Johan Rijpma

Johan Rijpma, Elastic String Theory, 2017, HD video en object van elastiek, keramiek, hout. Johan Rijpma, Elastic String Theory, 2017, HD video en object van elastiek, keramiek, hout.

Johan Rijpma exploreert op fundamentele wijze een verscheidenheid aan experimentele creatieve processen. Daarbij wil hij door gecontroleerde en systematische handelingen zijn onderwerpen de ruimte geven om hun onvoorspelbare gedrag en eigenschappen kenbaar te maken. De processen worden op deze manier gepresenteerd als een samenspel van verschillende elementen waarvan de zogenaamde maker er slechts één is en de uitkomst ervan daardoor niet uitsluitend aan hem kan worden toegeschreven.

Voor Prospects & Concepts realiseerde hij het project ‘Elastic Recurrence’. De titel verwijst in eerste instantie naar het proces dat te zien is in de film. Het herhaaldelijk vallen en terugveren van de scherven van een uit elkaar spattend bord door middel van elastische draden. Het dode punt, het moment net na het terugveren, wordt in dit werk het beginpunt van de volgende cyclus. Aangedreven door de zwaartekracht zet dit proces zich op onvoorspelbare wijze en in alle richtingen voort. Het werk refereert daarnaast met een knipoog aan de Eternal Recurrence en wetenschappelijke theorieën zoals The Big Bounce en de snaartheorie. Met dit project heeft Rijpma geprobeerd de afstand tussen de intenties van zichzelf als maker en de expressie van zijn materiaal te verkleinen. Dit wordt bereikt door de objecten die tijdens het proces geobserveerd worden met behulp van montage- en beeldbewerkingstechnieken op speelse wijze te presenteren als mentale objecten in een abstract conceptueel model van het creatieve proces. De schijnbare tegenstrijdigheid hiervan wordt in het werk tot uitdrukking gebracht met de tegenstellingen tussen voor- en achteruit, begin en einde, en object en subject, die uiteindelijk samenkomen in een parallelmontage van vallende en terugverende scherven. (SH)

Johan Rijpma (1984)
woont/werkt in Utrecht
opleiding: HKU

www.johanrijpma.nl