Josua Wechsler

Josua Wechsler, Big Bang, 2017 Josua Wechsler, Big Bang, 2017

De sculpturen van Josua Wechsler (1986) hebben hybride karakters die zich tussen natuur, techniek en het artificiële bewegen. Reizen dicht bij de natuur zijn een belangrijke bron voor zijn werk; met fiets en tent op pad aan de krachten van de natuur blootgesteld. Zo is het mogelijk processen van groei en verval te beleven en te bestuderen. Tegelijk groeit het bewustzijn hoe wij als mensen met onze omgeving en de natuur omgaan. In zijn artistieke praktijk speelt Wechsler met de natuurlijke groeiprocessen, beïnvloedt en verandert deze. In samenspel met het eigenzinnige materiaal- en kleurgebruik ontstaat een nieuwe beeldtaal die het contrast tussen het natuurlijke en het artificiële zichtbaar maakt. Tijdens Prospects & Concepts toont Wechsler drie objecten uit de ‘floating in space’-serie, een groeiende groep sculpturen waaraan hij al enige tijd werkt. Zij vormen een verzameling van kosmische objecten. De verscheidenheid laat de invloeden van verschillende abstracte krachten zien. Op deze manier is het mogelijk voor Wechsler om een nieuwe beeldtaal te ontwikkelen en te refereren naar het onbekende. Net als bij zijn andere onderzoek, speelt ook de huid, het geraamte en hoe het beeld zijn vorm kreeg (het groeiproces) een belangrijke rol. Door de zorgvuldige plaatsing in de ruimte wordt er een spanningsveld gecreëerd tussen de werken. (SH)