Anne Kolbe

Anne Kolbe, Guestroom Installatie, 2016, object en video. Foto: Code Rood. Anne Kolbe, Guestroom Installatie, 2016, object en video. Foto: Code Rood.

In Anne Kolbes werk is er een samengaan van nauwkeurige observaties en een vermoeden van wat ontbreekt, voorbijgaat en ongrijpbaar blijft. Zelf zegt ze hierover: “Wanneer ik de dingen om mij heen beschouw, vermoed ik de aanwezigheid van een poëtische onderstroom van het bestaan die ervoor zorgt dat de dingen altijd met die stroom meegaan, dat ze altijd bezig zijn met wegglijden, hermetisch blijven en zich buiten mijn blikveld bevinden. De plek die ze achterlaten is als een leegte, een spoor, een afdruk. Op die plek is er voor mij een uiterste onbevangenheid en aandachtigheid mogelijk, een intens turen naar wat achter de horizon verdwenen is. In die complexe afwezigheid wil ik als het ware de echo van wat verdwenen en verborgen is opvangen. Het gaat mij om het geheim van het andere – dat wat ik niet ben – dat wat voortdurend voorbij gaat en onvindbaar is.”

Voor Prospects & Concepts heeft deze benadering geresulteerd in een beweeglijk werk. Met een installatie als basis, die in zichzelf ook aan verandering en manipulatie onderhevig is, kunnen de verschillende elementen uitwaaieren en opduiken op verschillende plekken in de tentoonstellingsruimte. Haar uitgangspunt is het denken en handelen vanuit en met de dingen. Het object heeft geen vaste plaats in de presentatie, maar wordt ‘meegenomen’ en circuleert binnen de tentoonstellingsruimte. Door middel van experimentele acties in de fysieke ruimte van Prospects & Concepts – een project dat plaatsvindt in de context van de kunstbeurs – wil Kolbe het ding nieuwe ervaringen en een andere blik bieden. (SH)

Anne Kolbe (1989)
woont/werkt in Rotterdam
opleiding: AKV St Joost, Piet Zwart Instituut

www.annekolbe.com