Teun Vonk

Teun Vonk, Eendracht maakt macht, 2013, video Teun Vonk, Eendracht maakt macht, 2013, video

Teun Vonk (1986, Uden) woont en werkt in Rotterdam
Eendracht maakt macht, 2013, video

Centraal in het werk van Teun Vonk staat de relatie tussen het individu en de groep. Hij wil vooral de onzichtbare dynamiek van het groepsproces vastleggen; hoe mensen boven zichzelf uitstijgen of opgaan in de massa en bereid zijn hun eigenheid op te geven; hoe samenwerkingsverbanden opeens veranderen en hoe de onderlinge verhoudingen tot uiting komen in de compositie van een groepsportret. Vonk entameert situaties waarin hij als een dirigent de groepsleden opdrachten geeft en spontane reacties uitlokt. De camera hanteert hij als een machtsmiddel: mensen gedragen zich voor de lens anders dan zonder camera. De video Stoelendans (2011) is een registratie van een stoelendans die hij werknemers van verschillende werkplekken liet uitvoeren. Deze dans is voor Vonk een metafoor voor het gevecht om werkplekken dat sinds 2008 aan de gang is als gevolg van de financiële crisis. De installatie Nutshuis (2011) bestaat uit een groepsfoto van zijn vriendenkring en interviews met iedere vriend afzonderlijk over de plaats die hij inneemt op de foto en zijn commentaar op de rol van de anderen. In Eendracht maakt macht verkent Vonk de onderlinge verhoudingen in een vereniging en de verbindende rol die de muziek inneemt.

www.teunvonk.nl