Max de Waard

Max de Waard, Earthworm, 2021 video Max de Waard, Earthworm, 2021 video

Het werk van Max de Waard (1992) ontstaat in nauwe samenwerking met de computer, een apparaat dat voor hem meer is dan een praktisch gereedschap. Hij beschouwt de computer als een verlengstuk van zijn lichaam en brein. “Zoals mijn brein prikkels categoriseert, gebruik ik de computer om de verkregen data te categoriseren zodat ik er een relatie mee kan opbouwen”, aldus De Waard. “Tijdens het werken met de digitale materie ontstaan er verhalen en connecties, deze worden gedeeltelijk gevormd in mijn hoofd en binnen de computer.”
Met de programma’s op zijn computer verzamelt De Waard een eindeloze stroom digitaal materiaal zoals video, afbeeldingen, 3D-modellen, geluid en teksten. Tijdens een continu proces van archiveren, manipuleren en produceren ontstaan er voor hem op intuïtieve wijze nieuwe verhalen tussen de verschillende ingrediënten. Deze krijgen vorm in nieuwe video’s, afbeeldingen, audiowerken en websites.
Daarbij voelt De Waard zich aangetrokken tot “onderwerpen die te maken hebben met de versmelting van de virtuele en de fysieke wereld, en de intrinsieke veranderingen die dit teweegbrengt met betrekking tot waarheidsvinding, kluizenaarschap, lichamelijkheid, materialiteit, duplicatie/klonen, originaliteit, digitale persona, virtuele oneindigheid en informatiestress. De samenwerking tussen mijzelf, een fysieke entiteit, en mijn computer als digitale entiteit vormt altijd het middelpunt van mijn werkproces.”

Het videowerk Earthworm dat de Waard voor Prospects creëert, is niet fysiek in de tentoonstelling aanwezig, maar kan bekeken worden via een link die per e-mail rondgestuurd wordt of door te verbinden met een van de wifi-netwerken die tijdens de tentoonstelling aanwezig zijn. De video visualiseert de reis van een computerworm die zich verspreidt door verschillende apparaten en digitale werelden.

maxdewaard.com