Rana Hamadeh

Rana Hamadeh, Backcover of GRA PHIS No 127 magazine © de kunstenaar Rana Hamadeh, Backcover of GRA PHIS No 127 magazine © de kunstenaar

Rana Hamadeh (1983, Libanon) werkt haar lange-termijnprojecten uit in de vorm van samenwerkingsverbanden, performances, installaties, gesprekken en teksten. Ze stelt hierbij steeds opnieuw de condities van het aanschouwen, het interpreteren, het begrenzen en de autoriteit van betekenisgeving ter discussie. Sinds 2008 fungeert het onderzoeksproject GRA PHIS No 127 als overkoepelende paraplu voor een groeiend aantal gesprekken, lezing-performances, publicaties, installaties en fictieve vertellingen. De projecttitel verwijst naar het gelijknamige tijdschrift voor grafische vormgeving uit 1966 dat tijdens de Libanese Burgeroorlog door een kogel beschadigd werd. Dit oorlogsdocument speelt de hoofdrol in haar vertelling: de afwezigheid (het eigenlijke object zelf wordt nooit getoond) en gemediatiseerde aanwezigheid, de manier waarop we de geschiedenis en toekomst ervan genereren en construeren, en de ethische standpunten die we hier als toeschouwer tegenover in kunnen nemen. (tekst: Liene Aerts)

www.ranahamadeh.nl

De installatie van Rama Hamadeh fungeert als setting voor een lezing-performance op woensdag 6 februari 2013 om 18.30 uur. Deze lezing wordt gegeven in het Engels.