Mentoring

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van beginnende kunstenaars aan begeleiding door ervaren vakgenoten en om een extra bijdrage te leveren aan de effectiviteit van de Kunstenaar Start biedt het Mondriaan Fonds in samenwerking met Cultuur+Ondernemen de mogelijkheid van mentoring aan voor startende beeldend kunstenaars.

Mentoring is een programma-op-maat, dat kunstenaars met een Kunstenaar Start ondersteunt bij hun ondernemerschap en ontwikkeling op artistiek-inhoudelijk vlak. Doel van het project is de inhoudelijke expertise van succesvolle en ervaren beeldend kunstenaars en curatoren te koppelen aan gemotiveerde startende kunstenaars. De know-how en de ervaring wordt ingezet voor een nieuwe generatie. De kunstenaars worden begeleid bij het realiseren van hun ambities en plannen, bij hun artistieke ontwikkeling, professionalisering en positionering.

De meer dan 300 kunstenaars die tot nu toe een bijdrage ontvingen geven aan dat zij door het traject een beter inzicht hebben gekregen in hun positie en zichtbaarheid in het veld. Dit heeft zowel een artistiek-inhoudelijke als een zakelijke kant. Veelgenoemde begrippen zijn:

  • Professionaliteit en ontwikkeling kunstenaarschap.
  • Netwerk en het leggen van contacten.
  • Reflectie en keuzes maken.
  • Zelfvertrouwen.
  • Wisselwerking met publiek, kunstinstellingen en galeries.
  • Het scherper formuleren van doelstellingen.
  • Artistiek-inhoudelijke ontwikkeling.

Alle kunstenaars die een Kunstenaar Start hebben ontvangen wordt de mogelijkheid geboden om zich aan te melden voor één van de beschikbare mentoren. Een mentoringtraject kan worden ingezet binnen 24 maanden na toekenning van de bijdrage.

Kunstenaars die voor mentoring in aanmerking willen komen kunnen een voorstel indienen waarin zij formuleren en motiveren waaraan ze specifiek willen werken in een mentoringtraject, wat ze aan het eind van het traject bereikt willen hebben, welke mentor hun voorkeur heeft en waarom. De motivatie moet aansluiten bij de ambitie en de plannen van de kunstenaar en gericht zijn op het verbeteren van het cultureel ondernemerschap en de artistiek-inhoudelijke groei. Op basis van de ingediende motivatie en het werk van de aanvragers, kiezen de mentors of zij de kunstenaar zullen begeleiden. Ervaring heeft uitgewezen dat deze werkwijze leidt tot een sterk commitment en grote effectiviteit van het traject.

Elk traject loopt een jaar. Bij wijze van uitzondering kan gedurende het traject verzocht worden om de looptijd te verruimen naar 24 maanden. De deelnemende kunstenaars worden in die periode in contact gebracht met de verschillende onderdelen van de kunstsector om te zorgen voor een betere samenhang tussen productie en presentatie. Tijdens een mentoringtraject ontmoeten de mentor en de mentee elkaar ten minste zes keer om de inhoudelijke ontwikkeling van werk en de voortgang te bespreken en te komen tot een uitwisseling van ideeën, inspiratiebronnen en ervaringen. Een mentor kan beslissen om bij een specifieke vraag advies te vragen bij een andere mentor of expert.

Voor de financiering van het traject wordt een bijdrage gevraagd van de kunstenaar van € 600 inclusief BTW. De overige kosten worden betaald door het Mondriaan Fonds en Cultuur+Ondernemen.

Het team van mentoren waar kunstenaars uit kunnen kiezen is samengesteld door Cultuur+Ondernemen en het Mondriaan Fonds. Het team is samengesteld uit zo’n veertig ervaren beeldend kunstenaars en curatoren. De mentoren zijn daarnaast geselecteerd op basis van specifieke mentoring- of begeleidingskwaliteiten. De mentoren hebben allen grote bekendheid en waardering verworven in hun vak, zijn kritisch en respecteren het talent van anderen. Ze stimuleren hun mentees om zich continu artistiek verder te ontwikkelen en zich te professionaliseren op het gebied van cultureel ondernemerschap. Een deel van hen heeft een relatie met het Mondriaan Fonds; bijvoorbeeld als (ex-)commissielid of adviseur of omdat zij zelf een bijdrage van het fonds hebben ontvangen. Zo zorgen zij ook voor de overdracht van kennis en ervaring die mede met steun van het Mondriaan Fonds is opgebouwd.

Kunstenaars kunnen ook zelf een mentor voorstellen, los van bovenstaand team van mentoren. Dit kan met een gemotiveerd voorstel. Uiteraard worden vervolgens de mentoringscapaciteiten beoordeeld door het Mondriaan Fonds en Cultuur+Ondernemen. Het monitoren van de voortgang en de praktische organisatie ligt in handen van Cultuur+Ondernemen. Een periodiek overleg met het team van mentoren maakt onderdeel uit van het traject. De mentoren wordt gevraagd om een tussentijdse- en een eindrapportage van de mentee, waarin de zakelijke en de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling en capaciteit wordt beoordeeld. De mentees wordt gevraagd om een eindverslag waarbij specifiek wordt ingegaan op hun verwachtingen, de ervaringen en de resultaten van het mentoringtraject.

Lijst van mentoren

Bekijk hieronder de lijst van beschikbare mentoren. Klik verder voor hun ervaring, expertise en visie op het mentoring-programma.

Aanmelden

Aanmeldingen verlopen via Cultuur+Ondernemen. Stuur je motivatie, link naar je website en je contactgegevens naar: Christine Sluysmans, projectleider Mentoring van Cultuur+Ondernemen. Christine Sluysmans is verantwoordelijk voor de matching en de opdrachtverstrekking aan de mentoren en is tevens contactpersoon voor alle (potentiële) mentees en mentoren. Christine Sluysmans is initiator van mentoring in de kunst in Nederland sinds 2005.

Meld je nu aan voor mentoring