Luuk Schröder

Luuk Schröder, Stereo Viewer, 2017-18 Luuk Schröder, Stereo Viewer, 2017-18

Het werk van Luuk Schröder ( 1987) gaat over kijken. Kijken om te ontdekken wat verborgen is, uitgedaagd door een vervreemding. Zo wil hij zijn kijkers onderdeel laten worden van het maakproces en ze op die manier anders naar de werkelijkheid laten kijken. “Men kijkt niet ‘naar’ mijn werk, maar ‘door’ het werk.” Dat werk bestaat uit video, sculptuur, performances en foto’s. Zo werkt Schröder momenteel aan een serie foto’s van simpele objecten die hij fotografeert met een stereocamera, eigenlijk bedoeld voor het maken van 3d-opnames. De foto’s worden geprojecteerd door twee diaprojectoren op een dusdanige manier dat het 3d-effect plaats maakt voor een serie vervreemdende verbanden.

Bij Prospects & Concepts presenteert Schröder het werk ‘Viewers’ (2017). De foto’s zijn het resultaat van een performance waarin de fotograaf zich onzichtbaar onder water bevindt en alleen de camera boven het water wordt uitgetild. Op de foto’s zien we alleen de omhooggehouden camera’s. Schröder wil dat de kijker zich met dit werk gedwongen voelt zich met het uitzicht van de camera te identificeren vanuit de impuls om de situatie van de boven het water uitgetilde camera te reconstrueren. Ook verwijst het werk naar de relatie tussen fotografie en water, zoals in 1989 beschreven door Jeff Wall in zijn essay over ‘Liquid Intelligence’. Het vloeibare karakter van water kan immers stilgezet en gevangen worden door fotografie. (MB)