Wie we zijn & wat we doen

Prospects 2020. Foto: Mark Niedermann Photography.

Wie we zijn

Wij zijn het Mondriaan Fonds, financier en aanjager van de beeldende kunst- en erfgoedsector in Nederland. Met ruim 60 betrokken collega’s, een aantal regiomakelaars en een constant wisselende poule van ongeveer 90 adviseurs uit het veld zorgen we ervoor dat je subsidieaanvraag zorgvuldig verwerkt wordt en organiseren we uiteenlopende activiteiten.

Eén van de 6 rijkscultuurfondsen

Het Mondriaan Fonds is één van de 6 rijkscultuurfondsen van Nederland. Naast ons fonds voor beeldende kunst en erfgoed is er het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Een groot deel van de rijksbijdragen voor kunst en cultuur is bij deze fondsen belegd, in aanvulling op de basisinfrastructuur (BIS) die rechtstreeks onder verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met onze inhoudelijke kennis zijn we als fondsen aangewezen uitvoerder en op ons vakgebied ook belangrijk initiatiefnemer en beleidsvoorbereider.

Fusie

Het Mondriaan Fonds komt voort uit de fusie van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting op 31 december 2011.

Wat we doen

Het Mondriaan Fonds is het stimuleringsfonds voor de beeldende kunst en erfgoed. We verstrekken subsidies. Per jaar investeren we namens het ministerie van OCW ongeveer 35 miljoen euro in honderden activiteiten, projecten en programma’s van bijna 1.100 aanvragers. Met ongeveer 65 betrokken collega’s en een steeds wisselende poule van adviseurs uit het veld verwerken we jaarlijks meer dan 2.800 subsidieaanvragen en dragen we continue zorg voor een stevige en representatieve beeldende kunst- en erfgoedsector.

Stimuleren

We dragen bij aan de plannen van kunstenaars, curatoren en de realisatie van projecten en activiteiten van musea en andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland. We zorgen voor ondersteuning, doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoeken actief naar verbinding met het publiek en alle regio’s van het koninkrijk. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending van de Biënnale van Venetië, organiseren we de Prix de Rome, de talent-tentoonstelling Prospects tijdens Art Rotterdam en zorgen we voor internationale uitwisseling in de vorm van georganiseerde reizen en een actief bezoekersprogramma. We stimuleren het doen van onderzoek en het schrijven van essays. We financieren, naast de Prix de Rome, ook de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek en de Maker achter de Maker award.

Ontwikkelen, verbinden, presenteren

In het beleidsplan beschrijven we waar het fonds zich de komende 4 jaar op richt. Onder de titel ‘Buiten de Perken’ werkt het Mondriaan Fonds in de jaren 2021-2024 aan ontwikkeling, verbinding en presentatie. In aansluiting op de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven voor het cultuurbeleid ‘21-‘24 zet het Mondriaan Fonds in op verbreding en vernieuwing, met uitgesproken aandacht voor en toepassing van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. Als eerlijke afspiegeling van de samenleving wil het fonds een rijke diverse en inclusieve kunst- en erfgoedsector stimuleren.  Dat is één van de belangrijkste punten in het beleid. Het fonds wil behouden wat van waarde is en ruimte bieden aan nieuwe kanten van kunst en erfgoed, aan nieuwe verhalen en nieuwe waarden.

Versterken

Al onze bijdragen moeten beeldende kunst en cultureel erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland versterken. Het kan gaan om een kunstenaar die nieuw werk ontwikkelt of een samenwerking met een museum aangaat; om een galerie die op een buitenlandse beurs kunst uit Nederland wil tonen of een curator die onderzoek doet voor een tentoonstelling of publicatie. Er zijn bijdragen voor talentontwikkeling of praktijkverdieping voor kunstenaars en tentoonstellingsmakers. Voor kunstpodia, musea en andere erfgoedinstellingen zijn er bijdragen voor opdrachten, vernieuwende programmering, aankopen en collecties.

Toegankelijk maken

Het Mondriaan fonds brengt kunst dichterbij huis. Via de KunstKoop kunnen particulieren bij meer dan 120 galeries kunst op afbetaling kopen. Het fonds vergoedt de rente. En letterlijk iedereen kan opdrachtgever zijn en een nieuw kunstwerk laten maken met een bijdrage van het fonds, zolang het maar gaat om een kwalitatief kunstwerk dat openbaar toegankelijk is. Al meer dan 100 verschillende opdrachtgevers plaatsten op deze manier nieuwe kunst midden in onze samenleving.

Mis geen enkele update van het Mondriaan Fonds. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief