Robin Waart

Robin Waart, For SMW, uit serie Dedication(s), 2017 Robin Waart, For SMW, uit serie Dedication(s), 2017

In zijn werk maakt Robin Waart (1978) zijn kijkers deelgenoot van de verbanden, herhalingen en schijnbare toevalligheden waar zijn oog op valt. Om deze vondsten en invallen vorm te geven, put hij uit zijn zelf aangelegde archief met filmstills, boekomslagen en boekpagina’s. Zijn verzameling filmstills varieert bijvoorbeeld van fragmenten waarin acteurs uitspraken over de liefde doen (Love, 2012-2016) tot blue screens die bijna onopgemerkt het begin of einde van een scene markeren (Untitled (Blue Screens), 2015). Het zijn langlopende series die Waart verwerkt in prints, films en boeken. Bij Prospects & Concepts toont hij nieuw werk uit de serie ‘Dedication(s)’. Al jarenlang scheurt hij de bladzijden met auteursopdrachten uit romans en essaybundels. In deze verzameling heeft hij zich beperkt tot opdrachten die bestaan uit drie initialen: ‘To J.R.M.’, ‘For C.L.S.’ of ‘In memory of J.V.C.’. De opdrachten hebben een prominente plek, de auteur heeft er duidelijk belang aan gehecht zijn boek aan deze ene persoon op te dragen. Maar waarom gekozen voor cryptische initialen? Is er sprake van (zelf)censuur, beïnvloeding, herinnering, een geheim geschenk? Het is deze tegenstelling tussen privé en publiek van het naamloos benoemen die Waart fascinerend vindt. De opdrachten onderstrepen de relaties tussen het boek en de auteur en zijn wereld, zij drukken dankbaarheid uit voor iets onzichtbaars wat de schrijver heeft mogen ontvangen. Voor Prospects & Concepts presenteert Waart de opdrachtpagina’s tegen een zwarte achtergrond, een contrast waarmee hij de nostalgie van de vergeelde pagina’s wil reduceren. De volledige serie zal in 2018 in boekvorm verschijnen. (MB)