Antye Guenther

Antye Guenther, ROI, 2018 Antye Guenther, ROI, 2018

In haar werk stelt Antye Guenther (1980) epistemologische vragen aan de orde op het terrein van cybernetica, posthumanisme, techno-feminisme en wetenschapssociologie. Guenther is daarbij in het bijzonder gefascineerd door wetenschappelijke theorieën die de grenzen van zekerheid en voorspelbaarheid ontsluieren. Ze beschouwt speculeren, beweren, bewijzen en aanspraak maken op bewijzen als de noodzakelijke tools om de algemene conditie van kennis ter discussie te stellen, inclusief wetenschappelijke kennis en de onderliggende machtsstructuren met betrekking tot kennisproductie. Een belangrijk onderdeel van haar onderzoek is het cognitieve proces en ons begrip daarvan, alsmede zijn mogelijke biologische en kunstmatige extensies.

Tijdens Prospects & concepts presenteert Guenther 3 werken. ‘The beheading of the fruit fly (How will I know if you are truly a sentient being?), part 2: the scan’ wordt uitgevoerd als een live stream soundperformance, door twee performers die op locatie een supercomputer scannen in een speciale choreografie. Een opname ervan is gedurende de tentoonstellingsperiode te beluisteren via een tweekanaals geluidsinstallatie. ‘3rdskn’ is een serie zwart-wit foto’s, waarvan er twee gepresenteerd worden in de installatie. Hier gaat het om vragen over het gebruik van ‘protheses’ in archeologische musea en de vormgeving van koelplaten van supercomputers die er uitzien als menselijke spijsverteringsstelsels. Het geglazuurde keramische object is onderdeel van de performatieve lezing ‘i i can i i i everything else’, die Guenther tijdens Prospects & Concepts zal uitvoeren, waarin het draait om realiteit versus speculatie, en het potentieel van keramiek als een materiaal dat zowel futuristische high-tech als archaïsche low-tech kwaliteiten bezit. (SH)