R.B. van Heesch

R.B. van Heesch, The Cave, 2019 35 mm fotografie R.B. van Heesch, The Cave, 2019 35 mm fotografie

Voor R.B. van Heesch (1991) is film maken een soort meditatie waarmee hij zijn grenzen verlegt en angsten overwint. Door middel van fictieve personages uit hij zijn verlangen naar het open communiceren van persoonlijke gedachten. Archetypes als ‘The Mother’, ‘The Monk’ en ‘The Transhuman’ staan daarbij symbool voor delen van de menselijke ziel. Door tijdens het werkproces zijn ideeën en gevoelens intuïtief op deze types te projecteren, ontwikkelen ze zich in de vorm van foto’s, teksten, tekeningen en geluid. Dergelijk onderzoek vormt de basis voor zijn films. Zijn interesse in de filosofie van het Boeddhisme speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom werkt hij vaak in landen als India en Nepal. Dat geldt ook voor de werken op Prospects die ontstonden rondom zijn nieuwe filmproject The Flower waarvan hier ook de poster is te zien. De bloei van het menselijk bewustzijn en de vraag hoe je kunst kan toepassen om spirituele groei te bereiken, staan in deze werken centraal. Ze zijn geïnspireerd door bewustzijnstoestanden ontleend aan David R. Hawkins’ Map of Consciousness, waarin verschillende stadia van het bewustzijn zijn aangegeven in kleurgradaties.

The Playboy and the Buddha (2020),  een extreem vertraagde scène uit zijn gelijknamige film symboliseert de bewustzijnsverruiming van het hoofdpersonage. The Cave bestaat uit een compilatie van onderzoeksmateriaal zoals foto’s, warmtebeelden en videofragmenten. Van Heesch: “Met The Cave wil ik menselijk gedrag en lichaamstaal onderzoeken en weergeven in een wereld terug in de tijd, toen de mens in grotten leefde, nog geen kleding droeg en er geen maatschappij was zoals we die nu kennen. Je zou het kunnen zien als een archeologische opgraving in de psyche van de oermens.”