Gordan Savičić

Gordan Savicic, City CPU, 2012 foto: Danja Vasiliev Gordan Savicic, City CPU, 2012 foto: Danja Vasiliev

Gordan Savičić (1980, Oostenrijk) bediscussieert de impact van nieuwe media en gecomputeriseerde toepassingen op onze werkelijkheid. Hij concentreert zich hierbij op onderzoeksgebieden als games, digitale en stedelijke interventies, computers en open source technologieën. De wisselwerking tussen de tastbare realiteit en de realiteit die in stand gehouden wordt door constante informatiestromen werkt hij bijvoorbeeld uit in het City CPU (2012) project. De plattegrondafdruk representeert de explosieve groei van de Chinese metropool Shenzhen. Savičić vertaalde de stadsplattegrond naar de elektronische printplaat van een computer. Dit idee wordt versterkt door de koperkleurige print op zwart papier. De processuele taken van de computer zijn omgezet in stedelijke functies: zo visualiseren elektrische impulsen het verkeer en worden actieve en passieve componenten omgezet in woningen en commerciële ruimten. Het werk illustreert de wijze waarop onze steden steeds meer gerationaliseerd worden als informatiesystemen, een poging om een cartografie van het onzichtbare uit te drukken. (tekst: Liene Aerts)

www.yugo.at