David Bernstein

David Bernstein (1988) is geïnteresseerd in het creëren van uitnodigende ontmoetingsplekken, die in eerste instantie slechts een formeel-esthetische kwaliteit lijken te hebben, maar die tot leven gewekt worden wanneer Bernstein ze activeert door middel van verhalen en rituelen. De installaties die hij realiseert hebben doorgaans een performatief karakter, waarbij het publiek tegelijkertijd kijker, luisteraar en deelnemer is.

Tijdens Prospects & Concepts presenteert Bernstein een tot sauna omgebouwde Fiat Multipla en een serie tekeningen. De Fiat Multipla is eigenlijk een contradictie. Hij staat bekend als de lelijkste auto in de wereld, maar is ook een geweldige familieauto met een ruim interieur als een woonkamer. ‘Fiat’ is het Latijnse woord voor ‘laat er zijn’, zoals in Gods decreet: ‘laat er licht zijn. Dus betekent Fiat Multipla ‘laat er multiples zijn’. Multiples is een term die in wetenschappelijke omgevingen gebruikt wordt voor simultane ontdekkingen – als twee of meer mensen op hetzelfde moment met hetzelfde idee komen. Misschien is de Multipla wel Gods decreet voor het fenomeen van het collectieve denken – ideeën die in de lucht hangen en van bubble naar bubble springen. Bernsteins Fiat Multipla onderging een transformatie, van auto naar sauna; van de ene sociale ruimte naar een andere. In deze sauna monteerde hij speakers die de muziek ten gehore brengen van Sun Ra, de kosmische Afro-futurist. De ‘Saunra’ is bedoeld als een blijde plek van genezing in onze geplaagde tijden. Het is een plek van warmte, hoop en humor. (SH)