Jasper van Aarle

Jasper van Aarle, Process'Processes, 2017 Jasper van Aarle, Process'Processes, 2017

Jasper van Aarle (1980) onderzoekt de primaire karakteristieken en factoren die een rol spelen bij de voortdurende vorming van het bestaan. Hij beschouwt zijn praktijk als een manier om persoonlijke concepten te ontwikkelen, en om inzicht te krijgen in de speculatieve theorieën met betrekking tot de basisprincipes van onze natuurlijke realiteit. Deze benadering levert een amalgaam van beeldende uitingen, waaronder tekeningen en sculpturen, die steeds in het teken staan van Van Aarles zoektocht naar manieren om de voortdurende evolutie van de natuur en de wereld om ons heen te verkennen. Van onzichtbare krachten op het niveau van de oerprincipes, tot concrete ervaringen en fysieke objecten, alles wordt beschouwd als een manifestatie van eindeloze, borrelende en gistende processen, in een maalstroom van wording, overgang en continue verandering. Tijdens Prospects & Concepts toont Van Aarle een mix van werken op papier en ruimtelijke objecten. Zij zijn globaal op te vatten als een selectie uitwerkingen van recentelijk doorlopen processen, uitgefilterd tot drie kleinere clusters, die de projecten representeren die momenteel in zijn praktijk de boventoon voeren. Tekeningen, sculpturen en andersoortig werk zijn per onderzoeksgebied samengebracht. Zo is er onder de noemer ‘Process’ Processes’ een serie naast, boven en onder elkaar geplaatste potloodtekeningen die vanuit hetzelfde concept vertrekken, maar onderling in uitwerking variëren. ‘Outflow Decayings’ bestaat uit een drietal gipsen afgietsels van overgebleven brokstukken die aan het begin van Van Aarles kunstpraktijk ontstonden uit het herhaaldelijk uitoefenen van voortstuwende kneedbewegingen. De monumentale staande sculptuur is een nadere uitwerking binnen het project ‘On Spatiation’. (SH)