Kyle Tryhorn

Kyle Tryhorn, Morningstar Mill (filmstill), 2016 Kyle Tryhorn, Morningstar Mill (filmstill), 2016

Kyle Tryhorns werk laat zich opvatten als een onderzoek naar de processen die een rol spelen bij de wijze waarop de mens zijn positie bepaalt ten opzichte van de natuur. Oog in oog met de werken die het resultaat daarvan zijn, wordt de toeschouwer uitgenodigd om vragen te stellen bij de geconstrueerde hiërarchieën die betrekking hebben op de hardnekkige neiging van de mens om de dingen om hem heen steeds te taxeren op basis van hun functionele en antropocentrische kwaliteiten. De wijze waarop de ervaringen met natuurfenomenen doorgaans gerepresenteerd en ingekaderd worden lijkt in deze opvatting in de weg te staan van een waardenvrije perceptie van die natuur.

Voor het werk ‘Morningstar’ (2016) wilde Tryhorn een speelse interactie met een waterval tot stand brengen, door de contouren van het wateroppervlak te accentueren, en door de beweging en het neerstorten van het water te benadrukken als een moment of toestand binnen een complex proces. De ballen transformeren de waterval in een sculptuur die lijkt gevoed te worden door de energie en de dynamiek van de waterstroom, waardoor de perceptie van de toeschouwer beïnvloed wordt en waardoor we in staat zijn om het fenomeen waterval anders te interpreteren. (SH)

Kyle Tryhorn (1982)
woont/werkt in Amsterdam
opleiding: Gerrit Rietveld Academie

www.kyletryhorn.com