Lucian Wester

Lucian Wester, Painter on his way to work #1, 2016, gumoil print en platinum/palladium print. Lucian Wester, Painter on his way to work #1, 2016, gumoil print en platinum/palladium print.

Het werk van beeldend kunstenaar Lucian Wester vindt zijn oorsprong in de fotografie, echter de handeling van het fotograferen is tegenwoordig totaal ondergeschikt geraakt aan een onderzoek dat zich richt op het fotografisch medium en het daarmee samenhangende discours. Dit houdt in dat Wester niet alleen foto’s maakt, maar ook gebruik maakt van alternatieve fotografische procédés zoals fotogrammen en gomdrukken, en dat hij daarnaast onder meer schrijft, boeken verzamelt en installaties creëert. Aan de basis van de research-based werkmethode die Wester in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld ligt een nieuwsgierigheid naar hoe onze wereld is geconstrueerd. Met zijn werk onderzoekt of deconstrueert hij vaak het fotografische medium; hij ontrafelt en reconstrueert het door middel van technische/fysische experimenten die hij in verband brengt met filosofische/sociale vraagstukken die het onderzoek in een bredere context plaatsen.

Tijdens Prospects & Concepts presenteert Wester verschillende werken die hun oorsprong, formaat en titel ontlenen aan verdwenen en zoekgeraakte kunstwerken die voortkomen uit zijn fascinatie voor de ambivalente documenten waar deze werken op voortleven. De werken zijn gomdrukken van schaduwen, die hij inkleurde met olieverf, een techniek die een instabiel beeld oplevert dat na verloop van tijd het papier ontbindt en verdwijnt. Door deze werken op hun beurt in de setting van de tentoonstelling te fotograferen en af te drukken als platinum/palladiumprints ontstond een uiterst stabiel maar ambivalent beeld, waarmee Wester vragen oproept over de dubbele waarde van het beeld als document versus het beeld als esthetisch object. (SH)

Lucian Wester (1986)
woont/werkt in Rotterdam
opleiding: AKV St Joost; Piet Zwart Instituut

www.lucianwester.nl