Konstantin Guz

Konstantin Guz, Wisdom in Silence, 2019, mixed media installatie: fotoprints, fotoboek, haiku, gevonden stenen, droge tuin, houten tafel

In een tijdperk waarin we sterker verbonden lijken met de digitale wereld dan met de natuur wil Konstantin Guz (1983) dat zijn werk een ontmoetingspunt is tussen het kunstmatige en het natuurlijke. Minimalisme, eenvoud en intuïtie zijn daarbij voor hem essentiële begrippen. Guz, die rechten studeerde in St Petersburg en fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, werkt allang niet meer met fotografie alleen. Bewegend beeld, tekst, installaties en geluid zijn voor hem even belangrijk om de relatie tussen mensen onderling en tussen de mens en zijn (virtuele) omgeving te definiëren. Abstractie is voor hem een manier om ons te confronteren met het idee dat de wereld verder rijkt dan de zichtbare en tastbare werkelijkheid.

Guz: “Abstraction is a means to confront the viewer with ‘being and nothingness’. The space between these two opposites creates fluidity between them, which allows the work to remain versatile and subjective while still providing an opening for different dimensions of understanding.”

Guz is een gepassioneerd verzamelaar van stenen. De inspiratie voor Wisdom in Silence (2019) komt voort uit zijn verblijf in Takeo in het zuiden van Japan en de steentuinen die hij daar bezocht. Hij ziet stenen als objecten met een eigen levenscyclus, als de oudste getuigen van veranderingen die hebben plaatsgevonden. In Wisdom in Silence zijn de stenen ‘storytellers’. Guz nam er dagelijks een mee, schreef een haiku-achtig gedicht om dat moment te memoreren en maakte een foto. De haiku en de foto vormen een emotionele reflectie die hij bundelde in een boek. De steen is daarbij een klein ‘monument’ ter herinnering.

konstantinguz.com

Tekst: Esther Darley