Frederique Pisuisse

Frederique Pisuisse, Bond-Ware, 2017 Frederique Pisuisse, Bond-Ware, 2017

Het werk van Frederique Pisuisse (1986) gaat over de infrastructuur van de kunstwereld. Welke systemen, hiërarchieën en machtsverhoudingen liggen er aan ten grondslag? Via performances en installaties onderzoekt zij wie en wat er deel uitmaken van de kunstscene, van galeriehouder tot publiek en van verpakkingsmateriaal tot waardevol kunstobject. Zij is geïnteresseerd in de mechanismen van de kunstwereld die exemplarisch zijn voor de wereldwijde financiële infrastructuren. Daarbij gaat zij op zoek naar de rol van kunst in de wereld buiten de white cubes van musea en galeries. Om wantoestanden bloot te leggen, neemt Pisuisse verschillende identiteiten aan en gebruikt zij uiteenlopende middelen. Zo nam zij voor het project ‘Goldsmithsgallery’ (2015-’16) de rol aan van galeriedirecteur en plaatste in die hoedanigheid een vacature waarin werd vermeld dat mannelijke sollicitanten meer zouden verdienen dan vrouwelijke. Momenteel werkt zij aan het overkoepelende project ‘Bond-Ware’ (2017-‘18) over duty-free kunstwerken die buiten het zicht worden opgeslagen en verhandeld in afgelegen pakhuizen bij de grens. In deze douane-entrepots, zogenaamde Freeports, zijn kunstobjecten verworden tot instrumenten om mee te speculeren en de belasting te ontduiken. Bij Prospects & Concepts laat zij een zelf uitgegeven brochure zien met tips over het ontduiken van belasting door de aanschaf van kunst, en een klokkenluidersinterview met een voormalige galeriehouder. Omdat zij momenteel internationaal opereert, is Pisuisse zich zeer bewust van het belang van publiek geld voor het maken van kunst. Tegelijkertijd wil zij laten zien dat kunst flexibel genoeg is om de tegenwerking van financiële en politieke systemen aan te kunnen.  (MB)