Michiel Burger

Michiel Burger, Vuilnismannen tekeningen nr 7, foundfootage.be. Michiel Burger, Vuilnismannen tekeningen nr 7, foundfootage.be.

De praktijk van Michiel Burger kenmerkt zich door een kritische houding ten opzichte van onze beeldcultuur. In een tijd waarin we overspoeld worden door beelden, maar nauwelijks de tijd kunnen nemen om stil te staan bij wat ze tonen dreigt beeldtaal gereduceerd te worden tot visuele prietpraat waarin reflexmatig een slogan/pictogram-achtige betekenis kan worden gelezen, maar waaruit maar zelden betekenisvolle zinnen gedestilleerd kunnen worden. Dat neemt niet weg dat in Burgers optiek ook de visuele prietpraat beïnvloed wordt door allerlei historisch gegroeide conventies en symbolen, waarachter een heel web van visuele, semiotische en iconografische intertekstualiteit schuilgaat. Burger richt zich in zijn onderzoek op deze impliciete, vaak onbedoelde conventies. Daarbij probeert hij te doorgronden welke mechanismen en strategieën er toe leiden dat veel documentaire-materiaal er zo zelden in slaagt iets wezenlijks weer te geven over wat het afbeeldt.

Voor Prospects & Concepts is een selectie gemaakt uit verschillende projecten die het resultaat zijn van dit onderzoek. Zo zijn er fragmenten uit het project ‘The Struggle for Freedom in: _________’ (in samenwerking met fotograaf Max Pinckers), een vergelijkend onderzoek naar verschillende archieven in Kenia en Engeland waaruit blijkt hoezeer de koloniale geschiedschrijving in de praktijk neerkomt op sociologische constructies. Daarnaast is er materiaal dat verwijst naar het project foundfootage.be (in samenwerking met Sam Weerdmeester), een beeld uit de serie ‘Perverse Translation’ en een serie cartoons (in samenwerking met tekenaar William Ludwig Lutgens). Een bijzondere vorm van found footage is ten slotte de serie tekeningen die vuilnismannen maken van de route die ze moeten volgen. (SH)

Michiel Burger (1983)
woont/werkt in Muntendam
opleiding: ArtEZ Enschede; Minerva Academie; Frank Mohr Instituut

www.michielburger.nl