Hilde Onis

Hilde Onis, Trying to touch like 14 year olds in crash cars hit each other, 2017 Hilde Onis, Trying to touch like 14 year olds in crash cars hit each other, 2017

Het werk van Hilde Onis (1994) neemt de vorm aan van sculpturen, installaties, video- en soundwerken. Tijdens Prospects & Concepts worden verschillende, op zichzelf staande werken samengebracht in een installatie met als titel ’Trying to touch like 14 year olds in crash cars hit each other’ (2018). Het getoonde werk bestaat uit een video, sculpturen en een recent onderzoek in de vorm van diverse tapijten. De installatie kan beschouwd worden als een metafoor voor de reflectie van een individu op de relatie met objecten uit de herinnering. Hierbij vormen onbekende associaties en combinaties nieuwe ongrijpbare souvenirs die de toeschouwer laten bevragen wat herkenbaar is en wat niet, welke ervaringen persoonlijk zijn en welke universeel. ‘Trying to touch like 14 year olds in crash cars hit each other’ is voortgekomen uit een constant onderzoek naar desoriënterende of verwarrende situaties. Door mislukkingen en angsten te ontrafelen verschijnt het contrast tussen de ogenschijnlijke verheerlijking van gebeurtenissen uit het verleden en de verstoring die eronder ligt. De opeenstapeling van werk gaat over ontdekkingen, onthullingen en is zowel tragisch als humoristisch. In deze tegenstellingen ontstaan nieuwe waarheden uit eigen beleving. Het kritisch terugblikken daarop en het vormen van nieuwe vervreemdingen is hierbij de doorlopende intentie. Het uiteindelijke totaalbeeld dient als een persoonlijke herinterpretatie van de oorspronkelijke situatie. (SH)