Iris Hofland

Iris Hofland, Wildgroei (detail), 2017 Iris Hofland, Wildgroei (detail), 2017

Iris Hofland (1994) verstaat de kunst om het gewone op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. Haar werk is een verkenning van het kijken en beleven. Onderweg; passerend; terloops; natuur die groeit en vergaat; het is heel gewoon, alledaags. Normaal zie je dit slechts kortstondig. Als het al gezien is, wordt het daarna weer vergeten – zoals zoveel dingen in ons bewustzijn. Het meeste dat gezien wordt, blijft ongezien en daarmee onbekend. Hofland werkt met materialen die zelfstandig zijn gegroeid maar zich in het proces van vergaan bevinden. Als in een eindeloze cyclus van vernieuwing en herhaling in een lineair tijdsregime. Haar werk reflecteert op het voorbijgaan van natuurlijke materialen.

Tijdens Prospects & Concepts werkt Hofland met de planten die direct afkomstig zijn van de gronden bij de Van Nelle Fabriek. Groei op een plek waar het niet gaat om de begroeiing. Stedelijk groen groeit ongezien door. Hoflands werk laat ons stilstaan bij waaraan we voorbijlopen. De aanwezigheid van kruid en wildgroei is veelzeggend voor een plek. In de grond bevinden zich ontelbare zaden van verschillende soorten kruiden. Welke zaden zich ontwikkelen geeft informatie over de bodem. Zaden kunnen niet overal ontkiemen en zo geeft ieder kruid zijn eigen informatie over de grond. Samen vertellen ze het verhaal van een plek, in dit geval het verhaal van de historische locatie van de Van Nelle Fabriek. De combinatie van wildgroei met de aangelegde beplanting geeft een grote diversiteit weer, waartussen veel meer te ontdekken valt dan in eerste instantie lijkt. (SH)