Miloš Trakilović

Miloš Trakilović, RA-TA-TA, 2017 Miloš Trakilović, RA-TA-TA, 2017

De video’s en performances van Miloš Trakilović (1989) gaan over de invloed die het digitale tijdperk en de groei van het internet uitoefent op ons dagelijks leven. Een andere vraag die hij in zijn werk wil onderzoeken is hoe materie belichaamd, vervreemd of anderszins verwezenlijkt wordt onder invloed van hedendaagse digitale technologieën. De huidige hybride wereld waarin digitale en fysieke bestaansvormen met elkaar vervlochten zijn, noemt Trakilović als derde uitgangspunt. Deze onderwerpen leiden tot werk over de grens tussen het lichamelijke en de digitale wereld, de effecten op de samenleving en de nieuwe sociale en politieke werkelijkheden die daaruit ontstaan.
XYZ (2016) gaat over communicatie in het digitale informatietijdperk. In deze video duidt Trakilović de menselijke stem aan als de interface die weerklinkt in een tevergeefse zoektocht naar respons. De video is opgebouwd als een online handleiding voor het maken van een driedimensionale vlag, waarin de kijker rechtstreeks lijkt te worden benaderd. “Who are you? Explain yourself. Speak!” gebiedt een stem. Maar wie wordt er aangesproken? De video RA-TA-TA (2017) gaat over de verwoording van oorlog en geweld. In de setting van een oorlogsgame is het geluid van machinegeweren, bombardementen en andere oorlogsgeluiden vervangen door een kinderachtige nasynchronisatie van stemmen, ra-ta-ta, bham, poeff! Door deze naïeve benadering maakt Trakilović de mechanismen van oorlog en geweld extra voelbaar. (MB)