Rosa Doornenbal

Rosa Doornenbal, The Will to Believe, (still), 2021 film Rosa Doornenbal, The Will to Believe, (still), 2021 film

Reuzenvingers die een massagebank aftasten en een reuzentong die begeerlijk een kruk aflikt. Het zijn beelden uit de installaties, video’s en performances van Rosa Doornenbal (1988)­ waarmee ze lichamelijke ervaringen oproept en nabootst. Soms stelt ze alternatieve relaties voor tussen mensen en objecten, met nieuwe machtsverhoudingen en absurde omgangsvormen tot gevolg. Maar ze onderzoekt ook hoe het lichaam in de commerciële wereld wordt gebruikt om consumptiegedrag te bevorderen. Hoe beïnvloedt de commercialisatie onze ideeën over lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit? En is dat van effect op de constructie van identiteit en gender? Doornenbal bekijkt die vragen vanuit een feministisch perspectief waarbij ze humor en absurditeit inzet om heersende machtsverhoudingen te ontwrichten en gevoelige onderwerpen toegankelijk te maken.

The Will to Believe is een filmserie over de machtsverhoudingen tussen verschillende archetypische karakters van een goochelshow. De macho-achtige goochelaar is in dit geval een marionettenpop die zich niet realiseert dat hij aangestuurd wordt door een ander, iemand die zelfs zijn emoties en dromen lijkt te bepalen. De overige rollen worden vervuld door menselijke acteurs: de zeemeermin als de assistente die zich opoffert voor de zaagtruc, het ondeugende konijn, en de heks als almachtig poppenspeler. De eerste aflevering, waarin de goochelaar centraal staat, gaat over kwetsbaarheid, trots en geloof in iets dat verder reikt dan de bekende status quo. Met dit verhaal plaatst Doornenbal vraagtekens bij wat echt is en wat niet. Welke krachten zijn bepalend voor de manier waarop we de wereld verklaren? Hoe komt onze hoop tot stand, en onze verwachtingen en ideeën over wie we zijn? De goochelshow is een metafoor om los te breken van cultureel bepaalde normen, en van schaamte die wordt ingegeven door een patriarchale blik.

rosadoornenbal.com