Angeniet Berkers

Angeniet Berkers, Lebensborn Folder, 2019 matte print op aluminium, 40 x 50 cm Angeniet Berkers, Lebensborn Folder, 2019 matte print op aluminium, 40 x 50 cm

Angeniet Berkers (1985) brengt met haar foto’s gevoelige en pijnlijke onderwerpen op een integere manier voor het voetlicht. Tijdens haar voormalige werk als sociotherapeut in de GGZ raakte ze gefascineerd door de gevolgen van extreme gebeurtenissen op mens en samenleving. Ze verdiepte zich in de geschiedenis die aan zulke gebeurtenissen vooraf ging. “Ik tref er paralellen met het heden en zie terugkerende patronen die zich soms in een andere hoedanigheid opnieuw manifesteren”, aldus Berkers. “Denkbeelden die vastgeroest lijken te zitten in ons mens- en wereldbeeld en daarmee de ongelijkheid tussen rijk en arm, wit en zwart of man en vrouw in stand houden.”

In 2019 stuitte ze op het nazistische Lebensborn programma waarmee de nazi’s de kwaliteit van het arische ras wilden verbeteren. SS-officieren werden aangemoedigd zich zoveel mogelijk voort te planten, zowel binnen het gezin als daarbuiten. Voor dit door Heinrich Himmler bedachte plan werden speciale klinieken opgezet waar vrouwen, die voldeden aan het nationaalsocialistische ideaalbeeld, konden bevallen. Toen het resultaat onvoldoende bleek, werden duizenden ‘arische’ kinderen uit onder andere Polen, voormalig Joegoslavië en de Oekraïne ontvoerd om te ‘germaniseren’. Met haar project Lebensborn* brengt Berkers de omvang van dit programma in beeld. Ze portretteerde en interviewde overlevenden en fotografeerde relevante documenten en objecten zoals geboorteaktes en meetapparatuur. Door deze brede verzameling foto’s richt Berkers zich niet alleen op de persoonlijke verhalen maar documenteert ze ook het huiveringwekkende systeem erachter. Op Prospects toont ze de eerste resultaten van dit werk dat als gevolg van corona en de hoge leeftijd van de betrokkenen, noodgedwongen stilligt.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door FOTODOK & Stichting Dialoog en Fonds Kwadraat.

angenietberkers.nl