Anita Hrnic

Anita Hrnic, Le charme discret de la bourgeoisie, 2013, foto's uit serie Anita Hrnic, Le charme discret de la bourgeoisie, 2013, foto's uit serie

Anita Hrnic (1982, Prijedor, Bosnië en Herzegovina) woont en werkt in Rotterdam
Le charme discret de la bourgeoisie, 2013, foto’s uit serie

Anita Hrnic verzamelt bestaande beelden uit boeken, tijdschriften, film en van internet. Haar werk kan worden beschouwd als een proces van toe-eigening: door minieme dan wel drastische ingrepen aan te brengen op het beeldvlak laat zij een veralgemeniseerd beeld veranderen in een persoonlijk beeld. In de serie De discrete charme van de bourgeoisie (naar Buñuel) combineert zij afbeeldingen die meestal als burgerlijk worden beschouwd, zoals van bloemstukken, planten, decoratieve interieurs en souvenirs, met publiek dat deze beelden consumeert. Steeds gaat het haar om de vraag of er sprake kan zijn van oorspronkelijkheid in onze huidige overvloedige beeldcultuur. De hier getoonde foto’s en werken op papier zijn bewerkt met de computer (o.a. glitching process en pixelsorting, met willekeurige beschadiging tot gevolg) waaraan zowel digitaal als handmatig met acrylverf en potlood lijnen en krassen zijn toegevoegd. Niet alleen de authenticiteit van het beeld, maar bij nader inzien rest ons als toeschouwer niets anders dan ook het zogenaamde persoonlijke van het handschrift in twijfel te trekken.

www.anitahrnic.com