Phil Bosch

Phil Bosch, Telluric V: 37.223291, 38.922439, 2013, video en 8mm overgebracht naar DVD Phil Bosch, Telluric V: 37.223291, 38.922439, 2013, video en 8mm overgebracht naar DVD

Phil Bosch (1972, Bunnik) woont en werkt in Utrecht
Telluric V: 37.223291, 38.922439, 2013, video en 8mm overgebracht naar DVD

In haar videowerken onderzoekt Phil Bosch de wisselwerking tussen de waarneming en de betekenisgeving. Zij richt zich daarbij vooral op de ‘onbestemde’ tussenruimtes in dit proces: aan de ene kant het moment waarop wij kijken maar nog niet onder woorden kunnen brengen wat we zien. Aan de andere kant die momenten waarop wij als toeschouwer iets bekends waarnemen, maar tegelijkertijd de veronderstelde betekenis moeten loslaten. Telluric V is opgebouwd uit verschillende lagen. Opnames van bezoekers van – voor ons onherkenbare – perspectiefloze binnenruimtes (in beroemde monumenten zoals het Vaticaan, het Pantheon en de Hagia Sophia) combineert Bosch met opnames van een archeologische opgraving in Zuid-Turkije: het wellicht oudste prehistorische heiligdom Göbekli Tepe, waarover weinig bekend is. In combinatie met kleurrijke filmbeelden van de lucht tijdens zonsop- en ondergang, probeert Bosch onze blik te ontregelen. De kunstenaar streeft er naar ‘ruimte te bieden voor het leren kennen van dat wat niet meetbaar is en onbepaald.’ De film maakt onderdeel uit van de vijfdelige Telluric serie. De titel is ontleend aan het Tellurische systeem waarmee natuurfenomenen en menselijke activiteit vanuit hun lokale context worden verklaard. De nummers verwijzen naar de lengte- en breedtegraad van de locatie van de objecten.

philbosch@hotmail.com