Emanuel Engelen

Emanuel Engelen, Structuur sheet - 3D interactief passief (kunst in werking), 2017 Emanuel Engelen, Structuur sheet - 3D interactief passief (kunst in werking), 2017

Tijdens Prospects & Concepts presenteert Emanuel Engelen (1989) zijn werk heel bewust in de multifunctionele co-workspace.  Hij wil met zijn projecten en de manier waarop hij ze tentoonstelt mensen uitnodigen om in discussie te gaan, en dat past perfect in de doelstelling van de co-workspace. In zijn bijdrage getiteld ‘Kunst in werking’ onderzoekt Engelen de werking van de hedendaagse kunst in de vorm van een web-platform, bedoeld als een tool die in de praktijk gebruikt kan worden door kunstenaars en kunststudenten. Het project vindt zijn oorsprong in de kloof die Engelen ervaart tussen zijn persoonlijke en professionele omgeving.

De basis van ‘Kunst in werking’ wordt gevormd door de functionele structuren in de hedendaagse kunst. Voorbeelden van de elementen van een simpele structuur zijn: de maker, het proces, de drager (locatie en context), het kunstwerk, en een gemeenschap. De tool biedt de mogelijkheid om deze elementen en hun onderlinge relaties te analyseren, waardoor er inzicht ontstaat in de werking van het kunstwerk en in de dominante structuren die daarbij een rol spelen.

Engelen is gefascineerd door het idee van de alternatieve structuur, omdat klassieke structuren in zijn optiek leiden tot extreme afhankelijkheid van de kunstenaar, die voor de distributie van zijn werk afhankelijk is van bepaalde mensen binnen instanties, musea of galeries. Een alternatieve structuur zou volgens Engelen anders kunnen werken. Zo zou de kunstenaar de distributie van het werk onderdeel van het werk zelf kunnen maken: “Stel je eens een kunstwerk voor dat zichzelf distribueert.” (SH)