Jasmijn Krol

Jasmijn Krol, De Afdaling, 2016, fotosequentie. Jasmijn Krol, De Afdaling, 2016, fotosequentie.

Jasmijn Krol is gefascineerd door hoe iets beweegt in een kader, daar vastzit, en omrand wordt. Hoe iets verschijnt, er is en weer verdwijnt. Hoe het kader verandert, zoekt en iets vangt maar soms juist meer zegt over datgene wat er buiten valt.

De spanning die ontstaat tussen ruimte, beweging en de manier van waarnemen, benaderen en kaderen is de leidraad van het onderzoek waaruit nieuw werk kan ontstaan. Krol is steeds op zoek naar beelden waarin het spanningsveld tussen ‘vaste’ en ‘losse’ elementen een grote rol speelt. Belangrijk is daarbij steeds ook de vraag hoe verschillende media zoals film, fotografie en performance daarop kunnen inspelen. De potentie voor beeld kan zich aandienen in de theatraliteit van de openbare ruimte, de choreografieën van het dagelijks leven, de wereld als decor waarin ‘spelers’ bewegen, stilstaan, rennen, verdwijnen en verschijnen.

Krol probeert het spanningsveld dat hier ontstaat te vangen waarbij er steeds gekozen wordt uit een van de vier door de jaren heen ontwikkelde methodes waarmee ze het kader en het medium steeds op een andere manier kan inzetten. Zo laat ze film zich onttrekken aan de tijd en tot stilstand komen door vertraging en focus, en brengt ze fotografie, het stilstaande beeld, in beweging door sequentie en ritme te gebruiken.

In die dialoog tussen haar en de wereld onderzoekt Krol hoe de waarneming een positie kan innemen ten opzichte van de camera, beweging, herhaling, tijd, het verdwijnen en verschijnen. (SH)

Jasmijn Krol (1988)
woont/werkt in Rotterdam
opleiding: AKV St Joost; KASK, Gent

jasmijn@jasmijnkrol.com