijdrage voor het project ‘Buku – Bibliotheca Surinamica’. Uit de gelijknamige verzameling van historische prenten en boeken over Suriname van Carl Haarnack willen zij een publicatie destilleren, waarbij bewoners van Suriname het uitgangspunt zijn. Dietvorst en Zoetendaal zullen de bijdrage inzetten om een representatieve selectie uit het archief te maken. Daarnaast verrichten zij onderzoek naar overige presentatiemogelijkheden, bijvoorbeeld een tentoonstelling.

Jan Hoek, Amsterdam
Mental Disorder Superpowers
€21.927
In zijn praktijk houdt Jan Hoek zich voornamelijk bezig met de relatie van fotograaf tot model en de blik op ‘de ander’ en stereotypen. Hij ontvangt een bijdrage voor een werkperiode van drie maanden in psychiatrisch ziekenhuis Kings County Hospital in Brooklyn (New York), mogelijk gemaakt door de Nederlandse stichting Beautiful Distress. Hoek gaat samen met patiënten een comic maken, waarin zij een superhelden-alter-ego van zichzelf creëren, met krachten die in deze wereld misschien worden gezien als een tekort of probleem.

Jan van der Ploeg, Amsterdam
FRONT INTERNATIONAL, Cleveland Triennial for Contemporary Art
€5.694
Jan van der Ploeg ontvangt een bijdrage voor het voorbereiden en produceren van een muurschildering bij de Cleveland Triennial for Contemporary Art. Het ontwerpen en de voorbereidingen voor het uitvoeren van de muurschildering vinden plaats in zijn atelier in Amsterdam. Voor de uitvoering van de muurschildering en de presentatie ervan zal hij samen met een assistent naar Cleveland afreizen en daar 12 dagen verblijven.

Jan van der Ploeg, Amsterdam
Beglückung der Welt, ‘100 years of Bauhaus’
€3.786
Jan van der Ploeg ontvangt een bijdrage voor het project ‘Beglückung der Welt’, waarvoor hij op uitnodiging van het Mies van der Rohe Haus Museum een muurschildering ontwerpt en uitvoert. Dit in het kader van het 100-jarig bestaan van Bauhaus, dat volgend jaar in Duitsland wordt gevierd. Het ontwerpen en de voorbereidingen voor het uitvoeren van de muurschildering vinden plaats in zijn atelier in Amsterdam. Voor de uitvoering zal hij samen met een assistent naar Berlijn reizen en daar zeven dagen werken.

Jasper de Beijer, Amsterdam
The Exhibition (werktitel)
€14.048
Jasper de Beijer vraagt een bijdrage voor de realisatie van het project ‘The Exhibition’, een serie foto’s en een animatie waarbij de kunstenaar een aantal filmsets in zijn studio gaat bouwen. Deze sets gaat hij filmen en fotograferen, om vervolgens dit materiaal op de computer te combineren met CGI. Het project is een rechtstreeks gevolg van zijn werkperiode in WIELS de afgelopen zes maanden.

Jimini Hignett, Amsterdam
Research in Dakar en ‘Collapse of Justice’
€9.643
Jimini Hignett ontvangt een bijdrage voor onderzoek naar prostitutie in Dakar. Het werk zal resulteren in tekst en videomateriaal en zal gebruikt worden om een nieuwe performance te ontwikkelen: ‘Collapse of Justice’. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de resultaten ook verwerkt worden in een boek. Een ander plan is maskers maken met de vrouwen waar ze mee gaat samenwerken en deze te fotograferen. Dit materiaal zal deel uit maken van haar ontwikkelde serie: ‘Out of Sight, Out of Mind’.

Jimini Hignett, Amsterdam
The Prostitution Monologues
€22.128
Jimini Hignett ontvangt een flexibele bijdrage voor de productie van acht nieuwe videowerken voor haar serie ‘The Prostitution Monologues’, gebaseerd op haar onderzoek in Dakar. Teksten uit het onderzoek zal Hignett bovendien gebruiken voor een theaterstuk met dezelfde titel. De monologen zijn gebaseerd op interviews met vrouwen die tot prostitutie gedwongen zijn. Deze getuigenissen vertellen het verhaal over prostitutie en de samenhang met politieke en economische processen zoals privatisering, corruptie en (economische) onbalans.

Joep Vossebeld, Maastricht
Ine Schröder, een postume samenwerking (werktitel)
€4.080
Joep Vossebeld ontvangt een bijdrage voor een werkperiode van drie maanden in de residency/werkplaats FLACC te Genk (B). Hij wil daar gaan werken aan een project dat de werktitel heeft ‘Ine Schröder, een postume samenwerking’. Centraal thema daarin is het kunstenaarsoeuvre en de vraag of en hoe je postuum aan een oeuvre zou kunnen verder werken. Voor dit onderzoek en project koos Vossebeld de kunstenaar Ine Schröder (1951-2014).

Judith Quax, Amsterdam
Voyage à Dakar
€10.800
Judith Quax ontvangt een bijdrage voor het voltooien van haar film ‘Voyage a Dakar’. De film toont haar reis per auto van Nederland naar Senegal, die zij enige tijd geleden maakte met haar jonge zoon. Onderweg verbleven ze bij lokale families, waarvan sommigen een tijdje met hen meereisden. Quax is uitgenodigd door Photoville New York om de film af te maken en daar te tonen.

Julia Mullié, Amsterdam
Stanley Brouwn Index
€13.566
Julia Mullié ontvangt de bijdrage samen met Colin Huizing voor ‘stanley brouwn index’, een onderzoek in private en publieke archieven, literatuur en kunstenaarsdocumenten. Het heeft als doel een compleet overzicht samen te stellen over alle kunstenaarsactiviteiten, manifestaties en objecten van stanley brouwn. Hiermee kan de basis worden gelegd voor een compleet monografisch overzicht van het oeuvre van stanley brouwn om dit inzichtelijk maken voor vakgenoten en een groot publiek.

Julia Mullié, Amsterdam
Manuscript ‘Kasper Bosmans: Things Unpublished’
€8.038
Julia Mullié ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van de monografische publicatie ‘Kasper Bosmans: Things Unpublished’. Ze wil de werken van de jonge Belgische kunstenaar Kasper Bosmans zoveel mogelijk fysiek leren kennen, gesprekken houden met de kunstenaar, zich verdiepen in zijn documentatie en literatuuronderzoek verrichten. Phillip van den Bossche, directeur van Mu.ZEE in Oostende, kunstenaar Marina Pinsky en Zoë Gray, senior curator bij WIELS, zullen als optreden als gastauteurd. De publicatie moet verschijnen bij MER Paper Kunsthalle en Luc Derycke zal het boek vormgeven.

Junsheng Zhou, Rotterdam
Vegetating Image: Program
€10.200
Junsheng Zhou ontvangt een bijdrage voor ‘Vegetating Image: Program’. Het project bestaat uit twee delen. Zhou wil via digitale techniek een fotowerk ontwikkelen dat over langere tijd groeit. Het beeld verdwijnt zodra de handeling van het fotograferen stopt. Het is voor het publiek zichtbaar als VR-installatie of als website. Daarnaast wil hij een analoge camera ontwikkelen die over een periode van 100 jaar een beeld vastlegt. Zo wordt de film een representatie van haar eigen levensduur.

Juri Suzuki, Amsterdam
Undress Local Commodities
€2.550
Juri Suzuki ontvangt een bijdrage voor deelname aan de artist in residence in De Fabriek Eindhoven. Tijdens deze periode zal ze nieuw werk maken over alledaagse Nederlandse objecten. Dit wordt vervolgens verwerkt in tekeningen, site-specific installaties en sculpturen. Ze gaat tijdens dit project samenwerken met Eva Schalkwijk om kennis uit te wisselen, en met Annee Grøtte Viken, met wie zij voor de opening van de tentoonstelling een performance gaat creëren.

Karen Sargsyan, Arnhem
Opera Monde
€13.564
Karen Sargsyan ontvangt een bijdrage voor de realisatie van nieuw werk voor de groepstentoonstelling ‘Opera Monde’ in Centre Pompidou-Metz. Hij krijgt twee zalen toegewezen om monumentale installaties met levensgrote mensfiguren te maken. Een daarvan zal reflecteren op de ontwerpen van avant-garde-kunstenaar Natalya Goncharova voor het opera-ballet ‘De Gouden Haan’ uit 1914. De andere zaal zal focussen op de cinematografie van Pasolini, Fellini en Parajanov.

Karen Sargsyan, Arnhem
Rock Paper Scissors
€9.666
Karen Sargsyan ontvangt een bijdrage voor de nieuwe solotentoonstelling ‘Rock Paper Scissors’. Hij is uitgenodigd voor een solotentoonstelling door het Tower of David Museum of the History of Jerusalem. Voor deze tentoonstelling in de archeologische tuinen van het museumcomplex zal hij nieuw werk maken. Het werk bestaat uit 10 monumentale sculpturen die personages uitbeelden uit de eeuwenlange historie van de stad.

Kate Cooper, Amsterdam
Bunker-face
€17.993
Kate Cooper heeft een bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van het werk ‘Bunker-face’, dat ze onder meer in het Stedelijk Museum zal vertonen. Cooper onderzoekt vormen van digitale representatie, specifiek CGI-animatie. In het project wil ze nieuwe manieren van verzet tegen ziektes als HIV en kanker in het lichaam verbeelden. Daartoe gaat ze samenwerken met Nederlandse digitale professionals, het Amsterdam Infection & Immunity Institute, het Nederlands Kanker Instituut en het Amsterdam Machine Learning Lab.

Katherina Marie Heil, Rotterdam
Sensory Thresholds
€6.800
Katherina Heil ontvangt een vaste bijdrage voor haar project ‘Sensory Thresholds’. Daartoe zal zij naast zelfstandig onderzoek een werkperiode bij A-Dash in Athene aangaan. Binnen haar onderzoek wil ze experimenteren met verschillende media. Inhoudelijk wil ze simpele structuren onderzoeken die mogelijk fractale eigenschappen hebben. Het moet resulteren in een combinatie van tekeningen, sculpturen en digitale colleges.

Katherine MacBride, Rotterdam
Relationality, Collectivity, Non-Obligation
€3.967
Katherine MacBride ontvangt een bijdrage voor ‘Relationality, Collectivity, Non-Obligation’ in CCA Glasgow. MacBride bevraagt in haar werk het begrip relationaliteit. Dat doet ze via sculptuur, video, installatie, workshops en performance. In haar solo in CCA onderzoekt MacBride hoe de architectuur nieuwe vormen van collectiviteit kan verwelkomen, maar ook welke impliciete vormen van uitsluiting aanwezig zijn.

Kerstin Winking, Amsterdam
Mindful Circulations
€11.050
Kerstin Winking ontvangt een bijdrage voor haar project ‘Mindful Circulations: The Museum as Location for Intercultural Encounters’, een onderzoek dat moet uitmonden in een essay. Het essay verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Mindful Circulations’ in het Dr. Bhau Daji Lad Mumbai City Museum (BDL) in India. De tentoonstelling brengt werk van hedendaagse kunstenaars uit India, Indonesië en Nederland samen in het voormalige koloniale museum van Mumbai. Thematisch gaat de tentoonstelling over de dwarsverbanden tussen visuele cultuur en (koloniale) handelsrelaties gezien vanuit de individuele perspectieven van de kunstenaars.

Kim Boske, Amsterdam
Artist in Residence Kamiyama (KAIR) Japan
€6.364
Kim Boske ontvangt de bijdrage voor een verblijf van een maand in de AIR Kamiyama in Japan. Boske maakt foto’s en video-installaties. Ze stelt haar werk samen door verschillende momenten van hetzelfde beeld vast te leggen. Op deze manier wordt tijd niet alleen een middel om het beeld te creëren, maar ook onderwerp van haar onderzoek. Het resultaat is een verzameling beelden door de tijd heen, die samen een nieuw moment vormen: een beeld dat onmogelijk is om waar te nemen, maar wat Boske op deze manier toch zichtbaar maakt.

Koen Delaere, Tilburg
The Performance Picture
€13.433
Koen Delaere ontvangt een bijdrage voor ‘The Performance Picture’, een samenwerkingsproject met Ide André. ‘The Performance Picture’ is een werkperiode van drie maanden waarin een mid-career kunstenaar, Koen Delaere, en een jonge kunstenaar, Ide André, gezamenlijk onderzoek doen met betrekking tot hun schilderpraktijk. De centrale vraag binnen dit onderzoek richt zich op de paradox tussen een procesmatige benadering van de schilderkunst en het resultaat als autonoom beeld in de wereld.

Kris Dittel, Rotterdam
The Post-Operatic Voice
€5.274
Kris Dittel ontvangt een bijdrage voor haar project ‘The Post-Operatic Voice’. Ze doet onderzoek naar de veranderende relatie tussen de stem en het lichaam, en ze wil haar kennis vergroten van de artistieke praktijk van zowel kunstenaars als componisten op dit gebied. Dit moet leiden tot een project dat uitgevoerd gaat worden bij TENT, bij V2 en tijdens de Operadagen Rotterdam.

Lara Almarcegui, Rotterdam
Gravel
€4.257
Lara Almarcegui ontvangt een bijdrage voor een nieuw filmisch werk gebaseerd op haar presentatie ‘Gravel’ op Art Basel in 2018. Het werk, waarin zij elke dag vele vrachtwagens grind liet storten op het voorplein van de beurs, verwijst naar de dagelijkse extractie van 250 ton ruw materiaal uit een steengroeve nabij Basel.

Laurence Aëgerter, Amsterdam
Voorbereiding van solotentoonstelling in Musée du Petit Palais
€19.244
Laurence Aëgerter ontvangt een de bijdrage voor de voorbereiding van een solopresentatie in het Musée du Petit Palais, Parijs. Aëgerter, die tevens is opgeleid als kunsthistorica, herinterpreteert op subjectieve wijze historisch en hedendaags fotografisch beeldmateriaal door het in een nieuwe context te plaatsen en nieuwe elementen toe te voegen. Ze zal de brede collectie van het museum als uitgangspunt nemen en nieuw werk in keramiek en glas ontwikkelen.

Laurens Otto, Brussel
RESOLUTION: een onderzoek naar de impact van het digitale beeld
€5.616
Laurens Otto ontvangt een bijdrage voor het project ‘RESOLUTION: een onderzoek naar de impact van het digitale beeld’. Otto zal inhoudelijk vooronderzoek doen voor RESOLUTION, een nog op te zetten magazine over het digitale beeld in Nederland.

Lennart Lahuis, Leeuwarden
Residency BANFF Centre for Arts and Creativity
€3.259
Lennart Lahuis ontvangt een bijdrage voor een residency in BANFF Centre for Arts and Creativity, Canada. Lahuis wil een papierrestauratietechniek toepassen die hij eerder in Duitsland heeft opgedaan. BANFF biedt daarvoor de benodigde faciliteiten. De vijfweekse werkperiode zal Lahuis de mogelijkheid bieden zijn beeldende onderzoek af te ronden en het werk te maken dat hij tijdens drie solotentoonstellingen in 2018 zal tonen.

Lennart Lahuis, Leeuwarden
Solotentoonstellingen Fries Museum/Princessehof
€11.985
Lennart Lahuis ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van een solotentoonstelling in het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Hij toont nieuw, in-situ werk en bestaand werk, waaronder raamprints en objecten en installaties in klei, water, was en papier. Hij legt daarin een verband tussen de Brexit en geologisch onderzoek naar de breuk tussen Groot-Brittannië en continentaal Europa.

Léon Kruijswijk, Amsterdam
Curatorial fellowship – KW Institute for Contemporary Art
€10.200
Léon Kruijswijk ontvangt een bijdrage voor een curatorial fellowship van zes maanden bij het KW Institute for Contemporary Art te Berlijn. Onder de supervisie van directeur Krist Gruijthuijsen en curator Anna Gritz werkt Kruijswijk mee aan het vooronderzoek en de realisatie van het tentoonstellingsproject ‘The Resonance of David Wojnarowicz’ (februari-april 2019). De fellowship bij dit gerenommeerde internationale instituut is voor Kruijswijk een uitgelezen mogelijkheid om zijn curatorschap verder te ontwikkelen en zijn netwerk uit te breiden.

Lisette Smits, Utrecht
Migrating Voices (working title)
€10.200
Lisette Smits ontvangt een bijdrage voor haar project ‘Migrating Voices’, een onderzoek gericht op het articuleren en behouden van verloren, dissidente, marginale of anderszins onderdrukte stemmen die opereren op de as tussen Nederland en Bulgarije. ‘Migrating Voices’ zal seminars, openbare symposia en publicaties voortbrengen in samenwerking met verschillende partners.

Lotje van Lieshout, Amsterdam
Virtuele Diorama’s
€9.180
Lotje van Lieshout ontvangt een bijdrage voor het bouwen van fysieke diorama’s om die vervolgens te vertalen naar VR. De diorama’s tonen fantastische, onwerkelijke landschappen, die gebaseerd zijn op bestaande natuur. Het project is een nieuwe stap in haar ontwikkeling, waarbij schilderkunst en videowerk met andere disciplines bij elkaar worden gebracht. De VR-diorama’s zullen zowel tijdens tentoonstellingen als online in digitale vorm te zien zijn. Een van de virtuele diorama’s zal speciaal gemaakt worden voor een project op ‘Into The Great Wide Open’.

Lucian Wester, Rotterdam
Libri
€8.500
Lucian Wester ontvangt een bijdrage om een serie kunstenaarsboeken te construeren uit oude kunst/fotoboeken. Met dit project wil hij een vervolg geven aan zijn eerste kunstenaarsboek: ‘Imago Libri’. Dat was geheel gemaakt uit oude foto- en kunstboeken. Voor de nieuwe serie zal hij specifieker bronmateriaal gebruiken en daarmee scherper zijn in maatschappijkritiek en media-(zelf)reflectie. ‘Libri’ wordt gepresenteerd tijdens een tentoonstelling bij CINNNAMON (Rotterdam) in de zomer van 2018.

Luuk Smits, Rotterdam
Trein (Rucka Artist Residency)
€4.760
Luuk Smits ontvangt een bijdrage voor een residency periode bij Rucka in Letland. Daar gaat hij een werk maken over de Trein. Door een dialoog aan te gaan met materialen en elementen wil hij dichter bij de persoonlijkheid van deze machine komen.

Maarten Davidse, Amsterdam
Conscious Collective
€12.078
Maarten Davidse vraagt een bijdrage aan voor het project ‘Consious Collective’ dat hij uitvoert in het kader van ‘Exploded View’, een onderzoeksproject van de VU en Italiaanse partners over stadsparken. Samen met planoloog Victor van Maldegem zal Davidse ‘mental maps’ maken van het Appia Park in Rome. Dat zal leiden tot vier miniatuurlandschappen en korte video’s.

Maarten Overdijk, Leiden
Body Building
€3.743
Maarten Overdijk vraagt een bijdrage voor ‘Body Building’, een groep van werken die hij wil ontwikkelen voor de gelijknamige groepstentoonstelling medio 2018. Het gaat om een installatie die zal bestaan uit een vloersculptuur, een filmprojectie en een serie bedrukte panelen. Daarnaast speelt een interview met een lichaamsantropoloog een belangrijke rol in het werk. Het interview wordt op verschillende manieren gepresenteerd.

Madelon van Schie, Amsterdam
Art from Latin America in the Stedelijk Museum. A critical examination of the museum’s presentation and acquisition policy
€2.550
Madelon van Schie ontvangt een bijdrage voor haar onderzoek naar het verzamel- en collectiebeleid van het Stedelijk Museum in Amsterdam met betrekking tot kunst uit Latijns-Amerika. Ze richt zich daarbij met name op de tentoonstelling ‘U-ABC’, die onder Wim Beeren in 1989 plaatsvond. Het Stedelijk koos in de jaren negentig en tachtig vaak voor jonge en opkomende kunstenaars, gekozen door Wim Beeren zelf. In haar onderzoek stelt Van Schie vragen over zijn motivatie en samenhangende criteria met betrekking tot het verzamel- en tentoonstellingsbeleid, en hoe dit zich tot de rest van de wereld verhoudt.

Magali Reus, Den Haag
Expositie Hepworth Prize for Sculpture
€85.887
Magali Reus ontvangt een bijdrage voor de productie van nieuw werk voor de tentoonstelling bij haar nominatie voor de Hepworth Prize for Sculpture in The Hepworth Wakefield (Engeland). Voor de presentatie maakt ze variaties op eerdere muurinstallaties, die ze ditmaal in een ruimtelijke installatie plaatst, zodat ook de achterkant te zien is. Hiermee onderzoekt ze de manier waarop sculpturale objecten zichzelf ontvouwen, de relatie tussen de toeschouwer en object, en de mogelijkheid om het horizontale perspectief te doorbreken met een opwaartse beweging.

Margré Steensma, Rotterdam
Other Spaces
€6.800
Steensma ontvangt een bijdrage voor haar project ‘Other Spaces’, waarin ze zich concentreert op andere, vergeten ruimtes. De installaties en sculpturen die Steensma voorheen maakte zag ze als een conceptualisatie van de huiselijke ruimtes. Ze zocht naar herkenbare objecten die deze ruimtes representeerden. De functionaliteit werd bevraagd: het object moest worden ontdaan van de originele functie, proberen te zijn wat het niet was, of het materiaal moest gemanipuleerd worden. Het huiselijke heeft Steensma nu verruild voor een gevoel van algemene onrust.

Margriet Luyten, Den Bosch
Levenswerk III – de kunstverzamelaars (onderzoek/oriënterende fase)
€5.825
Margriet Luyten ontvangt een bijdrage voor de onderzoeksfase van haar nieuwste filmproject ‘Levenswerk III – de kunstverzamelaars’, wat een vervolg is op ‘Levenswerk I – de kunstenaars’ en ‘Levenswerk II – de kunstbemiddelaars’.

Maria Verstappen, Amsterdam
Spotter
€6.538
Maria Verstappen en Erwin Driessens vragen een bijdrage voor het project ‘Spotter’. Na 1,5 jaar onderzoek van kunstmatige neurale netwerken (AI) willen zij nu robotica gaan integreren in dit project. Gedurende dit interactieve proces verbeteren kunstenaar en criticus hun vaardigheden teneinde geheel zelfstandig, interpretaties van merels te kunnen maken. Iets soortgelijks gaan ze doen met de karakteristieke zang van de merel, op basis van geluidsopnames. De door de AI gegenereerde zanggeluiden zijn ook buiten te horen om andere merels te lokken die op hun beurt worden vastgelegd door de robotcamera. Driessens & Verstappe stellen zich tot doel om het publiek mee te nemen in het leerproces van deze vogelspotter, om zo een reflectie op gang te brengen over machinale leer- en verbeeldingsprocessen.

Marieke van Rooy, Amsterdam
Oysters for naturalization
€4.986
Marieke van Rooy en Domenico Mangano ontvangen een bijdrage aan voor het werk ‘Oysters for naturalization’. Mangano en Van Rooy maken een nieuwe korte science fiction film waarin ze de Japanse oesters uit de Waddenzee met een surreële vragenlijst benaderen om te achterhalen hoe ze zich verhouden tot de flora en fauna in hun directe omgeving. De video zal getoond worden in de groepstentoonstelling ‘You got to burn to shine’ in de Galleria Nazionale d’Arte Moderna (GNAM) in Rome.

Marielle van den Bergh, Eindhoven
The Primal Nature Project
€24.210
Marielle van den Bergh ontvangt een bijdrage voor de productie van een nieuw wandobject voor een solotentoonstelling in Museum Rijswijk. De tentoonstelling heeft de voorlopige titel ‘The Primal Nature Project’. Voorafgaand doet zij inhoudelijk onderzoek tijdens een residency in BigCi in het Wollemi National Park, Australië. Voor de uitvoering werkt zij samen met het TextielLab van TextielMuseum Tilburg.

Mariska ter Horst, Leiden
Interpretatiekaders voor een duurzame omgang met museumcollecties
€20.400
Mariska ter Horst ontvangt een bijdrage voor ‘Curating Global Canons? Interpretative frameworks for the 21st century collection of modern and contemporary art globally’. Daarbij verricht zij onderzoek naar transhistorisch, transnationaal en transcultureel cureren in de context van een geglobaliseerde wereld. Uitkomsten van het project zijn verschillende publicaties, een symposium en een online expositie in samenwerking met het Nederlandse Research Centre for Material Culture (RCMC).

Marjan Teeuwen, Amsterdam
Voorbereiding Archief New York en Archief Korea
€10.575
Marjan Teeuwen vraagt de Projectinvestering aan voor activiteiten ten behoeve van twee solo-exposities van Archief New York en Archief Korea. Door deze activiteiten wil zij de toekomstige samenwerkingen met musea verdiepen en uitbreiden. Ook is haar werk te zien bij Bruce Silverstein Gallery in New York en bij Onground Gallery in Seoul. Voor beide plekken is de opzet het realiseren van nieuw werk in de archief-serie, met een semi-permanent karakter. De subsidieaanvraag betreft de voorbereidingsfase van deze archiefwerken, niet de uiteindelijke uitvoering.

Marjolijn Dijkman, Drogenbos
Navigating Polarities (21st Biennale of Sydney)
€20.007
Marjolijn Dijkman vraagt een bijdrage voor het maken van de filminstallatie ‘Navigating Polarities’, voor haar deelname aan de 21ste Biennale of Sydney. In de film onderzoekt Dijkman hoe mensen en dieren hun gedrag en activiteiten binnen de inherente wetten van de aarde synchroniseren en coördineren.

Mark Kremer, Amsterdam
Onderzoek naar Christiaan Bastiaans’ nieuwe work-in-progress ‘Valuable Cargo’
€10.200
Mark Kremer ontvangt een bijdrage voor onderzoek naar het oeuvre van kunstenaar Christiaan Bastiaans. Dit doet hij voornamelijk door middel van een close-up van zijn werkwijze voor de nieuwe film ‘Valuable Cargo’. Kremer wil zes maanden lang het werkproces volgen van deze ‘senior artist’, als ‘embedded art writer’ die van zeer nabij het filmproces volgt. Het onderzoek moet leiden tot een of meerdere publicaties en een eindessay.

Martha Colburn, Amsterdam
The Garden (No. 50)
€9.570
Martha Colburn ontvangt een bijdrage in de kosten voor het produceren van ‘The Garden’ (No. 50). Een animatiefilm naar aanleiding van een muziekstuk met dezelfde naam, gecomponeerd door de Engelse componist Richard Ayres en uitgevoerd door het ASKO/Schönberg ensemble onder leiding van Bas Wiegers. De voorstelling wordt zo ingericht dat er ruimte is voor ‘live triggers’, waardoor elke voorstelling uniek is.

Martín La Roche, Amsterdam
Proposal for a Bookshelf at Kings County Hospital
€15.450
Martin La Roche ontvangt een bijdrage voor nieuw werk dat hij maakt tijdens zijn residency bij Kings County Hospital in Brooklyn (New York). In installaties en performances ordent en sorteert hij voorwerpen, en speelt hij een spel met de duiding ervan. In New York wil La Roche een boekenkast verwezenlijken, waarin zowel artsen als psychiatrisch patiënten archiefmaterialen uit de bibliotheek, maar ook eigen of gevonden objecten en persoonlijke verhalen kunnen verzamelen en sorteren. Door groepstherapiesessies bij te wonen, wil La Roche nieuwe verbanden en betekenislagen in het instituut blootleggen.

Martine Stig
Walking in the City (WTC)
€11.012
Martine Stig ontvangt een bijdrage in de productie van een videowerk en serie drukwerken voor de groepstentoonstelling ‘Seeing without a seer’ in Looiersgracht 60 in Amsterdam dit najaar. Zij toont daar het videowerk ‘Walking in the city’, een kunstwerk dat de nieuwe dimensie ‘hoogte’ toevoegt aan de menselijke blik. Door de democratisering van de drone en Google maps is een nieuwe blik op de wereld aan het ontstaan. De video maakt deel uit van haar langlopende project ‘Vertigo’.In het verlengde van dit project verschijnt een nieuwe publicatie.

Maya Watanabe, Amsterdam
Undead
€17.721
Maya Watanabe ontvangt een bijdrage voor de productie van ‘Undead’, een video-installatie die de focus legt op definities van de dood en de politieke implicaties die deze definities dragen. Het project komt tot stand in samenwerking met de Han Nefkens ARCO-Madrid prijs die zij in 2018 won.

Merlijn Schoonenboom, Berlijn
Een kruis op het paleis. Duitsland en de nieuwe zoektocht naar culturele identiteit
€5.100
Merlijn Schoonenboom ontvangt een vaste bijdrage voor zijn te publiceren boek ‘Een kruis op het paleis. Duitsland en de nieuwe zoektocht naar culturele identiteit’. In Duitsland staat het thema ‘nationale identiteit’, tot grote schrik van veel intellectuelen, sinds drie jaar ook bovenaan de politieke agenda. Schoonenboom wil het onderwerp in de volle breedte onderzoeken, met een nadruk op de nieuwe rol van cultureel erfgoed in het politieke debat en de constructie van ‘nieuwe culturele symbolen’.

Michele Rizzo, Amsterdam
HIGHER xtn.
€13.500
Michele Rizzo vraagt een bijdrage voor de performance ‘HIGHER xtn.’, onderdeel van HIGHER, een lopend project dat het fenomeen ‘clubbing’ onderzoekt. Tot nu toe beperkte de presentatie van het onderzoek zich tot een workshop en een performance voor drie dansers op toneel. Dit project wordt interdisciplinair uitgebreid en het wordt uitgevoerd tijdens ‘Freedom of Movement’, de tentoonstelling met gemeentelijke kunstaankopen in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Miek Zwamborn, Fionnphort – Isle of Mull
Knockvologan Observatory
€8.500
Miek Zwamborn ontvangt een bijdrage voor het maken van een werk voor ‘Into The Great Wide Open’, in samenwerking met Rutger Emmelkamp, getiteld ‘Knockvologan Observatory’. Ter ere van het 10-jarig jubileum zal het festival dit jaar een extra uitgebreid kunstprogramma ontwikkelen dat op meerdere manieren een grotere cohesie binnen het festival mogelijk maakt, en tegelijkertijd het grotere verband zoekt tussen bezoekers, de artistieke ruimte en maatschappelijke aspecten.

Mila Lanfermeijer, Amsterdam
Residency SEA Foundation Tilburg
€1.700
Mila Lanfermeijer krijgt een vaste bijdrage voor haar residency van een maand bij SEA Foundation in Tilburg, waar ze ook een solopresentatie zal krijgen, getiteld ‘Ever so Humble Ever so Proud’. In deze werkperiode gaat ze de mogelijkheden van monochrome textiel-stoffen-kledij als sculpturaal medium of ‘shaped canvas’ onderzoeken. Als uitgangspunt hebben haar kunstwerken de geometrische vorm van een naaipatroon.

Miguel Peres dos Santos, Den Haag
Geographies of Freedom
€30.465
Miguel Peres dos Santos zal een nieuw videowerk realiseren in het kader van het project ‘Geographies of Freedom’ met schrijver-activist Egbert Alejandro Martina in Het Nieuwe Instituut. Daarin zal hij de relatie tussen vrijheid, (rassen)ongelijkheid en architectuur verkennen. Hij trekt een parallel tussen de arbeiderswijken Hoogvliet in Rotterdam en Wishi Marchena in Willemstad, beide onder de rook van een olieraffinaderij van Shell.

Miriam Windhausen, Amersfoort
De tweede huid; Kunstenaarsnalatenschappen in Nederland
€19.540
Miriam Windhausen ontvangt een bijdrage voor onderzoek naar de betekenis van kunstenaarsnalatenschappen in Nederland. Het voorstel bestaat uit theoretisch onderzoek, interviews en een aantal casussen in samenwerking met kunstenaars, erfgenamen, musea en (erfgoed)instellingen en onderwijsinstellingen. De aanpak is inhoudelijk, multidisciplinair en netwerkgericht. De resultaten en aanbevelingen zullen in de vorm van een symposium en publicatie(s) gepresenteerd worden.

Mirthe Klück, Hazerswoude Rijndijk
Residency HISK (Gent)
€23.605
Mirthe Klück ontvangt een bijdrage voor een werkperiode bij het HISK. Zij wil haar tweede jaar intensief en geconcentreerd gaan werken en haar netwerk vergroten. Klück’s schilderkunst ontstaat associatief: aanleiding is vaak een zin die in haar hoofd blijft hangen en geleidelijk transformeert tot een fysiek werk. Naast het associatieve heeft zij nog een ander uitgangspunt, namelijk de tegenstelling tussen de concepten sentiment en droog. Met sentiment bedoelt zij het dromerige en meeslepende van het materiaal in haar werk. Droog verwijst naar het feit dat het er geen narratief wordt geboden.

Morgan Betz, Amsterdam
Flies on Milk, Green Eggs & Ham
€8.000
Morgan Betz vraagt de bijdrage aan om voor zijn tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag nieuw werk te realiseren. De tentoonstelling zal voor een deel bestaan uit schilderijen en voor een deel uit sculpturen. De schilderijen zullen een lange wand beslaan van 20 meter en samen een fries vormen. De sculpturen worden gemaakt voor de nissen in de zaal en worden vervaardigd van epoxy hars. Ook verschijnt er een boek met een overzicht van zijn werk.

Naro Snackey, Amsterdam
Deuce (werktitel)
€3.664
Naro Snackey ontvangt de bijdrage voor het maken van een muurschildering en installatie. Dit werk maakt deel uit van haar project DEUCE dat te zien is in Cargo In Context in Amsterdam. Snackey onderzoekt hierin het dubbele-zijn van veel Indische Nederlanders als gevolg van een onverwerkte omgang met (de)kolonisering.

Nelson Enrique Gonzalez Romero, Balashi
Between two waters.
€75.500
Nelson Enrique Gonzalez Romero ontvangt een bijdrage voor het project ‘Between two waters’, een artistiek en etnografisch onderzoeksproject voor de uitwisseling van kennis en productie van nieuw werk. In dit project gaat het om het doorgronden van culturen van drie continenten en het eigen maken van lokale wijsheden, gewoonten en gebruiken.

Neva Lukic, Leiden
What Could/Should Curating Do? International course for emerging curators, Belgrade
€4.250
Neva Lukic ontvangt een bijdrage voor deelname aan de internationale cursus voor curatoren ‘What Could/Should Curating Do?’ in Belgrado, waarvoor ze is geselecteerd. Lukic gaat samen met de andere deelnemers een gezamenlijke tentoonstelling creëren. Daarbij wil ze twee kunstenaars van Het Wilde Weten in Rotterdam betrekken, waar ze curator-in-residence is. Gedurende de workshop zal ze ook een individueel tentoonstellingsconcept uitwerken, dat zich specifiek richt op tekstgebaseerde kunstwerken.

Nicoline van Harskamp, Amsterdam
My Name is Language
€29.817
Nicoline van Harskamp vraagt een bijdrage aan voor een nieuw performatief werk op locatie: ‘My Name is Language’. Dit werk ontwikkelt Harskamp voor Steirischer Herbst in Graz en het Project Art Center/Dublin Theatre Festival. Het idee is dat het werk daarna in andere contexten in aangepaste vorm opnieuw te zien zal zijn. Onderwerp is de eigennaam of persoonsnaam, en hoe die zich verhoudt tot taal, politiek en identiteit.

Niels Bekkema, Rotterdam
Independent residency Leighton Studios, BANFF, Canada
€2.870
Niels Bekkema ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor een residency in BANFF Centre for Arts and Creativity, Canada. Hij gaat nieuwe onderzoeksgebieden introduceren binnen zijn praktijk (zoals fotografie), om daarmee zijn praktijk te verrijken en te verdiepen. De teksten van Gertrude Stein en de praktijk van het vertalen daarvan zijn hierbij het vertrekpunt van zijn onderzoek.

Nikolai Riedinger, Den Bosch
It Won’t Hurt To Feel Less [IWHTFL]
€5.100
Niko Riedinger ontvangt een bijdrage voor een werkperiode bij Kaus Australis in Rotterdam. Riedinger schildert en zet tattoos bij zichzelf. Hij wil zich onderdompelen in Rotterdam, contacten met onder meer havenarbeiders leggen en ter plekke nieuw werk maken. Hij gaat hiermee testen in hoeverre een verschuiving van context zijn werk bepaalt.

Nora Turato, Amsterdam
I’m happy to own my implicit biases (malo mrkva, malo batina)
€29.017
Nora Turato ontvangt een bijdrage voor een nieuw te maken performance die ze gaat opvoeren tijdens Manifesta 12 in Palermo. De performance is gedurende de gehele periode dat Manifesta loopt afwisselend te zien. Wanneer Turato niet optreedt in de Oratorio di San Lorenzo is een geluidsregistratie van haar performance te horen. Delen van Turato’s script zullen in Palermo worden getoond op billboards, bushokjes en in de krant.

Patricia Kaersenhout
The Mask of Cruelty
€10.581
Patricia Kaersenhout ontvangt een bijdrage voor ‘The Mask of Cruelty’ voor een presentatie tijdens Manifesta12. Kaersenhout zal twee installaties tonen, het reeds bestaande ‘De Ziel van Zout’ en een nieuw te maken werk met bovengenoemde titel. Dit werkt volgt op een project dat Kaersenhout in 2010 startte in Palermo, toen ze op een rommelmarkt een Italiaanse versie van ‘De negerhut van Oom Tom’ vond. Ze heeft verschillende personen in Palermo en Suriname met het boek gefotografeerd. Deze foto’s zal ze verwerken op zeildoek met passages uit het boek. De installatie bestaat verder uit 44 witte vlaggen.

Patricia van Ulzen, Amsterdam
Onderzoek Naum Gabo Papers voor artikel Sculpture International Rotterdam
€1.768
Patricia van Ulzen ontvangt een bijdrage voor een onderzoek naar het beroemde kunstwerk van Naum Gabo in Rotterdam. Het zal resulteren in een artikel in ‘Sculpture International Rotterdam’ en een hoofdartikel in een publicatie over het kunstwerk van Gabo in Rotterdam.

Paul Kooiker, Amsterdam
Eggs and Rarities
€30.930
Paul Kooiker ontvangt een bijdrage voor het ontwikkelen en produceren van een nieuwe serie fotowerken voor een retrospectieve tentoonstelling bij FOMU in Antwerpen, getiteld Eggs and Rarities. Daarna gaat hij verder werken aan de productie van een publicatie met dezelfde titel. Het archief is voor Paul Kooiker een onuitputtelijke bron waar hij steeds opnieuw induikt, om inspiratie op te doen of om bepaalde foto’s eruit te halen en in een nieuwe context te presenteren.

Paulien Oltheten, Amsterdam
Impossible Journeys in Russia and Persia Now and Then (werktitel)
€8.856
Paulien Oltheten ontvangt een bijdrage voor het project ‘The Impossible Journeys in Russia and Persia Now and Then’ (werktitel). Het betreft een onderzoek naar de verschillende perspectieven van het gedeeld erfgoed van Nederland, Rusland en Perzië (Iran). De uitkomst is een tentoonstelling die in alle drie landen te zien zal zijn.

Peggy Franck, Amsterdam
A Softer Focus
€11.642
Franck vraagt een bijdrage voor ‘A Softer Focus’, een nieuwe serie werken. Het vertrekpunt voor deze nieuwe werken is Francks interesse in het interieur. Interieurs zijn, net zoals kunstenaarsateliers, een belangrijke inspiratiebron voor haar werk. Ze is gefascineerd door de ruimte die interieurs vormen tussen het publieke en het private, de binnen- en buitenwereld. Ook heeft ze interesse in de zeer persoonlijke, vaak intieme settings die kunnen ontstaan door de onverwachte samenkomst van onder andere meubilair, objecten, decoratie en stijlen.

Pernille Lonstrup, Amsterdam
De Kracht van de Tuinsteden
€9.398
Pernille Lonstrup ontvangt een bijdrage voor het project ‘De Kracht van de Tuinsteden’. Ze gaat onderzoek verrichten naar de waarde van Amsterdamse tuinsteden zoals Slotermeer, Bos en Lommer, Geuzenveld en Osdorp vanuit het perspectief van de bewoners. Via theatertechnieken van de Braziliaanse regisseur Augusto Boal gaat ze via workshops een dialoog met hen aan. De uitkomsten hiervan, een film en gezeefdrukte posters, toont ze in een expositie in het Van Eesterenmuseum, dat gewijd is aan stedenbouwkundige en bedenker van de Amsterdamse tuinsteden Cornelis van Eesteren.

Peter Svenson, Amsterdam
Residuen Project Amsterdam
€7.500
Peter Svenson en Arja Hop ontvangen een bijdrage voor hun onderzoeksproject ‘Residuen Project Amsterdam’, dat handelt over de eigenschappen van plantaardige kleurstof van spontaan groeiende stadsplanten en bomen in Amsterdam. Hop en Svenson willen het belang van de plantenwereld en de gevolgen voor deze wereld door menselijk ingrijpen en klimaatverandering onderstrepen. Het uiteindelijke werk zal bestaan uit een installatie van fotografische analoge kleurenresiduen en fotogrammen.

Pieter Paul Pothoven, Amsterdam
RARA
€49.000
Pieter Paul Pothoven wil de bijdrage gebruiken om een radioverhaal, installatie en een publicatie te maken over RARA (Revolutionaire Anti-Racistische Actie). Dit collectief pleegde tussen 1984 en 1993 bomaanslagen op bedrijven die profiteerden van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika, zoals Shell en MAKRO, en overheidsinstanties die verantwoordelijk waren voor het immigratiebeleid. Pothoven geeft aan dat het cruciaal is voor de beeldvorming van RARA en voor de verbeelding van wat verzet kan zijn. Het project zal later ook in Colombia uitgevoerd worden.

Praneet Soi, Amsterdam
Operation Centurion
€29.079
Praneet Soi ontvangt een bijdrage voor zijn project ‘Operation Centurion’, een onderzoek naar de geschiedenis van Philips, het vertrek van Philips uit Eindhoven en de ontwikkeling van de High Tech Campus (HTC) in Eindhoven. Operatie Centurion was de naam voor het rigoureuze herstructurerings- en saneringsplan van Philips begin jaren negentig, waardoor 50.000 Philips-medewerkers hun baan verloren. Soi gaat een jaar lang drie dagen per week bij HTC in Eindhoven aan de slag. Hij maakt tekeningen, schilderijen, films en animaties. Hij voegt dit als eindresultaat samen tot een experimentele video.

Rachel van Haver, Amsterdam
Spirits of the Soil
€36.142
Rachel van Haver vraagt een bijdrage voor ‘Spirits of the Soil’, een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Zij zal onder andere een vijftiental nieuwe, monumentale olieverfschilderijen realiseren. De werken zullen gecombineerd worden met sculpturale, ruimtelijke elementen, die ze ter plekke in de zalen van het Stedelijk gaat creëren.

Renée Steenbergen, Amsterdam
Boek ‘Geven voor Kunst is Politiek: over de veranderende rollen van publieke en private cultuurfinanciers’
€20.400
Renée Steenbergen ontvangt een bijdrage voor onderzoek voor haar nieuwe, onderzoeksjournalistieke publicatie: ‘Geven voor Kunst is Politiek: over de veranderende rollen van publieke en private cultuurfinanciers’. Tien jaar na het boek ‘De Nieuwe Mecenas’ (2008) is de tijd rijp voor een kritische reflectie op de grote hervormingen in de cultuurfinanciering die het afgelopen decennium zijn doorgevoerd.

Rob Voerman, Arnhem
Solotentoonstelling Ayumi Gallery / Cave, Tokyo
€4.760
Rob Voerman ontvangt de bijdrage voor een project dat hij wil uitvoeren binnen het residency programma van Ayumi Gallery / Cave in Tokyo. Deze werkperiode zal leiden tot een solopresentatie met daarin nieuw en eerder werk dat gepresenteerd wordt in de Cave naast de Ayumi Gallery. Hij maakt onder andere een site-specific installatie.

Robert Glas, Rotterdam
Author (Or The Right To Pseudonimity)
€19.711
Robert Glas vraagt een bijdrage voor de productie van de film ‘Author (Or The Right To Pseudonimity)’. De film zal ongeveer 30 minuten duren en bestaat in zijn geheel uit een fictief interview waarin de implicaties van biometrie en identificatie worden behandeld. Het werk wordt gemaakt met twee door software aangestuurde Kinect sensoren die als een soort scanner ook diepte-informatie registreert.

Robin Noorda, Amsterdam
Sonotrope
€9.180
Robin Noorda en Alfred Marseille ontvangen een bijdrage voor hun project Sonotrope 2.0. Sonotrope is een VR installatie, een ruimtelijke muziekcreatie en afspeelsysteem voor visueel ingestelde componisten. Het einddoel is een serie voorstellingen, en na evaluatie van de resultaten zal het leiden tot een nieuw traject: de ontwikkeling van Sonotrope 3.0. Hierbij gaat het om het vrijgeven van de methode via een open source app versie en een installatieversie in een openbare ruimte.

Ronald van der Meijs, Amsterdam
A Nomadic Diptych
€8.832
Ronald van der Meijs ontvangt een bijdrage voor het project ‘A Nomadic Diptych’. Op uitnodiging van de Land Art Biënnale Mongolië gaat van der Meijs deze installatie maken. Als een moderne nomade reist hij met auto en tent langs de zijderoute naar Mongolië om nomadische muziekinstrumenten te verzamelen. Portretten van Nomadische muzikanten zijn een deel van het tweeluik voor het museum voor moderne kunst in Ulaanbaatar. De constructie wordt afgeleid van diverse nomade tenten die hij tijdens de reis zal onderzoeken.

Rosa Sijben, Amsterdam
Something to hold on to
€3.017
Rosa Sijben en David Bernstein ontvangen een bijdrage voor het project ‘Something to hold on to’. Het SculptureCenter in New York nodigt hen uit om deel te nemen aan de groepstentoonstelling ‘In Practice’. Hiervoor willen Sijben en Bernstein een serie nieuwe objecten maken die bezoekers bij zich dragen gedurende hun verblijf in de tentoonstelling.

Rutger Emmelkamp, Amsterdam
Knockvologan Studies / Unsettled Perceptions
€8.500
Rutger Emmelkamp ontvangt een bijdrage voor het maken van een werk voor het ‘Into The Great Wide Open Festival’ (ITGWO). Het betreft een samenwerking met Miek Zwamborn. Ter ere van het 10-jarig jubileum zal ITGWO dit jaar een extra uitgebreid kunstprogramma ontwikkelen dat op meerdere manieren een grotere cohesie binnen het festival mogelijk maakt maar tegelijkertijd ook het grotere verband zoekt tussen bezoekers, de artistieke ruimte en maatschappelijke aspecten.

Sander Breure, Waddinxveen
In a Flickering Light
€32.323
Sander Breure en Witte van Hulzen ontvangen een bijdrage voor ‘In a Flickering Light’, een performance van ca. 30 minuten met vier acteurs en een bijhorende lichtinstallatie. Ze willen een portret maken van een mens die verslaafd is aan het licht van zijn scherm. De performance wordt gemaakt in opdracht van LOOP en MACBA in Barcelona en wordt daarna uitgevoerd in het Veem House for Performance (Amsterdam). Een aangepaste versie van de installatie wordt in 2019 tentoongesteld in Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur (Maastricht), waar het in dialoog treedt met door hun gemaakte sculpturen.

Sandro Setola, Rotterdam
Junction
€36.226
Sandro Setola krijgt een bijdrage voor ‘Junction’ (werktitel). Hij wil patiënten en medici interviewen en hen de vraag stellen in hoeverre men psychosomatische factoren van waarde acht en kan inzetten bij een fysiologisch proces van genezing. Audiofragmenten uit deze interviews gaat hij koppelen aan 3D-animaties. Na een uitgebreid vooronderzoek te hebben gedaan in 2016-17, wil hij de interviews voortzetten in samenwerking met UMC Utrecht. De animaties zullen op basis van de gekozen fragmenten onder zijn regie worden uitgewerkt door Studio Whoohoo.

Sanja Medic, Amsterdam
A Very Light Moment
€8.078
Sanja Medic ontvangt een bijdrage voor het project ‘A Very Light Moment’. In de koepelruimte van Bradwolff Projects in Amsterdam-Oost creëert zij een nieuw, levensgroot fotokunstwerk gebaseerd op de lichtinval in de koepel. Daartoe bouwt zij een maquette die ze fotografeert en vervolgens uitvergroot in de originele ruimte plaatst.

Sanne Vaassen, Maastricht
Fractals
€9.284
Sanne Vaassen ontvangt een bijdrage voor ‘Fractals’, getoond tijdens de groepstentoonstelling ‘Traces’ bij Buitenplaats Kasteel Wijlre. Het is een ruimtelijke installatie waarbij alle bladeren van één boom, in totaal ±12018, door verschillende diaprojectoren tegelijkertijd op meerdere wanden worden geprojecteerd. Het werk zal een representatie zijn van de boom en haar vergankelijkheid, en het is een poging om het individuele blad te tonen binnen het grote archief aan bladeren. Er wordt ingezoomd op de verscheidenheid van vormen, texturen, kleuren en eigenheid.

Seán Hannan, Amsterdam
Tell It Like it Is
€10.180
Seán Hannan is gefascineerd door werelden van politieke complotten, geheime informatie en computerhackers. Hij wil kennis opdoen en contact leggen met de mensen die deze online werelden vormgeven in de achterkamers van het internet. Hij maakt tekeningen, video’s, foto’s, objecten en performances, en hij voegt antieke objecten samen met nieuwe technologieën. Hannan ontvangt een bijdrage voor een werkperiode bij Residency Unlimited in New York, waar hij gaat werken aan zijn video-project ‘Tell it Like it is’, dat de waarde van waarheid en complotdenken in populaire cultuur onderzoekt. Hij gaat hiervoor samenwerken met rappers die een actieve rol spelen in de hiphopcultuur van New York.

Sebastián Diaz Morales, Amsterdam
Talk with Dust
€22.050
Sebastián Diaz Morales ontvangt een bijdrage voor ‘Talk with Dust’, een video-installatie die bestaat uit 10 video’s, die gezamelijk of individueel getoond kunnen worden. In dit project deconstrueert Diaz Morals de nog te maken film in een serie van negen sequenties en fragmenten. Deze sequenties kan hij al naar gelang reorganiseren en in verschillende formaties presenteren. In de tiende film (#10) brengt hij de vorige negen sequenties in een verschillende vorm samen.

Serge Onnen, Amsterdam
L’eau Faux
€35.750
Serge Onnen ontvangt de bijdrage voor een korte experimentele film met zowel acteurs als primitieve animaties en poppen, die hij maakt in samenwerking met Sverre Fredriksen. De ambitie van Onnen is om uiteindelijk met deze film tot een serie van drie films te komen. Ze gaan allemaal over onzichtbare, alledaagse, door de mens gemaakte systemen zoals het riool, geld en water.

Silvia Martes, Amsterdam
end-to-end encryption
€4.304
Silvia Martes ontvangt een bijdrage voor het project ‘end-to-end encryption’. Het project is tweeledig. Enerzijds een serie van korte filmische onderzoeken gebaseerd op waargebeurde versleutelde tekstberichten, uitgespeeld door twee acteurs. Anderzijds analytische interviews met een filosoof, kunstenaar, neuroloog, social-mediaspecialist en een appontwikkelaar. De hoofdvraag is: wat voor invloed heeft de technologie op ons liefdesleven? Van de filmstills, foto’s, interviews, tekstberichten en anonieme ervaringen wordt uiteindelijk een kunstenaarsboek gemaakt.

Sjoerd van Oevelen, Amsterdam
One Moon in a Thousand Seas
€3.999
Hiryczuk / Van Oevelen ontvangen samen een bijdrage voor nog te produceren fotografische kunstwerken voor de tentoonstelling ‘Seeing without a Seer’ in Looiersgracht 60, Amsterdam. Het project heet ‘One Moon in a Thousand Seas’ en bestaat uit 10 foto’s van reflecties van de maan. Zij willen daarmee tonen dat een werkelijkheid in meervoud (of miljoenvoud) aanwezig kan zijn op hetzelfde moment.

Sol Archer, Rotterdam
the production of daily life
€9.057
Sol Archer ontvangt de bijdrage voor zijn onderzoek en filmproject over de arbeidersklasse van Belfast, in samenwerking met de in Belfast gevestigde openbare kunstorganisatie Household. Tijdens de eerste fase zal hij zich richten op het interviewen van de gemeenschap van Sailortown, een kleine wijk van Belfast: kinderen en jongeren die in lokale sociale woningbouw wonen en voormalige bewoners die niet langer in het gebied wonen. Het uiteindelijke resultaat van het project ‘the production of daily life’ zal in 2020 getoond worden.

Sophie Berrebi, Amsterdam
ELEMENTS OF FASHION: Icons, Gestures, Details
€12.051
Sophie Berrebi ontvangt een bijdrage voor ‘ELEMENTS OF FASHION: Icons, Gestures, Details’, een onderzoeksproject op het grensgebied van visuele cultuur, kunsttheorie en ‘material culture studies’. In dit onderzoek richt Berrebi zich op de verschuivende betekenissen van en ficties rondom kledingstukken. Daarbij haalt ze onder andere Hans Eijkelbooms ‘photo notes’, Ari Versluis en Ellie Uyttenbroeks ‘Exactitudes-project en het werk van Alex Farrar aan.

Suzanne Wallinga, Amsterdam
Charlotte Posenenske in Nederland
€6.813
Suzanne Wallinga ontvangt een bijdrage voor het onderzoek naar het werk van Charlotte Posenenske, om een presentatie van haar werk in een museale context te realiseren, in combinatie met werk van hedendaagse kunstenaars. Dit zal het eerste grote curatoriële onderzoek zijn naar het werk van Charlotte Posenenske en haar invloed op de Nederlandse kunstwereld. Uitgangspunt voor het onderzoek is de vraag hoe Charlotte Posenenske’s maatschappelijke en artistieke visie tijdens haar leven een discussiepunt kan vormen voor onze huidige tijd.

Sybren Renema, Alphen aan den Rijn
Farbenlehre
€5.462
Sybren Renema ontvangt een bijdrage voor het project ‘Farbenlehre’, een neonsculptuur van glas, die de Farbenlehre van Goethe inzichtelijk maakt. In deze pseudowetenschappelijke theorie geeft Goethe aan hoe verschillende kleuren toebehoren aan verschillende persoonstypen. In Renema’s project, dat als werktitel ‘temperamentenrose’ heeft, wordt Goethe’s obsessie met gekleurd licht gekoppeld aan hedendaagse materialen. Het glaswerk zal, vergelijkbaar met het eerdere neonwerk ‘Tod und das Mädchen’, hangend gepresenteerd worden in zijn volgende solotentoonstelling bij Dürst Britt & Mayhew.

Sybren Renema, Alphen aan den Rijn
Residency BANFF Centre for Arts and Creativity, Canada
€2.850
Sybren Renema ontvangt een bijdrage voor een een residency bij BANFF Centre for Arts and Creativity, Canada. Op die plek zal hij reflecteren op de berg en het sublieme landschap als onveranderlijk thema in de kunst. Daartoe zal hij nieuwe foto’s schieten en deze digitaal en analoog bewerken om ze vervolgens als ruimtelijke sculptuur te presenteren.

Tanja Engelberts, Den Haag
The Dark Arts, residency BANFF Centre for Arts and Creativity , Canada
€4.086
Tanja Engelberts ontvangt een bijdrage voor een residency in BANFF, Canada. Ze is geselecteerd binnen het programma ‘The Dark Arts: Contemporary Photography’ van BANFF Centre for Arts and Creativity. Engelberts wil haar werk in BANFF verdiepen en verder ontwikkelen.

Teun Vonk, Rotterdam
A Sense of Gravity
€23.229
Teun Vonk ontvangt een bijdrage voor het produceren van zijn immersieve installatie ‘A Sense of Gravity’, een installatie die je als bezoeker lijfelijk moet ondergaan. Onderzoek naar deze installatie is in volle gang en lijkt een vervolg op Vonk’s werk ‘The Physical Mind’, een installatie met twee luchtkussens waartussen de bezoeker kan gaan liggen.

Thomas Manneke, Amsterdam
Wat er is
€17.748
Thomas Manneke vraagt een bijdrage aan voor de fotografie van een nieuwe publicatie en voor een tentoonstelling. Voor dit project richt hij zich niet meer op een bepaalde plek, stad of onderwerp, maar meer op een manier van kijken en werken en een zekere thematiek.

Tiong Ang, Amsterdam
Sleeper Continued #4 / Misconceptions of the Lyrical Cubes
€23.530
Tiong Ang ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van een nieuwe groepsperformance in een scenografische installatie met de respectievelijke titels ‘Sleeper Continued #4’ en ‘Misconception of the Lyrical Cubes’. Ang is uitgenodigd door HOW Arts Museum in Shanghai voor de tentoonstelling ‘Heteroglossia – Sinocentrism and Globalization’. Voor de installatie zal Ang onder andere verschillende banieren, videoprojecties en en kleinere objecten vervaardigen. Daarin zal Ang, met een groep performers, een semi-theatrale performance opvoeren.

Verena Blok, Den Haag
Robota
€3.570
Verena Blok ontvangt een bijdrage voor het produceren van een video voor de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam met gemeentelijke aankopen 2018, getiteld ‘Freedom of movement’. Ze is hiervoor uitgenodigd door curator Karen Archey. Onderwerp van het te produceren werk is een familie van vier Poolse broers die in West Europa wonen en werken, en die hun conservatieve waarden meenemen. Zo zijn ze bijvoorbeeld tegen immigratie, terwijl ze tegelijkertijd zelf immigranten zijn in West Europa. Deze frictie wil Blok onderzoeken en tot uiting brengen in haar film.

Vladimir Girz, Amsterdam
Residency Flacon 2019
€6.800
Vladimir Girz ontvangt een bijdrage voor zijn residency bij Flacon 1170 in Sochi, Rusland, gaststad van de Olympische Winterspelen in 2014. Girz stelt dat jezelf presenteren als kunstenaar in Rusland op zichzelf een politieke daad is. Dit wordt nog eens versterkt door zijn Oekraïense achtergrond. Tegelijkertijd ontwikkelt er zich een nieuwe kritische kunstinfrastructuur in Rusland. Via de residency wil Girz nieuw werk ontwikkelen binnen deze context en dit terugkoppelen naar Nederland.

Wapke Feenstra, Rotterdam
Boerenzij (TENT)
€29.898
Wapke Feenstra ontvangt een bijdrage voor haar project ‘Boerenzij’, dat gepresenteerd wordt in TENT Rotterdam. Feensta poogt zichtbaar te maken hoe rurale cultuur aanwezig is midden in de stad Rotterdam. Ze wil voor de tentoonstelling bottom-up verkregen beelden, gemaakt in diverse technieken, samenbrengen in een film die wordt gepresenteerd binnen een totaalinstallatie.

Wieske Wester, Waal
ontwikkeling nieuw groot schilderwerk Vissen & Bananen
€6.800
Wieske Wester ontvangt een bijdrage voor het ontwikkelen van meerdere series grote schilderijen, naar aanleiding van zelf samengestelde stillevens van onder andere bananen en vissen. De onderwerpen refereren naar ideeën over verleiding, continuïteit, voortplanting en urgentie. Door bewust met tijd, formaat, kleur en beeld om te gaan wil Wester de betekenis en urgentie van de representatie van het stilleven in haar schilderijen op de proef stellen.

Wieteke Heldens, Den Haag
Behind the Pain’t
€8.500
Wieteke Heldens ontvangt de bijdrage voor een werkperiode van vijf maanden in een gastatelier binnen de Flux Factory in New York. Ze gaat werken aan een project met de werktitel ‘Behind the Pain’t’. Daarnaast gaat ze onderzoek doen naar andere technieken en materialen.

Wijnanda Deroo, Downsville
Behind the Walls of the Hermitage
€6.390
Wijnanda Deroo ontvangt een bijdrage voor ‘Behind the Walls of the Hermitage’, een fotoproject dat bestaat uit een reeks foto’s van de oude opslagruimtes van De Hermitage in Sint-Petersburg en hun nieuwe door Rem Koolhaas ontworpen restauratie- en opslagcentrum Staraya Derevnya.

Willem van Zoetendaal, Amsterdam
Buku – Bibliotheca Surinamica
€5.100
Willem van Zoetendaal en Jan Dietvorst ontvangen een bijdrage voor het project ‘Buku – Bibliotheca Surinamica’. Uit de gelijknamige verzameling van historische prenten en boeken over Suriname van Carl Haarnack willen zij een publicatie destilleren, waarbij bewoners van Suriname het uitgangspunt zijn. Dietvorst en Zoetendaal zullen de bijdrage inzetten om een representatieve selectie uit het archief te maken. Daarnaast verrichten zij onderzoek naar overige presentatiemogelijkheden, bijvoorbeeld een tentoonstelling.

Witte van Hulzen, Amsterdam
In a Flickering Light
€31.129
Sander Breure en Witte van Hulzen ontvangen een bijdrage voor ‘In a Flickering Light’, een performance van ca. 30 minuten met vier acteurs en een bijhorende lichtinstallatie. Ze willen een portret maken van een mens die verslaafd is aan het licht van zijn scherm. De performance wordt gemaakt in opdracht van LOOP en MACBA in Barcelona en wordt daarna uitgevoerd in het Veem House for Performance (Amsterdam). Een aangepaste versie van de installatie wordt in 2019 tentoongesteld in Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur (Maastricht), waar het in dialoog treedt met door hun gemaakte sculpturen.

Wouter Osterholt, Berlin
Una Forza del Passato
€21.930
Wouter Osterholt ontvangt een bijdrage voor het project ‘Una Forza del Passato’, dat hij uitvoert in het kader van ‘Exploded View’, een onderzoeksproject van de VU en Italiaanse partners over stadsparken. In verschillende openbare parken in Rome zal hij onderzoek verrichten naar de sloppenwijken die er begin jaren 70 werden opgedoekt en het politieke verzet dat de bewoners toen boden. Osterholt wil via archeologisch onderzoek sporen van deze bewoners blootleggen. Daarmee wil hij een discussie teweegbrengen over groeiende ongelijkheid in onze hedendaagse samenleving.

Yael Bartana, Amsterdam
What if Women Ruled the World?
€54.000
Bartana ontvangt een bijdrage aan voor het vervolg van het project ‘What if Women Ruled the World?’. In dit project draait het om: hoe kunnen sociale rolpatronen omtrent macht en politieke performativiteit veranderen als vrouwen aan het roer staan? Bestaan er specifieke vormen van vrouwelijke beleidsbepaling en, zo ja, kunnen die leiden tot wezenlijke veranderingen in sociale, politieke en militaire machtsstructuren?

Yael Bartana, Amsterdam
Bury Our Weapons, Not Our Bodies!
€83.795
Yael Bartana ontvangt een bijdrage voor ‘Bury Our Weapons, Not Our Bodies!’. Bartana presenteert via films en performances radicale, alternatieve politieke werkelijkheden. In Philadelphia, geboorteplaats van de Amerikaanse democratie, organiseert ze een militaire begrafenisceremonie, alleen worden hier geen lichamen, maar wapens begraven. Ze betrekt hierbij dansers, muzikanten, lokale gemeenschappen en diverse activistische sprekers. Zo reflecteert ze op onder meer wapengeweld, het militair-industrieel complex en polarisatie in de Verenigde Staten.

Yasser Ballemans, Amsterdam
Reisbureau Zonderling
€21.680
Yasser Ballemans ontvangt een bijdrage voor Reisbureau Zonderling in Drachten. Bij de Sluisfabriek verrijst een klein sculpturaal gebouw op een hoge paal in het landschap, waarin Ballemans zich een week lang zal opsluiten. In de periode daaraan voorafgaand roept hij Drachtsters via de lokale media op om gedurende de periode van zijn opsluiting materialen te schenken. Naast eten en drinken vraagt hij om materialen waarmee hij kunstwerken kan maken. Met de input van de Drachtsters maakt Ballemans gedurende zijn opsluiting kunstwerken, met als overkoepelend thema ‘de reis’.

Bijdrage Gastateliers
Voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor een werkperiode in een van de binnen- of buitenlandateliers die het Mondriaan Fonds aanbiedt.

Allard van Hoorn, Amsterdam
ISCP New York, USA
€81.500
Allard van Hoorn wil de residency periode in het ISCP gebruikten om onderzoek te doen naar het uitbreiden van zijn serie ‘The Urban Songlines’ en contacten te leggen in de New Yorkse kunstwereld. Daarnaast verwacht hij een aantal nieuwe performances te kunnen ontwikkelen en uit te voeren, waaronder een live performance in de Rothko Chapel op uitnodiging van het Blaffer Art Museum in Houston.

Ana Navas, Amsterdam
SCHUNCK*, atelier Heerlen
€10.800
Ana Navas wil tijdens haar residency in SCHUNCK* atelier Heerlen onderzoek doen naar de integratie van vrouwen in de politiek en hoe zij gekleed gaan. Ze richt haar onderzoek voornamelijk op texturen, kleuren, patronen en materiaalkeuzes. Samen met SCHUNCK* wil ze ontmoetingen organiseren met groepen die experts zijn in beeldontwerp, zoals persoonlijke managers, beeldadviseurs, jonge leiders en vrouwelijke politici. Dit onderzoek zal zich vertalen in sculpturen. Voor de technische vraagstukken zou ze willen samenwerken met FLACC in Genk.

Anika Schwarzlose, Amsterdam
Projectstudio Berlijn, Duitsland
€9.000
Anika Schwarzlose werd geselecteerd voor een residency in Projectstudio Berlijn – Künstlerhaus Bethanien. Ze is van plan haar werk verder te ontwikkelen, richting de rol van documentaire fotografie in een alomtegenwoordig digitale documentatie van het leven. Schwarzlose groeide op in Oost-Berlijn en wil haar persoonlijke ervaringen in verband brengen met de omgeving en historische ontwikkelingen, in een ontmoetingspunt van het persoonlijke geheugen en de officiële geschiedenis.

Antye Guenther, Rotterdam
Arita, Japan
€10.000
Antye Guenther gaat in Arita de mogelijkheden van transparantie van porselein onderzoeken. Ze gaat daarvoor platte platen en/of driedimensionale objecten maken voor een 3D installatie waarin massief versus transparant een rol speelt. De kunstenaar wil hierbij vooral de eigenschappen van porselein onderzoeken.

Bart Lodewijks, Zutphen
Calcutta Art Research Foundation, India
€6.750
Bart Lodewijks is geselecteerd voor de eerste werkperiode in CARF van 15 september tot en met 15 december 2018. In de residency wil hij zich concentreren op tekenen en in het kader van zijn onderzoek performatieve lezingen houden. Roma Publications geeft een serie gratis e-books uit over zijn onderzoek en werk tijdens deze werkperiode in de vorm van een blog.

Bonno van Doorn, Amsterdam
Calcutta Art Research Foundation, India
€6.750
Bonno van Doorn is geselecteerd voor de tweede residencyperiode van CARF, van 1 januari tot en met 31 maart 2019. Van Doorn wil in Calcutta onderzoek doen naar hindoeïstische street-shrines. Hieruit moeten installaties voortkomen voor het Durga Puja festival. Ook wil van Doorn in Calcutta experimenteren met nieuwe technieken en houdt hij een visuele blog bij.

Carl Johan Högberg, Amsterdam
Atelier Holsboer – Parijs, Frankrijk
€11.250
Carl Johan Högberg wil tijdens zijn tijd bij Atelier Holsboer de spirituele performances van Catherine-Elise Müller (1861-1929, beter bekend als Hélène Smith) gaan onderzoeken, en specifiek haar relatie met de Surrealisten. Smith beweerde te kunnen communiceren met bewoners van Mars, en Högberg wil gaan zoeken naar haar verloren woordenboek Martiaans – Frans, dat in een bibliotheek in Parijs zou zijn verstopt. De kunstenaar wil onder andere via schilderen, schrijven, weven en via de methodes van ‘restorative historiography’ en ‘speculative biography’ onderzoeken of het mogelijk is om met of namens iemand anders uit een andere tijd te spreken.

Carly Rose Bedford, Amsterdam
Beeldenstorm/Daglicht (Eindhoven) en Glaslab (Den Bosch)
€8.800
Carly Rose Bedford wil tijdens de residency bij Daglicht/Beeldenstorm (Eindhoven) en GlasLab (Den Bosch) onderzoek doen naar de visuele overeenkomsten tussen glas en materialen die vergelijkbare compositorische elementen bevatten, zoals beton. Beton bestaat hoofdzakelijk uit zand, dat een basis heeft van siliciumdioxide, het belangrijkste bestanddeel van glas. Bedford wil experimenteren door beton af te zetten tegen de ‘natuurlijke’ kristalvorming, en door de glinsterende transparantie van het kristal vervangen door het matte industriële grijs.

Charlott Markus, Amsterdam
Arts Initiative Tokyo, Japan
€7.740
Met een residentie in het Arts Initiative Tokyo krijgt Charlott Markus de unieke mogelijkheid om haar huidige praktijk te verbeteren door de technieken in Japans textiel, zoals laagtechnieken, stiksels (‘sashiko’) en het verven met indigo te onderzoeken, te zien en te voelen. Dit doet ze precies op de plek waar deze kunstnijverheid een zeer hoge technische verfijning heeft bereikt. Door middel van dit onderzoek hoopt Markus een andere visuele taal aan haar werk te kunnen toevoegen.

Danielle van Vree, Amsterdam
Pompgemaal Den Helder, Nederland
€4.000
Danielle van Vree gaat uit van de titel ‘Act of the Sea’. Ze gaat onderzoek doen naar de betekenis en invloed die de zee heeft op de mens en zijn omgeving. Hiervoor wil ze in gesprek gaan met de gemeenschap in Den Helder en zich verdiepen in de geschiedenis en verhalen van de plek.

Ehsan Fardjadniya, Amsterdam
Air Berlin Alexanderplatz, Berlijn
€9.000
Ehsan Fardjadniya wil de komende periode onderzoek doen naar de ‘non-fascist performance’ en de relatie met het individuele en collectieve geheugen. In zijn onderzoek komen racisme, nationalisme en grenzen aan de orde. Hij zal tevens onderzoek doen naar het anti-fascistische theater van Bertolt Brecht.

Esther Tielemans, Amsterdam
ISCP New York, USA
€31.500
Esther Tielemans ontvangt een bijdrage voor een residency periode van een jaar in ISCP in New York. De Amerikaanse kunsttraditie is van grote invloed geweest op het werk van Tielemans. Ze verwacht dat het programma van ISCP een inhoudelijke en beeldende impuls zal geven die nieuwe lagen aan haar werk toevoegt. Daarnaast hoopt ze contacten op te doen met curatoren, kunstenaars en galeries, waarmee ze een basis kan leggen voor een verdere samenwerking in New York en daarbuiten.

Geo Wyeth, Rotterdam
Deltaworkers, New Orleans
€6.165
Geo Wyeth maakt muziek, performances, installaties en video’s. In het werk ziet men een kloof tussen de dromen en de realiteit van de personages. De figuren halen veel inspiratie uit de blues, maar ook uit het 11e eeuwse mysteriespel ‘Ordo Virtutum’ (Orde der deugden) van Hildegard van Bingen. Het huidige project van Wyeth draait om een imaginaire ambtenaar, die bekend staat als de Muck Raker van stadsagentschap ‘Muck Studies Department’ (2018), verwijzend naar een Amerikaanse term uit ca. 1890 voor een bepaalde soort anti-institutionele onderzoeksjournalistiek. De kunstenaar wil eigen wensen en principes gebruiken als leidraad in het onderzoek en de activiteiten tijdens de maanden van de residentie.

Goeun Bae, Amsterdam
Projectstudio China, Beijing
€8.730
Goeun Bae is geselecteerd voor de komende werkperiode in Beijing. Haar plan is een videowerk te maken over haar herinneringen van en verhalen over haar vader, die graag Chinese krijgsfilms keek. Door middel van onderzoek te doen en zelf trainingen te ondergaan, wil ze deze cinematografische technieken verwerken in haar nieuwe film.

Helena van der Meulen, Amsterdam
Van Doesburghuis (TBA)
€4.000
Helena van der Meulen zal tijdens haar residency periode in het Van Doesburghuis verder onderzoek doen voor haar film over CoBrA. Ze onderzoekt de sterke inhoudelijke connectie tussen CoBrA, het onderwerp van ‘Human Beasts’ en Parijs. De geworteldheid – de adressen waar de kunstenaars verbleven, de uitgaansgelegenheden die ze bezochten en de galeries die hun werk toonden – zal ze in haar scenario verwerken. Ook gaat Van der Meulen in het Van Doesburghuis samen met de beoogde regisseur een gezamenlijke visie voor de film ontwikkelen en locaties bezoeken.

Jason Hendrik Hansma, Rotterdam
Van Doesburghuis (TBA)
€4.000
Jason Hendrik Hansma onderzoekt tijdens zijn residency het interdisciplinaire werk van Theo van Doesburg en filmmaker Jean Painlevé. De uitkomsten verwerkt Hansma in nieuw werk waarbij door middel van algoritmes het werk van beide kunstenaars wordt vertaald naar het heden. De werkperiode resulteert in een tentoonstelling waarin het werk wordt gepresenteerd.

Jasper de Beijer, Amsterdam
Pompgemaal, Den Helder
€4.000
Jasper de Beijer wil een verbinding maken tussen Curaçao, waar hij in 2017 een residency heeft afgelegd, en Den Helder. Hij zal onderzoek doen naar de Allerheiligen-vloed van 1570, waarbij het nabijgelegen Huisduinen opgeslokt werd in zee. Hij wil een artistieke reconstructie van het dorp en de omgeving maken, en op basis daarvan de geschiedenis van maritiem Den Helder, en de plekken op de wereld waar Den Helder een band mee heeft gehad, ontsluiten.

Jos van der Pol, Rotterdam
AIR Laboratory, Warschau
€4.190
Bik van der Pol (bestaande uit Jos van der Pol en Liesbeth Bik) zal tijdens de residency in samenwerking met Joanna Zielińska de collectie van het Contemporary Art Ujazdowski Castle (CCA) onderzoeken. Binnen het overkoepelende thema ‘Past imperfect’ onderzoekt het duo hoe radicale keuzes en evenementen de kunstgeschiedenis en onze perceptie kunnen beïnvloeden. Startpunt voor het onderzoek is het werk van de (toen relatief onbekende) kunstenaar Lee Lozano (1930-1999), die zich in de jaren 70 geleidelijk terugtrok van de kunstwereld.

Julia Geerlings, Amsterdam
Atelier Holsboer – Parijs, Frankrijk
€11.250
Julia Geerlings zal tijdens haar verblijf in Atelier Holsboer onderzoek doen naar de avant-garde bewegingen ‘Les Arts Incohérents’ en het ‘Cucumberism’. De bewegingen introduceerden experimentele uitingen in de kunst, die later werden geassocieerd met het dadaïsme, surrealisme, fluxus en performance kunst. Het onderzoek concentreert zich op de overeenkomsten tussen deze mythische bewegingen en de hedendaagse kunst scène in Parijs.

Kari Robertson, Rotterdam
Deltaworkers – New Orleans, Verenigde Staten
€6.165
De afgelopen jaren werkte Kari Robertson met voornamelijk geluid, analoge film en digitale video. De werken beginnen vaak met een theoretisch voorstel, dat ze vervolgens probeert te animeren en te personaliseren door middel van humor en absurditeit. Tijdens haar residency bij Deltaworkers in New Orleans zal Robertson nieuwe bewegende beelden ontwikkelen. Er ligt een focus op de term ‘aquatic architecture’ in de moerassen van Louisiana. De kunstenaar neemt dit concept als uitgangspunt in haar onderzoek naar de verwikkelingen tussen water, mensen en andere wezens, en de hiermee vervlochten ecologische, mythologische en biologische verhalen.

Katherine MacBride, Rotterdam
Capacete, Rio de Janeiro
€9.900
Katherine MacBride zal werken aan een lange termijn onderzoek, gericht op ‘luisteren’ in de artistieke praktijk. De kunstenaar is geïnteresseerd in luisteren als een middel om ethische vraagstukken te benaderen. Als onderdeel van haar residency wil ze een case study ontwikkelen waarin de vraagstukken over ‘luisteren’ bij Capacete centraal staan. Hiervoor zal ze onder andere een reeks interviews afnemen met kunstenaars in Rio.

Kerstin Winking, Amsterdam
CCS Bard, Annandale-on-Hudson
€9.750
Kerstin Winking zal tijdens haar residency onderzoek doen naar de ontwikkeling van moderne kunst in de voormalige koloniën Indonesië en India.

Kitty Kamp, Brussel
Tijdelijk Binnenlandatelier W139, Amsterdam
€8.000
Kitty Kamp wil tijdens haar residency bij W139 in Amsterdam, na een lang verblijf in Brussel, nieuwe contacten op doen, haar netwerk in Nederland uitbreiden en haar werk verder ontwikkelen. Ze verwacht een reeks van korte video’s te kunnen maken. De ruimte bij W139 zal als dienen als een letterlijke mise-en-scene voor haar video’s en performances.

Kyle Tryhorn, Amsterdam
FLORA ars+natura
€18.000
Kyle Tryhorn zal tijdens de residency in FLORA ars+natura onderzoek doen naar de oprichting van botanische tuinen. Hieruit volgde een wereldwijde beweging van mensen, beelden, boeken, specimens en ideologieën, die tot op heden van invloed is op de manier waarop mensen met hun natuurlijke omgeving omgaan.

Liesbeth Bik, Rotterdam
AIR Laboratory, Warschau
€4.190
Bik van der Pol (bestaande uit Jos van der Pol en Liesbeth Bik) zal tijdens de residency in samenwerking met Joanna Zielińska de collectie van het Contemporary Art Ujazdowski Castle (CCA) onderzoeken. Binnen het overkoepelende thema ‘Past imperfect’ onderzoekt het duo hoe radicale keuzes en evenementen de kunstgeschiedenis en onze perceptie kunnen beïnvloeden. Startpunt voor het onderzoek is het werk van de (toen relatief onbekende) kunstenaar Lee Lozano (1930-1999), die zich in de jaren 70 geleidelijk terugtrok van de kunstwereld.

Liet Heringa, Amsterdam
Arita, Japan
€6.875
Heringa/Van Kalsbeek (Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek) gaat zoeken naar technieken die het duo nog niet beheerst. Ze hebben interesse in hoe de natuur gestalte krijgt via geregistreerd toeval, en hoe ze die om kunnen zetten naar sculpturale processen. In Arita gaan ze werken met opengewerkte vormen, waarschijnlijk met gebruik van mallen, die door vervorming en verschillende ordeningen unieke objecten opleveren. Reproductie speelt een rol, maar ook deformatie en toeval.

Luuk Schröder, Amsterdam
MMCA Residency, Changdong
€7.200
Luuk Schröder ontvangt een bijdrage voor de residency bij MMCA in Seoul, waar hij een eigen channel op Afreeca.tv zal starten. Dit is de grootste P2P live streaming service en zendt wekelijks live performances uit. Zijn centrale vraag is welke rol de networked media technologie kan spelen in performatief werk en wat het effect is op de beeldende kunst in het algemeen.

Maarten van Kalsbeek, Amsterdam
Arita, Japan
€6.875
Heringa/Van Kalsbeek (Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek) gaat zoeken naar technieken die het duo nog niet beheerst. Ze hebben interesse in hoe de natuur gestalte krijgt via geregistreerd toeval, en hoe ze die om kunnen zetten naar sculpturale processen. In Arita gaan ze werken met opengewerkte vormen, waarschijnlijk met gebruik van mallen, die door vervorming en verschillende ordeningen unieke objecten opleveren. Reproductie speelt een rol, maar ook deformatie en toeval.

Machiel Spaan, Amsterdam
Van Doesburghuis (TBA)
€2.000
Ir. Machiel Spaan (M3H ARCHITECTUUR) en Rozalie Hirs werken tijdens hun gezamenlijke werkperiode aan hun interdisciplinaire installatie ‘Ways of Space’, een onderzoek naar de betekenis van geluid binnen een ruimte. Hirs en Spaan nemen de karakteristieke geluiden van het Van Doesburghuis als inspiratiebron en ontwikkelen een interactieve muziekcompositie. Een compositie die niet alleen is geïnspireerd op hun persoonlijke verblijf in het huis, maar ook voortborduurt op ideeën van Theo van Doesburg over een nieuwe architectuur van de opengebroken ruimte. Het verblijf in het huis resulteert in een concert en een tentoonstelling.

Maurice Bogaert, Amsterdam
Pompgemaal Den Helder, Nederland
€6.000
Uitgangspunt voor het project van Maurice Bogaert over architectuur en herinnering zijn de schetsen en maquettes van Albert Speer en de herinneringen die Walter Benjamin in zijn ‘Berliner Kindheit um neunzehnhundert’ beschrijft. Beide wil hij verbeelden in een serie maquettes. Voor het project ‘Walter Benjamin en Albert S.’ wil Bogaert beider verhalen vertalen in twee series gefotografeerde maquettes en deze verwerken tot een (photo)graphic novel.

Merel van ‘t Hullenaar, Amsterdam
Pompgemaal Den Helder
€4.000
Niels Vis en Merel van ‘t Hullenaar willen zich storten op de ontwikkeling van een multimediale installatie ‘The Mand-Made History of Today – I Was Here’, waarbij ze de relatie tussen maker en object in een geglobaliseerde wereld onderzoeken. Ze stellen zich ten doel verschillende, voor hun nieuwe, technieken toe te passen in hun werk om een directere interactie met het publiek aan te gaan.

Mohamed AbdullaMo Sirra, Amersfoort
airWG, Amsterdam
€12.000
Mo Sirra Mohamed Abdulla wil tijdens de residency periode de vooropgestelde noties van kunst in de openbare ruimte en kunsttentoonstellingen onderzoeken. Dit doet hij binnen verschillende historische, sociale, culturele, stedelijke, politieke, contexten van de stad Amsterdam: de wijk Oud-West, het Vondelpark, airWG en puntWG. Hij bevraagt relaties tussen kunstwerk, locatie en openbare ontmoeting. Met zijn project wil hij reflecteren op de diverse ecologische instellingen van het stedelijk weefsel, aanzetten tot alternatieve percepties en scenario’s en situaties genereren door interactie met verschillende soorten publiek.

Niels Vis, Amsterdam
Pompgemaal Den Helder
€4.000
Niels Vis en Merel van ‘’t Hullenaar willen zich storten op de ontwikkeling van een multimediale installatie ‘The Mand-Made History of Today – I Was Here’, waarbij ze de relatie tussen maker en object in een geglobaliseerde wereld onderzoeken. Ze stellen zich ten doel verschillende, voor hun nieuwe technieken, toe te passen in hun werk om een directere interactie met het publiek aan te gaan.

Phelim Hoey, Amsterdam
Air Berlin Alexanderplatz, Berlijn
€9.000
Phelim HoeyHij wil onderzoek doen naar hoe ziekte en angst identiteit beïnvloeden en daarbinnen binnen dit thema is hij van plan nieuwe werken te maken. Het werkenDe periode in het gastatelier stelt hem in staat om zich voor enige tijd volledig onder te dompelen in zijn onderzoek en artistieke ontwikkeling.

Pim Blokker, Amsterdam
Projectstudio Berlijn, Duitsland
€9.000
Pim Blokker werd geselecteerd voor een residency bij Projectstudio Berlijn – Künstlerhaus Bethanien- Kunstlerhaus Bethanien. Hij zal tijdens zijn residency een portret van de stad ontwikkelen. Niet een letterlijke weergave maar een portret ontstaan dat ontstaat uit persoonlijke observaties, de waan van de dag, en de beladen geschiedenis, en in al zijn facetten uitgekleed.

Raquchel van Haver, Amsterdam
Instituto Buena Bista, Curaçao
€8.200
Raquel van Haver RaQuel van Haver wil tijdens haar werkperiode bij het IBB onderzoeken welke impact de vluchtingenproblematiek in het Caribisch gebied heeft op het eiland, maar ook hoe verhalen hierover worden uitgewisseld met de Caribische gemeenschap in Nederland. Behalve een archief aan verhalen zal een serie schilderijen het verwachte resultaat zijn.

Roosje Verschoor, Amsterdam
Tembe Art Studio, Moengo, Suriname
€8.780
Roosje Verschoor zal tijdens haar verblijf de implicaties van de ruimtelijke ordening voor het sociale leven in Moengo onderzoeken. Dit zal ze doen door in gesprek te gaan met bewoners, waaronder gepensioneerden en jongere generaties. Door middel van fotografie zal ze sociale locaties zoals de golfbaan, tennisbaan en theater onderzoeken. Dit zijn l; locaties die zowel een functie vervuldden, als plaats om te recreëren, maar ook een scheiding tussen groepen benadrukten. Centrale De centrale vraag in haar onderzoek is: in hoeverre word je bepaald door de ruimte waarin je je bevindt?

Rozalie Hirs, Amterdam
Van Doesburghuis (TBA)
€2.000
Ir. Machiel Spaan (M3H ARCHITECTUUR) en Rozalie Hirs en Machiel Spaan werken tijdens hun gezamenlijke werkperiode aan hun interdisciplinaire installatie ‘Ways of Space’, een onderzoek naar de betekenis van geluid binnen een ruimte. Hirs en Spaan nemen de karakteristieke geluiden van het Van Doesburghuis als inspiratiebron -als het ware een instrument – en ontwikkelen een interactieve muziekcompositie. Een compositie die niet alleen is geïnspireerd op hun persoonlijke verblijf in het huis, maar ook voortborduurt op ideeën van Theo van Doesburg over een nieuwe architectuur van de opengebroken ruimte. Het verblijf in het huis resulteert in een concert en een tentoonstelling.

Sanja Medic, Amsterdam
Beeldenstorm, /Daglicht, (Eindhoven) en GlasLab (Den Bosch)
€8.800
Sanja Medic doet onderzoek naar daglicht en wil tijdens haar werkperiode in Daglicht/Beeldenstorm en GlasLab de ongrijpbaarheid en beweeglijkheid van glas verkennen. Glas leent zich volgens haar bij uitstek om de abstractie van licht te vangen en weer te geven. Medic verwacht dat werken met glas als medium een waardevolle aanvulling zal zijn op haar 3D collages.

Sara Giannini, Amsterdam
CCS Bard, Annandale-on-Hudson, USA
€9.750
Sara Giannini gaat bij CCS Bard een plan voor een operaclub uitvoeren.

Sharon Houkema, Amsterdam
De Geheime Bunker (Studio Omstand)
€5.770
Sharon Houkema wil tijdens haar werkperiode in de Geheime Bunker onderzoek doen naar ontwikkelingen op het gebied van ecologie en transitie. Een ander onderdeel van haar onderzoek is haar interesse in de verborgen historische relaties tussen ecocide en macht, in het bijzonder die tussen WOIIde Tweede Wereldoorlog en, de Koude Oorlog. Net zoals dat het belangrijke is dat Geheime Bunker bewaard blijft als getuige van de Koude Oorlog, vindt zij Houkema het belangrijk dat de verhalen die verbonden zijn met deze geschiedenis verteld worden op een manier die het huidige visueel georiënteerde publiek aanspreekt.

Simon Wald-Lasowski, Amsterdam
Projectstudio China, Beijing
€8.730
Simon Wald-Lasowski is geselecteerd voor de komende werkperiode in Beijing. Hij gaat in deze periode onder meer de spirituele versus de economische waarde van goederen onderzoeken. Met Zijn interesse ligt voornamelijk bij name de Chinese in plastic vervaardigde items. Dit komt voort uit zijn interesse, en in ‘hoarden’ ‘hoarden’ en verzamelen. Deze goederen wil hij in een ander licht laten zien. Zijn werk noemt hij satirisch en subversief en hij voelt een urgentie om te provoceren. Hij Wald-Lasowski hoopt dit tijdens de werkperiode te kunnen doen, mede door samenwerkingen en uitwisselingen.

Suzanne Bernhardt, Amsterdam
Tembe Art Studio, Moengo, Suriname
€8.780
In SOIL MATES‘Soil Mates’ gaat Suzanne Bernhardt met een groep Surinaamse jongeren aardewerken sculpturen maken met stookovens gemaakt van oude olievaten. Met deze stooktechniekEr wordt een tijdelijke gemeenschap in werking gezet, waarin iedereen een specifieke taak heeft die samenhangt met een natuurelement: vuur, lucht, aarde of water. Het doel van dit sociale sculptuur is om vanuit een tijdelijke gemeenschap te reageren op de relatie tussen mens en natuur, door middel van een hedendaagse rituele ceremonie. Door in contact te komen wil Bernhardt reflecteren op de toenemende snelheid van productieprocessen wereldwijde en hoopt hiermee ze deelnemers op langere termijn tot uitwisseling uit te nodigen en tot recycling van materialen te inspireren.

Tanja Ritterbex, Eygelshoven
Instituto Buena Bista, Curaçao
€8.200
Tanja Ritterbex wil tijdens haar werkperiode bij het IBB een film maken over de kleine vergeten dingen die in het dagelijks leven op straat niemand meer opvallen. Ze wil heel kleine gebaren maken op Curaçao, maar ook hele grote, door een beeld in de openbare ruimte te zetten. Research De basis hiervoor is onderzoek naar mythes of rituelen op Curaçao ligt aan de basis. Verder maakt ze een publicatie met schetsen, verhalen en kunstenaar statements.

Thomas van Linge, Den Haag
Projectstudio Berlijn, Duitsland
€9.000
Thomas van Linge werd geselecteerd voor de residency bij Projectstudio Berlijn – Künstlerhaus Bethanien- Kunstlerhaus Bethanien. Zijn werkplan richt zich op de correlatie tussen industrialisatie in het westen en ontwikkelingen in de pop en elektronische muziek die. Deze zijn naar zijn mening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij wil tijdens de residency onder andere toewerken naar nieuwe video’s en geluidswerkgeluidskunstwerken, een live performance en een grote installatie.

Tim Mathijsen, Amstelveen
WIELS, Brussel
€11.250
Tim Mathijsen is geselecteerd voor de werkperiode in WielsWIELS. Het voornaamste doel van zijn werkperiode zal zijn om zichzelf als kunstenaar te ontwikkelen op verschillende vlakken. Hij wil nieuw werk gaan maken en wil daarnaast samenwerken bij Atelier de Moulage. Hij wil daar delen van zijn tijd doorbrengen in hun mallen-werkplaats en archief. Met WIELSWiels als basis wil hij een meer langdurige relatie opbouwen met het atelier en daarnaast ruimte hebben voor reflectie en actie en methodes vinden zijn werk naar een nieuw artistiek platform te tillen.

Timo Demollin, Amsterdam
Pompgemaal Den Helder
€4.000
Demollin wil een serie conceptuele kunstwerken maken, in de vorm van monochrome doeken op groot formaat, gebaseerd op wetenschappelijk resuaratieonderzoek naar het schilderij Black Painting 196-1966 van de Amerikaanse minimalistische kunstenaar Ad Reinhardt.

Vibeke Mascini, Den Haag
Delfina Foundation, Londen
€6.930
In de winter van 2020 zal Vibeke Mascini een werkperiode afleggen bij Delfina Foundation. Ze zal onderzoek doen naar dierlijke elektriciteit.

Vincent Vulsma, Amsterdam
WIELS, Brussel
€11.250
Vincent Vulsema is geselecteerd voor een werkperiode bij WIELSWiels. Tijdens het residentieprogramma van WIELSWiels wil hij het delven, in kaart brengen en bestuderen van zijn persoonlijke data als uitgangspunt nemen. Het doel is om de data die hij bewust en onbewust met zijn dagelijks handelen genereert niet slechts passief uit handen te geven, maar grip hierop te krijgen en ze actief in te zetten in zijn artistieke praktijk. Dit zal resulteren in een experimentele video.

Wouter Osterholt, Berlin
Instituto Buena Bista, Curaçao
€8.200
Wouter Osterholt houdt zich bezig met het ontwerp van speculatieve toekomstscenario’’s voor omstreden industriële landschappen, zoals olieraffinaderijen en mijnbouwgebieden. Centrale vraag is hoe kunst een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke, ecologische en sociale wederopbouw van deze verwoeste gronden.Tijdens zijn werkperiode bij het IBB neemt Osterholt de grote Isla raffinaderij als uitgangspunt voor onderzoek, workshops en interventies.

Yasmine Ostendorf, Maastricht
Capacete, Rio de Janeiro
€9.900
Yasmine Ostendorf wil een systeem van wederzijdse uitwisseling opbouwen, op het gebied van kennis, middelen en solidariteit. Ze zal onderzoek doen naar kunstorganisaties die actief zijn op het gebied van wat Anna Tsing ‘perikapitalistische economische vormen’ noemt: locaties die de onbetwiste autoriteit van het kapitalisme heroverwegen. Haar recent gevormde ‘support alliance’ heet ‘The Green Art Lab Alliance’ en is actief in Europa en Azië. Ze wil een netwerk opbouwen, waarin gezamenlijk wordt nagedacht over onze relatie met de natuurlijke wereld.

Zippora Elders, Amsterdam
Air Berlin Alexanderplatz, Berlijn
€9.000
Ze Zippora Elders wil de periode in ABA gebruiken om te focussen op de creatieve kant van haar curatorschap en haar beroepspraktijk als criticus. Ze wil graag samenwerken met kunstenaars en instituten en haar netwerk uitbreiden. Tevens wil zijgaat ze de periode residency gebruiken als voor een periode van reflectie.

Bijdrage Incidentele Aankopen
Voor musea en overige erfgoedinstellingen voor het verwerven van bijzondere objecten of deelcollecties op alle collectiegebieden.

Zie hier een overzicht met aankopen die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben plaatsgevonden.

Bijdrage Collectieprogramma’s
Voor kunstmusea met een aankoopprogramma.

Centraal Museum, Utrecht
Collectieprogramma 2019
€125.000

CODA Museum Apeldoorn, Apeldoorn
Collectieprogramma 2019
€25.000

Frans Hals Museum, Haarlem
Collectieprogramma 2018-2019
€37.500

Museum De Domijnen, Sittard
Collectieprogramma 2019-2020
€37.500

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Collectieprogramma 2019
€75.000

Bijdrage Collectiemobiliteit
Voor musea en overige erfgoedinstellingen voor het selecteren, afstoten en herplaatsen van collectieonderdelen.

Bijbels Museum, Amsterdam
Toekomst Collecties Bijbels Museum
€80.000
Het project ‘Toekomst Collecties Bijbels Museum’ heeft tot doel een kerncollectie vast te stellen en om deze kerncollectie een toekomstbestendige plaats te geven binnen het grotere geheel van het cultuurhistorisch en religieus erfgoed in Nederland.

Bijdrage Beschermd Cultuurgoed
Voor eigenaren en beheerders met objecten en (deel)collecties die onder bescherming van de Erfgoedwet vallen.

Bartholomeus Gasthuis, Utrecht
Behoud wandtapijten Regentenzaal
€35.000
De wandtapijten zijn nog op de oorspronkelijk plek in het Bartholomeus Gasthuis aanwezig en staan in het register van beschermde cultuurgoederen behorende bij de Erfgoedwet. De noodzaak om de klimaatinvloeden in de Regentenzaal van het Bartholomeus Gasthuis aan te pakken zijn reeds jaren geleden door de Erfgoedinspectie en het Instituut Collectie Nederland aan de orde gesteld. Nu worden met redelijk eenvoudige middelen en op terughoudende manier de conservering, de temperatuur, de relatieve vochtigheid van de lucht, het invallend licht en de zoninstraling teruggedrongen.

Bijdrage Opdrachtgeverschap
Voor publiek-private opdrachtgevers die openbare beeldende kunstprojecten willen realiseren.

Zie hier een overzicht met opdrachten waaraan het Mondriaan Fonds in 2018 heeft bijgedragen.

Projectinvestering Instellingen
Voor instellingen met een uitzonderlijk project. De bijdrage kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of gezichtspunten, het produceren van nieuw werk of het presenteren van nieuw en bestaand werk.

A Tale of a Tub, Rotterdam
We know what it is for, we who have used it
€16.000
A Tale Of A Tub heeft een bijdrage toegekend gekregen voor het project ‘We know what it is for, we who have used it’. Het is een langlopend onderzoek van kunstenaarsduo Basel Abbas en Ruanne Abou-Rahme. Ze keerden meerdere malen terug naar verwoeste Palestijnse dorpen, op zoek naar de soms bijna verdwenen sporen van het verleden. Vanuit daar ontwikkelden ze een omgekeerde museologie als strategie om deze plekken nieuw leven in te blazen. A Tale Of A Tub presenteert de eerste twee delen en het nieuwe derde deel van het onderzoeksproject, alsmede een publicatie. De tentoonstelling werd gecureerd door Nathanja van Dijk en was te zien van 9 september tot en met 4 november 2018. Met het publieksprogramma werden lijnen getrokken tussen het werk van de kunstenaars en een bredere discussie over materieel erfgoed.

AGA LAB, Amsterdam
Inventing the Future
€22.000
AGA LAB (Amsterdams Grafisch Atelier) ontving een bijdrage voor het project ‘Inventing The Future’, waar vier internationale kunstenaars voor werden uitgenodigd: Maki Suzuki, Karin Ferrari, Emre Hunter en Marthe van Dessel. Uitgangspunt is de pertinente vraag naar de relevantie van het gedrukte beeld en woord (grafiek) die niet los staat van de digitale wereld rondom ons heen. Er vindt een kennisuitwisseling plaats tussen de kunstenaars en de conservatoren van het Allard Pierson Museum. Ook is er een wisselwerking tussen de kunstenaars en de historische collectie van het museum. De eindresultaten worden getoond in het vernieuwde Allard Pierson en in het Frans Masereel Centrum in België.

Amsterdam Museum, Amsterdam
1001 vrouwen in de 20ste eeuw
€20.000
Het Amsterdam Museum ontving een bijdrage voor de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’. De aanleiding was het gelijknamige boek van Els Kloek. De biografieën uit het boek vormen de leidraad voor de tentoonstelling: een selectie uit het boek komt aan bod, losjes chronologisch ingedeeld in vijf generaties en met een link naar het heden en de toekomst. Bijna 200 bekende en minder bekende vrouwen worden gepresenteerd, die ieder op hun eigen manier een rol hebben gespeeld in de 20ste eeuw. De expositie was te zien van 4 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019.

Art Foundation Curacao, Willemstad
Plein Air Curaçao Celebrates 5th Edition – 10th year anniversary
€16.000
Plein Air Curaçao wordt om het jaar georganiseerd door de Stichting Art Foundation Curaçao. Tijdens het festival komen internationale plein air kunstenaars naar Curaçao om buiten te schilderen (‘au plein air’), samen met lokale kunstenaars. Er vinden speciale workshops en activiteiten plaats. Zo kun je bij ‘Plein Eau’ schilderen onder water, en is 2017 ‘Plein Arial’ geïntroduceerd, waarbij men vanaf grote hoogtes kan schilderen. De schilderijen worden tentoongesteld in de Art Foundation Gallery. Het doel van het festival is de kunst van het plein air schilderen bekender maken en Curaçao als kunstbestemming te belichten. De tiende editie van het festival vindt plaats van 14 tot en met 23 maart 2019.

Art meets Science and Spirituality in a Changing Economy, Hallum
100 dagen JOSEPH BEUYS komt uit Friesland 2018
€25.000
Art meets Science and Spirituality in a Changing Economy ontving een Projectinvestering Instellingen voor ‘100 dagen JOSEPH BEUYS komt uit Friesland’, gepresenteerd door Gastatelier Hoofdstraat 12 in Ferwert tijdens ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018’. Van 8 juni tot 16 september 2018 kon iedere bezoeker als kunstenaar actief meedoen in de creatie van een Sociale Sculptuur. Louwrien Wijers was honderd dagen aanwezig om ‘Het Permanente Gesprek’ te begeleiden en toonde documenten uit haar Beuys-oeuvre van 1968-1986, toen ze vaak met Beuys samenwerkte. In de ruimte draaiden dagelijks films over Beuys. Alle gastsprekers werden gefilmd voor de website 100dagenjosephbeuys2018.nl en voor online communicatiekanalen als YouTube.

ARTisBOOK, Groningen
WKB18 (Week van het Kunstenaarsboek 2018)
€34.500
De Stichting ARTisBook is opgericht in 2018 en ontving een bijdrage om in oktober 2018 de ‘Week van het Kunstenaarsboek’ te organiseren. Het event werd op 20 locaties in Groningen uitgevoerd met een divers gevuld programma van 12 tot en met 21 oktober 2018.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
Meester van Elsloo. Van eenling naar verzameling
€35.000
Het Bonnefantenmuseum ontving een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Meester van Elsloo. Van eenling naar verzameling’, van 22 februari tot en met 16 juni 2019. Het geeft een overzicht van het oeuvre van de Meester van Elsloo. Twee iconografische thema’s krijgen bijzondere aandacht: de Maansikkelmadonna – die uitsluitend in de Noordelijk Maas-Rijn regio bijzonder werd vorm gegeven – en de Anna-te-Drieën. Ook wordt het publiek meegenomen in het groots opgezette kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek naar de werken die met de Meester van Elsloo in verband zijn gebracht. Naast de tentoonstelling, waarin ook diverse bruiklenen getoond zullen worden (waaronder uit het Louvre en het Victoria & Albert Museum) zal tevens een randprogramma worden georganiseerd en een publicatie verschijnen.

BredaPhoto, Breda
BredaPhoto 2018 – TO INFINITY AND BEYOND
€85.000
BredaPhoto ontving een bijdrage voor de 8e editie van het fotofestival, met als thema ‘TO INFINITY AND BEYOND’. Met dit onderwerp onderzocht BredaPhoto wat de impact is van de wetenschap. Het festival toonde werk van 58 (inter)nationale fotografen op verschillende binnen- en buitenlocaties in Breda. Ook verscheen er een catalogus. De editie van 2018 vond plaats van 9 september tot en met 15 oktober 2018.

Castrum Peregrini, Amsterdam
Heritage Contact Zone
€75.000
Castrum Peregrini ontving een bijdrage voor het tweejarige project ‘Heritage Contact Zone’ (HCZ), dat wordt gerealiseerd in samenwerking met zes andere Europese partners. Het project onderzoekt de rol van materiaal en immaterieel erfgoed en kunst ten opzichte van problematische verledens. Dit zal worden gedaan door middel van vijf lokale tentoonstellingen, waarin kunstenaars zich verhouden tot de verschillende thema’s. Het sterk gelaagde verleden van Castrum Peregrini komt hier ook aan bod. Een website zal alle tentoonstellingen bij elkaar brengen en ruimte bieden voor kritische reflectie op het proces van het project.

Centraal Museum, Utrecht
Jessica Stockholder: Stuff Matters
€30.000
Centraal Museum ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Jessica Stockholder: Stuff Matters’. Het museum heeft Stockholder uitgenodigd om van 19 april tot en met 1 september 2019 haar werk te presenteren. Voor de tentoonstelling neemt ze zowel de rol van curator als die van kunstenaar aan. In een installatie zal ze objecten uit de deelcollecties van mode, vormgeving, oude en moderne kunst samenbrengen met haar eigen sculpturen. Haar werk bestaat uit alledaagse objecten en materialen, zoals plasticzakken, ballonnen, koelkasten, matrassen, verlengsnoeren, karton, multiplex, tapijten en meubels. Er wordt een randprogramma georganiseerd met theatervoorstelling en interactieve installatie in de tuin, instaprondleidingen en familieroute, en een symposium. In samenwerking met BAK Utrecht organiseert het museum tevens een speciale dag gewijd aan het werk van Jessica Stockholder.

Centraal Museum, Utrecht
De Line Up. De kracht van tekenen. Een grootse tentoonstelling over tekenen van 1950 tot nu
€25.000
Het Centraal Museum heeft een bijdrage ontvangen voor de tentoonstelling ‘De Line Up. De kracht van tekenen. Een grootse tentoonstelling over tekenen van 1950 tot nu’. De expositie was te zien van 22 september tot en met 18 november 2018 en werd gecureerd in samenwerking met de Utrechtste kunstenaar Robbie Cornelissen. Het museum toonde een uitgebreide selectie uit de collectie, naast nieuwe opdrachten en aanvullende hedendaagse artistieke presentaties. Robbie Cornelissen tekende letterlijk en figuurlijk de vormgeving van de tentoonstelling: een labyrintisch tentoonstellingsontwerp waarin het werk van meer dan honderd kunstenaars wordt samengebracht. Naast de werkplaatsactiviteiten in de tentoonstelling werden er workshops georganiseerd rond het thema ‘Tekenen is van iedereen’.

Design Museum Den Bosch, ‘s-Hertogenbosch
Jean Cocteau – Metamorphosis
€74.500
Design Museum Den Bosch ontving een bijdrage voor ‘Jean Cocteau – Metamorphosis’, een solotentoonstelling van de Franse kunstenaar Jean Cocteau, te zien van 10 november 2018 tot en met 10 maart 2019. De expositie werpt licht op Cocteau’s voortdurende zelftransformatie en zijn zoektocht naar een eigen identiteit.

Dolhuys – Museum van de Geest, Haarlem
ITE Art | Finse collectie Ammann
€30.000
Dolhuys – Museum van de Geest ontving een bijdrage voor de tentoonstelling ‘ITE Art | Finse collectie Ammann’, die is samengesteld uit de privécollectie van Max Ammann. ITE is een afkorting voor ‘Itse Tehty Elämä’ en staat voor ‘zelf gemaakt leven’. De tentoonstelling presenteert werk van Finse Outsider kunstenaars en Folk Artists. Daarnaast komt in de presentatie de rol die het verzamelaarsechtpaar heeft gespeeld aan bod als ook hun betekenis bij de ontwikkeling van ITE Art.

Dolhuys – Museum van de Geest, Haarlem
Art Brut | Jean Dubuffets revolutie in de kunst
€30.000
Dolhuys – Museum van de Geest ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Art Brut | Jean Dubuffets revolutie in de kunst’, te zien van 31 januari tot en met zondag 25 augustus 2019 in het Outsider Art Museum. Het biedt de bezoeker de gelegenheid om de oorsprong van Art Brut te onderzoeken en te bekijken zoals deze werd geïnterpreteerd door de Franse kunstenaar Jean Dubuffet. Ook laat de expositie zien wat voor impact deze kunst had en heeft op het tijdsbeeld van Parijs in 1949, mede door middel van audiovisuele toevoegingen. De catalogus geeft de bezoeker de mogelijkheid om verder in de rijke achtergrondgeschiedenis van Art Brut te duiken.

Dordrechts Museum, Dordrecht
Werk, Bid en Bewonder – Een nieuwe kijk op kunst & calvinisme
€40.000
In 1618-19 vond de Synode van Dordrecht plaats: de eerste en enige protestantse kerkvergadering van voor 1800, met deelnemers uit heel West-Europa. Ter gelegenheid van 400 jaar Synode stelt de gemeente Dordrecht in 2018-19 onder de noemer ‘Ode aan de Synode’ een breed publieksprogramma samen met als thema’s gastvrijheid, identiteit en taalvernieuwing. De tentoonstelling ‘Werk, Bid en Bewonder – Een nieuwe kijk op kunst & calvinisme’ vindt plaats van 11 november 2018 tot en met 26 mei 2019.

Drents Museum, Assen
Nubië – Land van de Zwarte Farao’s
€55.000
Het Drents Museum ontvangt een bijdrage voor ‘Nubië – Land van de Zwarte Farao’s’, een reizende tentoonstelling bestaande uit 300 objecten uit het Museum of Fine Arts in Boston (MFA), die van 16 december 2018 tot en met 5 mei 2019 te zien is in Drenthe. Een groot deel van de objecten is voor het eerst te zien in Nederland. De tentoonstelling draait om Noord-Soedan gedurende de periode van ca. 2500 voor Christus tot ca. 350 na Christus. Daarnaast wordt een fotocollectie uit het MFA getoond, die is gemaakt gedurende de opgravingen in de periode 1916-20. Via de vormgeving kan de bezoeker zelf door een piramidelandschap lopen.

Drents Museum, Assen
Iran – Bakermat van de beschaving
€65.000
Het Drents Museum ontving een bijdrage voor een tentoonstelling die de Iraanse geschiedenis presenteert vanaf het allereerste begin (ca. 10.000 voor Chr.) tot en met de vroege geschiedenis (ca. 1750 na Chr.), te zien van 17 juni tot en met 18 november 2018. Om dit verhaal te kunnen vertellen worden circa 200 objecten uit de collectie van het Nationaal Museum van Iran getoond. Een groot deel is nooit eerder in Nederland getoond en zelfs nooit eerder buiten Iran te zien geweest.

EMCEMO, Amsterdam
Halve eeuw Marokaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis
€60.000
Op 14 mei 2019 is het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. In het licht van deze historische gebeurtenis organiseert EMCEMO (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling) in samenwerking met een heleboel andere organisaties een aantal activiteiten om dit moment te memoreren en te vieren. Het project omvat een reizende tentoonstelling, die getoond gaat worden in 9 verschillende steden, en een ceremoniële bijeenkomst op 19 mei 2019. Gedurende het jaar zijn er symposia en themabijeenkomsten en ter afsluiting vindt in november een tweedaags Moessem (Arabisch voor Seizoen) evenement plaats.

Erfgoedpartners, Groningen
Reizend Erfgoed
€10.000
In Reizend Erfgoed bezoeken erfgoedinstellingen oudere bewoners van zorginstellingen die niet meer in staat zijn om zelf naar een museum te gaan. De vrijwilligers van de erfgoedinstelling nemen 10 objecten mee en vertellen hierover. Het zijn objecten die de bewoners mogen aanraken en kunnen vasthouden.

Frans Hals Museum, Haarlem
Frans Hals en de Modernen. Hals ontmoet Manet, Singer Sargent, Van Gogh
€50.000
Het Frans Hals Museum heeft een toekenning ontvangen voor ‘Frans Hals en de Modernen’. Het is de eerste tentoonstelling die na de herpositionering van het Frans Hals Museum opent. Nadat Frans Hals in de 18e eeuw in de vergetelheid was geraakt, werd hij 150 jaar geleden herontdekt door de internationale top van de moderne schilderkunst. Schilders als Édouard Manet, John Singer Sargent, Vincent van Gogh en Max Liebermann reisden naar Haarlem om de portretten van Hals te bestuderen en zich te laten inspireren.

Fries Museum, Leeuwarden
Éric van Hove – Fenduq
€125.000
Het Fries Museum organiseert een solotentoonstelling van Éric van Hove, te zien van 2 februari 2019 tot en met 5 januari 2020. Van Hove ontwikkelt speciaal voor deze tentoonstelling nieuw werk, geïnspireerd op de agrarische context van Friesland en de internationale geschiedenis van de verschillende regionale ambachten. Een internationaal team van ambachtslieden gaat onder leiding van de kunstenaar elk onderdeel van ambachtelijk gereproduceerde motorblokken maken. Aan de hand van de objecten en hun context kan de bezoeker de rijkdom van traditionele ambachten ontdekken. Ook wordt men uitgenodigd om na te denken over de globale sociaal-economische realiteit en de postkoloniale dynamiek.

Geert Groote Huis, Deventer
Geert Groote Groeit
€35.000
Geert Groote Huis ontvangt de bijdrage voor ‘Greet Groote Groeit’. Het betreft een herinrichting, waarbij gewerkt wordt aan drie aspecten: bezoekers, ruimtelijk en financieel. Om hierin succesvol te zijn moet er eerst geïnvesteerd worden. Als daarmee voor ieder zichtbaar kan worden aangetoond dat het Huis daadwerkelijk groeit en optimaal is aangepast aan de huidige tijd, kan het project van start gaan. Daarbij zal tevens worden aangesloten bij het verkrijgen van de museumerkenning.

Haagse Kunstkring, Den Haag
Bezield Modernisme
€7.000
De Haagse Kunstkring heeft een toekenning gekregen om van 3 tot en met 28 oktober 2018 een veelzijdig programma te realiseren rond het werk van een van zijn voormalige voorzitters: architect A.H. Wegerif. Het programma bestaat uit een overzichtstentoonstelling, een boek, muziek-, film- en debat avonden en opdrachten aan kunstenaars. Door middel van maquettes, schetsen, foto’s, publicaties, geschriften, meubels en persoonlijke artefacten wordt de betekenis van A.H. Wegerif overgebracht op het publiek. De tentoonstelling wordt gecureerd door Hubert Thomas en Saskia Broekema. Tevens zal door Nai010 een boek worden uitgegeven.

Het Curaçaosch Museum, Otrabanda
Viering 70-Jarig bestaan van Het Curaçaosch Museum
€14.000
Op 7 maart 2018 bestaat het Curacaosch Museum 70 jaar. Op 10 maart 2018 opent de tentoonstelling ‘70 jaar Het Curaçaosch Museum’ en een e-catalogus, die gevestigde en jonge Curaçaose en Nederlandse Meesters tonen. Het is een overzicht van Curaçaose en Nederlandse kunst die het museum sinds de opening heeft verzameld. Dee werken worden aangevuld met kunstwerken uit vooraanstaande privé- en bedrijfscollecties. Daarnaast worden lezingen gegeven in verband met het literair tijdschrift De Stoep, dat van september 1940 tot mei 1951 op Curaçao is uitgegeven door Chris Engels, een van de oprichters van Het Curaçaosch Museum.

Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
ms Oranje | Koers gewijzigd
€60.000
Tachtig jaar na de tewaterlating van het passagiersschip Oranje opent Het Scheepvaartmuseum op 8 september 2018 een tentoonstelling rondom dit schip: ‘ms Oranje | Koers gewijzigd’. Anno 2018 spreekt dit schip bij een grote groep Nederlanders nog steeds tot de verbeelding. Niet alleen omdat de Oranje het grootste, snelste en mooiste schip was dat ooit op een Amsterdamse werf is gebouwd, maar ook omdat het schip symbool staat voor de veranderende relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Te zien tot en met 18 juli 2019.

Het Utrechts Archief, Utrecht
Ontdek Utrecht in Het Utrechts Archief
€65.000
In de aanloop naar het 900-jarig bestaan van Utrecht wil Het Utrechts Archief de rijke historie van de stad en de provincie nog toegankelijker en betekenisvoller maken. Het publiekscentrum krijgt een grootschalige make-over. Het Utrechts Archief heeft een collectie van authentieke documenten en digitale data, die de basis vormen van de geschiedenis van Utrecht.

IHLIA LGBT Heritage, Amsterdam
With Pride
€45.000
IHLIA LGBT Heritage ontving een bijdrage voor de tentoonstellingreeks ‘With Pride’, in het kader van het 40-jarig bestaan van de organisatie in 2018. De reeks exposities geeft een beeld van de afgelopen veertig jaar van de LHBTI-beweging, met onderwerpen als: van activisme tot burgerschap, van homofiel tot lhbti, van discriminatie naar wettelijke gelijkstelling. De hoofdtentoonstelling vindt plaats in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA) Oosterdok van 9 november 2018 tot en met 22 februari 2019. Daarna trekt de tentoonstelling door het land.

Instituto Buena Bista, Willemstad
All You Can Art 3 (AYCA 3)
€40.000
Instituto Buena Bista ontving een bijdrage voor ‘All You Can Art 3’, een derde editie van een tentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam in de zomer van 2018. Het is een atelier, tentoonstelling en Summerschool ineen, waarbij iedereen volgens het meester-gezel principe de kans krijgt om kunst te maken, te leren en te ontdekken. Zes weken lang houden IBB-oprichters en kunstenaars David Bade en Tirzo Martha samen met voormalig ‘IBB Artists in Residence’ Liesbeth Labeur en Rieneke de Vries en alumni Elvis Chen en Roxette Capriles atelier in de Kunsthal. Nieuw aan deze editie is een mobiel atelier, dat de Rotterdamse wijken in trekt om meer mensen te bereiken en de uitwisseling van kennis en ontmoetingen tussen culturen te stimuleren.

Into Nature, Assen
Into Nature – Out of Darkness
€75.000
Stichting Into Nature ontving een bijdrage voor de tweejaarlijkse kunstexpeditie ‘Into Nature’. Deze editie, met als thema ‘Into Nature: Out of Darkness’ vond plaats in de zomer van 2018 op diverse locaties in Drenthe. Kunstenaars werden uitgenodigd om het landschap van Drenthe te onderzoeken, visualiseren, bevragen en te becommentariëren. Gekozen is voor het landschap van zuidwest Drenthe (Holtingerveld en Frederiksoord), waar thema’s als duisternis, stilte, astronomie en het heelal in combinatie met de sociale historie de context vormen.

Joods Historisch Museum, Amsterdam
The Institue of Ongoing Things
€50.000
Joods Historisch Museum ontvangt een bijdrage aan de solotentoonstelling van Uri Katzenstein in het Joods Historisch Museum met de titel ‘The Institute of Ongoing Things’, getoond van 29 september 2018 tot en met 24 februari 2019.

Joods Historisch Museum, Amsterdam
Kabbala, de kunst van de joodse mystiek
€75.000
Het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam presenteert van 29 maart tot en met 25 augustus 2019 een grote tentoonstelling over kabbala, de mystieke traditie van het jodendom. Bezoekers krijgen een gevarieerd beeld van deze oude traditie, die ook popsterren als Madonna en David Bowie inspireerde. Voor het eerst wordt een tentoonstelling gehouden die de vele aspecten van kabbala toont in onverwachte combinaties van eeuwenoude objecten en moderne kunstwerken. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met het Joods Museum Wenen en een team van internationale experts, en was in het najaar van 2018 al in Wenen te zien.

Kamp Amersfoort, Leusden
Vernieuwing Kamp Amersfoort
€65.000
Kamp Amersfoort gaat veranderen. Er komt een vaste tentoonstelling die slachtoffers, omstanders en daders laat zien, en een wisseltentoonstelling met voor Kamp Amersfoort relevante thema’s. De beleving van de locatie wordt verdiept, met nadruk op de biografie van de personen die met Kamp Amersfoort te maken hebben gehad. Aan de hand van foto’s, bewegend beeld en virtual reality wordt een interactieve presentatie gegeven. De bezoeker zal zich in de personen kunnen verplaatsen en zich een voorstelling kunnen maken van wat er in Kamp Amersfoort is gebeurd. Vanuit deze confrontatie worden lijnen getrokken naar de huidige tijd.

Keramiekmuseum Het Princessehof, Leeuwarden
Made in Holland
€50.000
‘Made in Holland’ is een tentoonstelling over drie grote Nederlandse keramiektradities: Delfts blauw, Maastrichts aardewerk en Nederlands art-nouveaukeramiek. Daarnaast wordt het keramische Dutch Design belicht. Het randprogramma bevat onder meer een lezingenprogramma, aansluiting bij het regulier en voortgezet onderwijs, en een workshop en zoekboek voor kinderen.

Kröller Müller Museum, Otterlo
Als kunst je lief is
€85.000
Als kunst je lief is toont 80 aankopen uit 40 Nederlandse musea die de afgelopen tien jaar mede met steun van de Vereniging Rembrandt zijn verworven. Hiermee wil het museum nieuw licht werpen op de getoonde aankopen die samen een beeld geven van de museale verzamelgeschiedenis in de jaren 2008-2018. De tentoonstelling is een coproductie van Vereniging Rembrandt en het Kröller-Müller Museum. Het wil het verhaal achter de aankoop naar voren brengen en het belang van Collectie Nederland onderstrepen. De tentoonstelling werd getoond van 30 september 2018 tot en met 3 februari 2019. Ook wordt een satellietprogramma door heel Nederland ontwikkeld.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
MAESTRO VAN WITTEL – Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht
€55.000
Kunsthal KAdE ontving samen met Museum Flehite een bijdrage voor de tentoonstelling ‘MAESTRO VAN WITTEL – Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht’. De musea presenteren het overzicht in zijn geboortestad Amersfoort. De meerwaarde zit in het feit dat een dergelijk groots opgezet overzicht rond Van Wittel in Nederland nooit eerder gemaakt is.

Limburgs Museum, Venlo
50 jaar Evert Thielen – De ogen van de meester
€40.000
De solotentoonstelling van de Limburgse kunstenaar Evert Thielen in het Limburgs Museum getiteld ‘50 jaar Evert Thielen – De ogen van de meester’ is te zien van 3 februari tot en met 5 mei 2019. Zijn werk wordt hiermee voor het eerst op grote schaal op zijn geboortegrond getoond. Zijn complete oeuvre aan veelluiken zal te zien zijn. De zes veelluiken zijn ware ‘Gesamtkunstwerken’, waarin onderwerpen met vele facetten als een macrokosmos worden uitgebeeld. In totaal zorgen 120 kleinere en grotere schilderwerken voor een compleet beeld van het leven en werk van Evert Thielen.

Luther Collectie Amsterdam, Amsterdam
Luther Museum Amsterdam
€75.000
Het Luther Museum Amsterdam behandelt de Lutherse geschiedenis, het Amsterdamse regentenbestuur en de toenmalige armenzorg. In het voormalige 18e-eeuwse Lutherse mannen- en vrouwenhuis ‘De Wittenberg’ komt een permanente tentoonstelling met honderden kunstvoorwerpen die een link hebben met de reformator, getoond vanuit een hedendaags perspectief. Ook is er een educatief programma waarin het filosofische gesprek en het thema ‘kritiek centraal worden gesteld. De randprogrammering in de kerkzaal vult de tentoonstelling inhoudelijk aan met muziek, lezingen, films, boekpresentaties.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
‘Nederland Bauhaus – Pioniers van een nieuwe wereld’
€55.000
Voordat renovatie van start gaat, pakt Museum Boijmans Van Beuningen nog één keer uit met de tentoonstelling ‘nederland ⇄ bauhaus – pioniers van een nieuwe wereld’. In 2019 is het honderd jaar geleden dat het Bauhaus werd opgericht, de revolutionaire kunst- en ontwerpschool waarvan de invloed nog steeds voelbaar is. Ruim 800 kunstwerken, meubels, keramiek, textiel, foto’s, typografie en architectuur, geven je inzage in de inspirerende wisselwerking tussen Nederland en het Bauhaus door de jaren heen.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
‘Pure Rubens’
€40.000
Museum Boijmans Van Beuningen ontving een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Pure Rubens’, te zien van 8 september 2018 tot en met 13 januari 2019. Zowel het Museum Boijmans van Beuningen als Museo Nacional del Prado in Madrid bezitten een collectie olieverfschetsen van Peter Paul Rubens. Deze werken zijn een voorbereiding voor veel grotere schilderijen en tapijten. De twee musea werken samen om in 2018 een overzichtstentoonstelling van Rubens’ olieverfschetsen te presenteren aan het grote publiek. Bij de tentoonstelling wordt een uitgebreid en verdiepend programma ontwikkeld, dat het publiek laat kennismaken met Rubens en zijn tijd, door middel van dans, muziek, theater, storytelling, poëzie en spoken word.

Museum De Lakenhal, Leiden
Herinrichting Rariteitenkabinet Mark Dion
€50.000
Museum De Lakenhal ontvangt een bijdrage voor een herinrichting. Mark Dion zal een rariteitenkabinet ontwerpen voor een 17e-eeuwse intieme zolder boven de nieuwe expositieruimte: de Universiteitskamer. De oprichting van Universiteit Leiden in 1575 en de betekenis van de daarmee verbonden academische en kosmopolitische cultuur voor de stad staan centraal. Dion baseert zijn ontwerp op de wetenschappelijke collectie van het museum: parafernalia, exotica, unica en overige rariteiten. Hij maakt hierbij gebruik van hedendaagse 3D-technieken en lichtgevende verf in een donkere ruimte. Te zien vanaf de heropening van De Lakenhal op 20 juni 2019.

Museum Haarlem, Haarlem
Allemaal Haarlemmers
€65.000
Museum Haarlem ontvangt een bijdrage voor een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Haarlem, te zien vanaf medio 2019. Het plan is ontwikkeld met ontwerper Caspar Conijn, architect Roderick van der Weijden en Bert Sliggers, Haarlemkenner en oud-conservator van Teylers Museum. Uitgangspunten van het plan zijn: de behoefte aan een overzicht van 900 jaar stadsgeschiedenis in Haarlem, de onzichtbaarheid van de historische stadscollectie van 20.000 objecten en het ontbreken van een plek voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs om kennis te maken met hun eigen omgevingsgeschiedenis.

Museum Het Valkhof, Nijmegen
Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek
€50.000
Museum Het Valkhof ontving een bijdrage voor ‘Ik, Maria van Gelre – De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek’, te zien van 13 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019. De tentoonstelling voert de bezoeker mee door het leven van de opdrachtgeefster van het gebedenboek: een zelfbewuste hertogin in de 15e eeuw. Haar gebedenboek werd in Arnhem geschreven en vermoedelijk in Nijmegen verlucht. Er worden ruim 100 objecten getoond: miniaturen, schilderijen, sieraden, beeldhouwkunst en gebrandschilderde ramen, waarvan veel niet eerder in Nederland te zien waren. Er vindt een maandelijks wetenschapscafé plaats en lezingen in samenwerking met de Vrije Academie. Ook verschijnt er een catalogus en een aan Maria gewijd themanummer van Kunstschrift. Tot slot zijn er diverse korte animaties en een audiotour, schoolprogramma’s en thematische museumavonden.

Museum Rotterdam, Rotterdam
Party People
€50.000
‘Party People’ is een tentoonstelling over twee generaties uitgaanscultuur, waarbij actuele ontwikkelingen in de Rotterdamse uitgaansscene worden gekoppeld aan de periode waarin het allemaal begon: de jaren ’90. Er is een randprogrammering met de authentieke Rotterdamse makers. Gastcuratoren Ted Langenbach en Derek Otte zoomen in op de Rotterdamse underground van de jaren ‘80 en ‘90, de periode waarin een Dance-House-Hiphop cultuur opkwam in Rotterdam. Frank Dros en Naomi van Heck zoomen in op de actualiteit. Te zien van 12 januari tot en met 23 juni 2019.

Museum Wierdenland, Ezinge
Tells en Terpen
€23.000
Museum Wierdenland ontvangt een bijdrage voor het project ‘Tells en Terpen’. De tentoonstelling bestaat uit vier onderdelen, waarvan het grootste onderdeel zal bestaan uit de vergelijking tussen terpen en tells, soortgelijke woonheuvels in het Midden-Oosten, waarin Museum Raqqa een belangrijke rol speelt. Daarnaast worden er kunstwerken van Theo de Feyter getoond, zal er een kleine tentoonstelling over het Scannen voor Syrië project te zien zijn en zijn er kunstwerken gemaakt door Syrische kinderen te zien. Er wordt een educatief programma aangeboden met lezingen, workshops, rondleidingen, fietstochten en kinderactiviteiten. De tentoonstelling is in het Nederlands, Engels en Arabisch en er verschijnt een catalogus.

Museumplein Limburg, Kerkrade
Niet bang zijn
€25.000
Museumplein Limburg ontvangt de bijdrage voor het project ‘Niet bang zijn’. Tijdens erfgoedfestival ‘Bovengronds’ besteden Nederlands Mijnmuseum, Continium discovery center en de Amsterdams-Limburgse programmamaker Milena Mulders aandacht aan het multiculturele DNA van Limburg.

Narare, Den Haag
Streekgenoten: Stad, Streek en Trouw (Betsy Torenbos)
€28.950
Bijdrage aan Stichting Narare voor het project ‘Streekgenoten: Stad, Streek en Trouw’, waarin verhalen worden ontsloten van de Joodse gemeenschap uit de Veenkoloniën.

Nationaal Glasmuseum, Leerdam
Een Engel van Glas
€25.000
Het Nationaal Glasmuseum ontvangt een bijdrage voor een tentoonstelling over de rol van glas in de Art Deco periode. Centraal staat het persoonlijke verhaal van de Amerikaanse Lucienne Bloch en de thema’s Reizen, Snelheid, De moderne vrouw en Luxe vs ‘Gewoon’. Naast de werken van Lucienne Bloch, wordt werk van andere Art Deco ontwerpers gepresenteerd, zoals Lalique, Copier, Lebeau en Roozendaal. Ontwerptekeningen, archiefstukken, foto’s en dagboeken geven de Art Deco werken hun cultuurhistorische en sociale context.

Nationaal Glasmuseum, Leerdam
Glas In Zicht – Glas in de architectuur 1850-heden
€27.500
Glas In Zicht is een educatieve tentoonstelling georganiseerd door het Nationaal Glasmuseum in Leerdam, die als primaire doel heeft meer kennis en waardering over te brengen over het gedecoreerde ‘vlakglas’ en de vervaardigings- en decoratietechnieken. Hiermee wil het museum bereiken dat de bezoeker oog krijgt voor dit soort glas, in woningen en uiteenlopende openbare gebouwen. Zo wordt gezorgd dat het bewaard en beschermd wordt. De tentoonstelling is te zien van 19 april tot en met 3 november 2019.

Nationaal Militair Museum, Soest
Als de Russen komen
€65.000
Met de tentoonstelling Als de Russen komen besteedt het Nationaal Militair Museum in Soest van 23 februari tot en met 1 september 2019 aandacht aan de Koude Oorlog. In een aangrijpende 3D-audiotour en langs bijzondere objecten uit binnen- en buitenland (her)beleeft de bezoeker in deze tentoonstelling de gespannen periode waarin de wereld was verdeeld in Oost en West. Ook recente gebeurtenissen zoals cyber warfare, hacks en fake-news worden in de tentoonstelling behandeld. Vanuit heel Europa zijn objecten verzameld om de tentoonstelling vorm te geven.

Naturalis Biodiversity Center, Leiden
De Verleiding. Een onthullende reis door het liefdesleven van de natuur
€75.000
Het Naturalis ontving een bijdrage voor de tentoonstelling ‘De Verleiding. Een onthullende reis door het liefdesleven van de natuur’. De opstelling maakt deel uit van het vernieuwde Naturalis en wordt in 2019 geopend. Het hoofddoel is om bezoekers bekend te maken met voortplanting in het dieren- en plantenrijk, onderverdeeld in de thema’s verleiding, seks en nakomelingen. De tentoonstelling is een combinatie van een groot aantal objecten en interactieve installaties.

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Schoonhoven
Designed by Nature
€25.000
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven ontving een bijdrage voor ‘Designed by Nature’, een tentoonstelling over de natuur als inspiratiebron voor het goud- en zilversmidsambacht. Het museum zal de zilveren flora en faunauit de natuur combineren met hedendaagse kunst en zilver uit de eigen collectie. Naast het zilverwerk wordt gebruik gemaakt van opgezette dieren om de voorwerpen in een natuurcontext te presenteren. De tentoonstelling is te zien van 4 oktober 2018 tot en met 10 juni 2019.

NiNsee, Amsterdam
Black Achievement Month (BAM)
€50.000
NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) heeft een bijdrage ontvangen voor de derde editie van de Black Achievement Month (BAM) in oktober 2018. De BAM levert een bijdrage aan het relevant maken en houden van de geschiedenis van het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden, en draagt bij aan de maatschappelijke discussie over integratie en burgerschap en aan meer begrip voor de geschiedenis en bijdrage van de Afrikaanse diaspora in Nederland. Er worden presentaties gehouden en ter afsluiting wordt de Black Achievement Award uitgereikt aan uitzonderlijke talenten. Voor het jaar 2018 is gekozen voor het thema ‘Verzet’. Zo is er bijvoorbeeld een tentoonstelling over zwarte verzetshelden te zien.

Oddstream, Nijmegen
Oddstream 2018 – Hidden Structures
€14.000
Met het project ‘Hidden Structures’ wil Oddstream samen met het publiek de verborgen structuren die ons continu omringen onderzoeken, en de manier waarop wij er invloed op uit kunnen oefenen. Het project is tweeledig. Het voortraject bestaat uit workshops voor kinderen, jongeren en volwassen, lessen voor leerlingen, artist-in-residences en brainstormsessies met professionals en is experimenteel van opzet. De resultaten worden in de vorm van doorontwikkelde workshops, nieuwe kunstwerken en een publicatie gepresenteerd tijdens de expositie en randprogramma in Arnhem van 11 tot en met 14 oktober 2018.

Paleis Het Loo, Apeldoorn
The Garden of Earthly Worries, Libeskind
€80.000
Paleis Het Loo gaat in 2019 in zijn 17e-eeuwse baroktuin voor een periode van minimaal 3 jaar een viertal monumentale beelden van de beroemde kunstenaar Daniel Libeskind plaatsen, met de titel ‘The Garden of Earthly Worries’. De beelden symboliseren de elementen ozon, distikstofmonoxide (lachgas), methaan en koolstofdioxide en zorgen voor contrast in de 17e-eeuwse paleistuin.

PLANETART, Enschede
TEC ART Rotterdam 2019
€25.000
TEC ART ontvangt een bijdrage voor het festival tijdens Art Rotterdam van 6 tot en met 10 februari 2019, op het snijvlak van kunst, creatieve technologie en maatschappelijke actualiteit. Het biedt tentoonstellingen, symposia, events, clubnights en pop-ups, met internationale kwaliteit en jong en Nederlands talent, en gericht op een breed publiek. De 6e editie van TEC ART onderzoekt vooral de ondermijnende fusie tussen infotec en biotec, en de mogelijke digitale dictaturen ten gevolge van big data algoritmes. Ook dit jaar werken ze samen met de Denker des Vaderlands 2017-2019 René ten Bos.

PLANETART, Enschede
GOGBOT 2018
€45.000
Planetart kreeg een bijdrage voor de 15e editie van het Gogbot festival van 6 tot en met 9 september 2018. Het thema van 2018 luidt: ‘Future Flash 200: From Frankenstein to Hyperbrain’. De techno-humanistische mens transformeert de maatschappij in een data proces: wat gebeurt er met onze wereld als superintelligente algoritmes zonder bewustzijn ons beter kennen dan wij zelf?

Platform GRAS, Groningen
Liefdesverklaringen aan Groningen
€40.000
Platform GRAS heeft een bijdrage ontvangen voor het project ‘Liefdesverklaringen aan Groningen’. Met dit project willen zij bouwen aan perspectief, nieuwe verhalen en nieuwe trots. In dit licht roept GRAS hedendaagse Groninger kunstenaars op hun liefde aan Groningen te verklaren, in alle vrijheid, met nieuw werk en in iedere gewenste vorm, mits het maar tot impact leidt. Alle werken zullen in de nazomer van 2018 te zien zijn. ‘Liefdesverklaringen’ sluit aan bij de viering van 100 jaar De Ploeg.

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht
Digitale Onderzoeksgids Oorlogsbronnen Limburg
€20.000
Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RCHL) ontving een bijdrage voor het ontwikkelen van een digitale onderzoeksgids, om alle Limburgse archieven met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog samen te brengen. Men wil het grote publiek informeren en bewegen om van deze waardevolle archieven gebruik te gaan maken. Het is een fundamenteel project, dat de basis zal vormen voor toekomstige projecten met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Op termijn moeten alle archieven in Limburg de mogelijkheid worden geboden om aan te haken, zodat uiteindelijk alle in Limburg voorhanden oorlogsbronnen centraal verzameld zijn.

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam
80 Jaar Oorlog. De Geboorte van Nederland
€70.000
Bijdrage aan de tentoonstelling ‘80 Jaar Oorlog. De Geboorte van Nederland’ van het Rijksmuseum Amsterdam. De tentoonstelling herdenkt de 80-jarige oorlog 450 jaar na het uitbreken van de oorlog. Spotprenten, tapijten, wapens, schilderijen van onder anderen Brueghel, Rubens en Ter Borch vertellen als ‘ooggetuigen’ het verhaal van het ontstaan van Nederland. Te zien van 12 oktober 2018 tot en met 20 januari 2019.

Rijksmuseum Twenthe, Enschede
De naakte waarheid – een Europese geschiedenis
€65000
In de tentoonstelling ‘De Naakte Waarheid’ presenteert Rijksmuseum Twenthe een Europese geschiedenis over de ontwikkeling van de waarden en het denken in West-Europa en later ook andere delen van de wereld. ‘De Naakte Waarheid’ wordt gepresenteerd aan de hand van vier chronologische thema’s met werken van onder andere Jan Sluijters, Andy Warhol, Terry Rodgers, Geertgent tot Sint Jans, Albrecht Dürer, Adriaen Backer en George Breitner. Te zien van 17 januari tot en met 16 juni 2019.

Satellietgroep, Den Haag
Climate as Artifact
€45.000
Bijdrage aan de groepstentoonstelling van de Satellietgroep ‘Climate as Artifact – Klimaat als mensenwerk’ in de Elektriciteitsfabriek Den Haag, van 18 oktober tot en met 18 november 2018. Het publieksprogramma bevat verschillende tours, seminars, workshops en andere bijeenkomsten.

Schunck*, Heerlen
Basquiat: The Artist and his New York Scene
€80.000
Schunck* ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Basquiat: The Artist and his New York Scene’, een tentoonstellings- en publieksprogramma met en rondom het werk van de neo-expressionistische schilder Jean-Michel Basquiat. De tentoonstelling toont vroeg werk van de schilder (1960-1988) en bekende tijdgenoten. De randprogrammering bestaat uit muziekoptredens, een dans-buurtbattle, filmvertoningen, diverse workshops en een uitgebreid educatieprogramma. Ook vindt er een dansperformance plaats in het museum in samenwerking met internationaal dansfestival Schrit_tmacher. Te zien van 2 februari tot en met 2 juni 2019.

SEA, Den Hoorn
Science Encounters Art (S.E.A.)
€55.000
SEA kreeg een bijdrage voor Science Encounters Art (S.E.A.),een project dat wetenschap koppelt aan kunst. Tien wetenschappers van het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) worden elk gekoppeld aan kunstenaars en vertalen wetenschap in tien kunstwerken. Deze kunstwerken komen op locaties over het hele eiland Texel. Hiermee ontstaat er een SEA-kunstroute met kunst in de openbare ruimte. S.E.A zal plaatsvinden zowel buiten in het landschap als binnen in openbare gebouwen en in Texelse musea.

Sonic Acts, Amsterdam
Sonic Acts Festival 2019
€60000
Het Sonic Acts Festival 2019 met de titel ‘Hereafter’ vindt plaats van 21 tot en met 24 februari 2019. Er vinden Sonic Acts plaats in het Stedelijk Museum, maar ook een conferentie, filmvertoningen, workshops en overige events.

Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar
De Koe, Het grazen voorbij
€40.000
Stedelijk Museum Alkmaar ontving een bijdrage voor ‘De koe, Het grazen voorbij’, een solotentoonstelling van fotograaf en filmmaker Hans van der Meer met een reeks nieuwe foto’s en video’s die zijn onderzoek naar de koe heeft opgeleverd. De tentoonstelling wil naast Van der Meers werk de bezoeker een inkijk geven in de hedendaagse melkveehouderij, door middel van onder meer een audiotour met visies van jonge stakeholders. De tentoonstelling was te zien van 30 juni tot en met 28 oktober 2018 in Stedelijk Museum Alkmaar.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
De tuinen van Elspeth Diederix
€10.000
Het Stedelijk Museum Schiedam organiseert van 23 juni tot en met 30 september 2018 een tentoonstelling met nieuwe werken en projecten van Elspeth Diederix. In de tentoonstelling ‘De tuinen van Elspeth Diederix’ staat niet alleen haar fotografie centraal, maar combineert ze dit met haar recente focus: tuinen. In de tentoonstelling zijn vier invalshoeken te zien rond dit thema.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Manzoni in Holland
€40.000
Het Stedelijk Museum Schiedam ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Manzoni in Holland’. In zijn korte leven (1933-1963) vervaardigde Manzoni een indrukwekkend oeuvre. Het museum stelt dat dit de eerste tentoonstelling is in bijna 50 jaar waarin het werk van Manzoni weer op grote schaal in Nederland wordt getoond. Naast de tentoonstelling zal een publicatie verschijnen. Tijdens de tentoonstellingsperiode wordt tevens een breed activiteitenprogramma aangeboden.

Stichting Art & Technology, Nijmegen
Manifestations
€25.000
Stichting Art & Technology ontvangt een bijdrage voor ‘Manifestations’, een negendaags festival op het gebied van kunst en technologie tijdens de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Met ‘Manifestations’ wil de stichting – door middel van kunst – mens en technologie dichter bij elkaar brengen. Het project bestaat uit een expositie en een participatieprogramma waarmee mensen in aanraking komen met de rol van technologie in de maatschappij en toekomst.

Stichting Artes Liberales, Vijfhuizen
Een schitterende afzondering
€30.000
In het kunstfort Asperen wordt de tentoonstelling ‘Een schitterende afzondering’ georganiseerd van 26 mei tot en met 22 september 2019. Stichting Artes Liberales legt de focus op het donkere karakter van het fort en het contrast met de lichte omgeving van het landschap daarbuiten. Er worden kunstwerken getoond van hedendaagse kunstenaars als: Yael Bartana, Simone de Kinderen, Anton Le Cock, Andre Pielage, Erik Odijk, Harm Weistra, Jacco Olivier en Eddi Bal.

Stichting Deventer Verhaal, Deventer
Deventer Boekenstad – Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel
€45.000
Stichting Deventer Verhaal ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Deventer Boekenstad – Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel’. Met de tentoonstelling willen ze Deventer profileren als historische boekenstad met twaalf eeuwen aan boekcultuur aan de IJssel, met de 15e eeuw als tijdvak van ongekende bloei. Om deze expositie vorm te geven werken zij nauw samen met verschillende bruikleengevers. Naast de expositie in Museum de Waag en het oudste stenen huis van Nederland (de Proosdij), zal een publicatie worden uitgebracht en een randprogramma worden aangeboden.

Stichting Electriciteitsfabriek, Den Haag
Expeditie Eisinga
€37.000
De Electriciteitsfabriek ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling van Jeroen Eisinga. Er zijn vijf films van Eisinga te zien die zijn ontwikkeling als kunstenaar tonen, waaronder zijn meest recente film. ‘Expeditie Eisinga’ is de vierde tentoonstelling in de serie Winterwerkplaatsen van de Electriciteitsfabriek: projecten waarbij het werkproces van de kunstenaar te volgen is en het publiek wordt uitgenodigd om vanuit dat werkproces naar het oeuvre van de kunstenaar te kijken. Het programma van activiteiten, iedere vrijdag en iedere zondag, zal context en verdieping geven aan het werk van Eisinga.

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere, Veere
Kerkmeester 2018: Folkert de Jong
€40.000
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere ontvangt een bijdrage voor het project ‘Folkert de Jong – Kerkmeester 2018’. Hij krijgt in de wintermaanden van 2018 de ruimte van de Grote Kerk Veere ter beschikking om zijn werk te tonen. De kunstenaar gaat vanuit zijn artistieke praktijk een dialoog aan met de ruimte van de kerk en laat de bezoeker door nieuw site specific werk de ruimte op een andere wijze beleven.

Stichting Fotodok, Utrecht
Who’s in Control?
€40.000
In de tentoonstelling ‘Who’s in control?’ presenteert Fotodok het werk van (inter)nationale fotografen die ons met een nieuwe blik laten kijken naar de structuren die onder de huidige maatschappelijke veranderingen liggen. ‘Who’s in Control?’ richt zich op het zichtbaar en inzichtelijk maken van maatschappelijke transities en de rol die macht hier in speelt. De tentoonstelling is te zien van 23 november 2018 tot en met 23 februari 2019.

Stichting Grote Kerk Naarden, Naarden
Blik naar boven, zicht op de toekomst
€25.000
Stichting Grote Kerk Naarden heeft een Projectinvestering Instellingen gekregen voor het project ‘Blik naar boven, zicht op de toekomst’. In 2018 is het precies 500 jaar geleden dat de schilderingen aan het tongewelf in de kerk werden voltooid, het project viert dat jubileum. Er zal een publicatie verschijnen en er wordt een tentoonstelling georganiseerd voor en door de inwoners van Naarden en omgeving: ‘Herinneringen aan de Grote Kerk Naarden’. Daarnaast worden er routes vormgegeven die via een app gevolgd kunnen worden.

Stichting Historisch Beetsterzwaag, Beetsterzwaag
Tinco Tentoonstelling Beetsterzwaag 2018
€22.500
Stichting Historisch Beetsterzwaag (SHB) ontving een bijdrage voor het project ‘Tinco Tentoonstelling Beetsterzwaag 2018’. Het project bestaat uit een tentoonstelling in Beetsterzwaag van 8 juni tot en met 9 september2018 over het leven en reizen van Tinco Lycklama à Nijeholt, geboren in 1837 in Beetsterzwaag. Bij de tentoonstelling is een nevenprogramma met onder andere een serie lezingen, dagelijkse historische rondleidingen door Beetsterzwaag en een schoolprogramma voor de lokale scholen.

Stichting Kranenburgh, Bergen
Bloot – het kwetsbare lichaam
€25.000
Stichting Kranenburgh ontving een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Bloot – het kwetsbare lichaam’ over onze relatie tot het naakte lichaam, te zien van 14 oktober 2018 tot en met 3 februari 2019. Betrokken kunstenaars zijn onder meer Atelier van Lieshout, Caspar Berger, Alexandra Bircken, Melanie Bonajo en Rineke Dijkstra.

Stichting LekArt, Culemborg
LekArt festival 2018 – Gedeelde Grond II
€40.000
LekArt organiseert in 2018 de 15e editie van het tweejaarlijkse kunstfestival in Culemborg, waarin hedendaagse beeldende kunst centraal staat en wordt versterkt door performances, theater, dans en poëzie. De kern van het festival is een kunstroute waarbij de openbare en privéruimtes van Culemborg worden gebruikt als expositieruimte. Via het thema ‘Gedeelde Grond’ wordt ingezoomd op de historische grond en de verhalen van onze voorouders. Een aantal kunstenaars maakt nieuw werk, zoals Dirk van Lieshout, Loek Vellekoop, Vivian Ammerlaan.

Stichting Storm, Utrecht
Festival Tweetakt 2019
€65.000
Stichting Storm ontvangt een bijdrage voor Festival Tweetakt, een jaarlijks festival voor eigentijdse jeugdkunst met een multidisciplinair programma van beeldende kunst en podiumkunst. Het festival vindt plaats op verschillende locaties in Utrecht van 29 maart tot en met 16 juni 2019. Op het festival wordt nieuw en bestaand werk van ervaren en van jonge kunstenaars getoond.

Stichting STRP, Eindhoven
STRP festival 2019
€50.000
Stichting STRP organiseert het STRP festival van 30 maart tot en met 7 april 2019 in het Klokgebouw Eindhoven. Het is een startpunt van een tweejarig onderzoek naar de rol van kunstenaars en technologie op positief futurisme. STRP ziet dit als een groot en complex thema dat zich niet in één biënnale laat analyseren. Daarom wordt de biënnale structuur losgelaten en verbinden ze een twee jaar durend programma van kleinere en grotere events aan deze uitgangspunten.

Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk, Alkmaar
Het Laurentius-altaarstuk van Maarten van Heemskerck – Thuiskomst van een meesterwerk
€15.000
Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk ontvangen een bijdrage voor de tentoonstelling: ‘Het Laurentius-altaarstuk van Maarten van Heemskerck – Thuiskomst van een meesterwerk’. In de Grote Kerk in Alkmaar hing tot halverwege de 16e eeuw een altaarstuk, geschilderd voor de kerk door Maarten van Heemskerck. Na de beeldenstorm werd het aan de koning van Zweden verkocht, waar het nu nog steeds te zien is in de Dom van Linköping. Het enorme veelluik heeft de Dom nooit verlaten, maar keert nu voor een aantal maanden in 2018 terug in bruikleen naar Alkmaar.

Stichting Traveling Light, Apeldoorn
House for sale
€10.000
Stichting Travelling Light ontvangt een bijdrage voor een tijdelijke, eenmalige tentoonstelling getiteld ‘House for Sale’. Het is geïnitieerd door de beeldende kunstenaars C.A. Wertheim en Anne van As en heeft als thema ‘(T)huis’ in de breedste zin van het woord. Er doen 30 regionale, nationale en internationale kunstenaars mee in een leegstaand woonhuis met werkplaats in Apeldoorn, dat vermeld staat op de site joodsmonument.nl. De beladen geschiedenis van het huis speelt een belangrijke rol in de expositie, die te zien is van 14 april tot en met 5 mei 2019.

Stichting Verborgen Stad, Dordrecht
Synode 5D
€10.000
Stichting Verborgen Stad ontving een bijdrage voor Synode 5D. Hierbij wordt een deel van de binnenstad in Dordrecht in een 3D-virtuele omgeving gereconstrueerd: de aanlooproute van de oude toegangspoort naar de vergaderlocatie van de synode. Het publiek kan vanachter de pc of ter plekke, via telefoon of tablet, zelfstandig in het verleden rondlopen. De virtuele omgeving biedt ook toegang tot achterliggende informatie over geschiedenis, kunst, architectuur en de Synode zelf en is te beleven tot en met 29 mei 2019.

Stichting ‘t Drijverhuus, Den Hoorn, Texel
Klifhanger – Erfgoed 2018
€10.000
Tijdens de kunstroute ‘Klifhanger – Erfgoed 2018’ presenteren kunstenaars tussen duinen, in weilanden, achter huizen, in schuren en huiskamers nieuw werk dat een reactie is op de omgeving. De editie van 2018 is vernieuwd, om een nieuw en breder publiek te bedienen en de concurrentiepositie binnen de culturele sector op Texel en in het Waddengebied te versterken. Het thema is ‘erfgoed’ en de route kent een uitgebreid randprogramma met lezingen en ontmoetingen, muziek, theater, literatuur, poëzie, thuisbioscopen en een wandelmarathon.

Teylers Museum, Haarlem
Leonardo da Vinci
€50.000
Het Teylers Museum ontving een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Leonardo da Vinci’, te zien van 5 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019. De tentoonstelling neemt bezoekers mee op Leonardo da Vinci’s zoektocht naar de uitdrukking van emoties en karakters. Die blijkt vooral uit getekende studies van het menselijk gezicht die hij maakte ter voorbereiding van zijn werken. Bezoekers kunnen facsimile tekeningen ‘op de hand’ bekijken, manuscripten van Leonardo in spiegelschrift digitaal doorbladeren, de Leonardo Trail in de collectie volgen of aan publieksactiviteiten deelnemen.

TodaysArt, Den Haag
TodaysArt Festival 2018 / bubble visions and parallel worlds
€37.000
In september 2018 vindt de 14e editie van het TodaysArt festival voor hedendaagse beeldende kunsten, podiumkunsten en digitale cultuur plaats in Den Haag. Het programma draait dit jaar om het thema ‘parallelle werelden’. Wat betekent het bestaan van simultane werkelijkheden, online en offline, sferen en bubbels, voor de onderlinge relatie tussen mensen, en voor het individu in een tijd van voortstuwende technologisering, automatisering en AI?

Vereniging Oud Vriezenveen, Vriezenveen
Herinrichting fase 2 Historisch Museum Vriezenveen, Heemkunde
€16.000
Vereniging Oud Vriezenveen ontvangt een bijdrage voor de herinrichting van de afdeling Heemkunde in het Historisch Museum Vriezenveen. Met moderne hulpmiddelen, video, ipads, touchtables en QR-codes wil de instelling de bezoeker een beeld geven van het erfgoed van Vriezenveen. Bijzonder daarin zijn de ruilverkaveling, de grote brand, het dialect, de vervening, de lintbebouwing, de relatie met de graaf van Almelo, de monumenten en de boerderijen. Ook willen ze het cultureel erfgoed op het gebied van textiel en heemkunde uitdragen aan een groot publiek, door middel van een educatieve zolder, publieksbegeleiding, leerlijnen en een speurtocht door het museum.

Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam
Mode op de bon
€40.000
Het Verzetsmuseum vraagt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Mode op de bon’, waarin heden en verleden verbonden worden door het thema hergebruik. Kleding, accessoires, foto’s, films, documenten, modebladen, brieven en dagboeken geven een beeld van de mode in Nederland in oorlogstijd en het hedendaagse hergebruik in de mode.

Viewmaster Projects, Maastricht
A Stage of Luminosity
€45.000
Viewmaster Projects ontvangt een bijdrage voor ‘A Stage of Luminosity’, een cross-over project waar cultureel erfgoed en time based media samenkomen. Het project wordt gepresenteerd in Roermond, Venlo en Maastricht in 2019 en 2020.

Villa Zebra, Rotterdam
Ticket to de Toekomst
€60.000
Villa Zebra ontving een bijdrage voor ‘Ticket to de Toekomst’, een kunsttentoonstelling voor een breed publiek van kinderen (7 t/m 12 jaar) en hun begeleiders over het thema toekomst. Een aantal kunstenaars krijgt onder de noemer ‘kunstenaar in huis’ een werkplek in de tentoonstelling tussen de kunstwerken en installaties, om samen te werken met publiek.

Waag Society, Amsterdam
Supre Organism
€39.755
Waag Society heeft een toekenning ontvangen voor ‘Supre organism’, een tentoonstelling over buitenaards leven vanuit het perspectief van hedendaagse kunstenaars. De tentoonstelling vindt plaats in Kunstfort bij Vijfhuizen van 12 september tot en met 6 oktober 2019. Betrokken kunstenaars zijn onder andere Andy Gracie, Adam W. Brown, Eduardo Kac en Angelo Vermeulen, en gastcurator is Miha Turšič. Sommige kunstenaars zullen nieuw werk maken, zij worden in oktober via een open call geselecteerd. Het randprogramma bestaat uit workshops, een residency en een symposium bij ESTEC Noordwijk.

Westlands Museum, Honselersdijk
Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw
€5.400
Het Westlands Museum ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’. De tentoonstelling laat de bezoeker kennis maken met de buitenplaatsen en hun ontwikkelingen, de bewoners, hun gewoontes en hun levensstijl. Rondom de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd die voor een verdiepingsslag zullen zorgen, zoals workshops en demonstraties, lezingen en cursussen, en fietsroutes langs de nog bestaande buitenplaatsen. De tentoonstelling is te zien van 28 april 2019 tot en met 15 maart 2020.

Zone2source, Amsterdam
Going Nomad
€18.000
Zone2Source ontving een bijdrage voor ‘Going Nomad’, een groepstentoonstelling in en rond het Glazen Huis in het Amstelpark van 22 juli tot en met 9 september 2018. Het project onderzocht nomadische constructies, zoals tijdelijke interventies in de openbare ruimte.

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Voor musea en erfgoedinstellingen met experimentele en voorbeeldstellende programma’s over relevante ontwikkelingen in beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Airborne Museum Hartenstein, Oosterbeek
Masterplan: herinrichting vaste presentatie Airborne Museum
€130.000
De aanvraag betreft de herinrichting van de vaste presentatie van het Airborne Museum Hartenstein. De reden hiertoe bestaat uit drie actuele trends: 1. het wegvallen van ooggetuigen 2. de toenemende belangstelling voor WO II onder breed publiek en 3. de opkomst van nieuwe doelgroepen. Villa Hartenstein symboliseert de abrupte transitie die Oosterbeek doormaakte als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Door het expliciet verbinden van de cultuurhistorische waarden van het gebouw aan de museale presentatie, wordt de context van de plek nadrukkelijker gepresenteerd. Verder zullen in de toekomstige presentaties ‘verhalen’ centraal staan. De louter militair-historische invalshoek zal veranderen naar een historisch-persoonlijke invalshoek, met een militair-historische kern, geschikt voor meerdere doelgroepen.

ArcheoHotspots, Amsterdam
ArcheoHotspots fase 3
€100.000
In 2014 is de eerste ArcheoHotspot van start gegaan in het Allard Pierson Museum. ArcheoHotspots is gericht op een breder maatschappelijk draagvlak voor archeologie in de Nederlandse samenleving en kent verschillende aspecten. Het meest herkenbaar en succesvolle format is het ArcheoLab, waarin gedurende een aantal dagdelen per week bezoekers betrokken worden bij een stuk archeologisch handwerk. De vrijwilligers die hen betrekken zijn – onder begeleiding op afstand – professioneel aan het werk met vondsten en nodigen passanten in woord, houding of gedrag uit zich tot dat werk te verhouden. Heel af en toe wordt door bezoekers een vondst ter determinatie aangeboden. Stichting ArcheoHotspots wordt ondersteund voor de derde fase van Archeohotspots (2018-2021). De fase betreft een doorontwikkeling van en reflectie op het nieuwe model van engagement, verdieping en blijvende afstemming met Nationale Archeologiedagen (NAD) en andere relevante organisaties. Hierin wil het de landelijke spreiding versterken (Zeeland en Noord-Nederland), en de verbinding versterken met de opleiding Archeologie (bij Saxion) en andere spelers, zoals de metaaldetector community.

Cinekid, Amsterdam
WETRANSFER
€130.000
In 2018 start Cinekid met een nieuw drie jaar lopend programma genaamd WETRANSFER om op een aansprekende en nieuwe wijze relevante ontwikkelingen op het gebied van de mediakunst te tonen. De mediarevolutie van de afgelopen 20 jaar maakte dat de programmering van het MediaLab grotendeels werd ingegeven door de laatste en nieuwste ontwikkelingen op het digitale vlak. Hierbij stond de rol van kunstenaar en mediakunst in het teken van de toepassing van, en niet zozeer de reflectie op de ontwikkelingen binnen het onderwerp. Inmiddels is de tijd van techniekverwondering en vernieuwing veranderd naar een tijd waarin de ontwikkelingen binnen media, internet en digitale cultuur meer worden geanalyseerd. Ook de (media)kunstenaar is naar een positie verschoven om te reflecteren en het recente erfgoed mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen.

De Museumfabriek, Enschede
De Wunderkammer van De Museumfabriek
€110.000
De Museumfabriek wordt gesteund om in 2019 en 2020 een groot deel van het museum geleidelijk in te richten tot één grote Wunderkammer. In de Wunderkammer wil men bijvoorbeeld laten zien hoe het weefgetouw van Jacquard eigenlijk de oudste computer is, hoe een robot van de Universiteit Twente een jachtluipaard in volle vaart imiteert en hoe de glasspons op de zeebodem het fijnste kant weeft. Op ruim 1.200 m2 worden circa 25 kleine tentoonstellingen of rariteitenkabinetten ingericht rond topstukken uit de collectie. Daarmee wil de Museumfabriek ‘de samenhang der dingen’ illustreren.

Eindhoven Museum, Eindhoven
Museum door de Stad
€150.000
Eindhoven Museum heeft een historische collectie, maar geen eigen expositieruimte. Het museum wordt nu neergezet als een programmaketen van evenementen en kleinschalige publieksinteracties onder de titel ‘Museum door de Stad’. Het museum voelt de Eindhovense identiteit goed aan en maakt effectief gebruik van de mogelijkheden die de stad Eindhoven biedt. Met ‘Museum door de Stad’ zal Eindhoven Museum de eigen zichtbaarheid verhogen. De organisatie gaat samenwerken met uiteenlopende samenwerkingspartners en rekening houden met belangrijke momenten in de regionale geschiedenis en ontwikkeling. Hierdoor zal het museum de band met de eigen omgeving kunnen versterken en zullen ook andere partijen van het initiatief kunnen profiteren.

Frans Hals Museum, Haarlem
Haarlemse Helden. Andere Meesters
€60.000
Het Frans Hals Museum realiseert een vernieuwde driejarige collectiepresentatie, getiteld ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’, waarmee het inhoudelijk profiel van het Frans Hals Museum wordt aangescherpt. Frans Hals wordt, als naamgever van het museum en bekendste oude meester uit de collectie, gebruikt als ‘gateway’ naar de minder bekende meesters uit de collectie van het museum. Highlights van deze vaak onderbelichte kunstenaars worden onder de aandacht gebracht in een duurzame doch dynamische collectiepresentatie die met een onderliggende verhaallijn maatschappelijke relevante thematieken aansnijdt. De meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw worden in in combinatie met hedendaagse werken uit de collectie getoond.

Het Nederlands Vestingmuseum, Naarden
Haalbaarheidsonderzoek vernieuwing presentaties
€15.000
Het Nederlands Vestingmuseum wil zijn presentaties vernieuwen en zichzelf duidelijker positioneren. Daarom heeft het museum XPEX Experience Experts uitgenodigd om een voorstel te doen voor de ontwikkeling van het nieuwe concept, inclusief een haalbaarheidsstudie. De bedoeling is dat het bezoekersprofiel, bezoekersgedrag en de mogelijke bezoekersaantallen worden geschetst. Gezamenlijke invalshoeken worden onderzocht en uitgewerkt tot concept, verhaal en de consequenties daarvan voor de programmering. Ook is men van plan creatieve manieren te ontwikkelen waarop het verhaal het beste verteld kan gaan worden. Kenmerkend bij de opgave is dat de vestingwerken van Naarden uitstekend zichtbaar moeten zijn, zoals het stenen harnas rond de stadskern, en de kenmerkende schuine wallen, muren, puntige vormen, uitkragingen en singels.

Museum Dorestad, Wijk bij Duurstede
Museum Dorestad Verhuist!
€40.000
Museum Dorestad toont Nederlandse archeologie en vertelt het historische verhaal van Dorestad aan de hand van archeologische vondsten. Inwoners en middelbare scholieren worden op een bijzondere manier betrokken door hen een tentoonstelling in te laten richten over een geschiedenisonderwerp. De verhuisplannen getuigen van een zelfbewuste organisatie, die lokale partijen betrekt, draagvlak creëert bij de bewoners van Wijk bij Duurstede en de organisatie en bedrijfsvoering aan de nieuwe plannen aanpast.

NEMO Science Museum, Amsterdam
Humania, permanente tentoonstelling en sluitstuk vernieuwing NEMO Science Museum
€120.000
‘Humania’ is het sluitstuk van de gefaseerde vernieuwing van NEMO Science Museum die in 2015 is gestart. Na drie verdiepingen waarin de mens de wereld van de wetenschap verkent, volgt op de vierde verdieping een interactieve belevenis waarin de bezoeker ontdekt wie hij zelf is. ‘Humania’ richt zich primair op families met kinderen vanaf 12 jaar. De mens staat centraal in de ruimte met een ca. 8,5 meter hoog kunstwerk dat de mens verbeeldt. In de interactieve permanente tentoonstelling kun je ontdekken wie je zelf bent door de mens vanuit verschillende perspectieven te bekijken. In de ‘ontdekruimte’ gaan bezoekers met elkaar in gesprek over belangrijke uitdagingen van onze tijd en worden ze geconfronteerd met dilemma’s.

Oyfo, Kunst & Techniek, Hengelo
Projectplan nieuw museum Oyfo – Kunst & Techniek
€100.000
Techniekmuseum HEIM in Hengelo werd in 1983 opgericht om het industriële erfgoed van de regio te presenteren en te behouden. Inmiddels is HEIM gefuseerd met centrum voor kunst & educatie Crea en Muziekschool Hengelo. Samen gaan de drie organisaties verder onder de naam ‘Oyfo – Kunst & Techniek’. De volgende stap is om de drie partijen onder te brengen in één gebouw. Daartoe is een verhuizing gepland naar het Hazemeijer-complex, een monumentaal industriecomplex in Hengelo. Bij de herinrichting wil de organisatie de dynamiek en interactie die creatieve centra met zich meebrengen optimaal benutten en integreren met het ‘museale’ aanbod. Oyfo wil met een nieuwe inrichting inspiratie en (werk)ruimte bieden aan bedrijven, scholen en bezoekers bij het zoeken naar inventieve, creatieve oplossingen voor belangrijke (maatschappelijke) vraagstukken op het gebied van onder andere energie, duurzaamheid en gezondheid. Oyfo werkt hiervoor samen met Twentse onderwijsinstellingen en technologiebedrijven.

Purmerends Museum, Purmerend
Cuser Collectie
€50.000
Het Mondriaan Fonds ondersteunt het Purmerends Museum met het presenteren van de Cuser collectie, een particuliere verzameling sieraardewerk uit de Purmerendse plateelbakkerij. De waarde van deze Purmerendse collectie voor het Purmerends Museum en de bevolking van Purmerend wordt groot geacht.

Stadsmuseum Harderwijk, Harderwijk
Herinrichting Stadsgeschiedenis Harderwijk – Pension Harderwijk
€60.000
Het Stadsmuseum Harderwijk krijgt een bijdrage voor het realiseren van ‘Pension Harderwijk’. Dit nieuwe concept gaat uit van een sterke verbinding met de stad. De rol van een museum in de stad is veel meer dan een bewaarplaats en een toonzaal. Het museum wil het kloppend hart van Harderwijk zijn, waar verleden en heden samenkomen, en waar bezoekers kunnen zien hoe het verleden de huidige moderne stad Harderwijk heeft gevormd. Met de nieuwe presentatie wil het museum de beleving van de stad intensiveren. Harderwijk en het museum zijn het decor van een vertelling waar de bezoeker en 13 Harderwijkers een rol in spelen, op basis van een concept van XPEX Experience Experts.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Mijn Schiedam
€150.000
Het Stedelijk Museum Schiedam gaat voor ‘Mijn Schiedam’ faciliterend werken met de bewoners van Schiedam. Het museum heeft (inter)nationaal onderzoek gedaan naar vergelijkbare initiatieven en het museum wil de verhalen en ervaringen van ‘Mijn Schiedam’ documenteren en delen met geïnteresseerden en vakgenoten. Het museum verdiept zich met dit project in de belevingswereld van de bewoners van Schiedam, laat zich leiden door wat voor hen relevant is en baseert de programmering daarop. Het museum neemt een risico en geeft mensen de kans zelf invulling te geven aan de projecten.

Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus, Horst
De schatkamer van Horst
€9.000
Het Mondriaan Fonds ondersteunt de Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus voor een herinrichting van haar religieuze erfgoed. De expositie haakt slim in op de hernieuwde aandacht voor nationale en regionale geschiedenis en toont het belang van de kerk in de samenleving tot in de tweede helft van de twintigste eeuw. Het herinrichtingsplan is helder en passend voor de locatie en sluit bovendien aan bij de viering van het 800-jarig bestaan van de gemeente Horst aan de Maas in 2019.

Stichting Eusebius Arnhem, Arnhem
Verhalen uit de Eusebius – inrichting van een permanente expositie
€85.000
De Stichting Eusebius Arnhem (SEA) gaat op markante plaatsen in de kerk een vaste museale opstelling realiseren. De expositie ontsluit de historische betekenis van de Eusebiuskerk op een laagdrempelige manier voor zoveel mogelijk Arnhemmers en bezoekers van de stad. Onder de kerk liggen unieke restanten van de vroegste bewoningsgeschiedenis van Arnhem. Ook er zijn vele verbanden met historische gebeurtenissen, zoals de Slag om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij de kerk een historische rol vervulde. De opening is afgestemd op het 75e herdenkingsjaar van de Slag om Arnhem.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden
Beleef de Stelling van Amsterdam: een virtuele ballonvaart
€50.000
Forteiland Pampus wordt ondersteund voor een herinrichting. Met de vernieuwing wil Pampus een unieke kijk creëren op één van onze tien nationale werelderfgoederen. Met een in 2011 ontwikkeld uniek 360 graden-projectiescherm op Pampus wil de stichting de Stelling van Amsterdam zichtbaar en inzichtelijk maken, door bezoekers vanuit historisch perspectief per luchtballon virtueel mee te nemen over de Stelling. Na de ballonvaart kunnen bezoekers zich verdiepen in de ‘Outstanding Universal Values’ van de Stelling: de militaire werken, het watermanagementsysteem en het strategische landschap.

Stichting Museumpark Archeon, Alphen aan den Rijn
Nationaal Romeins Scheepvaart Museum met de Rijks Maritiem Erfgoed Collectie Zwammerdamschepen
€345.000
Het plan behelst de restauratie van de Zwammerdamschepen, die onderdeel uitmaken van de Rijksmaritieme Erfgoedcollectie. Het Archeon wordt gezien als een juiste plek om de schepen te tonen, omdat de schepen in deze omgeving zijn gevonden. Vele relevante partijen werken samen om de schepen terug te brengen naar de plek van ontdekking, de iconische schepen te restaureren en dit erfgoed te tonen aan een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek. Ook wordt bij het restauratieproces vele maatschappelijk groeperingen betrokken: het project biedt werkervaringsplekken aan jongeren en anderen.

Stichting Nationaal Monument Kamp Vught, VUGHT
NM Kamp Vught: klaar voor een nieuwe tijd
€155.000
Kamp Vught wordt ondersteund voor een vernieuwing van de vaste presentatie. Hierin wil het thema’s naar voren brengen zoals ‘omstanderschap’, ‘daderschap’ en moreel bewustzijn. Daarnaast wil het aanhaken bij hedendaagse maatschappelijke trends in de samenstelling van doelgroepen, en gebruikmaken van meer actuele technische mogelijkheden. De realisatie valt samen met de naderende herdenking van 75 jaar bevrijding. Kinderen worden uitgedaagd om actief een deel van het verhaal op een andere manier te ervaren, en in het laatste deel van het bezoek wordt men geprikkeld om na te denken over de eigen keuzeverantwoordelijkheid en -vrijheid. Ook andere thema’s worden aan de orde gesteld, zoals de wijze waarop de Tweede Wereldoorlog voortleeft bij de volgende generaties.

Thermenmuseum Heerlen, Heerlen
Haalbaarheidsonderzoek Romeins Museum Heerlen
€15.000
Het Thermenmuseum Heerlen ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek. Deze studie betreft de voorbereiding richting de realisatie van een vernieuwd Thermenmuseum (werktitel: Romeins Museum). De haalbaarheidsstudie richt zich op het onderzoeken en uitwerken van een aantal onderbouwde scenario’s voor de toekomstige positionering van het museum.

Van Abbemuseum, Eindhoven
CAN YOU FEEL IT?
€155.750
Het Van Abbemuseum ontvangt een bijdrage voor de meerjarenprogrammering ‘Can You Feel it?’. Het meerjarenprogramma is gecentreerd op het lichaam: de zintuiglijke en tastbare ervaringen van de bezoekers. Onderdeel van het programma zijn uitvoeringen, tentoonstellingen, een onderzoeksprogramma en de ontwikkeling van een ‘Corpo-Literacy’ glossary. In 2020 wordt een grootschalige tentoonstelling georganiseerd getiteld ‘Yael Davids: Bodies of Work’, met werken van Lina Bo Bardi, Stanley Brouwn, El Lissitzky, Lee Lozano, Hilma af Klint, Adrian Piper en Cecilia Vicuna.

Van Gogh Heritage Foundation, Zundert
Realisatie Van Gogh Heritage Centres
€100.000
Het inhoudelijk belang van Van Gogh Heritage Centres is groot omdat de opstellingen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke bronnen, zoals de brieven van Van Gogh. Het grote publiek kan in de voetsporen van Vincent van Gogh treden en de zeggingskracht van een historische plek ervaren. De drie Heritage Centres worden omringd door verschillende Van Gogh monumenten, en de exposities gaan verbindingen leggen met dit lokale erfgoed. Zo kan het publiek worden gestimuleerd ook het gebouwde en landschappelijke erfgoed te bezoeken. Hiermee wordt een erfgoedomgeving gecreëerd die een meerwaarde biedt voor wat er in Nederland op het gebied van Van Gogh te vinden is.

Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam
Vernieuwing vaste opstelling Verzetsmuseum Amsterdam
€200.000
Het Verzetsmuseum vernieuwt de vaste opstelling uit 1999. Door toepassing van nieuwe technieken en presentatievormen wil het museum bij de opstelling veel interactiviteit en een hoge belevingswaarde realiseren. Ook wil het aansluiten bij nieuwe historische inzichten en bij moderne didactische en leerpsychologische theorieën. Tot slot gaat men bijdragen aan de toegankelijkheid voor bezoekers met een visuele of auditieve beperking.

Wereldmuseum Rotterdam, Rotterdam
Reispaleis 3.0 / Kindermuseum
€125.000
Het Reispaleis 3.0 wordt de nieuwe semi-permanente tentoonstelling waarin kinderen aan de hand van tien personages – buren in een willekeurige straat – de diverse wereld van Rotterdam kunnen leren kennen. Het Wereldmuseum beschikt over de collectie en kennis om het wereldbeeld bij kinderen te ontwikkelen en ze daar op een constructieve manier over na te laten denken. Ze ontmoeten de buren en leren hun achtergronden en dilemma’s kennen aan de hand van verhalen, collectie en activiteiten. Hiermee kan het Reispaleis 3.0 een bijdrage leveren aan de voorbereiding van de nieuwe generatie op het samenleven in een diverse samenleving.

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
Voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst.

A Tale of a Tub, Rotterdam
Programma 2019-2020
€100.000
A Tale of a Tub is een presentatie-instelling in een voormalig badhuis in de Rotterdamse wijk Spangen. Per jaar organiseert A Tale of a Tub 4 à 5 tentoonstellingen. Een essentieel onderdeel is het faciliteren van dialoog over de ontwikkeling van de kunst in relatie tot de samenleving.

De Appel, Amsterdam
Programma 2019
€150.000
De Appel is een presentatie-instelling in Amsterdam Nieuw-West met een publieksprogramma met exposities, curatorenopleiding, archief en bibliotheek. De instelling organiseert een viertal expo’s per jaar en richt zich het komende jaar op maatschappelijke thema’s zoals surveillance en privacy in het werk van CAMP, maar ook feminisme, diversiteit en rechtvaardigheid en economie en speculatie.

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of Your Revolution, Amsterdam
Programma 2019-2021
€510.000
If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of Your Revolution [IICD] is een nomadische presentatie-instelling gericht op performance binnen de hedendaagse kunst. De instelling werkt met edities die twee jaar doorlopen rond een overkoepelend thema, waarbinnen kunstenaars opdracht voor nieuwe performanceproducties krijgen en onderzoekers performance in een historisch of theoretisch perspectief plaatsen.

Impakt
Programma 2018
€100.000
Impakt onderzoekt en belicht de invloed van media en technologie op onze samenleving aan de hand kunstenaars en denkers. Het programma bestaat uit het Impakt Festival in het najaar, een kleiner festival in het voorjaar en een aantal Impakt Events: artists talks, filmvertoningen, panels en residencies die nog concreet uitgewerkt moeten worden. Het Impakt Festival is een vijfdaagse manifestatie in oktober met internationale kunstenaars, sprekers en performers.

Instituto Buena Bista, Willemstad
Programma 2019
€142.655
Het Instituto Buena Bista is het centrum voor hedendaagse kunst in Willemstad op Curaçao. Het kent drie pijlers: educatie, gastateliers en uitwisseling. Gedurende het hele jaar loopt op het IBB een oriëntatiecursus voor getalenteerde jongeren. Zij krijgen een buitenschoolse opleiding die voorbereidt op een opleiding aan kunstacademie in Nederland of het Caribisch gebied.

Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag
Programma 2019-2020
€110.000
Kunsthuis SYB is een residencyplek in het Friese Beetsterzwaag. Het programma bestaat uit een reeks van jaarlijks acht residencies. Aan het eind van elke residency vindt een presentatie plaats en tijdens de residencies worden lezingen, debatten en educatieve workshops georganiseerd.

M.A.M.A., Rotterdam
Programma 2019-2020
€300.000
MAMA is een presentatie-instelling met productiefunctie voor visuele cultuur en een broedplaats voor talent in Rotterdam. Het programma bestaat uit 6 tentoonstellingen per jaar. In 2019 en 2020 worden per jaar vier jonge programmamakers uitgenodigd om een tentoonstelling te ontwikkelen.

Nest, Den Haag
Programma 2019-2021
€360.000
Nest is een presentatie-instelling gericht op groepstentoonstellingen met een thematische focus. De kern van het programma bestaat jaarlijks uit vier langlopende tentoonstellingen waarbij ze experts aantrekken die meedenken en programmeren.

Nieuwe Vide Artspace en Studios, Haarlem
Programma 2019-2020
€170.000
Nieuwe Vide is een presentatie-instelling en ateliercomplex in Haarlem. Het programma 2019-2020 heeft als titel ‘Staging the absurd’ en verwijst naar de wereld om ons heen en naar het toneelgenre aan het begin van de twintigste eeuw, waarbij de irrationele aspecten van het leven werden benadrukt. Het programma bestaat jaarlijks uit negen (groeps)exposities.

Noorderlicht, Groningen
Programma 2019
€150.000
Noorderlicht is een presentatie-instelling, projectbureau en festival in Groningen die een focus op fotografie uitwerkt in langlopende thema’s. De kern van het programma wordt gevormd door tentoonstellingen en presentaties rondom drie grote thema’s die met elkaar samenhangen. ‘Kunst en Wetenschap’ refereert aan immense kennis-gestuurde veranderingen zoals virtual reality en kunstmatige intelligentie. ‘Mens en Natuur’ gaat over onze verantwoordelijkheid als hoeder van onze planeet. ‘Macht en Economie’ gaat in op machtsongelijkheid en machtsconcentratie, globalisering en schaalvergroting.

Onomatopee, Eindhoven
Programma 2019-2020
€170.000
SJ: RVT lid betrokken (Gijs Frieling), toestemming gevraagd. voor goed cult governance opnemen bij stukje jaarverslag?
Onomatopee is een presentatie-instelling en uitgeverij voor beeldende kunst en vormgeving in Eindhoven. Het programma voor 2019 en 2020 bestaat uit een serie themaprojecten (groepsexpo’s) en solo-exposities/ coproducties, en publicaties.

Rib, Rotterdam
Programma 2019
€31.535
Rib is een presentatieruimte in Rotterdam, met in 2019 twee programmalijnen: ‘Maintenance work’, onder leiding van Paul Elliman, en soundproject ‘Radio Juju’, onder leiding van kunstenaarscollectief Brud. Deze twee programmalijnen lopen bewust door elkaar heen. In 2019 organiseert Rib 15 tentoonstellingen, 8 educatieve activiteiten en 28 overige activiteiten zoals lezingen en seminars.

Sign, Groningen
Programma 2019-2020
€120.000
SIGN is een presentatie-instelling in Groningen die programmeert in de openbare ruimte en op locatie. SIGN organiseert ongeveer 12 tentoonstellingen per jaar, waarvan 2 in het buitenland. De projecten in 2019 en 2020 borduren voort op wat in 2018 is ingezet. Het programma richt zich op interdisciplinaire jonge makers en bemiddelaars, en de activiteiten vinden plaats in de eigen expositieruimte of in de openbare ruimte. Onderdeel van Sign is PAIR, een residency met Landscape Labs.

Stichting Ateliers ‘89, Oranjestad
Programma 2019
€80.000
Ateliers ‘89 is een residency en presentatieplek in Oranjestad (Aruba), gericht op beeldende kunst in combinatie met andere disciplines, zoals vormgeving, mode en poëzie. Residenten maken nieuw werk en verzorgen workshops voor schoolkinderen, amateurs en professionele Arubaanse kunstenaars.

Stichting DSPS/DE PLAYER, Rotterdam
Programma 2019-2020
€100.000
DE PLAYER is een productie- en presentatieplatform op het snijvlak van performance, geluidskunst en experimentele muziek in Rotterdam. Het nieuwe programma heeft als titel ‘Dat wat nou eenmaal Moet (in de schaduw van het spektakel)’ en staat in het teken van onderzoek naar nieuwe interfaces voor geluidskunst.

Stichting PrintRoom, Rotterdam
Programma 2019
€30.000
PrintRoom is een platform voor kunstenaarspublicaties, self-publishing projecten en tijdschriften. De instelling is gespecialiseerd in onafhankelijke uitgaven van ontwerpers, fotografen, kunstenaars en theoretici. Het programma bestaat uit drie à vier presentaties in Nederland en 12 lezingen of workshops.

Stichting Worm, Rotterdam
Programma 2019
€100.000
WORM is een presentatie- en productieinstelling in Rotterdam. Het programma bestaat uit performances, presentaties, geluidskunst, filmvoorstellingen, sport, straatfestivals en multidisciplinaire totaalavonden. De faciliteiten van WORM geven het programma richting: een pand met winkel en videotheek, een ‘Wunderbar’ café en vier werkplaatsen of ateliers.

Stroom Den Haag, Den Haag
Programma 2019-2020
€264.000
Stroom is een presentatie-instelling voor hedendaagse kunst en architectuur die programmeert in langlopende maatschappelijke thema’s. Voor 2019-2020 ontwikkelt de instelling een experimenteel programma gebaseerd op hun publicatie ‘Facing Value’, die creatie van waarde en betekenis onderzocht.

Vleeshal, Middelburg
Programma 2019-2020
€320.000
Vleeshal is een internationaal opererende presentatie-instelling op de Markt in Middelburg. Het programma voor 2019 en 2020 bestaat jaarlijks uit een vijftal tentoonstellingen, waaronder een aantal internationale co-producties.

Werkbijdrage Kunstinitiatieven
Een werkbudget voor kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland te besteden aan activiteiten gedurende een jaar.

B32, Maastricht
B32 Artspace
€10.000
B32 Artspace werd opgericht in 2001 en functioneert vanaf het begin als een broedplaats voor beeldende kunst, experimentele muziek en performance. Sinds juni 2018 zijn ze gevestigd in een nieuwe locatie: een voormalig schoolgebouw aan de rand van het centrum van Maastricht. In samenwerking met het Luikse initiatief Space Collection gaat men een programma ontwikkelen voor herfst 2018, waarbij een uitwisseling gepland staat tussen kunstenaars uit Maastricht en Luik. Het eerste project is ‘Crash Course’ (werktitel) in de hangar locatie Rue Vivegnis. Een ander project draait om de collectie van ontwerper en verzamelaar Martin Visser.

Cityscapes Foundation, Amsterdam
Cityscapes Moving Space Program
€10.000
Cityscapes Foundation is een jonge kunstinstelling actief op de snijvlakken van stad, architectuur en kunst. Op steeds wisselende architectonisch en stedenbouwkundig opmerkelijke plekken organiseren ze tijdelijke exposities, lezingen en debatten. In het najaar 2018 starten ze met ‘Cityscapes Moving Space Projects’, een nieuwe serie nomadische projecten waarbij ze de blik richten naar verschillende delen van Amsterdam en de regio. Voor elk ‘Moving Space Project’ wordt een kunstenaar of architect uitgenodigd om te reageren op het gebouw en de plek in de stad. Er staan voor het komend seizoen een vijftal ‘Moving Space Projects’ gepland.

Greylight Projects, Heerlen
Greylight Projects
€10.000
Greylight Projects is een projectruimte voor beeldende kunst in Hoensbroek (Heerlen) en Brussel, en richt zich sinds 2009 op onderzoek, ontwikkeling en productie van vernieuwende kunstprojecten, met de focus op projecten die gerelateerd zijn aan de openbare ruimte en de directe omgeving. Het programma van 2018 draait om de lokale context. Jaarlijks worden vier kunstenaars via een open call uitgenodigd voor het artist-in-residence programma in Hoensbroek. Ook vinden er vier presentaties in de Display-ruimteplaats, en vier presentaties van vlaggen in de masten van het naburig voormalig gemeentehuis.

Het Resort, Groningen
Het Resort
€10.000
Het Resort biedt een combinatie van residentie en showroom en ziet zichzelf als een schakel in de keten van kunstinstellingen in Groningen. Het is een startplek voor de minder ervaren en experimentele jonge kunstenaar, die door kan stromen naar meer gevestigde instellingen zoals NP3 en CBK of festivals zoals Noorderzon en Marker. Elk seizoen maken drie kunstenaars gebruik van een gedeeld atelier op locatie, waar vanuit ze site-specific werk maken. Het Resort wil een stimulans geven aan het beeldende kunstklimaat in Groningen en de stad aantrekkelijk houden voor jonge talentvolle kunstenaars. De periode 2019-20 is de pilot-fase, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende locaties in de stad.

Het Vijfde Seizoen, Den Dolder
Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen
€10.000
Het Vijfde Seizoen is een kunstenaarsverblijf in de psychiatrie, gevestigd op het instellingsterrein van Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Fivoor Forensische Zorg in Den Dolder. Sinds de oprichting in 1988 verbleven 95 kunstenaars en tientallen kunststudenten in het kunstenaarsverblijf (jaarlijks minimaal vier). De kunstprojecten komen tot stand door intensieve samenwerking tussen kunstenaars, patiënten en medewerkers van de instelling. Het verblijf biedt kunstenaars de mogelijkheid om de psychiatrie van dichtbij mee te maken, kennis op te doen en zich te laten inspireren door wat ze tegenkomen in de instelling.

Jason Hendrik Hansma, Rotterdam
Shimmer
€10.000
Shimmer is een kunstenaarsinitiatief in de voormalige Rotterdamse Elektrische Tram, opgericht door Eloise Sweetman en Jason Hendrik Hansma in februari 2018. Beiden hebben in hun persoonlijke praktijk gewerkt met mensen uit verschillende velden zoals curatoren, archeologen en filmcuratoren. Shimmer begon als een initiatief om deze specialisten uit uiteenlopende disciplines samen te kunnen brengen in een breder kunstenaarsnetwerk.

Maartje Fliervoet, Amsterdam
Manifold Books
€10.000
Manifold Books, opgericht door Maartje Fliervoet in 2015, biedt een platform voor verbindingen tussen hedendaagse kunst en boeken. De focus op boeken en het productieproces komt voort uit de interesse van Fliervoet in literatuur, theorie en archiefmateriaal en hoe dergelijke input zich tot haar werk verhoudt. Er worden kunstenaars of denkers uitgenodigd die een project realiseren in het Manifold Books atelier. Voor de periode 2018-2019 is het uitgangspunt de kritische potentie van persoonlijke archieven. De ambitie voor de toekomst is een intensiever tentoonstellingsprogramma, waarbij meer kunstenaars getoond kunnen worden.

PARK platform for visual arts, Tilburg
Stichting Park
€10.000
PARK bestaat sinds 2013 als onafhankelijke productie- en presentatie-instelling voor hedendaagse kunst. Het doel is het stimuleren van het productieklimaat voor beeldende kunst en het bevorderen van de publieksaandacht voor kunst in Tilburg. Hiervoor gaat PARK samenwerkingen aan met instellingen uit andere domeinen, een randprogrammering realiseren, publicaties uitgeven en educatieve activiteiten ontwikkelen. Het tentoonstellingsprogramma is gericht op actualiteit binnen de internationale hedendaagse kunst. De programmering voor 2018-2019 bestaat uit verschillende duo-presentaties, twee groepstentoonstellingen, een AIR en een driedaags performancefestival in samenwerking met Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg.

Parts Project, Den Haag
Parts Project
€10.000
Stichting Parts Project is in 2015 opgericht door Cees van den Burg in Den Haag. Hij werkt aan de programmering, productie en communicatie, en wordt bijgestaan door Judith de Bruijn, die kunstinhoudelijk meewerkt aan de programmering en communicatie. De formele doelstelling van de stichting is een bijdrage leveren aan de verbreding van het hedendaagse beeldende kunstklimaat in Nederland, door kunst uit particuliere verzamelingen hedendaagse beeldende kunst te tonen. Parts Project realiseert jaarlijks vier tentoonstellingen, met bijbehorende publicaties en randprogrammering.

San Serriffe, Amsterdam
San Serriffe
€10.000
San Serriffe is een presentatieplek en boekwinkel op De Wallen in Amsterdam, opgezet in 2011 door Elisabeth Klement en Pieter Verbeke. San Seriffe wil een kwaliteitsvolle impuls geven aan de realisatie van een interieur dat de events beter kan faciliteren. Ook wil men een samenwerking starten met het Werker Collective voor een nieuw krantenproject. Daarnaast zal een project georganiseerd worden met de Estlandse kunstenaar Kaisa Sööt. Andere ambities zijn het realiseren van een kleine guest house als accommodatie voor internationale gasten, een artist-in-residence werkplek, een nieuw bargedeelte, en een presentatiepodium.

Stichting Billytown, Den Haag
Billytown
€10.000
In 2003 is Billytown opgericht met als doel middels studio’s en een gedeelde projectruimte een gezamenlijke context te creëren. Onderlinge betrokkenheid en dialoog zijn sinds de oprichting centrale uitgangspunten. De groep bestaat uit kunstenaars die bereid zijn om naast hun individuele beroepspraktijk een betrokken rol te spelen binnen het initiatief en engagement aan te gaan met hun omgeving. Billytown omvat een galerie, 16 studio’s, The Kitchen, een Bookshop, de B-AIR (een gastverblijf en gaststudio), een houtwerkplaats en een kleine keramiekwerkplaats. Half juli 2018 verhuist men naar een nieuwe locatie in het centrum van Den Haag.

Stichting Motel Spatie, Arnhem
Motel Spatie
€10.000
Motel Spatie is opgericht in 2018 naast het bestaande Locatie Spatie in Presikhaaf, Arnhem. Sinds 2017 hebben ze een eigen projectruimte in de voormalige bibliotheek in winkelcentrum Presikhaaf. Het doel van Motel Spatie is om het concept ‘Engaged Autonomy’ vorm te geven. Dit doen ze door kunstenaars uit te nodigen, hen te verbinden aan een bepaalde context en hen daar te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw werk. Motel Spatie heeft naast de publieke projectruimte een zinebibliotheek (‘Zinedepo’), meerdere ateliers, een residence appartement, een zeefdrukkerij en een wekelijkse volkskeuken. In 2018 staat het programma van Motel Spatie in het teken van nieuwe en vergeten werken in de publieke ruimte: #beeldenpark_presikhaaf.

Studio Omstand, Arnhem
(studio) Omstand
€10.000
Studio Omstand is een dynamische culturele organisatie voor hedendaagse beeldende kunst in Arnhem. Het richt zich op hedendaagse kunst en op spannende tentoonstellingsplekken in relatie tot het publieke domein. Zowel deelnemende kunstenaars als (gast)curatoren leveren een aandeel bij de collectief gecureerde tentoonstellingen. Omstand heeft de ambitie om met een aantrekkelijk cultureel aanbod op verrassende plekken bij te dragen aan ‘de dynamische, levendige stad’, waarbij kunst een vanzelfsprekende constante is.

Teun de Graaf, Rotterdam
Woodstone Kugelblitz
€10.000
Woodstone Kugelblitz uit Rotterdam is een los opgezet collectief van kunstenaars die productiemiddelen en tijd delen. Ze zijn zonder hiërarchie of autoriteit gegroepeerd rond een in eigen beheer uitgegeven krant: L’Intolérant. Verder wordt er gezamenlijk tentoonstellingen georganiseerd. Woodstone Kugelblitz ontvangt een bijdrage om materiaal, honoraria voor organisatoren en reiskosten voor deelnemers te bekostigen.

Whatspace, Tilburg
Whatspace
€10.000
Whatspace is een ‘networked collective’ uit Tilburg zonder vaste ruimte, gerund door kunstenaars Bas van Hurk en Koen Delaere. Whatspace organiseert presentaties op verschillende locaties: van ‘museum-achtige tentoonstellingen met een white cube uitstraling tot vagere, ruigere, one-day-onlyprojecten op plaatsen die nooit bedoeld waren voor tentoonstellingen’. Ze hebben een bijdrage ontvangen voor het realiseren van hun tentoonstellingsprogramma.

Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria
Musea en andere beeldende kunstinstellingen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen als zij de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepassen.

A Tale Of A Tub, Rotterdam
Leviathan
€3.890
Bijdrage aan het honorarium van Shezad Dawood voor de solopresentatie ‘Leviathan’ in A Tale Of A Tub.

ARTisBOOK, Groningen
Week van het KunstenaarsBoek 2018
€4.300
Bijdrage aan de honoraria van 27 deelnemende kunstenaars aan de Week van het KunstenaarsBoek 2018 in Groningen. Kunstenaars: Antoinette Nausikaa, Pieter Bijwaard, Anne Geene, Jan van der Til, Ingeborg Entrop, Laurence Aëgerter, Vibeke Mascini, Martin Brandsma, Sibylle Eimermacher, Dilara Sabine Ulu, Anke Knapper, Sigrid Calon, Elisabeth Tonnard, Els ter Horst, Frank Sciarone, Frans Baake, Mariken Wessels, Meme Bartels, Ton Martens, Bas Fontein, Antonia Rehnen, Chantal Rens, Andrea Stultiens, Herman de Vries, Luuk Wilmering, Harmen de Hoop en Marinus van Dijke.

BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht
Forensic Justice
€2.755
Bijdrage aan het honorarium van Forensic Architecture voor de tentoonstelling ‘Forensic Justice’ in BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht.

Beelden op de Berg, Wageningen
Beelden op de Berg #11 Zomersneeuw
€8.000
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars voor de tentoonstelling ‘Beelden op de Berg #11 Zomersneeuw’ in Wageningen van 17 juni t/m 23 september 2018. Deelnemende kunstenaars: Sjoerd Buisman, Stéphane Cauchy, Karin van Dam, William Engelen, Anne Geene, Lizan Freijsen, Nico Parlevliet, René Roeten, Tanja Smeets en Aeneas Wilder.

Bewaerschole, Burgh-Haamstede
De Halotolerante mens
€4.160
Bijdrage aan de honoraria van Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen (De Onkruidenier) voor de tentoonstelling ‘De Halotolerante mens’ bij De Bewaerschole in Burgh-Haamstede, vanaf 5 mei 2018.

Bewaerschole, Burgh-Haamstede
Nederzetting, door zand geschuurd
€3.750
Bijdrage aan het honorarium van Leontine Lieffering, voor haar werk ‘Nederzetting, door zand geschuurd’, te zien in de Bewaerschole van 30 juni t/m 2 september 2018.

Bewaerschole, Burgh-Haamstede
Balanceren tussen zoet en zout
€4.618
Bijdrage aan de honoraria van kunstenaars Willem Besselink, Esther Kokmeijer, Wim Geeven en Aletta de Jong voor het maken van nieuw werk voor de tentoonstelling ‘Balanceren tussen zoet en zout’, die van 10 maart t/m 4 mei 2018 te zien is.

Bewaerschole, Burgh-Haamstede
Balans van zoet en zout
€5.800
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars in de tentoonstelling ‘Balans van zoet en zout’ in 2018 bij De Bewaerschole: Gerco de Ruijter, Aletta de Jong, Anne Ausloos, Astrid van Nimwegen, Jeroen van Westen, Marjolijn Boterenbrood, Willem Besselink, Esther Kokmeijer, Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
The Death of Melanie Bonajo
€1.600
Bijdrage aan het honorarium van Melanie Bonajo in het kader van de expositie ‘The Death of Melanie Bonajo’, april t/m oktober 2018 in het Bonnefantenmuseum Maastricht.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
Een Postume Samenwerking – Ine Schröder en haar Archief
€1.500
Bijdrage aan het honorarium van Joep Vossebeld voor de tentoonstelling ‘Een Postume Samenwerking – Ine Schröder en haar Archief’ in het Bonnefantenmuseum, Maastricht van 25 januari t/m 1 september 2019.

Bradwolff Projects, Amsterdam
earthquakes
€1.500
Bijdrage aan het honorarium van Maya Watanabe voor haar solotentoonstelling ‘earthquakes’
bij Bradwolff Projects in Amsterdam, 4 februari t/m 3 maart 2018.

Bradwolff Projects, Amsterdam
Symmetrie
€4.128
Bijdrage aan de honoraria van drie kunstenaars met een solotentoonstelling in 2018 bij Bradwollf Projects: Paula Albuquerque, Sanja Medic en Robin Waart.

Bradwolff Projects, Amsterdam
durn that road
€3.630
Bijdrage aan het honorarium van Annabel Howland voor haar solotentoonstelling ‘durn that road’ bij Bradwolff Projects Amsterdam, 20 januari t/m 16 februari 2019.

CBK Zuidoost, Amsterdam
Free Radicals
€3.944
Bijdrage aan de de honoraria van Tyna Adebowale, Raul Balai, Stacey Abe Gillian, Patricia Kaersenhout, Jimini Hignett, John Kamicha Mbutha, Ephrem Solomon Tegegn en Marielle Videler voor de groepstentoonstelling ‘Free Radicals’ bij CBK Zuidoost, Amsterdam.

CBK Zuidoost, Amsterdam
Ode aan de Bijlmer
€6.250
Bijdrage aan de honoraria van 12 deelnemende kunstenaars aan de expositie ‘Ode aan de Bijlmer’ van CBK Zuidoost: Patrick Koster & Thérèse Zoekende, Evy Jokhova, Pieter Postma, Katrin Korfmann, Hans van Houwelingen, Lard Buurman, Sonja de Boer, Alice Pons, Olivia Reschofsky, Studio Wesseling, Brenda de Vries en Kaleb de Groot.

CBK Zuidoost, Amsterdam
Works of Mercy / Werken van Barmhartigheid
€2.650
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnemen aan ‘Works of Mercy / Werken van Barmhartigheid’ bij CBK Zuid-Oost: Wiosna van Bon, Laurence Aëgerter, Su Tomesen, Kostana Banovic, Helen Zeru, Richtje Nijhof en Bas Timmer.

Centraal Museum, Utrecht
In nomine Patris et Fillii et Spiritus Sancti
€4.000
Bijdrage aan het honorarium van Michael Tedja voor zijn solotentoonstelling ‘Hypersubjective’, van 8 juli tot en met 14 oktober 2018 in EXPO 7 van het Centraal Museum, Utrecht.

Centraal Museum, Utrecht
Eaten by Non-Humans
€4.000
Bijdrage aan het honorarium van Janis Rafa voor de solotentoonstelling ‘Eaten by Non-Humans’ bij het Centraal Museum, Utrecht.

Centraal Museum, Utrecht
De Line Up, de kracht van tekenen
€7.350
Bijdrage aan de honoraria van Michael Tedja, Anna Ridler, Bert Mebius, Claire Harvey, Elly Strik, Erik Odijk, Erkka Nissinen, Han Hoogerbrugge, Harm Hajonides, Henri Jacobs, Iris Kensmil, Johan Rijpma, Jorrit Paaijmans, Juliette Blightman, Kim Habers, Koen Taselaar, Lily van der Stokker, Marc Nagtzaam, Marijn van Kreij, Marisa Rappard, Mounira al Solh, Natasja Kensmil, Rinus van de Velde, Roland Sohier, Stijn Peeters, Susanna Inglada en Willehad Eilers voor de tentoonstelling ‘De Line Up. De kracht van tekenen. Een grootse tentoonstelling over tekenen van 1950 tot nu.’ Van 22 september t/m 18 november 2018 in het Centraal Museum, Utrecht.

Cityscapes Foundation, Amsterdam
Architectural Healing
€15.100
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘Architectural Healing’ van Cityscapes Foundation, te zien van 6 oktober t/m 9 november 2018 in de Haarlemse koepelgevangenis. Deelnemende kunstenaars: Aldo van den Broek, Marissa Evers, Hans van Houwelingen, Job Koelewijn, Charlotte Koenen, Jean Bernard Koeman, Krijn de Koning, Jeroen Kramer, Alexa Meyerman, Dennis Molema, Ruchama Noorda, Semna van Ooy, Anastasija Pandilovska, Sandro Setola, Marleen Sleeuwits, Jean Marc Spaans, Marjan Teeuwen, Agniet Snoep, Giny Vos, Peter Zegveld, Robbie Cornelissen, Lyndsey Housden, Lukas Lenglet, Marc Ruygrok en Allard van Hoorn.

Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen
Rusteloze Materie
€2.100
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de expositie in het Cobra Museum getiteld ‘Rusteloze Materie’: Nina Canell, Thierry Oussou, Pauline Curnier Jardin, Shana Moulton, Wong Ping en Egill Saebjörnsson. Te zien van 9 juni t/m 3 september 2018.

Concordia Film | Theater | Expositie, Enschede
Solo Kevin Bauer
€3.750
Bijdrage aan het honorarium van Kevin Bauer voor zijn solotentoonstelling die van 21 april t/m 1 juli 2018 getoond werd in Concordia, Enschede.

Concordia Film | Theater | Expositie, Enschede
Annex
€4.719
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘Annex’, van 8 september t/m 25 november 2018 in Concordia, Enschede: Jeroen Erosie, Boris Tellegen en Akay.

De Appel, Amsterdam
2 Unlimited
€4.250
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnemen aan het project ‘2 Unlimited’ van 30 mei t/m 8 september 2018: Cecilia Bengtsson, Antonis Pittas, Remy Jungerman, Patricia Kaersenhout, Aimée Zito Lema, Amelia Groom, Em’kal Eyongakpa, collectief Werker, collectief Ja Ja Ja Nee Nee Nee en Zhana Ivanova.

De Appel, Amsterdam
IT IS HERE. THIS WILL LAST FOREVER
€750
Bijdrage aan het honorarium van Ben Russell voor zijn solotentoonstelling ‘IT IS HERE/THIS WILL LAST FOREVER’ bij De Appel Arts Centre, van 4 oktober t/m 15 december 2018.

De Appel, Amsterdam
SCI FI AGIT POP
€4.000
Bijdrage aan het honorarium van Támas Kaszás voor zijn expositie ‘SCI FI AGIT POP’ bij De Appel Arts Centre, van 27 januari t/m 1 april 2019.

De Appel, Amsterdam
BRACE FOR IMPACT
€2.900
Bijdrage aan de honoria van de kunstenaars Basel Abbas, Rouanne Abou-Rahme, Mehraneh Atashi, Sidsel Christensen, Henna Hyvärinen, Cilia Erens, Jacob Kirkegaard, Agnieszka Polska, Yao Quingmei, Jonathan Reus, Thomas Swinkels, Samson Young en Susan Kooi, voor het project ‘BRACE FOR IMPACT’ bij De Appel Arts Centre van 20 april t/m 20 mei 2018.

De Fabriek, Eindhoven
Undress Local Commodities
€3500
Bijdrage aan het honorarium van Juri Suzui voor de solotentoonstelling ‘Undress Local Commodities’ bij De Fabriek in Eindhoven.

De Fabriek, Eindhoven
Early Contact
€2.000
Bijdrage aan het honorarium van Luna Bengoechea voor de tentoonstelling ‘Early Contact’ bij De Fabriek in Eindhoven.

De Oude Kerk, Amsterdam
Cardiff & Miller: The Instrument Of Troubled Dreams
€4.668
Bijdrage aan de honoraria van Janet Cardiff en Georges Bures Miller voor het ontwikkelen van het nieuwe site-specific werk ‘The Instrument Of Troubled Dreams’ in de Oude Kerk Amsterdam, te zien van 24 november 2018 t/m 29 april 2019.

De Oude Kerk, Amsterdam
Anastasis
€4.500
Bijdrage aan het honorarium van Giorgio Andreotta Calò voor zijn tentoonstelling ‘Anastasis’ van 25 mei t/m 23 september 2018 in De Oude Kerk, Amsterdam.

De Oude Kerk, Amsterdam
De Rit
€3.890
Bijdrage aan de honoraria van Esther Polak & Ivar van Bekkum (PolakVanBekkum) voor hun site-specific installatie in de Oude Kerk, Amsterdam: ‘De Rit’, te zien van 25 januari t/m 2 maart 2019.

Derde Wal, Nijmegen
SA – II (werktitel)
€4.125
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnemen aan de expositie ‘Social Aspects – II’ bij kunstinitiatief Derde Wal in Nijmegen: Gijs Verhoofstad, Roy Ruepert en Isabelle Bisseling.

Derde Wal, Nijmegen
Social Aspects III
€2.750
Bijdrage aan de honoraria van Janneke Baltussen en Nurzehra Ulukaya voor de tentoonstelling ‘Social Aspects III’ bij de Derde Wal in Nijmegen.

Dordrechts Museum, Dordrecht
De Meest Eigentijdse Schilderijen Tentoonstelling
€6.860
‘De Meest Eigentijdse Schilderijen Tentoonstelling’ is een tentoonstelling met bestaand en nieuw werk werk van levende Nederlandse schilders. De tentoonstelling, te zien van 6 juli 2018 tot 7 oktober 2018 en het gelijknamige boek dat daarbij wordt uitgegeven, vormen samen een onderzoek naar de hedendaagse Nederlandse schilderkunst.

Expositieruimte 38CC, Delft
NOT the Actual Site
€1.750
Bijdrage aan het honorarium van Marleen Sleewits voor haar solo ‘NOT the Actual Site’ bij 38CC in Delft van 2 september t/m 21 oktober 2018.

Expositieruimte 38CC, Delft
Clockwork
€1.750
Bijdrage aan het honorarium van Willem Besselink voor zijn solo ‘Clockwork’ bij 38CC van 14 april t/m 10 juni 2018.

Expositieruimte 38CC, Delft
The moment holding its breath
€1.486
Bijdrage aan de honoraria van Thijs Linssen en Renie Spoelstra voor de duotentoonstelling ‘The moment holding its breath’ bij 38CC van 14 april t/m 10 juni 2018.

EYE filmmuseum, Amsterdam
L’histoire kaputt
€4.000
Bijdrage aan het honorarium van Alex van Warmerdam voor zijn solo ‘L’histoire kaputt’ bij Eye van 10 juni t/m 2 september 2018.

Framer Framed, Amsterdam
Diasporic Self: Black Togetherness as Lingua Franca
€2.136
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnemen aan ‘Diasporic Self: Black Togetherness as Lingua Franca’, te zien van 14 december t/m 17 februari 2019 bij Framer Framed. Dit zijn: Silvia Martes, Nadeem Din-Gabisi, Nástio Mosquito, Jabu Arnell, Afaina de Jong & Inna Vision, Ajamu, Lydienne Albertoe, Liz Johnson Artur en Pascale Obolo.

Frans Hals Museum, Haarlem
Ruis! Frans Hals, Anders
€4.270
Bijdrage aan de honoraria van Anne-Sophie Berger, Xinyi Cheng, Verena Dengler, Stephan Dillemuth, Hamishi Farah, Justin John Greene, Ivy Haldeman, Tom Humphreys, Jacqueline de Jong, Özgür Kar, Perri MacKenzie, Alan Michael, Jill Mulleady, Simphiwe Ndzube, Josip Novosel en Siebren Versteeg voor de tentoonstelling ‘Ruis! Frans Hals, Anders’ in het Frans Hals Museum, van 27 september 2018 t/m 16 juni 2019.

Frans Hals Museum, Haarlem
Rendez-Vous met Frans Hals
€14.400
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars van de tentoonstelling ‘Rendez-Vous met Frans Hals’, te zien van 30 maart t/m 30 september 2018: Jasper Hagenaar, Anton Henning, Shezad Dawood, Nedko Solakov, Laurence Aëgerter, Hans Aarsman, Roy Villevoye, Mieke Bal, Valerie Mannaerts, Koenraad Dedobbeleer, Koos Breukel, Pieter Vermeersch, Batia Suter, Raoul Ortega Ayala, Riet Wijnen, Birthe Leemeijer, Michaël Borremans, Jan Andriesse, Nina Katchadourian, Luuk Wilmerink, Melvin Moti, Pierre Bismuth en Cédric Noël.

Garage Rotterdam, Rotterdam
Gaia in the Anthropocene (Pauline Curnier Jardin, Thierry Oussou, Maya Watanabe, Milena Bonilla)
€665
Bijdrage aan de honoraria van Maya Watanabe, Thierry Oussou, Pauline Curnier Jardin en Milena Bonilla voor de tentoonstelling ‘Gaia in the Anthropocene’, van 2 februari t/m 31 maart 2018 bij Garage in Rotterdam.

Garage Rotterdam, Rotterdam
Prosecute My Posture
€277
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars in de tentoonstelling ‘Prosecute My Posture’ van 31 augustus t/m 28 oktober 2018 bij Garage Rotterdam. Deelnemende kunstenaars: Grace Schwindt, Milena Naef, Jimmy Robert en Yael Davids.

Garage Rotterdam, Rotterdam
Detached Involvement
€900
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemers aan de tentoonstelling ‘Detached Involvement’ van 20 april t/m 8 juli 2018 bij Garage Rotterdam: Kristien Deam, Renier Vrancken, Inge Meijer, Blaine Western, Philip Janssens.

Garage Rotterdam, Rotterdam
Blossom
€343
Bijdrage aan de honoraria van Samantha Thole en Philip Janssens voor ‘Blossom’, te zien van 16 november 2018 t/m 13 januari 2019 bij Garage Rotterdam.

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Stephen K Bannon: A Propaganda Perspective
€4.500
Bijdrage aan het honorarium van Jonas Staal voor de expositie ‘Stephen K Bannon: A Propaganda Perspective’ bij Het Nieuwe Instituut, getoond van 20 april t/m 23 september 2018.

Het Resort, Groningen
PAIPAI
€13.271
Bijdrage aan de honoraria van negen kunstenaars die betrokken zijn bij drie tentoonstellingen in 2018 bij kunstinitiatief PAIPAI in Groningen: Philippe Wolthuis, Maaike Knibbe, Bart Nijstad, Mylan Hoezen, Simon Niks, Emilio Veendorp, Alban Karsten Bras, Feiko Beckers en Steven Jouwersma.

Into Nature, Assen
Into Nature: Out of Darkness
€4.200
Bijdrage aan de honoraria van een aantal van de deelnemende kunstenaars aan ‘Into Nature: Out of Darkness’, zomer 2018: Anne Geene, Sarah van Sonsbeeck, Lotte Geeven, Adrien Vescovi, Heather & Ivan Morison, Herve Youmbi, Roderick Hietbrink, Adrian Villar Rojas en Matthew Day Jackson.

Into The Great Wide Open, Amsterdam
into the Great Wide Open 2018
€3.600
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnamen aan Into the Great Wide Open 2018: Romain Tardy, Floris Kaayk, Mischa Daams, PJ Roggeband, Philip Vermeulen, Castor Bours, Wouter Widdershoven, Mieke Zwamborn en Rutger Emmelkamp.

KunstaanZ, Deventer
DE MAN
€1.660
Bijdrage aan de honoraria voor de tentoonstelling ‘DE MAN’, georganiseerd door KunstaanZ in samenwerking met het COC in Deventer, te zien van 20 juli t/m 2 september 2018. Deelnemende kunstenaars: Grietje Bouman, Paul van Dongen, Sam Drukker, Barend van Hoek, Wim Izaks, Theo Jordans, Kinke Kooi, Bas Meerman, Melle, Edith Meijering, Janpeter Muilwijk, Ronald Ophuis, Joke Proper, Frans Rentink, Matthijs Röling, Niels Smits van Burgst, Luk van Soom, Jaap de Vries, Fred van der Wal en Co Westerik.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
A Balancing Act
€4.000
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘A Balancing Act’ bij Kunsthal KAdE, te zien van 15 september 2018 t/m 6 januari 2019. Dit zijn: Julien Thomas, Vanessa Jane Phaff, Isabelle Wenzel, Henk Stallinga, JocJonJosch, Auke de Vries, Samson Kambalu, Zahars Bondars en Renie Spoelstra.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
KRIJT
€12.500
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling die KAdE organiseert van 25 mei t/m 19 augustus 2018, getiteld ‘KRIJT’. Dit zijn: Marijn Akkermans, Jitske Bakker, Nik Christensen, Marcel van Eeden, Hanneke Francken, Lenneke van der Goot, Susanna Inglada, Arno Kramer, Bart Lodewijks, Romy Muijrers, Marc Nagtzaam, Roland Sohier, Thomas Raat, Hans Schuttenbeld & Jilles de Man, Guy Vording, Marjolijn de Wit, Witte Wartena en Marthe Zink.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
Tell Freedom. 15 South African Artists
€9.400
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars in de tentoonstelling ‘Tell Freedom. 15 South African Artists’, 27 januari t/m 6 mei 2018. Deelnemende kunstenaars: Bronwyn Katz, Neo Matloga, Donna Kukama, Haroon Gunn-Salie, Nolan Oswald Dennis, Lerato Shadi, MADEYOULOOK, Buhlebezwe Siwani, Lebohang Kganye, Ashley Walters, Francois Knoetze, Mawande Ka Zenzile, Kemang Wa Lehulere, Dineo Seshee Bopape en Sabelo Mlangeni.

Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag
Tweede Triennale van Beetsterzwaag 2018
€1.324
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars in de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag 2018, georganiseerd door Kunsthuis SYB. De deelnemers: Isabelle Andriessen, Feiko Beckers, Madison Bycroft, Joaquin Cociña & Cristóbal León, Deirdre M. Donoghue, Helen Dowling, Wapke Feenstra, Priscila Fernandes, Toon Fibbe & Laura Wiedijk, Paul Geelen, Eric Giraudet de Boudemange, Ane Graff, Jason Hendrik Hansma, Josje Hattink, Rosie Heinrich, Femke Herregraven, Sjoerd Leijten & Stijn Verhoeff, Eric Peter, Lea Porsager, Anne Marijn Voorhorst, Louwrien Wijers, Riet Wijnen, Müge Yilmaz en Timmy van Zoelen.

Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Sensing Traces
€1.038
Bijdrage aan het honorarium van Alexandra Roozen voor de solotentoonstelling ‘Sensing Traces’ in Kunstvereniging Diepenheim, getoond van 2 februari t/m zondag 5 mei 2019.

Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Between Grace and Fury
€1.125
Bijdrage aan het honorarium van Matea Bakula voor haar solo ‘Between Grace and Fury’, te zien van 6 oktober t/m 23 december 2018 in Kunstvereniging Diepenheim.

LIMA, Amsterdam
Cultural Matter (afl. 4)
€625
Bijdrage aan het honorarium van Harm van den Dorpel voor het project ‘Cultural Matter’ (afl. 4) van LIMA. Zijn werk Delinear.info is te zien van 14 maart t/m 25 april 2018.

LIMA, Amsterdam
Cultural Matter (afl. 3)
€625
Bijdrage aan het honorarium van Nicholas O’Brien voor de tentoonstelling ‘Cultural Matter’ (afl. 3) bij LIMA. Zijn werk is te zien van 17 januari t/m 28 februari 2018.

LIMA, Amsterdam
Cultural Matter (afl. 6)
€500
Bijdrage aan het honorarium van Petra Cortright voor ‘Cultural Matter’ (afl. 6) bij LIMA, van 12 september t/m 24 oktober 2018.

M.A.M.A., Rotterdam
Catalogue
€1.200
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars voor het door MAMA en Publication Studio Rotterdam samen gepresenteerde ‘Catalogue’ van 11 mei t/m 22 juli 2018. De deelnemers zijn: Toon Fibbe, Jacqueline Hoang Nguye, Sabrina Chou, Natascha Sadr Haghighi, Janice Kerbel, Sam Gould

M.A.M.A., Rotterdam
Care Bare
€1.125
Bijdrage aan het honorarium van Mat Do voor de tentoonstelling Care Bare bij MAMA, 4 maart t/m 13 april 2018.

Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
Dreaming Awake
€3.147
Bijdrage aan de honoraria van Luiz Zerbini, Daniel Steegmann Mangrané en Dominique Gonzalez-Foerster, voor de tentoonstelling ‘Dreaming Awake’ bij Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht, 10 maart t/m 3 juni 2018.

Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
Marijn van Kreij – Nude in the Studio
€3.750
Bijdrage aan het honorarium van Marijn van Kreij voor zijn ‘Nude in the Studio’ bij Marres, te zien van 30 juni t/m 9 september 2018.

Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
Superstition
€2.700
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnamen aan de tentoonstelling ‘Superstition’ bij Marres van 22 september t/m 25 november 2018. Deelnemende kunstenaars: Keren Cytter, Germaine Kruip, Mungo Thomson, Nils Nova, Pierre Bismuth, Santiago Borja, Joanna Piotrowska, Ulla von Brandenburg, Stefan Brüggemann, John Stezaker, Otto Berchem, Lilibeth C. Rasmussen, Simon Dybbroe Møller, Nina Beier en Joachim Koester.

Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
Currents #6: Good Intentions
€3.350
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars in groepstentoonstelling ‘Currents #6: Good Intentions’ bij Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur. De deelnemers zijn: Constance Proux, Bert Snaterse, Anna Rubbens, Pavel Balta, Sjoerd Houben, Jonas Brinker, Jesuus, Patricia Petrykowska, Yorgos Maraziotis, Eric Patel, Kim Nuijen, Alexey Shlyk, Nasrin Tork, Elena Aya Bundurakis, Liesel Burich en Nimrod Karmi.

Media Art Friesland, Leeuwarden
Media Art Festival/LUNA 2018
€8.300
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemers van het Media Art Festival/LUNA 2018 in Leeuwarden: Alexander van Bakel, Anais Borie, Oscar van Leest, Jelle Reith, Jakub Valtar, Lena Weisner, Wouter Smit, Bildspur, Laurenz Theinert, RaumZeitPiraten, Ingo Wendt en Jonas Vorwerk.

MILK, Amsterdam
Metrostation Van Nelle Fabriek
€519
Bijdrage aan het honorarium van Willem de Haan voor de installatie ‘Metrostation’ bij de Van Nelle Fabriek tijdens Art Rotterdam 2019.

Museum Arnhem, Arnhem
Arnhemse Makers
€3.630
Bijdrage aan het honorarium van Negin Zendegani voor ‘Arnhemse Makers’ georganiseerd door Museum Arnhem in de openbare ruimte in het centrum van Arnhem in 2019.

Museum De Domijnen, Sittard
Object Love
€4.800
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnemen aan de expositie ‘Object Love’ in Museum De Domijnen in Sittard: Melanie Bonajo, Machiel Braaksma, Anton Cotteleer, Danielle Dean, Yvonne Droge Wendel, Jeroen van Loon, Pet vande Luijtgaarden, Vika Mitrichenko, Olaf Mooij, Erwin Olaf, Min Ohen Maria Roosen.

Museum De Domijnen, Sittard
Recht op kunst: stadsmozaïek ‘het gezicht van Sittard-Geleen’
€4.250
Bijdrage aan het honorarium van Sidi El Karchi voor een mozaïek van schilderijen, te zien van 7 juli t/m 26 augustus verspreid door de stad Sittard, en vanaf 1 september 2018 in het Erfgoedcentrum.

Museum De Lakenhal, Leiden
Actuele kunstopdrachten Museum De Lakenhal
€15.000
Bijdrage aan de honoraria van drie kunstenaars die in opdracht nieuw werk maken voor de heropening van Museum De Lakenhal in 2019: Sophie Ernst, Thomas Raat en Iemke van Dijk.

Museum Het Valkhof, Nijmegen
Land in zicht
€4.250
Bijdrage aan het honorarium van Uwe Poth voor de tentoonstelling ‘Land in Zicht’ bij Museum het Valkhof in Nijmegen.

Museum Martena, Franeker
Wie Wad Waar
€2.244
Bijdrage aan het honorarium van J.K Buist voor de solo ‘Wie Wad Waar’ in Museum Martena in Franeker.

Museum Tot Zover, Amsterdam
Do Not Go Gentle
€1.000
Bijdrage aan het honorarium van Kim Van Norren voor de solotentoonstelling ‘Do Not Go Gentle’ in Museum Tot Zover in Amsterdam.

Museum Van Loon, Amsterdam
Iris van Dongen
€6.250
Bijdrage aan het honorarium van Iris van Dongen voor twee nieuwe portretten in opdracht van Museum Van Loon in Amsterdam.

Nest, Den Haag
Downtime
€2.154
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan groepstentoonstelling ‘Downtime’ bij Nest in Den Haag: Lotte Geeven, Oscar Santillán, Yeb Wiersma en Vibeke Mascini. Te zien van 13 april t/m 27 mei 2018.

Nest, Den Haag
Language is the only homeland
€3.120
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘Language is the only homeland’ bij Nest in Den Haag: Judith Westerveld, Moffat Takadiwa, Marcel Pinas, Newell Harry, Tintin Wulia, Parastou Forouhar. Te zien van 8 september t/m 11 november 2018.

Nest, Den Haag
The bricks that build a home
€990
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘The bricks that build a home’ bij Nest in Den Haag: Quentley Barbara, Sara Blokland, Lebohang Kganye, Anais Lopez en Amber Toorop. Te zien van 7 december 2018 t/m 10 februari 2019.

Nest, Den Haag
Even if it’s Jazz or the Quiet Storm
€3.950
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘Even if it’s Jazz or the Quiet Storm’ in Nest in Den Haag van 30 november 2018 t/m 27 januari 2019. Dit zijn: Nicola Arthen, Aline Bouvy, Ruben Grilo, Yvonne Dröge Wendel, Lauren Hall, Daniel Jacoby, Graham Kelly, Kareem Lotfy, Saskia Noor van Imhoff, Nicolas Pelzer, Sarah Pichlkostner, Josse Pyl, Magali Reus, Nicholas Riis, Machteld Rullens, Pieter van der Schaaf, Urara Tsuchiya, Evita Vasiljeva, Dan Walwin, Charlott Weise en Hanae Wilke.

Noorderlicht, Groningen
In Vivo Extended
€1.650
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars te zien tijdens Noorderlicht International Photofestival 2018 in de tentoonstelling ‘INVIVO/extended’ van 14 juli t/m 2 september. Dit zijn: Saskia Boelsums, Hans Bol, LJAD Creyghton, Anouk Gielen, Luuk Huiskes, Rob de Jong, Roosmarijn Pallandt, Han Reeder, Misha de Ridder, Bert Verhoeff en Theo Bos.

Noorderlicht, Groningen
Aïda, een spiegel in foto’s
€554
Bijdrage aan de honoraria van Guillaume Simoneau en Kei Ito voor hun deelname aan de expositie ‘Aïda, een spiegel in foto’s’ van Stichting Noorderlicht, zomer 2018.

Onomatopee, Eindhoven
The Trouble with Value
€1.456
Bijdrage aan de honoraria van kunstenaars die deelnemen aan de expositie ‘The Trouble with Value’ van 22 april t/m 27 juli 2018 bij Onomatopee in Eindhoven. Dit zijn: Rachel Carey, Monique Hendriksen, gerlach en koop, Gert Jan Kocken, Fokus Grupa, Benera & Estefan, Adrian Paci, Karolina Grzywnowicz en Kornel Janczy.

Onomatopee, Eindhoven
Back Stages
€1.500
Bijdrage aan het honorarium van Katrin Korfmann voor de tentoonstelling ‘Back Stages’ bij Onomatopee in Eindhoven van 25 augustus t/m 30 september 2018.

Onomatopee, Eindhoven
Being as becoming: liberating-art and/or liberating art
€4.160
Bijdrage aan de honoraria van Alex Farrar en Philippine Hoegen voor de presentatie ‘Being as becoming: liberating-art and/or liberating art’ van 11 april t/m 31 oktober 2018 bij Onomatopee in Eindhoven.

P////AKT, Amsterdam
Solotentoonstelling Pilot
€3.500
Bijdrage aan het honorarium van Ricardo van Eyk voor zijn solotentoonstelling bij P////AKT Amsterdam van 20 januari t/m 3 maart 2019.

Peer Paper Platform, Amsterdam
Time Space Encounter Structure
€1.910
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de groepstentoonstelling ‘Time Space Encounter Structure’ van Peer Paper Platform: Sol Archer, Alexandra Colmenares, Anne-Marie van Meel, Mariana Lanari en Sil Krol.

PLANETART, Enschede
TEC ART Rotterdam 2018
€10.000
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan TEC ART Rotterdam 2018: Saygin Soher, Michel Suk, Frederik de Wilde, Gabey Tjon a Tham, Maartje Dijkstra, Angelo Vermeulen, Philip Vermeulen, Jip de Beer, Daniela de Paulis, Jip van Leuwenstein, Floris Kaayk, Daan Johan, Joris Strijbos, Stef Tervelde, Gabrielle Gijsbers, Dominica Chen, Arthur Boer, Boris Smeenk, Stan Haanappel, Koen van Geel, Eurico Sa Fernandez, Johnny T Wieckhard, Edwin Dertien, Hannes Andersson, Marcel Coufreur, Bernd Otten, Jochem van Schip, F Morssinkhof ViaOral en David Scheidler.

PLANETART, Enschede
GOGBOT 2018
€16.300
Bijdrage voor GOGBOT 2018 aan de honoraria van Matthias Oostrik, Uwe Dobberstein, Tatsuru Arai, Rosa Menkman, Paul Segers, Jelle de Graaf, Moritz Simon Geist, Robert Lisek, Nils Muhlenbruch, ViaOral, Frederike de Wilde, Paul Segers, Anouk Mastenbroek, Alfons ter Avest, Mary Ponomareva, Nils Mulhenbruch, Robert Lisek, Bas van Koolwijk, Peter de Man, Maartje Dijkstra, Rosa Meknman, Jelle de Graaf, Olivier Pauwels, Frank Barnes, Frank Scholze, Marcus Kolb en Bart Plum.

Popfabryk, Leeuwarden
Windowlicker
€4.900
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars Henning Rosenbrock, Niels Post, Stefan Hoffmann, Holger Stark, Anuli Croon, Tineke Meirink en Joris Diks voor hun deelname aan ‘Windowlicker’ van de Popfabryck in 2018.

Project Space 1646, Den Haag
O.K. – The Musical (Dutch Colonial)
€1.050
Bijdrage aan het honorarium van Christopher Kline voor ‘O.K. – The Musical (Dutch Colonial)’, van 28 april t/m 27 mei 2018 bij 1646 in Den Haag.

Project Space 1646, Den Haag
Tentoonstelling Kasia Fudakoswki
€1.050
Bijdrage aan het honorarium van Kasia Fudakowski voor de solotentoonstelling ‘Elephant Juice’ van 14 december 2018 t/m 13 januari 2019 bij 1646 in Den Haag.

Project Space 1646, Den Haag
Gong Farmer, Shit Stirrer and the Maiden of Grief
€1.050
Bijdrage aan het honorarium van Madison Bycroft voor haar solotentoonstelling ‘Gong Farmer, Shit Stirrer and the Maiden of Grief’ van 25 januari t/m 24 februari 2019 bij 1646 in Den Haag.

Project Space 1646, Den Haag
Orbital Debris
€1.050
Bijdrage aan het honorarium van Sam Kreogh voor de tentoonstelling ‘Orbital Debris’ van 29 juni t/m 29 juli 2018 bij 1646 in Den Haag.

Project Space 1646, Den Haag
Hist-i-o-ry/ L’affare del secolo
€1.050
Bijdrage aan het honorarium van Hamid El Kanbouhi voor zijn tentoonstelling ‘Hist-i-o-ry/ L’affare del secolo’bij 1646 in Den Haag.

Project Space 1646, Den Haag
€1.050
Bijdrage aan het honorarium van Julie Béna voor haar tentoonstelling ‘Rose Pantopon and the wheel of fortune’ in 1646 in Den Haag.

Radical Reversibility, Amsterdam
Seeing without a Seer
€525
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars in de groepstentoonstelling ‘Seeing without a Seer’: Hans Gremmen, Toril Johannessen, Marjolijn Dijkman, Juuso Noronkoski, Anouk de Clercq, Tuula Närhinen en Taisuke Koyama.

Rijksmuseum Muiderslot, Muiden
365 dagen lente!
€4.991
Bijdrage aan de honoraria van Roderick Rotting en Bas Meeuws voor hun tentoonstelling in Rijksmuseum Muiderslot, ‘365 dagen lente!’, te zien van 22 december 2018 t/m 12 mei 2019.

Satellietgroep, Den Haag
Climate as Artifact – Klimaat als mensenwerk
€10.500
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling ‘Climate as Artifact – Klimaat als mensenwerk’ van 18 oktober t/m 18 november in de Elektriciteitsfabriek in Den Haag. Kunstenaars: Onkruidenier, Sachi Miyachi, Esther Kokmeijer, Maurice Meewisse, Lotte Geeven, Theun Karelse, Thijs Ebbe Fokkens, Maurice Bogaert, Giuseppe Licari, Masha Ru, Alika van der Kruijs & Jos Klarenbeek, Josje Hattink en Nishiko.

Schunck*, Heerlen
Nomadic Mountains
€4.890
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de expositie ‘Nomadic Mountains’ bij Schunck in Heerlen van 1 juli t/m 2 december 2018. Kunstenaars: Ådlandsvik Stian, Nicko Dockx, Pieterjan Ginckels, Frank Koolen, Rudy J. Luijters, Lieven Segers, Wim Wauman, Yeb Wiersma, Miek Zwamborn, Louis de Cordier, Hans Schabus, Stefaan Dheedene, Stefan Peters, Stefan Canham, Daniel V. Keller, Francesco Mattuzzi, SebastiánDíazMorales, Danila Tkachenko, Karin Bos, Bram Kinsbergen, Phillip Metten, Kelly Schacht, Marien Schouten, Roy Villevoye, Rob Voerman, Bastien Gachet, Curdin Tones, Geert Goiris, Frank Mandersloot, Lotte Geeven en Irene Kopelman.

Sign, Groningen
Het Verticale Landschap
€2.000
Bijdrage aan het honorarium van Ingeborg Entrop en Leanne Wijnsma voor ‘Het Verticale landschap’ bij Sign in herfst 2018.

Sign, Groningen
Timeline Gallery
€9.425
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars van de tentoonstelling ‘Timeline Gallery’ bij Sign in Groningen: Josefin Arnell, Quenton Miller, Eric Peter, Helen Anna Flanagan, Mylan Hoezen, Ryan Cherewaty, Jaleesa Malee, Pendar Nabipour, Giulia de Giovanelli, Angeliki-Marina Diakro, Alice Strete, Nadine Rotem-Stibbe en Amy Suo Wu.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Spirits of the Soil
€4.250
Bijdrage aan het honorarium van RaQuel van Haver, voor haar solotentoonstelling ‘Spirits of the Soil’ bij het Stedelijk Museum Amsterdam van 25 november 2018 t/m 7 april 2019.

Stedelijk Museum Kampen, Kampen
Sprekend verleden
€3.890
Bijdrage aan het honorarium van Sibyl Heijnen voor de solotentoonstelling ‘Sprekend Verleden’ in het Stedelijk Museum Kampen van 6 juli t/m 15 september 2019.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
De tuinen van Elspeth Diederix
€2.000
Bijdrage aan het honorarium van de kunstenaar bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, ‘De tuinen van Elspeth Diederix’, 23 juni t/m 30 september 2018.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs
€953
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemers aan de expositie in het Stedelijk Museum Schiedam voor De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2018: Rosa Johanna, Anne Geene, Kevin Osepa, Benjamin Lee en Feiko Beckers.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Gijs Assmann
€1.298
Bijdrage aan het honorarium van Gijs Assmann voor zijn solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam van 13 oktober 2018 t/m 3 februari 2019.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Ma. Foto’s van Margi Geerlinks
€1298
Bijdrage aan het honorarium van Margi Geerlinks voor de tentoonstelling ‘Ma’ van 10 november 2018 t/m 3 maart 2019 in het Stedelijk Museum Schiedam.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Familie
€7.800
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars voor de groepshow ‘Familie’ van 13 oktober 2018 t/m 3 maart 2019. Dit zijn: Anna Clarén, Anique Weve, Arthur Kleinjan, Bianca Den Breejen, Csilla Klenyánszki, Daan Samson, Danielle Lemaire, Efrat Zehavi, Florian Braakman, Helmut Smits, Jurgen Winkler, Katharina Seda, Jemima Brown, Maurice van Es, Peter Menzel, Zineb Sedira, Sandim Mendes, Arne Hendriks, Marijn Kuijper en Willem Populier.

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Amsterdam
Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later
€20.700
Honderd kunstenaars ontvangen een honorarium via De Nederlandse Kring van Beeldhouwers: zij realiseren een jubileum tentoonstelling voor het 100-jarig bestaan in Pulchri Den Haag van 6 mei t/m 23 juni 2018.

Stichting Art & Technology, Nijmegen
Manifestations 2018
€1.100
Bijdrage aan de honoraria van Jelle Reith, Jeanine Verloop, Milou Backx, Susan El-Jarie, Diego Grandy, Gundega Strauberga, Manon Meyer, Xanne van Belzen, Alexander van Bakel, Marie Cantenys en Pelle Schilling voor Manifestations 2018.

Stichting Centrum Beeldende Kunst/TENT, Rotterdam
Only Weeds Emerge
€2.100
Bijdrage aan het honorarium van Pilar Mata Dupont voor haar solotentoonstelling ‘Only Weeds Emerge bij TENT Rotterdam van 28 september t/m 2 december 2018.

Stichting GET LOST – art route, Amsterdam
GET LOST – art route 2018 – Code of Conduct
Bijdrage aan de honoraria van de volgende kunstenaars: Richard John Jones, Johannes Büttner, Olle Stjerne, Monira Al Qadiri, Willem de Haan, Rosa Sijben, Smári Rúnar Róberts, Simon Wald Lasowski, Anna Frijstein en Marek van de Watering, voor de GET LOST art route 2018 – Code of Conduct.

Stichting LekArt, Culemborg
LekArt festival – Gedeelde Grond
€7.375
Bijdrage aan de honoraria van Ilona Haaksman, Jopie Biesters, Jonas Vorwerk, Gabriel Lester, Gijs van Bon, Kevin Osepa, Liris Sointu, Hinke Schreuders, Kiki Lamers, Mieke de Waal, Barbara Witteveen, Vivian Ammerlaan, Lidy Jacobs, Paul Cox, Olaf Mooij, Herman Lamers, Dirk van Lieshout, Renée van Engelenberg, Pepijn van den Nieuwedijk, Tanja Smeets, Sandim Mendes, Stan Klamer, Esiri Erheriene-Essi, Sander Zweerts de Jong, Monika Dahlberg, Tirzo Martha, Tuba Kilic en Loek Vellekoop. Zij zijn deelnemers aan LekArt festival – Gedeelde Grond 2018.

Stichting Niet Normaal, Utrecht
ROBOT LOVE
€16.600
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan de manifestatie Robot Love, georganiseerd door Stichting Niet Normaal, te zien van 15 september t/m 2 december 2018 in Eindhoven.

Stichting Outline, Amsterdam
FLAM XL
€5.100
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars voor de tentoonstelling ‘FLAM XL’ van Stichting Outline in september 2018. Deelnemende kunstenaars: Alex Bailey, Astrit Ismaili, Philip Gufler, Hannah Perry, Harold Offeh, Julian Weber, Marijn Ottenhof, Mathias Ringgenberg, Richard John Jones en Sarah van Lamsweerde.

Stichting Polderlicht, Amsterdam
Parklicht
€6.800
Bijdrage aan de honoraria van de deelnemende kunstenaars aan ‘Parklicht’ in november 2018: Bas Peeters, Elly Sloep, Femke Schaap, Gabriel Lester, Herman Lamers, Ingrid Roos, John Oosting, Peter Vink, Tamar Frank, Veerle Thoben, Willem Marijs en Yasuhiro Chida.

Stichting Roodkapje, Rotterdam
Toen Kaselaar | retrospective exhibition Koen Taselaar
€3.625
Bijdrage aan het honorarium van Koen Taselaar voor zijn soloexpositie bij Stichting Roodkapje in Den Haag van 7 september t/m 21 oktober 2018.

Stichting SEA, Tilburg
Distant Suffering XiV | i.d. of a shared cloud #2 | the book
€1.500
Bijdrage aan het honorarium van Hans Overvliet voor de solotentoonstelling bij Stichting SEA van 10 t/m 20 oktober 2018.

Stichting SEA, Tilburg
Work-in-process Exhibition
€1.239
Bijdrage aan de honoraria van Yelena Popova, An Onghena en Katrein Breukers voor een tentoonstelling bij Stichting SEA.

Stichting SEA, Tilburg
Infinity and surrealism in the sculpture form | Transrealism in Art
€1.260
Bijdrage aan het honorarium van Iwona Rozbiewsk voor een soloshow bij Stichting SEA: ‘Infinity and surrealism in the sculpture form | Transrealism in Art’.

Stichting SEA, Tilburg
Ever so Humble, Ever so Proud
€1.125
Bijdrage aan het honorarium van Mila Lanfermeijer voor de solotentoonstelling ‘Ever so Humble, Ever so Proud’ bij Stichting SEA.

Stichting West, Den Haag
Raindance Foundation
€3.000
Bijdrage aan de honoraria van verschillende kunstenaars (Ira Schneider en anderen) voor de expositie rondom collectief Raindance Foundation bij stichting West Den Haag.

Stichting West, Den Haag
All power to the people – Black Panthers
€2.000
Bijdrage aan het honorarium van Emory Douglas voor de solotentoonstelling ‘All Power to the People – Black Panthers’ in West, Den Haag van 28 september t/m 22 december 2018.

Stroom Den Haag, Den Haag
Expositie Lawrence Lek – Notel
€3.750
Bijdrage voor het honorarium van Lawrence Lek voor de solo ‘Lawrence Lek: Nøtel (The Hague)’ van 1 september t/m 4 november 2018 in Stroom Den Haag.

Stroom Den Haag, Den Haag
Nishiko: Repairing Earthquake Project
€3.750
Bijdrage aan het honorarium van Hiromi Nishiko voor haar solotentoonstelling ‘Repairing Earthquake Project’ bij Stroom Den Haag, van 18 november 2018 t/m 27 januari 2019.

TAAK, Amsterdam
Social Capital
€2.340
Bijdrage aan de honoraria van kunstenaars in de groepstentoonstelling ‘Social Capital’, Lara Almarcegui, Klaar van der Lippe & Bart Stuart, georganiseerd door TAAK.

TAC (Temporary Art Centre), Eindhoven
solo-expositie Peter Fengler
€2.100
Bijdrage aan het honorarium van Peter Fengler, voor zijn solo-expositie bij TAC Eindhoven, juni-juli 2018.

Tetem, Enschede
StickMan
€2.250
Bijdrage aan het honorarium van Stelios Arcadiou voor ‘Stelarc – StickMan’ bij Tetem in Enschede, te zien van 17 mei t/m 19 augustus 2018.

Tetem, Enschede
The Monads
€760
Bijdrage aan het honorarium van Gabey Tjon a Tham Tetem voor de solotentoonstelling ‘The Monads’ bij Tetem van 26 juni t/m 30 september 2018.

Tetem, Enschede
Walk-in Worlds
€2.240
Bijdrage aan het honorarium van Abner Preis voor de tentoonstelling ‘Walk-in Worlds’ bij Tetem in Enschede in 2019-2020.

Tetem, Enschede
DIT Neighborhood
€3.575
Bijdrage aan de honoraria van Françoise Braun, Bram Kuypers en Arletta Elst, voor het project ‘Do It Together Neighborhood’ in Tetem Enschede, van 4 oktober 2018 t/m 13 januari 2019.

Tetem, Enschede
Double Compass
€4.250
Bijdrage aan het honorarium van Lawrance Malstaf voor de solotentoonstelling ‘Double Compass’ in Tetem Enschede, van 31 januari t/m 5 mei 2019.

TIön Projects, Amsterdam
Act I
€500
Bijdrage aan het honorarium van Dominique Petitgrand voor het project ‘Act I’ bij TIön Projects Amsterdam, van 2 september t/m 28 oktober 2018.

TIön Projects, Amsterdam
Act II
€350
Bijdrage aan het honorarium van Heman Chong voor het project ‘Act I’ bij TIön Projects Amsterdam, van 2 september t/m 28 oktober 2018.

Tschumipaviljoen, Groningen
Pluralites
€3.750
Bijdrage aan het honorarium van Geert Mul bij Het Tschumipaviljoen van 1 december 2018 tot 3 februari 2019.

Tschumipaviljoen, Groningen
Monolith
€2.250
Bijdrage aan het honorarium van Isabelle Andriessen voor haar werk bij Het Tschumipaviljoen Groningen, ‘Monolith’, van 1 juli t/m 13 augustus 2018.

Tschumipaviljoen, Groningen
Amoebe Spiritus
€3.750
Bijdrage aan honorarium van Peter Zegveld voor de solopresentatie van nieuw werk ‘Amoebe Spiritus’ in het Tschumipaviljoen Groningen, september – november 2018.

Van Abbemuseum, Eindhoven
Graphite Knotts
€1.500
Bijdrage aan het honorarium van Gam Bodenhausen voor de expositie ‘Graphite Knotts’ in Het Oog bij het Van Abbe Museum Eindhoven van 7 mei t/m 28 oktober 2018.

Van Abbemuseum, Eindhoven
Het Museum als Parlement
€6.250
Bijdrage aan het honorarium van Jonas Staal voor de opdracht ‘Het Museum als Parlement’ bij Van Abbemuseum, te gebruiken vanaf eind maart 2018.

Veenkoloniaal Museum, Veendam
Ik wou dat ik twee hondjes was
€6.250
Bijdrage aan het honorarium van Eline Janssens voor de tentoonstelling ‘Ik wou dat ik twee hondjes was’ bij het Veenkoloniaal museum, 10 februari t/m 26 mei 2019.

Villa Zebra, Rotterdam
Ticket to de Toekomst
€12.000
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnemen aan de tentoonstelling ‘Ticket to the Toekomst’ bij Villa Zebra in Rotterdam: Helmut Smits, Chantal van Heeswijk, Hillegon Brunt, Stefan Gross, Floris Kaayk, Folkert de Jong, Onno Poiesz, Sjoerd Knibbeler, Collectief Kamp Horst, Menno Hiele en Studio Made By.

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Amsterdam
A Rolling Stone Gathers No Moss
€1.500
Bijdrage aan het honorarium van Kasper De Vos, voor de tentoonstelling ‘A Rolling Stone Gathers No Moss’ bij het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond, 9 april t/m 24 juni 2018.

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Amsterdam
Blue Skies Forever
€1.200
Bijdrage aan het honorarium van collectief ‘buren’ (Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone) voor ‘Blue Skies Forever’, maart 2018.

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Amsterdam
Elastic Habitat
€1.500
Bijdrage aan het honorarium van Helena Dietrich voor haar performance ‘Elastic Habitat’ tijdens het festival Something Raw bij Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, maar 2018.

Waterliniemuseum Fort bij Vechten, Bunnik
Hester Pilz, een moeizaam zoeken naar staan
€5.200
Bijdrage aan het honorarium van Hester Pilz voor de solotentoonstelling ‘Hester Pilz, een moeizaam zoeken naar staan’ van april t/m oktober 2018 in het Waterliniemuseum Fort in Vechten te Bunnik.

WG Kunst, AMSTERDAM
OP DRIFT
€4.308
Bijdrage aan de honoraria van de kunstenaars die deelnemen aan ‘OP DRIFT’ van WG Kunst, 23 juni tot 2 september 2018. De kunstenaars: Anna Frijstein, Lies Dessens, Klaske Oenema, Mari Shields, Barbara Broekman, Gijs Assmann, Jeroen Kee, Caren van Herwaarden, Marianne Theunissen, Carlijn Voorneveld, David Bernstein en Feiko Beckers.

Willem Twee muziek en beeldende kunst, ‘s-Hertogenbosch
Neue Heimat
€2.250
Bijdrage aan de honoraria van de vijftien kunstenaars die meedoen aan de expositie ‘Neue Heimat’ bij Willem Twee in Den Bosch: Eveline van de Griend, Marc Bijl, Bram Braam, Johannes Buss, Chan Sook Choi, Iris van Dongen, Hadassah Emmerich, Nicoline van Harskamp, Roi Alter, Jan Hoek, Benjamin Li, Stephan Mörsch, Anssi Pulkkinen, Yorgos Sapountzis en Helen Verhoeven.

Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Ana María Millán, a solo exhibition; Rosalind Nashashibi, a solo exhibition; A group exhibition with work by Dora García, Sharon Hayes, Emily Jacir, Mahmoud Khaled, Carlos Motta, Wu Tsang, and Akram Zaatari, as well as a letter by Quinn Latimer
€4.300
Bijdrage aan de kunstenaarshonoraria voor de soloshows van Ana María Millán en Rosalind Nashashibi en een groepsshow met Dora García, Sharon Hayes, Emily Jacir, Mahmoud Khaled, Carlos Motta, Wu Tsang, and Akram Zaatari in het Witte de With center for contemporary art.

Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Inaugural program nieuwe directeur Witte de With Center for Contemporary Art
€5.728
Bijdrage aan de kunstenaarshonoraria van negen verschillende kunstenaars voor een groepstentoonstelling die te zien is van 6 mei t/m 2 september 2018.

Zone2source, Amsterdam
Machine Wilderness
€3.750
Bijdrage aan de kunstenaarshonoraria van Ian Ingram, Rihards Vitols, Maria Verstappen, Erin Driessens en Jip van Leeuwenstein voor ‘Machine Wilderness’, te zien van 20 mei t/m 8 juli 2018 in het Amstelpark Amsterdam bij Zone2Source.

Bijdrage Publicaties
Voor beeldend kunstenaars en uitgevers die bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland willen realiseren.

Antye Guenther, Rotterdam
THE BEHEADING OF THE FRUIT FLY — (How will I know if you are truly a sentient being?)
€6.406
Antye Guenther ontvangt een bijdrage voor ‘THE BEHEADING OF THE FRUIT FLY — (How will I know if you are truly a sentient being?)’, een hybride publicatie, bestaand uit vinyl en een begeleidend boek. Het vinyl is de drager van een geluidswerk: het geluid van supercomputer JUQUEEN en ‘verleidelijke, niettemin problematische computerbrein analogieën’. Het boekje begeleidende bevat foto’s in leperellovorm van supercomputers en de laboratoria waar deze staan, evenals een semi-fictionele tekst die beide delen samenbrengt. De vormgeving wordt verzorgd door Linda Dostálková, lithografie door Anders Forsmark, 3D-animaties door gvn908 Studios en Jos Smolders verzorgt het sounddesign.

Antoinette de Jong, Amsterdam
Tree and Soil
€4.392
Antoinette de Jong en Robert Knoth ontvangen een bijdrage voor ‘Tree and Soil’, een fotografieboek naar aanleiding van hun gelijknamige project. Sinds 2011 werken zij aan dit project dat de relatie onderzoekt tussen mens en natuur. Na de tsunami en nucleaire ramp van 2011 in Fukushima ondernamen zij meerdere reizen naar Japan, waar zij kennisnamen van de relatie die Japanners met hun natuurlijke omgeving hebben. Hun onderzoek relateert aan het werk van Philipp Franz von Siebold, een 19e-eeuwse wetenschapper, onderzoeker en ontdekkingsreiziger. De Jong en Knoth verzorgen naast de fotografie ook de inhoudelijke teksten, ook Erik A. de Jong zal een essay schrijven. De publicatie wordt uitgegeven bij The Eriskay Connection. Vormgeving: Kummer en Herrman.

Arjan de Nooy, Den Haag
99:1
€5.000
Arjan de Nooy ontvangt een bijdrage voor de publicatie ‘99:1’. Sinds 2014 is hij bezig aan een analoge fotografische ‘oefening’, door uit één fotonegatief 99 nieuwe beelden/series te ‘destilleren’. De negatief die hij hiervoor heeft gekozen is ruim tien jaar geleden door hem in Parijs gemaakt. Het project is gebaseerd op ‘Exercices de style’ uit 1947 van de Franse schrijver Raymond Queneau, waarin een eenvoudig verhaaltje op 99 verschillende manieren wordt verteld. In de titels van de 99 beelden/series wordt veelvuldig naar werk van andere fotografen verwezen, waardoor het zich tevens verhoudt tot de fotografische geschiedenis. Ook vraagt de Nooy andere fotografen om iets te doen met de ‘originele’ foto te laten doen, waaronder Paul Bogaers, Anne Geene, Marc Geerards en Indré Urbonaité. Grafisch ontwerper door Hans Gremmen, tekst door Marc Geerards en uitgever Fw:Books.

Art Paper Editions, Gent
Sara Bjarland, Groundwork
€10.606
Art Paper Editions ontvangt een bijdrage voor Sara Bjarland’s ‘Groundwork’, een monografie gericht op haar ‘bronmateriaalfoto’s’. De titel ‘Groundwork’ is een woordspeling: aan de ene kant refereert het naar de grond – de plaats waar de meeste voorwerpen die Bjarland fotografeert zich bevinden. Aan de andere kant verwijst het naar het voorbereidende werk voor de foto’s. Hanne Hagenaars heeft toegezegd een inleidende tekst te schrijven. De publicatie wordt vormgegeven door Jurgen Maelfeyt.

Art Paper Editions, Gent
Gijs Assman, Voor H.
€15.269
Art Paper Editions ontvangt een bijdrage voor Gijs Assman’s ‘Voor H.’. De publicatie is de culminatie van en een selectie uit collages die Assman gedurende negen jaar voor zijn geliefde H. maakte. De publicatie zal ruim duizend collages bevatten die op datum worden opgenomen. De publicatie zal de maat hebben van een A4-envelop, tevens de maat van Assmans collages. Vormgeving: Jurgen Maelfeyt.

Art Paper Editions, Gent
Paul Kooiker, Untitled
€15.172
Art Paper Editions ontvangt een bijdrage voor de publicatie van het kunstenaarsboek ‘Untitled’ van Paul Kooiker. Fotograferen betekent voor hem het aanleggen van een verzameling beelden. Hij werkt altijd in series, waarbij hij met name geïnteresseerd is in onderzoek. Dit resulteert in een projectmatige aanpak dat meestal leidt tot het maken van een tentoonstelling en een kunstenaarsboek. Het boek bestaat uit driehonderd foto’s, waarbij telkens twee foto’s gecombineerd worden, één op de linker- en één op de rechterpagina. Deze combinaties zijn absurd, banaal, ernstig of persoonlijk.

Art Paper Editions, Gent
Ruth van Beek, Model
€9.304
Art Paper Editions ontvangt een bijdrage voor de publicatie van een kunstenaarsboek van Ruth Verbeek, waarin een overzicht gepresenteerd wordt van honderden beelden uit een verzameld beeldarchief. Dit archief is een steeds grotere rol gaan spelen in haar werk. Gecombineerd met modellen en probeersels voor collages toont het archief in de publicatie een werkproces en vormt het handleiding voor het maken van nieuw werk. De pagina’s zijn relatief dun, waardoor afbeeldingen enigszins doorschijnen en (opzettelijke) combinaties ontstaan.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
Uncorrected Proof
€9.350
Het Bonnefantenmuseum ontvangt een bijdrage voor de eenmalige, opiniërende uitgave ‘Uncorrected Proof’ over het archief van het kunstenaarschap van Ine Schröder. Deze publicatie is bedoeld als bijdrage aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst, kunstenaarschap en de legitimiteit van de gangbare museale praktijk. Het museum stelt dat de wijze waarop en de context waarbinnen een radicaal onthecht oeuvre en kunstenaarschap in de publicatie wordt ontsloten voor groter publiek, een bijdrage levert aan de vernieuwing van de gangbare museale praktijk van collectievorming, conservering, restauratie, reconstructie, ontsluiting en presentatie. Grafische ontwerpers: Studio Maud van Rossum en Piet Gerards Ontwerpers.

De Oude Kerk, Amsterdam
Marinus Boezem
€12.300
De Oude Kerk heeft een bijdrage ontvangen voor de publicatie ‘Marinus Boezem’. Het boek behandelt zijn recente werken in relatie tot vroeger werk en tracht een combinatie te worden van een monografie en een catalogus. In de vormgeving speelt de contemplatieve kwaliteit van het werk van Boezem een belangrijke rol. Er is gezocht naar eenvoud en rust; de vormgever heeft lucht willen brengen in de opmaak, waardoor er een sereen boek ontstaat. De publicatie onderzoekt niet alleen de relatie tussen kunst en gotiek, maar toont ook de consistente bronnen waaruit Boezem zijn oeuvre heeft opgebouwd: de atmosfeer, natuur en de menselijke drang het aardse te verlaten en op te stijgen.
Redactie: Lorenzo Benedetti en Jacqueline Grandjean, uitgever: Oude Kerk in samenwerking met Roma Publications, vormgever: Louis Lüthi.

Eva-Fiore Kovacovsky, Amsterdam
Fotogramme (working title)
€10.917
Eva-Fiore Kovacovsky ontvangt een bijdrage voor ‘Fotogramme’ (werktitel), een monografie met zevenhonderd prints uit de gelijknamige serie. Kovacovsky wil drie opdrachten geven voor begeleidende essays, waarin wordt gereflecteerd op haar werk. De vormgeving wordt gedaan door Dounyoung Lee in samenwerking met Roger Willems, de uitgever is Roma Publications.

Fiona Tan, Amsterdam
L’Archive des ombres / Shadow Archive
€19.500
Fiona Tan ontvangt een bijdrage voor ‘L’Archive des ombres / Shadow Archive’, een tweedelige en tweetalige publicatie die verschijnt bij haar gelijknamige project en presentatie bij Musée des arts contemporains du Grand-­Hornu (MAC’s) in België. De publicatie wordt samengesteld door Tan in samenwerking met editor Julien Foucart en curator van de tentoonstelling Denis Gielen. De twee delen van de publicatie verschijnen zowel afzonderlijk als in één cassette. Het eerste deel zal zich richten op Tans werk van de laatste vijf jaar; het tweede deel over Tans onderzoek naar het werk van Paul Otlet. Hierin zal het werk van Paul Otlet door Tan gereproduceerd, geselecteerd en geordend worden.

Gerardus Schoffelen, Jabeek
Sjra Schoffelen, 60 jaar beeldhouwer
€7.000
Gerardus Schoffelen heeft een bijdrage ontvangen voor een oeuvrepublicatie waarin zijn zestigjarige kunstenaarspraktijk gebundeld wordt. Het boek zal geen opsomming worden van zijn werk, maar heeft een thematische indeling. In de meeste sculpturen staat de mens of de natuur centraal en ook het thema Limburg. Schoffelen vindt het belangrijk om met behulp van deze indeling te laten zien hoe zijn werk zich ontwikkeld heeft.

Hadassah Emmerich, Brussel
The Great Ephemeral Skin
€14.359
Hadassah Emmerich ontvangt een bijdrage voor ‘The Great Ephemeral Skin’, een monografische publicatie die een afgebakende periode (2016-2019) van haar recente werken documenteert. De fysieke kwaliteiten en materiaalkeuzes van de publicatie zullen zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met de inhoudelijke kerngebieden van haar werk. Deze zijn onder meer: representaties van exotisme, de dialoog tussen figuratie en abstractie, kleuronderzoek, expanded painting, vrouwbeeld in relatie tot (post) pop-art en het op schilderkundige wijze trachten te ontvouwen van hun onderlinge verbanden. De publicatie wordt uitgegeven bij Onomatopee.

Irene Kopelman, Amsterdam
Cardinal Points
€4.859
Irene Kopelman ontvangt een bijdrage voor de publicatie ‘Cardinal Points’, een onderzoek naar het het landschap, de verschillende ecosystemen en de geschiedenis van Argentinië. Het boek zal een combinatie zijn van wetenschappelijk onderzoek, tekeningen en tekst. De publicatie is het tiende deel van de serie ‘Notes on Representation’, waar Kopelman in 2007 mee is begonnen.

Irina Birger, Amsterdam
The Book of Happiness and Sadness
€5.774
Irina Birger ontvangt een bijdrage voor ‘The Book of Happiness and Sadness’, een eerste monografie gericht op haar werk van de laatste zes jaar. De publicatie zal verschillende tekeningen bevatten die nog niet eerder zijn getoond, evenals video- en animatiestills. De vormgeving wordt verzorgd door Franziska Morlolk van Rimini Berlin, Katia Kruppenikova schijft het voorwoord.

Jasmijn Visser, Utrecht
We, the Presidents of Planet Earth
€18.491
Jasmijn Visser ontvangt een bijdrage voor ‘We, the Presidents of Planet Earth’, een publicatie waarin ze onderzoekt hoe een collectief geheugen functioneert binnen een cultureel bepaalde perceptie van tijd. Hiervoor deed Visser research in de archieven van de dichter Khlebnikov (1885-1922, Kalmukkië) en de Kalmukken, een West-Mongoolse etnische groep in de Russische autonome republiek Kalmukkië. Een belangrijk deel van het boek is het onthullen van Khlebnikovs schetsen. Deze schetsen, in combinatie met de patronen van het Kalmukse landschap en een fictieve conversatie tussen Khlebnikov en de Kalmukken, zullen de structuur van de publicatie bepalen. Zij heeft binnen dit project nauw samengewerkt met Elena Vogman en Stefan Schäfer.

Karianne Bueno, Castricum
Doug’s Cabin
€7.803
Karianna Bueno ontvangt een bijdrage voor de monografie ‘Doug’s Cabin’. De publicatie wordt een werk vol sporen en aanwijzingen. Het is traag en mysterieus en het appelleert aan een intuïtief begrip: zodra je probeert de logica van het verhaal met je verstand te begrijpen, glipt het uit je handen. Dwalen is het uitgangspunt geworden voor zowel de opmaak als het ontwerp. Inspiratie voor het boek komt uit de films van Andrei Tarkovsky en David Lynch. In samenwerking met de editor worden daarnaast de concepten ‘het gevonden boek’ en ‘het boek als installatie’ uitgewerkt.

Marijn Bax, Amsterdam
MAR
€8.640
Marijn Bax heeft een bijdrage ontvangen voor de publicatie ‘Paars met een plakker’. Het project begon in 2008 met de fascinatie voor een eigenzinnige vrouw in een oud en groot huis. Op het moment dat Bax de vrouw, genaamd Mar, ontmoette woonde ze tachtig jaar in het huis. Zelden gooide ze textiel weg: brandgaatjes in haar kleding werden kunst, resten lapjes werden tassen en van kapotte panty’s maakte ze kleedjes. Dit gegeven is het vertrekpunt voor het concept van de publicatie met de kleur paars als leidraad en met een non-lineair karakter. Het boek is technisch ingewikkeld omdat het uit elkaar kan vallen. Tijdens de boekpresentatie zal er een performance plaatsvinden waarbij de publicatie uiteen valt en het publiek de losse pagina’s mag meenemen. De tekst bestaat uit een combinatie van uitgewerkte gesprekken met Mar en korte gedichten. Het papier dat gebruikt wordt heeft een luchtigheid en tactiliteit zoals de losse lappen van een lappendeken.

Misha de Ridder, Amsterdam
Inside
€10.684
Misha de Ridder ontvangt een bijdrage voor de publicatie ‘Inside’, een overzicht van een serie foto’s die hij in de Oude Kerk heeft gemaakt. De foto’s en publicatie gaan zowel visueel, formeel en technisch inhoudelijk over het opheffen van dualismen, grenzen en schijnbare tegenstellingen en het maken van verbindingen. De Ridder trekt hierbij een vergelijking met de functie van een kerkgebouw: verbinding tussen hemel en aarde en verbinding van mensen met elkaar. De publicatie wordt in eigen beheer uitgegeven. Een deel van de distributie wordt door Roma Publications en Idea Books georganiseerd.

Mister Motley, Amsterdam
Mister Motley Kiest
€10.565
Mister Motley ontvangt een bijdrage voor de publicatie ‘Mister Motley kiest’. Mister Motley wil een eenmalige fysieke publicatie realiseren, waarin ze een zorgvuldige selectie van artikelen in een nieuwe samenhang publiceren. Niet om in herinnering te roepen dat ze ooit een fysiek tijdschrift waren, maar wél om de meest betekenisvolle, kritische, aangrijpende, grappige, diepgravende of controversiële online-verhalen opnieuw naar voren te halen en met elkaar in verbinding te brengen. Om dit doel te realiseren heeft Mister Motley een blik van buitenaf ingeroepen: kunstenaar Caroline Ruijgrok treedt op als gastredacteur/gastcurator.

nai010 uitgevers, Rotterdam
Grid Corrections
€22000
Nai010 ontvangt een bijdrage voor de publicatie ‘Grid Corrections’. In het boek zullen afbeeldingen worden getoond van 250 correcties in het wegennetwerk, die president Jefferson Grid eind 18e eeuw heeft laten toepassen. Beeldend kunstenaar Gerco de Ruijter heeft duizenden
van deze correcties verzameld en een groot aantal worden in de publicatie. De opzet van het boek is catalogiserend en encyclopedisch. Het kan worden gezien als een database van grid corrections: in steden, landbouwgebieden, woestijnen, door alle seizoenen heen, ondergesneeuwd of uitgedroogd, rondom rivieren en meren. Omdat de verspringingen in het raster steeds variëren, ontstaat ook daarin een veelvormige reeks van beelden en tussenvormen. Vormgever: Irma Boom, tekstbijdrage: Peter Delpeut.

Paradox, Edam
Welkom Today
€16.837
Paradox ontvangt een bijdrage voor de publicatie ‘Welkom Today’, een meerstemmige vertelling over het goudmijnstadje Welkom in Zuid-Afrika die is ontstaan vanuit de samenwerking tussen fotografen Ad van Denderen en Lebohang Tlali. In dit project wordt de post-apartheid periode in Zuid-Afrika op een hedendaagse, inclusieve manier verbeeld. Het boek combineert oude en nieuwe foto’s van Tlali en Van Denderen, maar omvat ook familiealbums, krantenarchieven, interviews en essays. Uiteenlopende perspectieven, generaties en geschiedenissen worden op een multi-vocale en non-hiërarchische manier met elkaar verweven. Aan de hand van de verhalen van acht jonge bewoners uit Welkom en het naastgelegen township Thabong richt het boek zich niet alleen op heden en verleden, maar ook op de toekomst van de Zuid-Afrikaanse gemeenschap. Grafische vormgeving: Jeremy Jansen.

Paradox, Edam
Het moet anders – De veranderende wereld van de Nederlandse koe
€12.374
Paradox ontvangt een bijdrage voor het boek ‘Het moet anders, de veranderende wereld van de Nederlandse koe’ van fotograaf Hans van der Meer, dat de stand van zaken in de voedselproductiesector ondervraagt. De publicatie wordt gecomplementeerd met een online module waarin extra materiaal toegankelijk wordt gemaakt, waarvoor de extra bijdrage voor technische innovatie wordt toegekend. De publicatie bestaat uit twee hoofdelementen en twee online toevoegingen: respectievelijk foto’s en columns, en video’s en interviews (online). De vormgeving wordt verzorgd door Kummer en Herrman. Beeldredactie: Bas Vroege, tekstredactie: Marijn Heemskerk.

Robert Knoth, Amsterdam
Tree and Soil
€4.393
Robert Knoth en Antoinette de Jong ontvangen een bijdrage voor ‘Tree and Soil’, een fotografieboek naar aanleiding van hun gelijknamige project. Sinds 2011 werken zij aan dit project dat de relatie onderzoekt tussen mens en natuur. Na de tsunami en nucleaire ramp van 2011 in Fukushima ondernamen zij meerdere reizen naar Japan, waar zij kennisnamen van de relatie die Japanners met hun natuurlijke omgeving hebben. Hun onderzoek relateert aan het werk van Philipp Franz von Siebold, een 19e-eeuwse wetenschapper, onderzoeker en ontdekkingsreiziger. De Jong en Knoth verzorgen naast de fotografie ook de inhoudelijke teksten, ook Erik A. de Jong zal een essay schrijven. De publicatie wordt uitgegeven bij The Eriskay Connection. Vormgeving: Kummer en Herrman.

Roma Publications, Amsterdam
The Plant Collection (Inge Meijer)
€6.228
Roma Publications ontvangt een bijdrage voor ‘The Plant Collection’ van Inge Meijer. In dit kunstenaarsboek wordt een artistiek onderzoek samengebracht rond een artistiek onderzoek over het plantgebruik als object en als onderdeel van de zaalinrichting in het Stedelijk Museum Amsterdam in de periode 1945-1984. Ontwerp: Roger Willems, schrijver: Maria Barnas. Het boek zal tweetalig verschijnen, waarbij Jane Bemont van vertaalbureau Elegant English een rol speelt.

Sigrid Calon, Tilburg
Squares & Circles_1/1_1/2_1/4_1/8
€16.987
Sigrid Calon ontvangt een bijdrage voor ‘Squares & Circles_1/1_1/2_1/4_1/8’, een kunstenaarsboek waarin ze een nieuwe vormentaal ontwikkelt. Ze verzorgt zelf het concept, de inhoud, de ontwerpen, de vormgeving, het drukken en de afwerking. Het bindwerk wordt uitbesteed aan handboekbinder Judith van Daal. Er zal geen gebruik gemaakt worden van tekst. De publicatie wordt in eigen beheer uitgegeven.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
TRUTH FUTURISM
€14.000
Het Stedelijk Museum Amsterdam ontvangt een bijdrage voor ‘Truth Futurism’, een monografie over het werk van Metahaven (Vinca Kruk en Daniel van der Velden). Het boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van een solotentoonstelling in 2018. Het is de eerste oeuvrepublicatie waarin het werk van Metahaven in een kunsthistorisch perspectief wordt geplaatst en zal zich specifiek richten op het video- en filmwerk. Het Stedelijk Museum Amsterdam werkt voor tentoonstelling en de publicatie samen met ICA Londen. Karen Archey zal een inleidend essay schrijven. Verder worden teksten opgenomen van Suhail Malik, Benjamin H. Bratton, Maryam Monalisa Gharavi, Eugene Ostashevsky en Nora Khan. Metahaven geeft de publicatie vorm.

Stichting Niet Normaal, Utrecht
ROBOT LOVE
€8.786
Stichting Niet Normaal ontvangt een bijdrage voor de technisch innovatieve publicatie ‘ROBOT LOVE’, die verschijnt bij het gelijknamige evenement. De publicatie moet op meerdere manieren te lezen zijn: als een opinieboek (ter verdieping), een kunstboek (met beelden van alle kunstenaars), en een how to-gids (met conversaties tussen chatbot PIP en online bezoekers). Het boek bevat tien essays van gerenommeerde auteurs en wetenschappers onder wie Margaret Atwood, Luciano Floridi, Arnon Grunberg, Reza Negarestani en Martijntje Smits. De publicatie gaat over wederkerige liefde, verspreide intelligentie en gedeeld bewustzijn. Vormgever: Autobahn.

Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam
Zoon / Son
€5.551
Uitgeverij Bas Lubberhuizen ontvangt een bijdrage voor de publicatie van ‘Zoon / Son’ van Koos Breukel. Hij fotografeert zijn zoon Casper sinds zijn geboorte in 2000. Dit heeft geresulteerd in een reeks intieme portretten, waarin verschillende fases van zijn leven zijn vastgelegd en die de band tussen vader en zoon reflecteren.

Uitgeverij Jap Sam Books, Heijningen
Erik Odijk. The Academy of the Sublime (TAotS)
€15.460
Jap Sam Books ontvangt een bijdrage voor de monografie ‘Erik Odijk: The Academy of the Sublime (TAotS)’ (werktitel). De publicatie maakt deel uit van Odijks langdurige onderzoek naar ‘het sublieme’, naar de oorspronkelijke betekenis en naar toegevoegde interpretaties die het begrip inmiddels meervoudig hebben gemaakt. De publicatie zal vooral beeldend zijn met een selectie van circa 150 foto’s van werken uit Odijks oeuvre sinds 2005. Hij wil in de publicatie ‘groot formaat’ en ‘klein formaat’ met elkaar vermengen om zo met name met zijn tekenwerk een gelijkwaardige monumentaliteit creëren die hij ook toepast in zijn fotografische werk. Het boekconcept bestaat uit drie magazines, samengebracht in een verzamelmap. Met beschouwende tekstbijdragen van Paul Roncken en Anne Bruggenkamp, literaire tekstbijdragen van Ilja Leonard Pfeiffer en Hans Maarten van den Brink. De publicatie zal Nederlands- en Engelstalig zijn. Odijk wordt in de samenstelling bijgestaan door AB Cultural Producers. Vormgeving: Studio Joost Grootens.

Uitgeverij Jap Sam Books, Heijningen
Video and Digital Arts in the Netherlands 1985-2018
€15.722
Uitgeverij Jap Sam Books vraagt aan voor een omvangrijke Engelstalige publicatie met een overzicht van mediakunst in Nederland in de periode 1985 tot heden. ‘Video and Digital Arts in the Netherlands 1985-2018’ (werktitel) is een originele verzameling essays van specialisten op diverse terreinen van mediakunst, zoals kunst en technoscience, geluid en mediakunst, videokunst, video-installaties, computerkunst, gamecultuur, internetkunst, internetcultuur en post-internetkunst. De samenstellers van het boek zijn Marga van Mechelen en Sanneke Huisman. In een aantal essays zal dieper worden ingegaan op mediakunst en educatie, mediakunst-onderzoek binnen het kader van artist in residences en artistic research, en tot slot conservering en presentatie van mediakunst.
Grafische vormgeving: Niels Schrader van Mind Design.

Uitgeverij Jap Sam Books, Heijningen
Remy Jungerman. Where the river runs
€13.360
Jap Sam Books ontvangt een bijdrage aan Remy Jungerman’s Engelstalige monografie ‘Where the river runs’. De intentie is een publicatie uit te geven die ter ondersteuning kan dienen bij Jungermans deelname aan de Biënnale van Venetië in het Nederlandse paviljoen en andere internationale presentaties. Ingrid Braam, Charlotta Kotik, Tumelo Mosaka, Rob Perrée, Remco de Blaaij en Adi Martis schrijven langere essays waarin zij op het werk van Jungerman reflecteren.

Wouter Osterholt, Berlin
Paraíso Ocupado
€11.065
Wouter Osterholt ontvangt een bijdrage voor de publicatie van het omvangrijke project ‘Paraíso Ocupado’, een samenwerking met Elke Uitentuis. Dit project is gebaseerd op een stedenbouwkundig plan uit 1968 van Lúcio Costa en Oscar Niemeyer voor Barra da Tijuca, het zuidwestelijke deel van Rio de Janeiro. Een groot deel van de publicatie zal worden samengesteld met de gevonden documenten uit het archief van het failliete bouwbedrijf Múcio Athayde, aangevuld met materiaal afkomstig uit andere archieven, zoals verschillende kranten- en universiteitsarchieven en het archief van de Niemeyer stichting. Het idee is ook scans van een script op te nemen dat Osterholt heeft gevonden in ordners uit het achtergelaten archief van Grupo Desenvolvimento. De publicatie wordt uitgebracht in samenwerking met Onomatopee in Eindhoven.

Bijdrage Mobiel Erfgoed
Voor organisaties op het gebied van de zorg voor het mobiel erfgoed. De bijdrage kan gebruikt worden voor bijzondere projecten die gericht zijn op fysieke en virtuele zichtbaarheid, draagvlakvergroting of educatie en die bijdragen aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel.

Mobiel Erfgoed Centrum
Professionaliseren van Mobiel Erfgoed Organisaties
€15.000
Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) ontvangt de bijdrage om bottom-up onderzoek te doen naar de wensen en noden van het veld en daar de invulling van het MEC aan te koppelen.

Mobiel Erfgoed Centrum
Professionaliseren van Mobiel Erfgoed Organisaties
€17.900
Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) ontvangt een bijdrage het Mobiele Erfgoed Congres te organiseren en om expertmeeting over duurzaamheid te realiseren. Daarmee kan het MEC kan bewijzen dat zij er voor de hele mobiele erfgoedsector is.

Stichting DDA Classic Airlines
AOC aanvraag St. DDA CA
€60.000
De Stichting DDA Classic Airlines ontvangt een bijdrage om een Aircraft Operating Certificate aan te vragen. De luchtvaartsector is streng gereglementeerd, wat vliegen met historische vliegtuigen ingewikkeld maakt. De historische luchtvaart kan niet bestaan zonder inkomsten van betalende passagiers, maar enkel met een certificaat is commercieel vliegen mogelijk. De Stichting DDA kan met deze bijdrage het traject bewandelen om een Aircraft Operating Certificate te krijgen. Het is voor de sector als geheel belangrijk omdat zo kan worden geïnventariseerd wat er allemaal nodig is om zo’n certificaat te verkrijgen. De opgedane kennis moet worden gedeeld met ander historische luchtvaartorganisaties.

Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed
Voor organisaties op het gebied van de restauratie voor het mobiel erfgoed.

Stichting tot Behoud van Spakenburger Botters
Restauratie De Haas Botter BU65
€11.315
Stichting tot Behoud van Spakenburger Botters ontvangt een bijdrage om de botter BU 65 te restaureren. De geschiedenis van de BU 65 is onlosmakelijk verbonden met de zeilvisserij op de voormalige Zuiderzee. Daarom is het waardevol dat de Stichting tot Behoud van Spakenburger Botters zich inzet voor de restauratie en het behoud van deze specifieke botter met als vaste ligplaats de museumhaven van Spakenburg. Het schip is geregistreerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Stoomtrein Katwijk Leiden
Stoomtramlocomotief ZE 607
€80.000
Stichting Nationaal Smalspoor zal de smalsporige tramlocomotief ZE 607 restaureren. Daarna zal deze in rijdende toestand getoond worden in het Museum Stoomtrein Katwijk Leiden en worden ingezet voor hun treindienst. De locomotief is na haar buitendienststelling in 1956 ongewijzigd gebleven. Die toestand zal bij de restauratie behouden blijven. Met het restaureren en het laten rijden van deze locomotief wil de stichting het object tonen in een situatie waarin het vroeger dienst deed, om zo het verhaal te vertellen van het belang van de plattelandstoomtram in het begin van de 20e eeuw.

Bijdrage Herdenking Slavernijverleden
Een bijdrage voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam op 1 juli.

Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, Amsterdam
Nationale Herdenking Slavernijverleden
€50.000
In 2018 is het 155 jaar geleden dat Nederland op 1 juli 1863 de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Ook in dit lustrumjaar blijft het primaire doel van de Nationale Herdenking om de invloed en impact die de trans- Atlantische slavenhandel op de wereld heeft gehad en op mensen van Afrikaanse origine zichtbaar te maken.

Bijdrage Presentatie Buitenland
Voor buitenlandse instellingen en/of kunstenaars uit Nederland om werk van kunstenaars uit Nederland te tonen en/of voor een bijdrage in de productie van nieuw werk.

Bijdrage Kunstbeurzen
Voor galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen. In uitzonderlijke gevallen kan een bijdrage gevraagd worden voor de productie van nieuw werk voor een bijzondere presentatie op de beurs.

Zie hier een overzicht met kunstbeurzen waaraan het Mondriaan Fonds in 2018 heeft bijgedragen.

Bijdrage Kunstboekenbeurzen
Voor Nederlandse uitgevers die op buitenlandse kunstboekenbeurzen kunst(enaars)boeken willen tonen van levende beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw.

Zie hier een overzicht met kunstboekenbeurzen waaraan het Mondriaan Fonds in 2018 heeft bijgedragen.

KunstKoopregeling
Voor particulieren die kunst op afbetaling willen kopen bij meer dan 120 galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen en voor galeries die de KunstKoop willen aanbieden.

Zie hier een overzicht van galeries die zijn aangesloten bij de KunstKoop.

Bijdrage Samenwerking Musea
Voor musea om bijzondere vormen van (haalbaarheidsonderzoeken voor) samenwerking te financieren met musea of andere maatschappelijke partijen.

Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Voor musea en erfgoedinstellingen in Nederland die internationaal willen samenwerken.

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
Monet. De tuinen
€80.000
Het Gemeentemuseum Den Haag organiseert van 12 oktober 2019 tot en met 2 februari 2020 de tentoonstelling Monet. De tuinen. De tentoonstelling bestaat uit circa veertig internationale topstukken en wordt gemaakt in nauwe samenwerking met het Musée Marmottan Monet in Parijs. Centraal staat Monets schilderij Blauweregen (1917-1920) uit de collectie van het Gemeentemuseum. In het kader van de tentoonstelling wordt het schilderij, voor het eerst sinds de verwerving in 1961, uitgebreid materiaal-technisch en kunsthistorisch onderzocht. Via de samenwerking kunnen beide instellingen hun kennis over hun collecties delen en vergroten. Ook in Parijs zal een tentoonstelling te zien zijn.

Museum De Lakenhal, Leiden
Jonge Rembrandt
€100.000
Museum De Lakenhal eert vanaf 3 november 2019 met ‘Jonge Rembrandt 1624-1634′ de in Leiden geboren kunstenaar. Voor het eerst wordt een overzichtstentoonstelling exclusief gewijd aan het vroegste werk van Rembrandt. De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het Ashmolean Museum in Oxford, een van de belangrijkste musea in het Verenigd Koninkrijk. De instellingen doen gezamenlijk onderzoek naar de jonge Rembrandt en presenteren de uitkomsten hiervan in de tentoonstelling en een publicatie. Beide instellingen hebben werken van Rembrandt in de collectie, en beide zullen middels de tentoonstelling het vroege werk in een verhelderende samenhang tonen.

Museum Het Schip, Amsterdam
Gaudí en de Amsterdamse School (Aurea Cultura i Art)
€50.000
In Museum Het Schip is van 1 oktober 2018 tot 1 april 2019 een tentoonstelling te zien over de organische bouw- en sierkunst van Antoni Gaudí. De tentoonstelling met voorwerpen van de Catalaanse architect en maquettes van zijn bekendste gebouwen laat zien wat Gaudí en de Amsterdamse School gemeen hebben. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Aurea Cultura i Art, een stichting uit Barcelona die wereldwijd Gaudí-tentoonstellingen organiseert. Zo zijn op de tentoonstelling de originele houten deuren en ergonomische deurkrukken van Casa Batlló te zien, de kleurrijke mozaïeken uit Park Güell en de geometrische vloertegels van La Pedrera. Ook wordt een partnerschap gezocht met Nau Gaudí in Mataró, waar een presentatie over de Amsterdamse School zal plaatsvinden. Verschillende wetenschappers wordt gevraagd een bijdrage te leveren voor de catalogus en met het middelbaar onderwijs wordt samengewerkt voor de samenstelling van een educatief programma.

Steunfonds Allard Pierson Museum, Amsterdam
De Bissing Link – Vergeten en botsende perspectieven op de grootste privéverzameling Egyptische oudheden ter wereld en haar verzamelaar, F.W. Freiherr Von Bissing (1873-1956)
€60.000
Het Allard Pierson Museum ontvangt een bijdrage voor ‘De Bissing Link’, de herwaardering van wat ooit de grootste privéverzameling Egyptische oudheden ter wereld was en van haar verzamelaar, F.W. Freiherr Von Bissing (1873-1956). Hij was een prominent Egyptoloog met een groot internationaal netwerk, maar ook een reactionaire en nationalistische politicus. Vanaf de jaren ’30 was Bissing genoodzaakt grote delen van zijn collectie af te stoten, die vervolgens verspreid raakte. Met het project zal een netwerk van musea, egyptologen en archeologen worden opgezet en een kennisdag, expertmeetings en een symposium worden georganiseerd. De Bissing-collectie zal opgenomen worden in de Cross Culture Timeline, waardoor zij online beschikbaar is en door de partnermusea digitaal kan worden ingezet. Er zal een tentoonstelling plaatshebben in het Allard Pierson Museum en mogelijk op ander locaties. De bijdragen aan het internationale congres rondom ‘de Bissing Link’ zullen gebundeld worden en gepubliceerd in de Allard Pierson serie.

Stichting Vrije Universiteit, Amsterdam
Exploded View (CLUE+/VU, Zone2Source, Parco Regionale dell’ Appia Antica, Sapienza Roma)
€40.000
De Vrije Universiteit is onderdeel een omvangrijke samenwerking tussen Nederlandse en Italiaanse partijen. Zowel in het Amstelpark in Amsterdam als in het Appia-park in Rome werken wetenschappers, erfgoedprofessionals en kunstenaars aan een onderzoek rond landschapsontwikkeling, historische reconstructies en kunst met betrekking tot de twee parken en hun urbane omgeving. De bijdrage werd toegekend om samenwerking tussen kunstenaars en academische en professionele erfgoedspecialisten mogelijk te maken en op deze wijze nieuwe inzichten en benaderingswijzen te ontwikkelen met betrekking tot het beheer van cultuur-landschappen. Ook wordt de bijdrage gebruikt om de samenwerking in een internationale context te plaatsen, zodat niet alleen verschillende cultuursectoren met elkaar in dialoog gaan, maar ook nationale verschillen tegen elkaar worden afgemeten en aan elkaar worden gekoppeld. De samenwerkende partijen zijn: CLUE+/VU en Zone2Source, Parco Regionale dell’Appia, de universiteit van Sapienza en verschillende internationale kunstenaars.