Milo van der Maaden

Milo van der Maaden, Sacred Life, 2015, live-play, overzichtsfoto installatie: stoelen en muurschilderingen ‘the Netherlands Most Precious Jewelry’ after Johan Braakensiet 1916. Milo van der Maaden, Sacred Life, 2015, live-play, overzichtsfoto installatie: stoelen en muurschilderingen ‘the Netherlands Most Precious Jewelry’ after Johan Braakensiet 1916.

De performances en theaterstukken van Milo van der Maaden komen voort uit intensieve onderzoeksperiodes. Gebruikmakende van zowel publiek toegankelijke bronnen, als van persoonlijke archieven onderzoekt Van der Maaden sociale en reflectieve betrokkenheid tussen het werk, het belichte onderwerp en de toeschouwer. Belangrijke thema’s zijn nationaal beeldgebruik, de performativiteit van de Staat en koloniale nalatenschappen.

Tijdens Prospects & Concepts presenteert van der Maaden fragmenten van twee gerelateerde projecten. Sacred Life is een toneelstuk gebaseerd op de gebeurtenissen rondom de treinkaping bij De Punt in 1977. Het werk onderzoekt nationaal beeldgebruik en het optreden van de Staat in de benadering en de verwerking van deze gebeurtenis en maakt hiervoor gebruik van het werk ‘Homo Sacer’, van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Het script gebruikt archiefmateriaal en transformeert deze informatie in een actieve herschrijving van Sophocles’ toneelstuk ‘Antigone’. Vijf acteurs vertolken de verschillende rollen uit het script: Antigone, Spy en Chorus. Spy vertegenwoordigt hier het staatsapparaat en Chorus de publieke opinie van het Nederlandse volk. De acteurs dragen verschillende maskers: Antigone gebaseerd op archiefbeelden en Chorus een driedelig masker van een aap (horen, zien en zwijgen).

REHEARSAL I is een video waarin de hoofdrolspeelster van ‘Sacred Life’ een tapdans verricht als een daad van verzet. Dit is een extensieve opname van de repetitie van een fragment dat terugkomt in de live-performance van het toneelstuk. De actrice luistert naar mp3 audio opnames van de kogelregen tijdens de beëindiging van de treinkaping en probeert deze zo nauwkeurig mogelijk akoestisch na te bootsen. (SH)

Milo van der Maaden (1986)
woont/werkt in Londen en Amsterdam
opleiding: HKU; Slade School of Fine Art, Londen

milo.vandermaaden@gmail.com