Sanne van den Elzen

Sanne van den Elzen, Hommage, 2017 Sanne van den Elzen, Hommage, 2017

In haar werk zet Sanne van den Elzen (1986) fotografie en film in om identiteitsvorming, rolpatronen, gedragingen en regels te bevragen. Ze is geïnteresseerd in regels versus autonomie, traditie versus ritueel en houdt zich bezig met het opnieuw categoriseren, structureren en reconstrueren van (bestaande) beelden en tekst. Ze heeft een werkmethode ontwikkeld die haar in staat stelt om onderzoek te doen, waarbij de methode zelf ook een element wordt van het werk. Tijdens Prospects & Concepts presenteert Van den Elzen haar project ‘Hommage’, waarmee zij in 2017 het Stipendium Dialoog won. In dit project is het zelfportret de ultieme ode aan de ander. In een zevental zelfportretten legt Van den Elzen een intiem moment vast waarin ze vijftien minuten zwijgend oog in oog is met verschillende mensen die op verschillende manieren een rol hebben gespeeld in het vormen van haar persoonlijkheid. We zien haar tegenover een jeugdvriendin, vader, moeder, broer, zus, energetisch coach en geliefde. Op de ouderlijke boerderij in Nistelrode en in haar atelier in haar huidige woonplaats Amsterdam kregen zij één voor één de vraag na te denken over een specifieke herinnering, met de opdracht zwijgend oogcontact te houden. In Hommage kijk je naar de betekenis van sociale relaties en toont Van den Elzen de archetypes die ‘de ander’ speelt in verschillende fases van iemands leven, in het vormen van een eigen, maar altijd aan verandering onderhevige identiteit. (SH)