Matthias König

Matthias König, Totem of Daily Life, 2017 Matthias König, Totem of Daily Life, 2017

Met een knipoog naar de samenleving speelt Matthias König (1987) in zijn recente werk met de grenzen van de traditie en het alledaagse leven, en viert hij de antiheld, dat wil zeggen de buitenstaander, de dwarsligger, iemand die zich afzet tegen de collectieve normen en waarden en niet voldoet aan wat het collectief ‘normaal’ vindt. König houdt zich bezig met vragen over het belang van traditie en folklore in een geglobaliseerde wereld, plaatsgebondenheid van cultuur en het toeschrijven van authenticiteit. In zijn werk ontleent hij vaak archaïsche beeldtaal aan verschillende tradities en culturen, en confronteert die onder andere met hedendaagse communicatie in het fysieke en digitale domein. Een van de vragen die hij zich daarbij stelt is of traditie en folklore – vaak gekenmerkt als nauw verbonden met een specifiek oord met een hoog authenticiteistgehalte – überhaupt nog van deze tijd zijn. Staan vooruitgang en traditie niet haaks op elkaar? Wie goed kijkt ziet echter dat traditie evenmin stilstaat en zich continu ontwikkelt, zich nieuwe elementen toeëigent en zich telkens weer opnieuw uitvindt. Naar aanleiding van deze vragen ging König kijken naar de zogenaamd authentieke traditie van de ‘Fastnacht’ in het zuiden van Duitsland, waar hij zelf is geboren en getogen. De werken die König tijdens Prospect & Concepts laat zien, zijn mede geïnspireerd op folkloristische elementen uit die Zuid-Duitse Fastnacht traditie. König mixte deze elementen met hedendaagse emoji, die refereren aan gebeurtenissen in het alledaagse leven, nieuwsberichten in de media, gedragspatronen, aan wereldleiders en aan clowns. (SH)