Sam Samiee

Sam Samiee, Untitled, 2017 Sam Samiee, Untitled, 2017

De in Iran geboren kunstenaar Sam Samiee (1988) maakt schilderkunstige installaties en schrijft essays. Gedegen onderzoek staat aan de basis van zijn werk. Hij bestudeerde onder andere de lange en rijke geschiedenis van de Perzische literatuur en het Perzische ‘Adab’, een term waarmee in het Farsi een werkwijze wordt aangeduid die tegelijkertijd ethisch en esthetisch gedreven is. Dit onderzoek koppelde Samiee aan de bestudering van de geschiedenis van de Westerse schilderkunst en de psychoanalyse. Cruciaal is dat het ontstaan van het Farsi in de negende eeuw samenviel met de opkomst van de Westerse schilderkunst als een middel om metafysische inzichten weer te geven. In het verlengde van dit onderzoek probeert Samiee te breken met de traditie van tweedimensionale schilderkunst en terug te keren naar de bronvraag: hoe kun je als kunstenaar de driedimensionale wereld afbeelden in een schilderij als metafoor voor een ideeënwereld? Daarom bouwt hij met zijn schilderijen ruimtelijke installaties die als geheel opgevat moeten worden en waarmee Samiee verder kan gaan dan het platte vlak. Ook bij Prospects & Concepts gebruikt hij daarvoor zogenoemde Ipad-tekeningen, gemaakt met een hedendaagse applicatie en vervolgens gedupliceerd vormen zij samen de ingrediënten voor een abstracte schilderkunstige installatie. De iPad tekeningen zijn de opmaat voor de plannen die Samiee heeft om zijn ideeën in de toekomst nog verder uit te werken. Op deze manier is schilderen voor hem een medium geworden om zijn gedachten verder te ontwikkelen en anderen aan te sporen dat ook te doen. (MB)