Vincent Dams

Vincent Dams, Zonder titel , 2012 © de kunstenaar Vincent Dams, Zonder titel , 2012 © de kunstenaar

Vincent Dams (1983, Nederland) bouwt een diverse praktijk op aan de hand van schilderijen, tekeningen, foto’s, installaties en driedimensionale objecten. Dit resulteert in een expressief geheel van autonome werken waarin humor en spel, ernst en tragiek elkaar afwisselen. Zijn schilderijen kunnen beschreven worden als collages waarin verschillende beeldfragmenten op een directe, intuïtieve manier samengebracht worden. Dams koestert talloze ideeën en deinst er niet voor terug om tijdens onafgebroken werkmomenten op verschillende sporen te verdwalen. Integendeel, hij geeft het mentale dwalen vrij spel om via de ongeremde verbeelding tot een netwerk van samenhangende betekenissen te komen. Zijn bijdrage aan de tentoonstelling heeft geen titel en voegt zich als kunstwerk ook bijna anoniem in de tentoonstellingsruimte: het grote, driedimensionale object is gebaseerd op een doorsnede van een kamer, een deel van de realiteit van buitenaf, die is omgevormd tot een decorstuk. (tekst: Liene Aerts)

www.compagniedams.com