Claudia Pagés Rabal

Claudia Pagés Rabal, Talk Trouble, emissions, fools & bonding, 2017 Claudia Pagés Rabal, Talk Trouble, emissions, fools & bonding, 2017

In de afgelopen periode heeft Claudia Pagés Rabal (1990) zich in haar werk gericht op de analyse van taal en op de linguïstische processen die de rol ervan in het sociale verkeer definiëren en bepalen. Naar aanleiding daarvan zijn het geschreven en gesproken woord de belangrijkste tools in haar werk geworden, als twee onafhankelijke maar complementaire factoren die ook de performatieve kant van haar artistieke praktijk zijn gaan beïnvloeden.

Het totaalproject dat Pagés Rabal voor Prospects & Concepts heeft ontwikkeld heet ‘Talk Trouble’. Het bestaat deels uit werk op tekstbasis (boek, video en audio), deels uit objecten, en deels uit een perfomance. Het rode boekje is een kleine publicatie die op twee manieren gelezen kan worden. Op de linkerpagina’s is een doorlopend verhaal te lezen, dat zich ontvouwt op de opeenvolgende pagina’s van het boek. De rechterpagina’s functioneren als een flipboek dat gaat over het gebruik van scheldwoorden, andere talen dan de moedertaal en het mislukken van samenwerking. De video is opgenomen in een televisieuitzending. Het script is zowel in het Engels als in het Spaans geschreven. Zodra de ene taal wordt gesproken, is de andere taal de ondertiteling, vice versa. De audio is opgenomen als een radiouitzending met drie studio ‘cases’: Mental radio geschreven door Upton Sinclair, Lof Der Zotheid van Erasmus en Neurolink The New Company van Elon Musk. De methacrylaat structuren zijn met behulp van een speciale lasertechniek gesneden. Ze verwijzen naar de pop-up counters die gebruikt worden tijdens beurzen en dus naar tijdelijke economische ruimtes. (SH)