Naïmé Perrette

Naïmé Perette, Exploded Views, 2016 Naïmé Perette, Exploded Views, 2016

Het werk van Naïmé Perrette (1989) omvat een scala aan time based media, grafiek en installaties. In haar films ‘Autarcie Tiger’s II’ (2014) en ‘I Wanna Be Blind’ (2016) onderzoekt ze de rol van arbeid bij de vorming van de identiteit van jongvolwassenen. In de installatie die ze tijdens Prospects & Concepts presenteert reflecteert Perrette op vormen van representatie en ideologieën in relatie tot grondgebied en territoria. Perrette’s onderzoek richt zich op vragen zoals hoe grondgebieden en territoria worden getransformeerd in data, hoe onze mentale representaties van grondgebieden en territoria tot stand komen, en hoe die wel of niet overeenkomen met de werkelijkheid. De basis van haar collages zijn de transformatieve zones of eilanden zoals die de uitdrukking kunnen zijn van bepaalde ideologieën.

In de installatie heeft Perrette prints verwerkt op transparant materiaal, teneinde alle beelden te laten co-existeren met elkaar en met hun omgeving, waardoor het lichaam van de kijker belangrijk wordt, aangezien alles uitgelicht wordt waar diens blik zich in het voorbijgaan op vestigt. Een en ander impliceert dat alle kennis, begrip en vertaling plaatsgebonden en complex is, in tegenstelling tot het opzichzelfstaande vogelvluchtperspectief en zijn illusie van het volmaakt bekende. (SH)