Julius Thissen

Julius Thissen, A Conventional Commodity, filmstill, 2018, video, 12:30 min Julius Thissen, A Conventional Commodity, filmstill, 2018, video, 12:30 min

Julius Thissen (1993) is artistiek onderzoeker. Zijn onderzoek binnen zijn beeldende kunst zet vraagtekens bij (gender)identiteit en onze hedendaagse prestatiecultuur. Aan de hand van stereotypen onderzoekt hij mannelijke genderrollen en diens privilege in de westerse samenleving. De invloed van sociale verwachtingen en machtsstructuren op ons gedrag staan hierin centraal. Hij tracht verhalen te vertellen over presteren, representatie en falen. Zijn werk uit zich vaak in performances, die vastgelegd worden op film en foto. In de performances kruipt hij samen met zijn muze in de huid van bovengenoemde stereotypes en gaat hij op zoek naar manieren om deze te ontkrachten. Naast zijn werk als kunstenaar is hij ook actief als curator en inclusie coach. Zijn doel is om van de creatieve industrie een toegankelijke, diverse en inclusieve sector te maken. Op Prospects & Concepts toont hij de foto Show them the ropes over de overeenkomst tussen onze prestatiecultuur en de drang om deel te nemen aan competitieve sporten, en hoezeer dit doorsijpelt in ons dagelijks bestaan. “Masculiniteit neigt al snel naar uitdagen, competitie en provocatie.” Zijn nieuwste film, A Conventional Commodity (2018) onderzoekt het stereotype van de westerse zakenman. Thissen schiep een scenario waarin emotioneel onderdrukte zakenmannen tot het inzicht komen dat het tijd wordt om troost te zoeken en doen dat vervolgens bij elkaar. Het beeld van mannen die elkaar omhelzen of troosten zien we niet vaak vertegenwoordigd in de media. De film is een oproep aan mannen om zichzelf vaker emotioneel te uiten. Thissen deed hiervoor onderzoek naar leiderschap, arbeid en zelfhulpgroepen voor mannen. De performance doet naast prestatiecultuur ook uitspraken over hiërarchie, deïndividuatie, giftige mannelijkheid, kwetsbaarheid en broederschap.

studiojuliusthissen.com

Tekst: Esther Darley