Ruta Butkute

Ruta Butkute, The Logic of Ground, 2013, installatie Ruta Butkute, The Logic of Ground, 2013, installatie

Ruta Butkute (1984, Kaunas, Litouwen) woont en werkt in Amsterdam
The Logic of Ground, 2013, installatie

Ruta Butkute gebruikt in haar installaties vaak prefab bouwmateriaal dat zij loskoppelt van zijn functionele toepassing. Zij is gefascineerd door het feit dat het materiaal zowel een ready-made is, als een ‘neutraal’ onderdeel van de gebouwde binnen- of buiten omgeving dat als afzonderlijk element zelden wordt opgemerkt. Butkute wil de specifieke vormen en tactiele eigenschappen van de verschillende materialen onder onze aandacht brengen. Zij verbindt ze zodanig met elkaar dat hun sculpturale kwaliteiten worden uitgelicht. Zij begint meestal met één bouwonderdeel waar de volgende objecten op ‘reageren’, aldus de kunstenaar. Zo rijst uit haar stapeling van ronde stenen opeens het beeld op van een ruggengraat. De samenvoeging van verticale stroken gipsplaten roept de vorm van een vaas op. Indirect doet Butkute met haar installaties daarmee ook een beroep op ons visuele geheugen.

www.rutabutkute.com