Kaweh Modiri

Kaweh Modiri, Bodkin Ras, 2013-2014, video. Foto: Guy Offerman Kaweh Modiri, Bodkin Ras, 2013-2014, video. Foto: Guy Offerman

Kaweh Modiri (1982, Teheran, Iran) woont en werkt in Amsterdam
Bodkin Ras, 2013-2014, video. Foto: Guy Offerman

Gebeurtenissen en personen in zijn omgeving vormen de kiem van de films van Kaweh Modiri. Het script ontwikkelt zich deels tijdens het werkproces, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen toeval, acteur, auteurschap, controle en onomkeerbaarheid. Mijn inbreker en ik (2010) is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een kunstenaar die de dief van zijn laptop uitroept tot zijn nieuwe hoofdpersoon. Omdat de dief niet mee wil werken, volgt de kunstenaar hem een jaar lang met de camera en verzint hij listen om de dief in zijn scènes te lokken.

Bodkin Ras is opgenomen in Schotland. Aanvankelijk opgezet als een fictieve documentaire heeft Modiri hem omgewerkt tot een speelfilm. Modiri werkte samen met lokale bewoners van het stadje Forres. Hun verhalen werden onderdeel van het narratief. De komst van de vreemdeling Bodkin Ras die in het stadje komt onderduiken, zorgt voor onrust. Als een jonge vrouw verdwijnt, wordt Bodkin verdacht. Modiri regisseerde de scènes tot op bepaalde hoogte; net als bij ‘reality tv’ liet hij de camera de situatie nadrukkelijk beïnvloeden.

www.kawehmodiri.com