Chaim van Luit

Chaim van Luit, Left Right Right Right, 2013 – 2017, fotografie. Courtesy: tegenboschvanvreden en Meessen de Clercq. Chaim van Luit, Left Right Right Right, 2013 – 2017, fotografie. Courtesy: tegenboschvanvreden en Meessen de Clercq.

Sinds 2013 verzamelt Chaim van Luit pijlen die hij in mergelgrotten in België en Nederland tegenkomt. Omdat deze gangenstelsels immens groot zijn en je er zonder kennis nooit meer uitkomt, tekenen en schrijven bezoekers pijlen op de wanden. Aangezien iedereen een unieke pijl wil hebben, verzint ieder bezoeker zijn eigen variatie. Zo vertelt elke pijl het verhaal van iemand die de plek bezocht en ook de route die hij of zij heeft afgelegd.

Uiteindelijk heeft Van Luit meer dan 250 variaties van pijlen gefotografeerd, die hij tijdens Prospects & Concepts onder de titel ‘Left Right Right Right’ presenteert op twee LED-schermen, geplaatst in de buitenruimte nabij de ingang van de Van Nelle Fabriek. Om de paar seconden verschijnt er een nieuwe pijl: op het linker scherm is steeds een pijl naar links te zien, en op het rechter scherm een pijl naar rechts. Als je een denkbeeldige wandeling zou maken en daarbij de route zou volgen die de pijlen suggereren, dan kom je uiteindelijk op hetzelfde punt weer uit. Het enige verschil is dat je bij aankomst met je gezicht de andere richting uitkijkt. Na je ´wandeling´ kijk je dus de wereld in met nieuwe ervaringen en met een ander perspectief.

In de visie van Van Luit laten Art Rotterdam en Prospects & Concepts zich opvatten als labyrintische gangenstelsels; een wirwar van ruimtes en gangen, waar de bezoekers worden doodgegooid met symbolen en signalen, en waar ze constant moeten kiezen of ze links of rechts gaan.

Chaim van Luit (1985)
woont/werkt in Maastricht
opleiding: Academie Beeldende Kunsten Maastricht; Jan van Eyck Academie

info@tegenboschvanvreden.com
info@meessendeclercq.com